EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:286:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 286, 17. november 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 286

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
17. novembra 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Úvodné akty

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

418. plenárne zasadanie v dňoch 8. a 9. júna 2005

2005/C 286/1

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch sprostredkovania vo veciach občianskych a obchodných“KOM(2004) 718 v konečnom znení – 2004/0251 COD

1

2005/C 286/2

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o udeľovaní povinných licencií patentov týkajúcich sa výroby farmaceutických výrobkov určených na vývoz do krajín s problémami v oblasti zdravotníctva“KOM(2004) 737 v konečnom znení - 2004/0258 (COD)

4

2005/C 286/3

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/71/ES o právnej ochrane dizajnov“KOM(2004) 582 v konečnom znení – 2004/0203 (COD)

8

2005/C 286/4

Stanovisko európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Nástroje pre hodnotenie a informovanosť o sociálnej zodpovednosti podnikov v globalizovanej ekonomike“

12

2005/C 286/5

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha o prístupe EÚ k riadeniu ekonomickej migrácie“KOM(2004) 811 v konečnom znení

20

2005/C 286/6

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Všeobecná dohoda o obchode so službami (GATS) – rokovania o spôsobe 4 (pohyb fyzických osôb)“

28

2005/C 286/7

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady o dohľade a kontrole zásielok rádioaktívneho odpadu a vyhoreného paliva“KOM(2004) 716 v konečnom znení – 2004/0249 (CNS)

34

2005/C 286/8

Stanovisko európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov“ (na základe článku 128 Zmluvy o ES) (KOM(2005) 141 v konečnom znení – 2005/0057 (CNS))

38


SK

 

Top