EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Materiály a predmety určené na styk s potravinami – správne výrobné postupy

Materiály a predmety určené na styk s potravinami – správne výrobné postupy

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Komisie (ES) č. 2023/2006 – správne výrobné postupy materiálov a predmetov určených na styk s potravinami

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa v ňom pravidlá správnych výrobných postupov (SVP)* materiálov a predmetov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

HLAVNÉ BODY

 • Tento právny predpis sa vzťahuje na všetky fázy výroby, spracovania a distribúcie materiálov a predmetov.
 • Podniky musia:
  • dodržiavať správne výrobné postupy;
  • stanoviť, vykonávať a uplatňovať účinný a zdokumentovaný systém zabezpečovania kvality*;
  • stanoviť a uplatňovať účinný systém kontroly kvality;
  • zriadiť a viesť náležité záznamy v papierovej alebo elektronickej forme, so zreteľom na vlastnosti, vzorce a spracovanie, ktoré sa vzťahujú na bezpečnosť jednotlivého výrobku a rôznych výrobných postupov.
 • Správne výrobné postupy sa vzťahujú na predmety, ako sú nádoby, obaly, papier, kartón, atrament a lepidlá, ktoré by mohli prísť do styku s potravinami.
 • V rámci systémov zabezpečenia kvality sa zohľadňujú:
  • poznatky a zručnosti personálu a organizácia priestorov a vybavenia;
  • veľkosť podniku s cieľom zabrániť jeho neúmernému zaťaženiu.
 • Systémy kontroly kvality zahŕňajú:
  • monitorovanie vykonávania správnych výrobných postupov; a
  • identifikáciu a opravu akýchkoľvek opatrení, ktoré nespĺňajú požadované normy.
 • V zmene (nariadenie (ES) č. 282/2008) sa stanovuje osobitný systém zabezpečenia kvality pre recyklované plastové materiály a predmety, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. augusta 2008.

HLAVNÉ POJMY

*Správne výrobné postupy – aspekty zabezpečovania kvality, ktoré zaručujú, že materiály a predmety spĺňajú normy kvality, neohrozujú ľudské zdravie ani nespôsobujú neprijateľnú zmenu v zložení potravín.

*Systémy zabezpečovania kvality – organizované a zdokumentované opatrenia, ktorými sa zaručuje, že materiály a predmety vyhovujú požadovanej kvalite.

AKT

Nariadenie Komisie (ES) č. 2023/2006 z 22. decembra 2006 o správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov určených na styk s potravinami (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 75 – 78)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 2023/2006 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 02.05.2016

Top