EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:316:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 316, 13. december 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 316

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
13. decembra 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Komisia

2005/C 316/1

Výmenný kurz eura

1

2005/C 316/2

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

2

2005/C 316/3

Informácie oznámené členskými štámi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 v znení nariadenia Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom ( 1 )

4

2005/C 316/4

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc pre vzdelávanie ( 1 )

12

2005/C 316/5

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2204/2002 z 12. decembra 2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o ES o štátnej pomoci pre zamestnanosť ( 1 )

13

2005/C 316/6

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom ( 1 )

14

2005/C 316/7

Uverejnenie žiadosti o registráciu v zmysle článku 8 odsek 1 druhý pododsek nariadenia (EHS) č. 2082/92 o certifikátoch o osobitnom charaktere

16

2005/C 316/8

Uverejnenie rozhodnutí členských štátov o udelení alebo zrušení prevádzkových licencií podľa článku 13 ods. 4 nariadenia Rady (EHS) č. 2407/92 o licenciách leteckých dopravcov ( 1 )

20

2005/C 316/9

Oznámenie o ostrovoch a izolovaných osadách, ktoré členské štáty vylúčili podľa článku 3 ods. 4 smernice o skládkach

21

2005/C 316/10

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

22

 

Európska centrálna banka

2005/C 316/11

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 1. decembra 2005 k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98 o zavedení eura (CON/2005/51)

25


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top