EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:334:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 334, 30. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 334

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
30. decembra 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Rada

2005/C 334/1

Dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Konsolidované znenie) — Prvý protokol o výklade dohovoru z roku 1980 súdnym dvorom (Konsolidované znenie) — Druhý protokol, ktorým sa na súdny dvor prenášajú určité právomoci vykladať dohovor z roku 1980 (Konsolidované znenie)

1

 

Komisia

2005/C 334/2

Výmenný kurz eura

28

2005/C 334/3

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4044 — Tietoenator/Tietoenator Government/SAAB/Elesco/Tietosaab Systems JV) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní ( 1 )

29

2005/C 334/4

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4074 — Magna/CTS) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní ( 1 )

30

2005/C 334/5

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4089 — Gilde/Heiploeg) ( 1 )

31

2005/C 334/6

Súhrn rozhodnutí Spoločenstva týkajúcich sa povolení na uvedenie na trh liekov od 1. novembra 2005 do 19. novembra 2005(Uverejnený na základe článku 12 alebo 34 nariadenia Rady (EHS) č. 2309/93)

32

2005/C 334/7

Súhrn rozhodnutí Spoločenstva týkajúcich sa povolení na uvedenie na trh liekov od 1. novembra 2005 do 19. novembra 2005(Rozhodnutia prijaté na základe článku 34 smernice (ES) 2001/83 alebo článku 38 smernice (ES) 2001/82)

35

2005/C 334/8

Súhrn rozhodnutí Spoločenstva o obchodných povoleniach z hľadiska liečív od 20. novembra 2005 do 31. novembra 2005(Rozhodnutia prijaté podľa článku 34 smernice 2001/83/ES alebo podľa článku 38 smernice 2001/82/ES)

38

2005/C 334/9

Súhrn rozhodnutí Spoločenstva týkajúcich sa povolení na uvedenie na trh liekov od 15. decembra 2004 do 15. januára 2005(Uverejnený na základe článku 12 alebo 34 nariadenia Rady (EHS) č. 2309/93)

58

2005/C 334/10

Uverejnenie žiadosti o registráciu v zmysle článku 6 odsek 2 nariadenia (EHS) č. 2081/92 o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení

59

2005/C 334/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4067 — Blackstone/Lion Capital/CSEB) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní ( 1 )

62

 

Európska obranná agentúra

2005/C 334/12

Oznámenie o revízii finančných ustanovení vzťahujúcich sa na všeobecný rozpočet

63


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top