EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Posilnená spolupráca

Posilnená spolupráca (článok 20 Zmluvy o Európskej únii a hlava III Zmluvy o fungovaní EÚ) je postup, pri ktorom sa minimálne deviatim členským štátom EÚ umožní vytvoriť pokročilú integráciu alebo spoluprácu v konkrétnej oblasti v rámci EÚ, keď sa zjavne preukáže, že ciele takejto spolupráce nemôže v primeranom čase dosiahnuť EÚ ako celok.

To im umožní postupovať rozličnou rýchlosťou a k rôznym cieľom v porovnaní s tými členskými štátmi, ktoré sa rozhodnú zostať mimo oblasti posilnenej spolupráce. Postup je navrhnutý tak, aby prekonával patovú situáciu, ak jeden alebo viaceré členské štáty, ktoré sa nechcú zapojiť, zablokujú konkrétny návrh. Neumožňuje však rozšírenie právomocí nad rámec toho, čo je povolené podľa zmlúv EÚ.

Povolenie na vykonanie posilnenej spolupráce udeľuje Rada ako poslednú možnosť na návrh Európskej komisie a po získaní súhlasu Európskeho parlamentu.

Od februára 2013 sa postup využil v oblastiach, ako sú rozvodové konanie, patenty a daň z finančných transakcií a tiež na ochranu finančných záujmov EÚ prostredníctvom zriadenia európskej prokuratúry (EPPO).

POZRI AJ

Top