EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpečné prídavné látky v potravinách

Bezpečné prídavné látky v potravinách

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1333/2008 – prídavné látky v potravinách

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Spojením všetkých typov prídavných látok v potravinách* do jedného právneho aktu sa nariadením nahrádzajú predchádzajúce právne predpisy Európskej únie (EÚ).
 • Uvádzajú sa v ňom zoznamy:
  • schválenýchprídavných látok ;
  • podmienok ich používania a označovania.
 • Zjednodušuje sa ním aj postup schvaľovania.

HLAVNÉ BODY

 • V potravinách možno predávať a používať len prídavné látky, ktoré schválila EÚ.
 • Aby mohla byť prídavná látka schválená, nesmie predstavovať žiadne zdravotné riziká alebo zavádzať spotrebiteľov. Musí spĺňať odôvodnenú potrebu, ktorá sa nedá dosiahnuť žiadnym iným spôsobom.
 • Prídavná látka musí poskytovať prínosy pre spotrebiteľa. Patrí medzi ne:
  • zachovanie výživovej kvality potraviny;
  • pomoc pri jej výrobe, spracovaní, príprave, úprave, balení, preprave alebo skladovaní;
  • vyhovenie osobitným stravovacím potrebám.
 • Na sladidlá a farbivá sa vzťahujú osobitné podmienky.
 • Prídavné látky by sa mali používať v najnižšom možnom množstve potrebnom na dosiahnutie požadovaného účinku. Pri tomto množstve sa musí zohľadniť prijateľný denný príjem a potreby osobitných skupín spotrebiteľov (napr. osoby s alergiami).
 • Platí pravidlo, že prídavné látky by sa nemali používať:
  • v nespracovaných potravinách;
  • v potravinách pre dojčatá a malé deti.
 • Prídavné látky, bez ohľadu na to, či sú určené pre konečného spotrebiteľa, musia spĺňať požiadavky na jasné označovanie, ako napríklad uvedenie názvu a/alebo E čísla (napríklad farbivo pomarančovo žltá je E 110).
 • Právne predpisy sa nevzťahujú na tieto látky, ak sa nepoužívajú ako prídavné látky v potravinách:
  • technologické pomocné látky, t. j. látky zámerne používané pri spracovaní surovín;
  • látky používané na ochranu rastlín a rastlinných výrobkov;
  • živiny pridávané do potravín;
  • látky používané na úpravu vody.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 20. januára 2010.

KONTEXT

Väčšina hodnotení prídavných látok siaha do 80. a 90. rokov. V súčasnosti sú predmetom prehodnocovania. Tento proces by sa mal dokončiť do roku 2020.

Potom môže Európska komisia navrhnúť zmeny súčasných podmienok používania alebo odstrániť niektoré prídavné látky zo schváleného zoznamu.

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Prídavné látky v potravinách: látky používané v potravinách z rôznych dôvodov, ako napríklad na ich osladenie, pridanie farby alebo predĺženie trvanlivosti.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16 – 33)

Následné zmeny príloh nariadenia (ES) č. 1333/2008 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 257/2010 z 25. marca 2010, ktorým sa ustanovuje program schválených prídavných látok v potravinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách (Ú. v. EÚ L 80, 26.3.2010, s. 19 – 27)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2012, s. 1 – 295).

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 19.09.2016

Top