EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ITRE_AD(2018)625401

STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)) Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Barbara Kappel

AD/2018/625401

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.