EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:032:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 32, 08. február 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 32

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
8. februára 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Komisia

2006/C 032/1

Výmenný kurz eura

1

2006/C 032/2

Uverejnenie žiadosti o registráciu v zmysle článku 6 odsek 2 nariadenia (EHS) č. 2081/92 o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení

2

2006/C 032/3

Uverejnenie žiadosti o registráciu v zmysle článku 6 odsek 2 nariadenia (EHS) č. 2081/92 o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení

8

2006/C 032/4

Uverejnenie žiadosti o registráciu v zmysle článku 6 odsek 2 nariadenia (EHS) č. 2081/92 o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení

11

2006/C 032/5

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 v znení nariadenia Komisie (ES) č. 363/2004 z 25. februára 2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu ( 1 )

14

2006/C 032/6

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4066 — CVC/SLEC) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní ( 1 )

18

2006/C 032/7

Informačný postup — Technické pravidlá ( 1 )

19

2006/C 032/8

Informačný postup — Technické pravidlá ( 1 )

25

2006/C 032/9

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4073 — Conoco Phillips/Louis Dreyfus Refining and Marketing/Louis Dreyfus Energy Holding) ( 1 )

31

2006/C 032/10

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4069 — Cognis/Golden Hope Plantations BHD/JV) ( 1 )

31


 

III   Oznámenia

 

Komisia

2006/C 032/11

P-Lisabon: Poskytovanie pravidelných leteckých dopravných služieb — Výzva na predkladanie ponúk na poskytovanie pravidelných leteckých dopravných služieb na letových trasách Lisabon – Bragança, Bragança – Vila Real – Lisabon, zverejnená Portugalskom podľa článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 ( 1 )

32

2006/C 032/12

Výzva na predloženie návrhov — GR EAC č. EAC/65/05 — Výzva na predloženie návrhov na všeobecné činnosti zamerané na pozorovanie, analýzu a inováciu, 2006 (Činnosti 6.1.2 a 6.2 programu Sokrates)

34

2006/C 032/13

Zmena oznámenia o verejnej súťaži na poskytnutie vývoznej náhrady na vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín ( Ú. v. EÚ C 166, 7.7.2005 )

36


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top