EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:241:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 241, 28. september 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 241

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 47
28. septembra 2004


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Úvodné akty

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor
409. plenárne zasadnutie 2. a 3. júna 2004

2004/C 241/1

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k dokumentu „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o práve uplatniteľnom na mimozmluvné záväzkové vzťahy (‚ROM II’)“— COM(2003) 427 fin – 2003/0168 (COD)

1

2004/C 241/2

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Správe Komisie pre Radu, Európsky parlament, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov - Posilnenie európskeho farmaceutického priemyslu v prospech pacienta – Podnet na konanie — COM(2003) 383 final

7

2004/C 241/3

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré upravuje rozhodnutie č. 1999/784/CE Rady, ohľadom účasti Spoločenstva v Európskom audiovizuálnom observatóriu — COM(2003) 763 final - 2003/0293 (COD)

15

2004/C 241/4

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady stanovujúceho smernice pre transeurópske energetické siete a odvolávajúce rozhodnutia č. 96/391/EC a č. 1229/2003/EC — COM(2003) 742 final - 2003/0297 (COD)

17

2004/C 241/5

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu smernice Európskeho parlamentu ohľadom vytvorenia spoločných pravidiel pre niektoré druhy nákladnej automobilovej dopravy (kodifikovaná verzia)“— COM(2004) 47 final – 2004/0017 (COD)

19

2004/C 241/6

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa upravuje smernica 94/62/EC o Obaloch a odpade z obalov — COM(2004) 127 final - 2004/0045 COD

20

2004/C 241/7

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru K Návrhu nariadenia Rady (ES) č. 1268/1999 o podpore predvstupových opatrení pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy Spoločenstvom v predvstupovom období — COM(2004) 163 def.-2004/0054 CNS

21

2004/C 241/8

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o potravinách určených na zvláštne nutričné využitie (kodifikovaná verzia)“— COM(2004) 290 final - 2004/0090 (COD)

23

2004/C 241/9

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Správe Komisie pre Radu, Európsky parlament, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov stanovujúcej hlavné línie pre druhé kolo iniciatívy Spoločenstva nazývanej EQUAL (ROVNÍ) týkajúcej sa transnárodnej spolupráce pri presadzovaní nových prostriedkov boja proti všetkým formám diskriminácie a nerovnosti v súvislosti s trhom práce – Voľný pohyb dobrých nápadov (COM(2003) 840 def.)

24

2004/C 241/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Návrhu uznesenia Rady, ktorým sa vytvára Európsky fond pre utečencov na obdobie 2005/2010 (COM(2004) 102 fin. – 2004/0032 (CNS))

27

2004/C 241/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ohľadom podmienok vstupu do sietí pre prepravu plynu“ — COM(2003) 741 final - 2003/0302 (COD)

31

2004/C 241/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Regionálnej integrácii a trvalo udržateľnému rozvoju

34

2004/C 241/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Návrhu smernice Rady ohľadom realizácie princípu rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami pri prístupe k tovaru a službám a pri ich poskytovaní — COM(2003) 657 final – 2003/0265(CNS)

41

2004/C 241/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Správe Komisie Rade a Európskemu parlamentu Podporovať technológie v službách trvalo udržateľného rozvoja: akčný plán Európskej únie v prospech ekotechnológií (COM(2004) 38 fin)

44

2004/C 241/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k otázke Transatlantický dialóg: ako zlepšiť transatlantické vzťahy

49

2004/C 241/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorý upravuje smernicu 1999/62/CE, ktorá sa týka spoplatnenia nákladných automobilov za používanie vybraných druhov infraštrukúry“ (COM(2003) 448 final - 2003/0175 COD)

58

2004/C 241/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady stanovujúceho minimálne podmienky uplatňovania smernice 2002/15/EC a nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a č. 3821/85, týkajúcich sa sociálnej legislatívy vo vzťahu k aktivitám spojeným s cestnou dopravou — COM(2003) 628 def. - 2003/0255 (COD)

65


SK

 

Top