Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:294:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 294, 25. november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 294

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
25. novembra 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Úvodné akty

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

419. plenárne zasadnutie v dňoch 13. a 14. júla 2005

2005/C 294/1

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 77/91/EHS, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného kapitálu“KOM(2004) 730 v konečnom znení – 2004/0256 (COD)

1

2005/C 294/2

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS týkajúce sa účtovných závierok určitých typov spoločností a konsolidovaných účtovných závierok“KOM(2004) 725 v konečnom znení – 2004/0250 (COD)

4

2005/C 294/3

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Perspektívy európskeho výskumu v odvetví uhlia a ocele“

7

2005/C 294/4

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie: Sociálny program“KOM(2005) 33 v konečnom znení

14

2005/C 294/5

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie – Silnejšie partnerstvo pre okrajové regióny“KOM(2004) 343 v konečnom znení

21

2005/C 294/6

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupe trhu k prístavným službám“KOM(2004) 654 v konečnom znení – 2004/0240 (COD)

25

2005/C 294/7

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Prínos občianskej spoločnosti k vzťahom medzi EÚ a Ruskom“

33

2005/C 294/8

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: „REACH – Legislatíva o chemických látkach“

38

2005/C 294/9

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Rozsah a účinky relokácií podnikov“

45

2005/C 294/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dĺžku uplatňovania najnižšej úrovne bežnej sadzby“(KOM(2005) 136 v konečnom znení – 2005/0051 (CNS))

54


SK

 

Top