EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P9_A(2021)0205

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov (05488/1/2021 - C9-0192/2021 - 2018/0199(COD)) Výbor pre regionálny rozvoj Spravodajca: Pascal Arimont

A/2021/0205

  The document is unavailable in your User interface language