EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP)

EDĽP bol podpísaný v roku 1950 Radou Európy a ide o medzinárodnú zmluvu na ochranu ľudských práv a základných slobôd v Európe. Zmluvnými stranami dohovoru je všetkých 47 krajín, ktoré tvoria Radu Európy, pričom 28 z nich sú členovia EÚ.

V dohovore bol zriadený Európsky súd pre ľudské práva, ktorý sa zameriava na ochranu jednotlivcov pred porušovaním ľudských práv. Akákoľvek osoba, ktorej práva podľa dohovoru boli porušené jedným zo zmluvných štátov, môže predložiť prípad na súd. Išlo o inovačný prvok, pretože sa tak jednotlivcom udelili práva na medzinárodnej scéne. Rozsudky o náleze porušenia práv sú pre dotknuté krajiny záväzné. Výbor ministrov Rady Európy monitoruje vykonávanie rozsudkov.

K dohovoru je pripojených niekoľko protokolov, ktorými sa pozmeňuje jeho rámec.

V Lisabonskej zmluve, ktorá platí od 1. decembra 2009, sa EÚ povolilo pripojiť sa k EDĽP a návrh prístupovej dohody bol dokončený v roku 2013.

POZRI AJ

Top