EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:233:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 233, 22. september 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 233

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
22. septembra 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Komisia

2005/C 233/1

Výmenný kurz eura

1

2005/C 233/2

Potvrdenie o prijatí sťažnosti č. 2005/4313 — SG(2005)A/1204

2

2005/C 233/3

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.3784 — Tridonicatco/Toyoda Gosei/LED JV) — Prípad vhodný na zjednodušený postup ( 1 )

3

2005/C 233/4

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad COMP/M.3868 — DONG/Elsam/Energi E2) ( 1 )

4

2005/C 233/5

Štátna pomoc — Taliansko — Štátna pomoc C 27/2005 (ex NN 69/2004) — Pomoc na kúpu krmiva v regióne Furlandsko-Julské Benátsko (článok 6 regionálneho zákona č. 14 z 20. augusta 2003 a výzva na prejavenie záujmu vyhlásená obchodnou komorou v Trieste) — Výzva na predloženie pripomienok podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o založení ES

5

2005/C 233/6

Uverejnenie žiadosti o registráciu v zmysle článku 6 odsek 2 nariadenia (EHS) č. 2081/92 o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení

9

2005/C 233/7

Oznámenie o začatí preskúmania uplynutia platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz roztokov močoviny a dusičnanu amónneho s pôvodom v Alžírsku, Bielorusku, Rusku a na Ukrajine

14

2005/C 233/8

Oznámenie uverejnené podľa článku 27 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 vo veci COMP 37.749 — Dohoda o spolupráci medzi Austrian Airlines a SAS ( 1 )

18

2005/C 233/9

Štátna pomoc — Francúzsko — Štátna pomoc C 27/2005 (ex NN 69/2004) — Plány kampane v odvetví ovocia a zeleniny — Výzva na predloženie pripomienok podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o založení ES

21

2005/C 233/10

Štátna pomoc — Dánsko — Štátna pomoc č. C 10/2005 (ex NN 127/2000) — Road Combus A/S passenger transport — Výzva na predloženie pripomienok podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES ( 1 )

28

2005/C 233/11

Štátna pomoc — Slovensko — Štátna pomoc č. C 25/2005 (ex NN 21/2005) — Opatrenie v prospech spoločnosti Frucona Košice — Výzva na predloženie pripomienok podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES ( 1 )

47


 

III   Oznámenia

 

Komisia

2005/C 233/12

Výzva na prekladanie ponúk na nepriame akcie v oblasti výskumu a technického rozvoja v rámci špecifického programu pre výskum, technický rozvoj a demoštračných činností: „Integrácia a posilňovanie Európskeho výskumného priestoru“ — Prioritná tematická oblasť: „Trvalo udržateľné energetické systémy“ — Identifikátor výzvy: FP6-2005-Energy-4

53


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top