EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P9_TA(2020)0389

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. decembra 2020 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2403, pokiaľ ide o oprávnenia na rybolov pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie (COM(2020)0830 – C9-0396/2020 – 2020/0366(COD))

TA/2020/0389

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.