EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:320:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 320, 15. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 320

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
15. decembra 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Komisia

2005/C 320/1

Výmenný kurz eura

1

2005/C 320/2

Uverejnenie žiadosti o registráciu v zmysle článku 6 odsek 2 nariadenia (EHS) č. 2081/92 o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení

2

2005/C 320/3

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.3969 — Société Générale/Ford Lease-Business Partner) ( 1 )

7

2005/C 320/4

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.3943 — Saint-Gobain/BPB) ( 1 )

7

2005/C 320/5

Oznámenie o uplynutí platnosti niektorých antidumpingových opatrení

8

2005/C 320/6

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom ( 1 )

9

2005/C 320/7

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4052 — BAM/AM) — Prípad vhodný na zjednodušený postup ( 1 )

14


 

III   Oznámenia

 

Komisia

2005/C 320/8

Výzva na podávanie projektov – DG EAC č. 47/05 — Výmena osvedčených postupov pri práci s mládežou medzi Európou a Afrikou, Karibskou oblasťou, Tichomorím (ACP), Áziou a Južnou Amerikou — Program MLÁDEŽ — Akcia 5.1.2. Podporné opatrenia s partnerskými krajinami

15

2005/C 320/9

Program Daphne II (2004 – 2008) zameraný na prevenciu a boj proti násiliu páchanom na deťoch, mladých ľuďoch a ženách a na ochranu obetí a ohrozených skupín — Výzva na predkladanie návrhov na osobitné spolufinancované projekty na rok 2006

17

2005/C 320/10

Zmena oznámenia o verejnej súťaži na poskytnutie vývoznej náhrady na vývoz mäkkej pšenice do niektorých tretích krajín ( Ú. v. EÚ C 166, 7.7.2005 )

18


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top