EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Občianstvo EÚ

Občianstvo EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Článok 20 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Článok 9 Zmluvy o Európskej únii

ČO JE OBČIANSTVO EÚ?

Každá osoba, ktorá je štátnym príslušníkom krajiny EÚ, je automaticky občanom EÚ. Táto zásada je zakotvená v zmluvách EÚ a predstavuje kľúčový faktor pri rozvíjaní európskej identity. Občianstvo EÚ nenahrádza štátne občianstvo. Dopĺňa ho a udeľuje osobám osobitné práva.

HLAVNÉ BODY

  • Z občianstva EÚ plynie pre osoby právo:

V Lisabonskej zmluve sa zaviedla ďalšia forma verejnej účasti – iniciatíva občanov. Táto iniciatíva umožňuje jednému miliónu občanov z „významného počtu“ krajín EÚ požiadať Komisiu, aby predložila legislatívny návrh v akejkoľvek oblasti v rámci zodpovednosti EÚ.

KONTEXT

Občianstvo EÚ je ustanovené v článku 20 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v článku 9 Zmluvy o Európskej únii.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Druhá časť – Nediskriminácia a občianstvo únie – Článok 20 (pôvodný článok 17 ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 56 – 193)

Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii – Hlava II – Ustanovenia o demokratických zásadách – článok 9 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 20)

Posledná aktualizácia 14.01.2016

Top