EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europass - väčšia mobilita vzdelávania a práce v Európe

This summary has been archived and will not be updated. See 'Europass – podpora vzdelávania a práce v Európe' for an updated information about the subject.

Europass - väčšia mobilita vzdelávania a práce v Európe

Štandardizovaný spis, v ktorom sú vymedzené osobné zručnosti a kvalifikácie, ktorý je bezplatný a dostupný elektronicky v 28 jazykoch, môže pomôcť občanom nájsť si prácu alebo získať odbornú prípravu kdekoľvek v Európe.

AKT

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES z 15. decembra 2004 o jednotnom rámci Spoločenstva pre transparentnosť kvalifikácií a schopností (Europass).

SÚHRN

Štandardizovaný spis, v ktorom sú vymedzené osobné zručnosti a kvalifikácie, ktorý je bezplatný a dostupný elektronicky v 28 jazykoch, môže pomôcť občanom nájsť si prácu alebo získať odbornú prípravu kdekoľvek v Európe.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

V rozhodnutí sa zriaďuje spoločný rámec Európskej únie (EÚ) s cieľom umožniť občanom jasne a jednoducho prezentovať svoje kvalifikácie a schopnosti prostredníctvom vytvorenia osobného, koordinovaného spisu dokumentov (Europass).

HLAVNÉ BODY

Europass je portfólium piatich dokumentov a elektronický priečinok, ktorý môže obsahovať opis vzdelávacích výsledkov, oficiálnych kvalifikácií, pracovných skúseností, zručností a schopností občana.

Obsahuje tieto prvky:

Iniciatívu podporuje internetová platforma, na ktorej si občania môžu vytvoriť vlastný životopis a jazykový pas vo formáte Europass a dozvedieť sa o ďalších dokumentoch Europass.

Europass by mal byť v súlade s ostatnými nástrojmi, ktoré podporujú európsku medzinárodnú mobilitu a dopĺňať ich:

V správe Komisie z roku 2013 sa zistilo, že Europass je nutné spružniť a vytvoriť väčšiu používateľskú prístupnosť prostredníctvom využitia moderných technológií. V správe sa konštatovalo, že súčasná štruktúra by sa mala pretvoriť na službu, ktorá bude jednoduchšia, viac orientovaná na cieľ a aktuálnejšia.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie č. 2241/2004/ES

1. januára 2005

-

Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 6 - 20.

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Hodnotenie iniciatívy Europass - Druhé hodnotenie rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom rámci Spoločenstva pre transparentnosť kvalifikácií a schopností (Europass) [COM(2013) 899 final z 18. decembra 2013].

Posledná aktualizácia 22.07.2015

Top