Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Distribúcia poistenia – nové pravidlá od roku 2018

Distribúcia poistenia – nové pravidlá od roku 2018

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2016/97 – pravidlá distribúcie poistenia

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Zameriava sa na zlepšenie spôsobu predaja poistných produktov, aby zákazníkom a retailovým investorom v EÚ prinášali skutočné výhody.

HLAVNÉ BODY

 • Nová smernica o distribúcii poistenia* prináša spotrebiteľom a retailovým investorom, ktorí si kupujú poistné produkty alebo investičné produkty založené na poistení, tieto výhody:
  • väčšiu transparentnosť distribútorov poistenia vzhľadom na cenu a náklady ich produktov, aby bolo spotrebiteľom zrejmé, za čo platia;
  • lepšie a kompletnejšie informácie, aby spotrebitelia mohli prijímať uvedomelejšie rozhodnutia pomocou jednoduchého štandardizovaného informačného dokumentu o poistnom produkte pre produkty neživotného poistenia;
  • ak sa poistné produkty ponúkajú v balíku s iným tovarom alebo službou, napríklad pri predaji nového auta za výhodnú cenu spolu s poistením motorových vozidiel, spotrebitelia budú mať možnosť kúpiť si hlavný tovar alebo službu bez poistenia;
  • pravidlá o transparentnosti a obchodnom správaní, aby sa spotrebitelia vystríhali kupovania produktov, ktoré nenapĺňajú ich potreby.
 • Tieto pravidlá sa teraz uplatňujú aj vtedy, keď sa produkt kupuje priamo od poisťovne, a nielen (ako to bolo v minulosti) pri kúpe produktov prostredníctvom sprostredkovateľov, ako sú agenti či makléri.
 • Pri predaji produktov životného poistenia, ako je investičné životné poistenie, sa uplatňujú väčšie bezpečnostné záruky. Distribútori poistenia, ktorí predávajú takéto produkty sa musia ubezpečiť, že daný produkt je primeraný k finančnej situácii zákazníka, investičným cieľom a skúsenostiam v oblasti investovania.
 • Distribútori poistenia budú využívať spravodlivú hospodársku súťaž na základe rovnakých podmienok a lepšieho právneho rámca pre cezhraničné podnikanie.
 • Smernicou sa prepracúva a nahrádza smernica 2002/92/ES o sprostredkovaní poistenia s účinnosťou od 23. februára 2018.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 22. februára 2016. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 23. februára 2018.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÝ POJEM

Distribúcia poistenia: predávať, navrhovať na predaj, poskytovať poradenstvo alebo vykonávať iné práce vedúce k uzavretiu zmluvy o poistení vrátane riešení nárokov po poistnej udalosti.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 26, 2.2.2016, s. 19 – 59)

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (Ú. v. ES L 9, 15.1.2003, s. 3 – 10)

Následné zmeny smernice 2002/92/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 25.07.2016

Top