EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:240:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 240, 30. september 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 240

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
30. septembra 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Komisia

2005/C 240/1

Výmenný kurz eura

1

2005/C 240/2

Oznámenie Komisie k implementácii smernice Rady č. 93/42/EHS ( 1 )

2

2005/C 240/3

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice 98/79/ES Európskeho Parlamentu a Rady z 27. októbra 1998 o diagnostických zdravotných pomôckach in vitro ( 1 )

17

2005/C 240/4

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

20

2005/C 240/5

Uverejnenie žiadosti o registráciu v zmysle článku 6 odsek 2 nariadenia (EHS) č. 2081/92 o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení

23

2005/C 240/6

Uverejnenie žiadosti o registráciu v zmysle článku 6 odsek 2 nariadenia (EHS) č. 2081/92 o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení

28

2005/C 240/7

Uverejnenie žiadosti o registráciu v zmysle článku 6 odsek 2 nariadenia (EHS) č. 2081/92 o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení

32

2005/C 240/8

Štátna pomoc — Holandsko — Štátna pomoc č. C 15/2005 (ex NN 34/2005) — Údajná nezákonná pomoc v prospech spoločnosti VAOP — Výzva na predloženie pripomienok podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES ( 1 )

36

2005/C 240/9

Oznámenie o období monitorovania a vyhodnocovania situácie v Bielorusku pokiaľ ide o práva zamestnancov v súvislosti s dočasným zrušením výhod podľa všeobecného systému preferencií (VSP)

41

2005/C 240/10

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.3938 — CRH/Quester) ( 1 )

42


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top