EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Genocída, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny: vyšetrovanie a trestné stíhanie

Genocída, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny: vyšetrovanie a trestné stíhanie

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2003/335/SVV – vyšetrovanie a trestné stíhanie genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

V rozhodnutí sa ustanovuje rámec na zlepšenie spolupráce medzi krajinami EÚ pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní skutočných páchateľov a páchateľov podozrivých zo spáchania genocídy*, zločinov proti ľudskosti* a vojnových zločinov*.

HLAVNÉ BODY

  • Krajiny EÚ musia informovať orgány činné v trestnom konaní v prípade podozrenia, že žiadateľ o povolenie na pobyt spáchal niektorý z vyššie uvedených zločinov. Následne môžu orgány začať trestné konanie v krajine EÚ alebo na medzinárodných trestných súdoch.
  • Krajiny EÚ si majú pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní zločinov navzájom pomáhať. Ako pomoc pri tomto procese môžu zriadiť v rámci svojich orgánov činných v trestnom konaní špecializované zložky.
  • Od krajín EÚ sa požaduje koordinácia prebiehajúceho úsilia zameraného na vyšetrovanie a trestné stíhanie osôb podozrivých zo spáchania vyššie uvedených zločinov alebo z účasti na týchto zločinoch. Kontaktné miesta Európskej siete pre genocídu sa majú stretávať v pravidelných intervaloch s cieľom vymeniť si informácie o skúsenostiach, postupoch a metódach. Tieto stretnutia sa môžu konať súbežne zo zasadnutiami Európskej súdnej siete.
  • Týmto rozhodnutím sa pomáha pri vykonávaní Rímskehovacl štatútu Medzinárodného trestného súdu, ktorého cieľom je zaistiť, aby žiadny z vyššie uvedených zločinov nezostal nepotrestaný.
  • Sieť Eurojust pomáha pri procese vyšetrovania a trestného stíhania.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Rozhodnutie sa uplatňuje od 14. mája 2003.

KONTEXT

Medzinárodný trestný tribunál v dôsledku genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov, ku ktorým došlo v Rwande a bývalej Juhoslávii, vyšetruje, trestne stíha a odovzdáva do rúk spravodlivosti páchateľov. Úspešné výsledky vyšetrovania trestného stíhania týchto zločinov si však vyžaduje úzku spoluprácu na medzinárodnej úrovni.

HLAVNÉ POJMY

*Genocída – skutky spáchané s úmyslom zničiť, či už úplne alebo čiastočne, národné, etnické, rasové alebo náboženské skupiny.

*Zločiny proti ľudskosti – skutky spáchané v rámci rozsiahleho a systematického útoku voči civilnému obyvateľstvu.

*Vojnové zločiny – skutky spáchané v rozpore s vojnovým právom (napr. ženevské dohovory). Môže ísť napríklad o zlé zaobchádzanie s vojnovými zajatcami, zabíjanie rukojemníkov alebo úmyselné ničenie miest, obcí a dedín.

AKT

Rozhodnutie Rady 2003/335/SVV z 8. mája 2003 o vyšetrovaní a trestnom stíhaní genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov (Ú. v. EÚ L 118, 14.5.2003, s. 12 – 14)

Posledná aktualizácia 28.06.2016

Top