EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050

Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie KOM(2011) 112 v konečnom znení – Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

 • Oznámenie predstavuje plán rozličných spôsobov, ako dosiahnuť cieľ zníženia emisií skleníkových plynov EÚ do roku 2050.
 • Sú v ňom uvedené cieľové míľniky, ktoré zobrazujú mieru, do akej bude EÚ na správnej ceste k vytvoreniu nízkouhlíkového hospodárstva.
 • V oznámení sa stanovujú politické výzvy, investičné potreby a úlohy, ktoré by mali zohrávať jednotlivé odvetvia.

KĽÚČOVÉ BODY

V analýze Európskej komisie sa uvádza, že nákladovo najúčinnejší spôsob na dosiahnutie celkového cieľa je znížiť domáce emisie o 40 % do roku 2030 a o 60 % do roku 2040 v porovnaní s úrovňami z roku 1990.

Všetky odvetvia budú musieť prispieť k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a v pláne do roku 2050 sa stanovuje, ako by k tomu mali jednotlivé odvetvia prispievať:

 • v odvetví energetiky je možné emisie CO2 do roku 2050 takmer úplne eliminovať, a to najmä výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov pomocou existujúcich a pokročilejších technológií;
 • v doprave by sa mohli emisie znížiť o viac ako 60 %, pričom by sa doprava mohla stať udržateľnejšou vďaka zlepšenej účinnosti vozidiel, elektrickým vozidlám a čistejšej energii;
 • pokiaľ ide o budovy, súčasné emisie by sa mohli znížiť približne o 90 % prostredníctvom zvyšovania energetickej účinnosti;
 • v priemysle možno znížiť emisie skleníkových plynov o viac ako 80 % prostredníctvom účinnejších postupov, energetickej účinnosti, recyklácie a nových technológií;
 • hoci sa predpokladá, že do roku 2050 bude poľnohospodárstvo zodpovedné za tretinu celkových emisií EÚ, v tomto sektore možno znížiť emisie o 42 % až 49 % vďaka rozličným novým technikám vrátane zdravšej výživy s obmedzenou konzumáciou mäsa.

Dosiahnutie týchto cieľov si bude počas nasledujúcich štyroch desaťročí vyžadovať značné verejné a súkromné investície. V oznámení sa odhaduje, že pre celú EÚ by mohlo ísť o dodatočné investície vo výške približne 270 miliárd EUR ročne alebo 1,5 % HDP EÚ.

Potenciálne výhody sú však okrem riešenia zmeny klímy a účinnejšieho využívania zdrojov obrovské. Pomocou balíka opatrení by sa:

 • priemerné ročné náklady na energiu EÚ mohli znížiť o 175 až 320 miliárd EUR;
 • mohla znížiť závislosť Európy od dovážaných fosílnych palív;
 • mohla podporiť štrukturálna zmena hospodárstva Európy, vďaka čomu by sa vytvorili státisíce pracovných miest;
 • mohla zlepšiť kvalita ovzdušia v prospech zdravia občanov Európy.

KONTEXT

Na udržanie celosvetovej klímy pod úrovňou 2 oC, čo je medzinárodne schválený cieľ na odvrátenie katastrofických dôsledkov globálneho otepľovania, si EÚ zaumienila znížiť emisie skleníkových plynov o 80 – 95 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050 [KOM(2011) 112 v konečnom znení z 8. marca 2011]

Posledná aktualizácia 03.08.2016

Top