EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document AFCO_AD(2018)616916

STANOVISKO Výboru pre ústavné veci pre Výbor pre hospodárske a menové veci k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Fabio Massimo Castaldo

AD/2018/616916