EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Posilnenie partnerstva medzi EÚ a Čínou

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Posilnenie partnerstva medzi EÚ a Čínou

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

EÚ – Čína: užšie partnerstvo, viac zodpovednosti – KOM(2006) 631 v konečnom znení

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

V oznámení sa stanovujú usmernenia týkajúce sa politiky EÚ, ktorej cieľom je posilnenie spolupráce medzi EÚ a Čínou.

Tie sa zameriavajú na:

prechod k demokracii v Číne;

trvalo udržateľný rozvoj;

aspekty obchodu a

medzinárodnú spoluprácu smerujúcu k prehĺbeniu partnerstva.

HLAVNÉ BODY

Podpora politických zmien ľudských právach, ochrane menšín a posilňovaní právneho štátu.

Podpora energetickej účinnosti a ochrany životného prostredia: EÚ a Čína ako dvaja z hlavných hráčov na celosvetovom energetickom trhu spolupracujú na:

zlepšení transparentnosti a regulačného prostredia energetického sektora;

výmene techník a informácií o účinnosti zdrojov a obnoviteľných zdrojoch energie;

podpore investícií a otváraní verejných zákaziek a

podpore uplatňovania medzinárodných noriem.

Príkladom spolupráce v tejto oblasti je Spoločná deklarácia EÚ a Číny o energetickej bezpečnosti z roku 2012.

Vyváženosť hospodárskeho a sociálneho rozvoja: EÚ a Čína spolupracujú na stanovení a vykonávaní vyvážených monetárnych a fiškálnych politík, ktoré sú zamerané na riešenie problémov, ako sú slabé pracovné normy, zdravie a starnúce obyvateľstvo.

Zlepšenie obchodných a hospodárskych vzťahov: keďže EÚ predstavuje najväčšieho obchodného partnera Číny a Čína je druhým najväčším obchodným partnerom EÚ, obaja partneri sa usilujú o:

podporu otvárania sa čínskeho trhu investíciám a vývozu;

stanovenie spravodlivých obchodných pravidiel (najmä pravidiel týkajúcich sa práv duševného vlastníctva a noriem dôstojnej práce) a

vyriešenie obchodných sporov prostredníctvom dialógu alebo prostredníctvom mechanizmu na urovnávanie sporov Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Posilňovanie spolupráce medzi odvetviami: EÚ a Čína sa usilujú o posilňovanie bilaterálnej spolupráce v oblasti

vedy a technológie;

prisťahovalectva;

kultúrnych výmen a

vzdelávania.

Podpora bezpečnosti a medzinárodnej spolupráce: dialóg medzi EÚ a Čínou o mieri a bezpečnosti v regiónoch sveta (obzvlášť vo východnej Ázii). EÚ tiež podporuje dialóg medzi Čínou a ostatnými krajinami v regióne s cieľom podporiť jeho stabilitu. Spolupráca medzi partnermi sa týka aj transparentnosti vojenských výdavkov, nešírenia jadrových zbraní a postupného zrušenia európskeho zbrojného embarga.

Delegácie EÚ a Číny sa stretávajú ročne na samite EÚ – Čína, ktorý sa strieda medzi Bruselom a Pekingom. Na samite v roku 2013 bol odsúhlasený strategický program spolupráce EÚ – Čína do roku 2020. V súčasnosti ide o sprievodný dokument partnerstva.

KONTEXT

Diplomatické vzťahy medzi EÚ a Čínou boli prvýkrát nadviazané v roku 1975 a prvá právna forma bola zriadená v rámci dohody o obchode a spolupráci v roku 1985. Vzťah odvtedy zahŕňa zahraničné záležitosti, bezpečnostné otázky a ďalšie výzvy, ako sú zmena klímy a globálna správa hospodárskych záležitostí.

Vzťahy EÚ s Čínou

AKT

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu – EÚ – Čína: bližšie partnerstvo, viac zodpovednosti (KOM(2006) 631 v konečnom znení z 24. októbra 2006)

Posledná aktualizácia 20.10.2015

Top