EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:323:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 323, 20. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 323

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
20. decembra 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Komisia

2005/C 323/1

Výmenný kurz eura

1

2005/C 323/2

Uverejnenie žiadosti o registráciu v zmysle článku 6 odsek 2 nariadenia (EHS) č. 2081/92 o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení

2

2005/C 323/3

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu, zmeneným a doplneným nariadením Komisie (ES) č. 363/2004 z 25. februára 2004 ( 1 )

5

2005/C 323/4

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc malým a stredným podnikom, zmeneným a doplneným nariadením Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004 ( 1 )

8

2005/C 323/5

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

13

2005/C 323/6

Uverejnenie žiadosti o registráciu v zmysle článku 6 odsek 2 nariadenia (EHS) č. 2081/92 o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení

16

2005/C 323/7

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4014 — GLB/Luminar/JV) — Prípad vhodný na zjednodušený postup ( 1 )

20

2005/C 323/8

Oznámenie o začatí preskúmania uplynutia platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz polyesterových strižných vlákien s pôvodom v Indii

21

2005/C 323/9

Štátna pomoc – Slovensko — Štátna pomoc č. C 42/2005 (ex NN 66/2005, ex N 195/2005) — Reštrukturalizačná pomoc v prospech spoločnosti Konas s.r.o. — Výzva na predloženie pripomienok podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES ( 1 )

25

 

Európska centrálna banka

2005/C 323/10

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 9. decembra 2005 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité termíny (CON/2005/53)

31


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top