EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P9_TA(2020)0334

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2020 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 udelením všeobecného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (COM(2020)0692 – C9-0345/2020 – 2020/0313(COD))

TA/2020/0334

  The HTML format is unavailable in your User interface language