EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ekologická energia pre dopravu: Európska stratégia pre alternatívne palivá

Ekologická energia pre dopravu: Európska stratégia pre alternatívne palivá

Európa vo veľkej miere závisí od dovozu ropy na zásobovanie svojho dopravného systému. To predstavuje veľkú záťaž pre európske hospodárstvo, vyvoláva obavy o bezpečnosti dodávok a z dlhodobého hľadiska je to environmentálne neudržateľné. Túto závislosť je nutné nahradiť alternatívnymi palivami a potrebnou infraštruktúrou.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Ekologická energia pre dopravu: Európska stratégia pre alternatívne palivá (COM(2013) 17 final z 24. januára 2013).

SÚHRN

Európa vo veľkej miere závisí od dovozu ropy na zásobovanie svojho dopravného systému. To predstavuje veľkú záťaž pre európske hospodárstvo, vyvoláva obavy o bezpečnosti dodávok a z dlhodobého hľadiska je to environmentálne neudržateľné. Túto závislosť je nutné nahradiť alternatívnymi palivami a potrebnou infraštruktúrou.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Predstavuje komplexnú stratégiu alternatívnych palív a vysvetľuje, ako je ich možné uplatňovať pri všetkých druhoch dopravy. Táto stratégia sa vzťahuje na technologický vývoj, investície do využívania nových palív a spôsoby, ako vysvetliť ich výhody verejnosti.

HLAVNÉ BODY

  • Pre rozličné druhy dopravy - cestnú (osobnú aj nákladnú), železničnú, leteckú aj námornú neexistuje jediné riešenie v oblasti palív.
  • Plyn: existujú možnosti od skvapalneného ropného plynu, zemného plynu vrátane biometánu, skvapalneného zemného plynu, stlačeného zemného plynu a skvapalňovania plynu.
  • Elektrická energia: s vývojom technológie je na cestách čoraz viac elektrických vozidiel využívajúcich elektrickú energiu zo siete.
  • Biopalivá: najvýznamnejší druh alternatívnych palív pri dosahovaní 10 % cieľa v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov v doprave do roku 2020. Priemerný podiel energie z obnoviteľných zdrojov na spotrebe motorových palív v EÚ-28 bol v roku 2012 vo výške 5,1 %.
  • Hydrogén: vodíkové palivové články sa čoraz častejšie využívajú v autách, autobusoch, ľahkých dodávkových vozidlách a lodiach vnútrozemskej plavby.
  • Infraštruktúra distribúcie alternatívnych palív: musí byť čo najrozsiahlejšia, aby výrobcovia mohli využívať úspory z rozsahu a používatelia zase primeranú sieť.
  • Normy: spoločné technické a bezpečnostné špecifikácie sú nevyhnutné najmä pre elektrické vozidlá.
  • Akceptácia zo strany spotrebiteľov: verejnosť by mala byť informovaná o výhodách nových foriem palív a mala by sa podporovať k ich využívaniu.

KONTEXT

V roku 2012 bol podiel ropy na spotrebe energie v oblasti dopravy na úrovni 94 % a viedol k deficitu v obchodnej bilancii EÚ vo výške približne 2,5 % HDP. Využívanie alternatívnych palív by mohlo priniesť úspory v cene za dovoz ropy v roku 2020 vo výške 4,2 miliardy EUR za rok so zvýšením na 9,3 miliardy EUR v roku 2030.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie pre ekologickú energiu pre dopravu.

Posledná aktualizácia 30.04.2015

Top