EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P9_A(2022)0275

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi riadiacimi pracovníkmi kótovaných spoločností a súvisiacich opatreniach (10521/1/2022 - C9-0354/2022 - 2012/0299(COD)) Výbor pre právne veci Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť (Postup spoločného výboru - článok 58 rokovacieho poriadku) Spravodajcovia: Lara Wolters, Evelyn Regner

A/2022/0275