EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:159:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 159, 30. jún 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 159

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
30. júna 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Komisia

2005/C 159/1

Výmenný kurz eura

1

2005/C 159/2

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.3728 — Autogrill/Altadis/Aldeasa) ( 1 )

2

2005/C 159/3

Oznámenie týkajúce sa platného antidumpingového cla vzhľadom na dovozy určitých plochých valcovaných výrobkov za tepla z nelegovanej ocele s pôvodom inter alia v Rumunsku do Spoločenstva: zmena názvu spoločnosti, ktorá podlieha individuálnej antidumpingovej colnej sadzbe

3

2005/C 159/4

Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu karbidu kremíka s pôvodom v Rumunsku

4

2005/C 159/5

Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitej obuvi s ochrannou špičkou pôvodom z Čínskej ľudovej republiky a Indie

7

2005/C 159/6

Oznámenie o začatí antisubvenčného konania týkajúceho sa dovozu určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Malajzii a Thajsku

15

2005/C 159/7

Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Malajzii a Thajsku

19

2005/C 159/8

Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( 1 )

24

2005/C 159/9

Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2204/2002 z 12. decembra 2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o ES o štátnej pomoci pre zamestnanosť ( 1 )

26

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

Súdny dvor EZVO

2005/C 159/10

Žaloba podaná 12. apríla 2005 Dozorným orgánom EZVO voči Nórskemu kráľovstvu (Prípad E-3/05)

28

2005/C 159/11

Žiadosť o poradné stanovisko Súdneho dvora EZVO predložené Fürstlicher Landrichter na základe rozhodnutia tohto súdu z 13. decembra 2004 vo veci Paolo Piazza v Paul Schurte AG (Vec E-10/04)

29


 

III   Oznámenia

 

Komisia

2005/C 159/12

MEDIA PLUS — Vývoj, distribúcia a propagácia (2001 – 2006) — Oznámenie o výzve na predkladanie návrhov INFSO-MEDIA/05/2005 — Zavádzanie programu na podporu vývoja, distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel — Opatrenia na podporu propagácie a prístupu na trh

30

2005/C 159/13

MEDIA PLUS — Vývoj, distribúcia a propagácia (2001 – 2006) — Oznámenie o výzve na predkladanie návrhov INFSO-MEDIA/06/2005 — Zavádzanie programu na podporu vývoja, distribúcie a propagácie európskych audiovizuálnych diel — Opatrenia na podporu propagácie a prístupu na trh: — Audiovizuálne festivaly

32

2005/C 159/14

F-Ajaccio: Prevádzkovanie pravidelných leteckých služieb — Verejné súťaže vyhlásené Francúzskom podľa článku 4 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (EHS) č. 2408/92 pre využívanie pravidelného leteckého spojenia medzi Korzikou a Parížom (Orly), Marseille a Nice

33


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top