Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurojust

Glosár súhrnov

EUROJUST

Eurojust je agentúra EÚ zriadená v roku 2002, ktorá má za úlohu posilniť boj proti závažným trestným činom prostredníctvom užšej súdnej spolupráce v rámci EÚ. Svoje sídlo má v Haagu. Pozostáva z kolégia 28 národných členov, ktorí sú skúsení sudcovia, prokurátori alebo policajní úradníci s podobnými právomocami zo všetkých krajín EÚ.

V článku 85 Zmluvy o fungovaní EÚ sa zabezpečil základ ďalšieho rozvoja agentúry Eurojust prostredníctvom rozšírenia jej právomocí na závažnú trestnú činnosť, ktorá sa netýka len dvoch alebo viacerých krajín, ale ktorá si zároveň vyžaduje stíhanie na spoločnom základe. Parlament a Rada prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu určujú štruktúru, organizáciu a úlohy agentúry Eurojust, medzi ktoré môže patriť trestné vyšetrovanie alebo navrhovanie začatia stíhania.

Eurojust zároveň spolupracuje s krajinami mimo EÚ a ďalšími orgánmi EÚ, ako sú Európska justičná sieť, Europol a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

POZRI AJ

Top