EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Obhajcovia ľudských práv – podpora EÚ

Obhajcovia ľudských práv – podpora EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Článok 2 Zmluvy o Európskej únii

Usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv

AKÝ JE CIEĽ ČLÁNKU 2 ZMLUVY O EURÓPSKEJ ÚNII A USMERNENÍ O OBHAJCOCH ĽUDSKÝCH PRÁV?

HLAVNÉ BODY

Najdôležitejšie aspekty týchto usmernení:

 • Diplomati na misiách EÚ* sa budú pravidelne stretávať s obhajcami ľudských práv, navštevovať zadržaných aktivistov, monitorovať súdne pojednávania, ktoré sa ich týkajú, a presadzovať ich ochranu.
 • Pracovná skupina pre ľudské práva (COHOM) v rámci Rady má za úlohu identifikovať situácie, v ktorých je EÚ vyzvaná zasiahnuť na základe správ od vedúcich misií EÚ, Organizácie Spojených národov, Rady Európy a mimovládnych organizácií.
 • Vysoko postavení úradníci EÚ (napr. vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku) budú zahŕňať stretnutia s obhajcami ľudských práv do programu svojich návštev krajín mimo EÚ.
 • Politický dialóg s krajinami mimo EÚ a regionálnymi organizáciami sa bude týkať aj situácie obhajcov ľudských práv.
 • Vedúci misií budú pripomínať orgánom krajín mimo EÚ ich povinnosti týkajúce sa ochrany obhajcov ľudských práv, ktorí sú v nebezpečenstve.
 • EÚ bude úzko spolupracovať s krajinami mimo EÚ, ktoré majú takisto zavedené opatrenia na ochranu obhajcov ľudských práv, a bude spolupracovať s mechanizmami na ochranu ľudských práv ďalších regionálnych organizácií, ako sú Africká únia, Organizácia amerických štátovOrganizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.
 • EÚ bude presadzovať posilňovanie existujúcich a vytváranie nových regionálnych mechanizmov na ochranu obhajcov ľudských práv.
 • Záväzok EÚ na podporu obhajcov ľudských práv dopĺňa európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR), z ktorého sa poskytuje finančná pomoc organizáciám podporujúcim aktivistov za ľudské práva.

KONTEXT

Obhajcovia ľudských práv zohrávajú kľúčovú úlohu pri:

 • dokumentovaní násilia,
 • poskytovaní právnej, psychologickej, lekárskej či inej podpory obetiam porušovania ľudských práv,
 • odstraňovaní beztrestnosti osôb zodpovedných za porušovanie ľudských práv a
 • zvyšovaní povedomia o ľudských právach a ich obhajcoch na vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni.

Obhajcovia ľudských práv sú však často terčmi útokov a hrozieb, a preto je dôležité zaisťovať ich bezpečnosť a ochranu.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Obhajcovia ľudských práv: jednotlivci, skupiny alebo organizácie, ktoré mierovou cestou podporujú a chránia univerzálne uznávané ľudské práva, konkrétne občianske, politické, ekonomické, sociálne a kultúrne práva vrátane práv jednotlivcov patriacich k pôvodným obyvateľom.
Misie EÚ: veľvyslanectvá a konzuláty krajín EÚ a delegácií EÚ.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii – Hlava I – Spoločné ustanovenia – Článok 2 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 17)

Zaručiť ochranu – Usmernenia Európskej únie o ochrancoch ľudských práv, Rada EÚ (zahraničné veci), 2008

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 235/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania pre demokraciu a ľudské práva vo svete (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 85 – 94)

Posledná aktualizácia 28.07.2017

Top