Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ST_10295_2018_INIT

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 (ES) (Text s významom pre EHP a Švajčiarsko) – všeobecné smerovanie

ST 10295 2018 INIT

  The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.