EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P7_TA(2013)0440

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (COM(2012)0521 – C7-0316/2012 – 2012/0250(COD))

TA/2013/0440