EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ff442e3c-1e3c-11e9-8d04-01aa75ed71a1

Consolidated text: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ [oznámené pod číslom C(2014) 7222] (Text s významom pre EHP) (2014/709/EÚ)Text s významom pre EHP

02014D0709 — SK — 09.11.2018 — 044.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. októbra 2014

o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ

[oznámené pod číslom C(2014) 7222]

(Text s významom pre EHP)

(2014/709/EÚ)

(Ú. v. ES L 295 11.10.2014, s. 63)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/251 Text s významom pre EHP z 13. februára 2015,

  L 41

46

17.2.2015

►M2

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/558 Text s významom pre EHP z 1. apríla 2015,

  L 92

109

8.4.2015

 M3

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/820 Text s významom pre EHP z 22. mája 2015,

  L 129

41

27.5.2015

 M4

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/1169 Text s významom pre EHP zo 14. júla 2015,

  L 188

45

16.7.2015

 M5

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/1318 Text s významom pre EHP z 29. júla 2015,

  L 203

14

31.7.2015

 M6

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/1372 Text s významom pre EHP zo 7. augusta 2015,

  L 211

34

8.8.2015

 M7

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/1405 Text s významom pre EHP z 18. augusta 2015,

  L 218

16

19.8.2015

 M8

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/1432 Text s významom pre EHP z 25. augusta 2015,

  L 224

39

27.8.2015

 M9

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/1783 Text s významom pre EHP z 1. októbra 2015,

  L 259

27

6.10.2015

►M10

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/2433 Text s významom pre EHP z 18. decembra 2015,

  L 334

46

22.12.2015

 M11

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/180 Text s významom pre EHP z 9. februára 2016,

  L 35

12

11.2.2016

 M12

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/464 Text s významom pre EHP z 29. marca 2016,

  L 80

36

31.3.2016

 M13

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/857 Text s významom pre EHP z 27. mája 2016,

  L 142

14

31.5.2016

 M14

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1236 Text s významom pre EHP z 27. júla 2016,

  L 202

45

28.7.2016

 M15

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1372 Text s významom pre EHP z 10. augusta 2016,

  L 217

38

12.8.2016

 M16

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1405 Text s významom pre EHP z 22. augusta 2016,

  L 228

33

23.8.2016

 M17

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1441 Text s významom pre EHP z 30. augusta 2016,

  L 234

12

31.8.2016

 M18

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1771 Text s významom pre EHP z 30. septembra 2016,

  L 270

17

5.10.2016

 M19

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1900 Text s významom pre EHP z 26. októbra 2016,

  L 293

46

28.10.2016

 M20

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/2218 Text s významom pre EHP zo 7. decembra 2016,

  L 334

40

9.12.2016

 M21

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/205 Text s významom pre EHP z 3. februára 2017,

  L 32

40

7.2.2017

 M22

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/351 Text s významom pre EHP z 24. februára 2017,

  L 50

82

28.2.2017

 M23

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/564 Text s významom pre EHP z 23. marca 2017,

  L 80

35

25.3.2017

 M24

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/767 Text s významom pre EHP z 28. apríla 2017,

  L 114

26

3.5.2017

►M25

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1196 Text s významom pre EHP z 3. júla 2017,

  L 172

16

5.7.2017

 M26

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1265 Text s významom pre EHP z 11. júla 2017,

  L 182

42

13.7.2017

 M27

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1481 Text s významom pre EHP zo 14. augusta 2017,

  L 211

46

17.8.2017

 M28

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1521 Text s významom pre EHP z 1. septembra 2017,

  L 229

1

5.9.2017

►M29

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1850 Text s významom pre EHP z 11. októbra 2017,

  L 264

7

13.10.2017

 M30

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/2166 Text s významom pre EHP zo 17. novembra 2017,

  L 304

57

21.11.2017

 M31

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/2267 Text s významom pre EHP zo 7. decembra 2017,

  L 324

57

8.12.2017

 M32

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/2411 Text s významom pre EHP z 20. decembra 2017,

  L 342

17

21.12.2017

 M33

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/169 Text s významom pre EHP z 1. februára 2018,

  L 31

88

3.2.2018

►M34

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/263 Text s významom pre EHP z 20. februára 2018,

  L 49

66

22.2.2018

 M35

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/478 Text s významom pre EHP z 20. marca 2018,

  L 79

38

22.3.2018

 M36

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/745 Text s významom pre EHP zo 16. mája 2018,

  L 123

122

18.5.2018

►M37

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/834 Text s významom pre EHP zo 4. júna 2018,

  L 140

89

6.6.2018

 M38

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/883 Text s významom pre EHP z 18. júna 2018,

  L 155

10

19.6.2018

 M39

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/910 Text s významom pre EHP z 25. júna 2018,

  L 161

42

26.6.2018

 M40

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/950 Text s významom pre EHP z 3. júla 2018,

  L 167

11

4.7.2018

 M41

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/971 Text s významom pre EHP z 9. júla 2018,

  L 174

20

10.7.2018

 M42

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1008 Text s významom pre EHP zo 16. júla 2018,

  L 180

72

17.7.2018

 M43

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1036 Text s významom pre EHP z 19. júla 2018,

  L 185

29

23.7.2018

 M44

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1068 Text s významom pre EHP z 27. júla 2018,

  L 192

43

30.7.2018

 M45

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1114 Text s významom pre EHP z 9. augusta 2018,

  L 203

37

10.8.2018

 M46

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1205 Text s významom pre EHP z 27. augusta 2018,

  L 218

1

28.8.2018

 M47

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1282 Text s významom pre EHP z 21. septembra 2018,

  L 239

21

24.9.2018

 M48

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1512 Text s významom pre EHP z 10. októbra 2018,

  L 255

18

11.10.2018

 M49

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1576 Text s významom pre EHP z 18. októbra 2018,

  L 262

71

19.10.2018

 M50

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1635 Text s významom pre EHP z 30. októbra 2018,

  L 272

38

31.10.2018

►M51

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1689 Text s významom pre EHP z 8. novembra 2018,

  L 279

39

9.11.2018
▼B

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. októbra 2014

o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ

[oznámené pod číslom C(2014) 7222]

(Text s významom pre EHP)

(2014/709/EÚ)Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

▼M37

Týmto rozhodnutím sa stanovujú kontrolné opatrenia zamerané na zdravie zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v členských štátoch alebo ich oblastiach uvedených v prílohe (ďalej len „dotknuté členské štáty“) a vo všetkých členských štátoch, pokiaľ ide o pohyb divo žijúcich ošípaných a povinnosti týkajúce sa informácií.

▼B

Uplatňuje sa bez toho, aby boli dotknuté plány eradikácie klasického moru ošípaných u populácií divo žijúcich ošípaných v dotknutom členskom štáte, ktoré Komisia schválila v súlade s článkom 16 smernice 2002/60/ES.

Článok 2

Zákaz odosielania živých ošípd:åpraných, ich spermy, vajíčok a embryí, bravčového mäsa, prípravkov z bravčového mäsa, výrobkov z bravčového mäsa a akýchkoľvek iných výrobkov s obsahom bravčového mäsa, ako aj zásielok vedľajších živočíšnych produktov z ošípaných z určitých oblastí uvedených v prílohe

Dotknuté členské štáty zakážu:

a) odosielanie živých ošípaných z oblastí uvedených v častiach II, III a IV prílohy;

b) odosielanie zásielok spermy, vajíčok a embryí ošípaných z oblastí uvedených v častiach III a IV prílohy;

c) odoslanie zásielok bravčového mäsa, prípravkov z bravčového mäsa, výrobkov z bravčového mäsa a akýchkoľvek iných výrobkov s obsahom takéhoto mäsa z oblastí uvedených v častiach III a IV prílohy;

d) odosielanie zásielok vedľajších živočíšnych produktov z ošípaných z oblastí uvedených v častiach III a IV prílohy.

Článok 3

Výnimka zo zákazu odosielania živých ošípaných z oblastí uvedených v časti II prílohy

▼M10

Odchylne od zákazu stanoveného v článku 2 písm. a) môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie živých ošípaných z chovov nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v časti II prílohy do iných oblastí na území toho istého členského štátu alebo do oblastí iného členského štátu uvedených v časti II alebo III prílohy za predpokladu, že:

▼M25

1. ošípané boli držané v chove počas obdobia aspoň 30 dní alebo od narodenia a žiadne živé ošípané neboli umiestnené z oblastí uvedených v častiach II, III a IV prílohy počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom premiestnenia do:

a) daného chovu; alebo

b) výrobnej prevádzky, kde sa držia ošípané určené na odoslanie podľa tohto článku; výrobnú prevádzku môže vymedziť iba príslušný orgán, a to za predpokladu, že úradný veterinár potvrdil, že štruktúra, veľkosť a vzdialenosť medzi výrobnými jednotkami a činnosti vykonávané na mieste sú také, že výrobné prevádzky poskytujú úplne oddelené zariadenia na ustajnenie, držanie a kŕmenie, aby sa vírus nemohol šíriť z jednej výrobnej prevádzky do druhej, a

▼B

2. ošípané podstúpili laboratórne testovanie na africký mor ošípaných s negatívnymi výsledkami na vzorkách odobratých v súlade s postupmi odberu vzoriek podľa plánu eradikácie afrického moru ošípaných uvedeného v článku 1 druhom odseku tohto rozhodnutia počas obdobia 15 dní pred dátumom premiestnenia a že úradný veterinárny lekár v deň odoslania vykonal klinické vyšetrenie na zistenie afrického moru ošípaných v súlade s postupmi kontroly a odberu vzoriek stanovenými v kapitole IV časti A prílohy k rozhodnutiu Komisie 2003/422/ES ( 1 ), alebo

3. ošípané pochádzajú z chovu:

a) v ktorom príslušný veterinárny orgán aspoň dva razy za rok s rozstupom najmenej štyroch mesiacov vykonal inšpekcie, ktoré:

i) sa riadili usmerneniami a postupmi stanovenými v kapitole IV prílohy k rozhodnutiu 2003/422/ES;

ii) zahŕňali klinické vyšetrenie a odber vzoriek, v ktorých sa ošípané staršie ako 60 dní podrobili laboratórnemu testovaniu v súlade s postupmi kontroly a odberu vzoriek stanovenými v kapitole IV časti A prílohy k rozhodnutiu 2003/422/ES;

iii) umožnili skontrolovať, či sa skutočne uplatňujú opatrenia stanovené v článku 15 ods. 2 písm. b) druhej zarážke a štvrtej až siedmej zarážke smernice 2002/60/ES;

b) ktorý plní požiadavky biologickej bezpečnosti v súvislosti s africkým morom ošípaných stanovené príslušným orgánom,

▼M10

4. v prípade živých ošípaných, ktoré sa odosielajú do oblastí iného členského štátu uvedených v časti II alebo III prílohy, sa uplatňujú tieto dodatočné požiadavky:

a) ošípané musia spĺňať všetky ostatné vhodné záruky týkajúce sa zdravia zvierat založené na pozitívnom výsledku hodnotenia rizika opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných, ktoré vyžaduje príslušný orgán členského štátu pôvodu a ktoré pred premiestnením takýchto zvierat schvaľuje príslušný orgán členského štátu tranzitu a príslušný orgán členského štátu určenia;

b) členský štát pôvodu okamžite informuje Komisiu a ostatné členské štáty o zárukách týkajúcich sa zdravia zvierat a o schválení príslušnými orgánmi uvedených v písmene a);

c) zavádza sa postup odosielania podľa článku 16a pod kontrolou príslušných orgánov členských štátov pôvodu, tranzitu a určenia, aby sa zabezpečilo, že zvieratá premiestňované v súlade s dodatočnými požiadavkami stanovenými v písmene a) sa prepravujú bezpečným spôsobom a nie sú následne premiestnené do iného členského štátu;

d) v prípade živých ošípaných, ktoré spĺňajú dodatočné požiadavky odseku 4 tohto článku, sa do zodpovedajúceho zdravotného certifikátu pre ošípané, uvedeného v článku 5 ods. 1 smernice 64/432/EHS, dopĺňa toto znenie:

„Ošípané spĺňajúce požiadavky podľa článku 3 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EÚ.“

Článok 3a

Výnimka zo zákazu odosielania živých ošípaných z oblastí uvedených v časti III prílohy

Odchylne od zákazu stanoveného v článku 2 písm. a) môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie živých ošípaných z oblastí uvedených v časti III prílohy do iných oblastí na území toho istého členského štátu uvedených v časti II alebo do oblastí iného členského štátu uvedených v časti II alebo III prílohy za predpokladu, že:

1. ošípané sú z chovu s primeranou úrovňou biologickej bezpečnosti, ktorú schválil príslušný orgán, chov je pod dohľadom príslušného orgánu a ošípané spĺňajú požiadavky podľa článku 3 bodu 1, ako aj článku 3 bodu 2 alebo článku 3 bodu 3;

2. ošípané sa nachádzajú uprostred oblasti s polomerom najmenej tri kilometre, v ktorom všetky zvieratá v chovoch spĺňajú požiadavky podľa článku 3 bodu 1, ako aj článku 3 bodu 2 alebo článku 3 bodu 3;

3. príslušný orgán pre chov odoslania musí včas informovať príslušný orgán pre chov určenia o úmysle odoslať ošípané a orgán príslušný pre chov určenia musí informovať orgán príslušný pre chov odoslania o príchode ošípaných;

4. preprava ošípaných v rámci oblastí a cez oblasti mimo oblastí uvedených v časti III prílohy sa musí vykonávať podľa vopred určených dopravných trás a vozidlá používané na prepravu ošípaných sa po ich vyložení musia čo najskôr vyčistiť, podľa potreby odhmyziť a vydezinfikovať;

5. v prípade živých ošípaných odosielaných do oblastí iného členského štátu uvedených v časti II alebo III prílohy sa uplatňujú tieto dodatočné požiadavky:

a) ošípané spĺňajú všetky ostatné vhodné záruky týkajúce sa zdravia zvierat založené na pozitívnom výsledku hodnotenia rizika opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných, ktoré vyžaduje príslušný orgán členského štátu pôvodu a ktoré pred premiestnením takýchto zvierat schvaľujú príslušné orgány členského štátu tranzitu a príslušné orgány členského štátu určenia;

b) členský štát pôvodu okamžite informuje Komisiu a ostatné členské štáty o zárukách týkajúcich sa zdravia zvierat a o schválení príslušnými orgánmi, uvedených v písmene a), a schváli zoznam chovov, ktoré spĺňajú záruky týkajúce sa zdravia zvierat;

c) zavádza sa postup odosielania podľa článku 16a pod kontrolou príslušných orgánov členských štátov pôvodu, tranzitu a určenia, aby sa zabezpečilo, že zvieratá premiestňované v súlade s dodatočnými požiadavkami stanovenými v písmene a) sa prepravujú bezpečným spôsobom a nie sú následne premiestnené do iného členského štátu;

d) v prípade živých ošípaných, ktoré spĺňajú všetky podmienky tohto článku, sa do zodpovedajúceho zdravotného certifikátu pre ošípané uvedeného v článku 5 ods. 1 smernice 64/432/EHS dopĺňa toto znenie:

„Ošípané v súlade s článkom 3a vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EÚ.“

▼M29

Článok 3b

Výnimka zo zákazu odosielania živých ošípaných z oblastí uvedených v časti II prílohy na okamžité zabitie

Odchylne od zákazu stanoveného v článku 2 písm. a) môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie živých ošípaných na okamžité zabitie z chovu, ktorý sa nachádza v oblasti uvedenej v časti II prílohy (chov odoslania), do iných oblastí na území toho istého členského štátu za predpokladu, že:

a) ošípané boli pred odoslaním držané v chove odoslania počas obdobia aspoň 30 dní alebo od narodenia;

b) ošípané spĺňajú požiadavky stanovené v článku 3 bode 2 alebo 3;

c) všetky ošípané v chove odoslania pochádzajú iba z jedného samostatného plemenného chovu, ktorý sa nachádza v oblasti vymedzenej v časti I alebo II prílohy na území toho istého členského štátu (plemenný chov);

d) príslušný orgán udelil predchádzajúce povolenie na premiestnenie ošípaných z plemenného chovu do chovu odoslania na základe hodnotenia rizika v súvislosti s opatreniami na zmiernenie rizika, ktoré boli zavedené v plemennom chove, ako aj v chove odoslania;

e) plemenný chov, ako aj chov odoslania majú spoločný plán biologickej bezpečnosti, ktorý vopred schválil príslušný orgán;

f) príslušný orgán kontroluje pravidelne, aspoň raz za tri mesiace, vykonávanie spoločného plánu biologickej bezpečnosti uvedeného v písmene e);

g) zásielka ošípaných je prepravovaná na okamžité zabitie priamo, bez zastavenia alebo vykládky, na bitúnok schválený v súlade s článkom 12 a osobitne určený na tento účel príslušným orgánom;

h) príslušný orgán bol vopred informovaný o úmysle odoslať zásielku živých ošípaných na bitúnok na okamžité zabitie;

i) preprava zásielky živých ošípaných na bitúnok v rámci oblastí nachádzajúcich sa mimo oblastí uvedených v časti II prílohy a cez takéto oblasti sa musí vykonávať po vopred určených dopravných trasách a vozidlá používané na takúto prepravu sa po vykládke čo najskôr vyčistia, vydezinfikujú a podľa potreby odhmyzia;

j) každý nákladný automobil a akékoľvek iné vozidlá, ktoré sa používajú na prepravu zásielky živých ošípaných, boli individuálne registrované príslušným orgánom na tento účel;

k) príslušný orgán je systematicky informovaný o každom odoslaní a príchode zásielok živých ošípaných z plemenného chovu do chovu odoslania;

l) dohľad v chove odoslania, ako aj v plemennom chove je posilnený tým, že sa na všetky ošípané staršie ako štyri mesiace uplatňujú postupy stanovené v kapitole IV časti A bode 4 prílohy k rozhodnutiu 2003/422/ES.

▼B

Článok 4

Výnimka zo zákazu odosielania zásielok živých ošípaných na okamžité zabitie z oblastí uvedených v časti III prílohy a odosielanie zásielok bravčového mäsa, prípravkov z bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa získaných z týchto ošípaných

▼M10

Odchylne od zákazov stanovených v článku 2 písm. a) a c) môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie živých ošípaných na okamžité zabitie z oblastí uvedených v časti III prílohy do iných oblastí na území toho istého členského štátu alebo do oblastí iného členského štátu uvedených v časti II alebo III v prípade, že existujú logistické obmedzenia kapacity zabíjania v bitúnkoch schválených príslušným orgánom podľa článku 12 nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v časti III prílohy za predpokladu, že:

▼B

1. ošípané boli držané v chove počas obdobia aspoň 30 dní alebo od narodenia a žiadne živé ošípané neboli do tohto chovu umiestnené z oblastí uvedených v častiach II, III a IV prílohy počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom premiestnenia;

2. ošípané sú v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 3 ods. 1, 2 alebo 3;

3. ošípané sú prepravované na okamžité zabitie priamo, bez vykládky alebo zastavenia, na bitúnok schválený v súlade s článkom 12 a osobitne určený na tento účel príslušným orgánom;

4. príslušný orgán zodpovedný za bitúnok bol informovaný odosielajúcim príslušným orgánom o úmysle odoslať ošípané a oznámi odosielajúcemu príslušnému orgánu ich príchod;

▼M25

5. po príchode na bitúnok sa tieto ošípané držia a zabijú oddelene od ostatných ošípaných a zabijú sa v konkrétny deň, keď sa zabijú len tieto ošípané z oblastí uvedených v časti III prílohy alebo na konci dňa zabíjania, keď následne nie sú zabité žiadne iné ošípané;

▼B

6. preprava ošípaných na bitúnok v rámci oblastí a cez oblasti mimo oblastí uvedených v časti III prílohy sa vykonáva podľa vopred určených dopravných trás a vozidlá používané na prepravu týchto ošípaných sa po ich vyložení čo najskôr vyčistia, podľa potreby odhmyzia a vydezinfikujú;

7. dotknuté členské štáty zabezpečia, aby sa čerstvé mäso ošípaných, mäsové prípravky a výrobky z bravčového mäsa získané z týchto ošípaných:

a) vyrábali, skladovali a spracúvali v prevádzkarňach schválených v súlade s článkom 12;

b) boli označené v súlade s článkom 16;

c) boli uvádzané na trh len na území daného členského štátu;

8. dotknuté členské štáty zabezpečia, aby vedľajšie živočíšne produkty z týchto ošípaných boli podrobené ošetreniu v oddelenom systéme schválenom príslušným orgánom, ktorý zabezpečuje, že odvodený produkt získaný z týchto ošípaných nepredstavuje žiadne riziko, pokiaľ ide o africký mor ošípaných;

9. dotknuté členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o udelení výnimky podľa tohto článku a oznámia názov a adresu bitúnku (bitúnkov) schváleného podľa tohto článku;

▼M10

10. v prípade živých ošípaných odosielaných do oblastí iného členského štátu uvedených v časti II alebo III prílohy sa uplatňujú tieto dodatočné požiadavky:

a) ošípané spĺňajú všetky ostatné vhodné záruky týkajúce sa zdravia zvierat založené na pozitívnom výsledku hodnotenia rizika opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných, ktoré vyžaduje príslušný orgán členského štátu pôvodu a ktoré pred premiestnením takýchto zvierat schvaľuje príslušný orgán členského štátu tranzitu a p ríslušné orgány členského štátu určenia;

b) členský štát pôvodu okamžite informuje Komisiu a ostatné členské štáty o zárukách týkajúcich sa zdravia zvierat a o schválení príslušnými orgánmi, uvedených v písmene a), a schváli zoznam chovov, ktoré spĺňajú záruky týkajúce sa zdravia zvierat;

c) zavádza sa postup odosielania podľa článku 16a pod kontrolou príslušných orgánov členských štátov pôvodu, tranzitu a určenia, aby sa zabezpečilo, že zvieratá premiestňované v súlade s dodatočnými požiadavkami stanovenými v písmene a) sa prepravujú bezpečným spôsobom a nie sú následne premiestnené do iného členského štátu;

d) v prípade živých ošípaných, ktoré spĺňajú všetky podmienky tohto článku, sa do zodpovedajúceho zdravotného certifikátu pre ošípané uvedeného v článku 5 ods. 1 smernice 64/432/EHS dopĺňa toto znenie:

„Ošípané spĺňajúce požiadavky podľa článku 4 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EÚ.“

▼B

Článok 5

Výnimka zo zákazu odosielania zásielok bravčového mäsa, prípravkov z bravčového mäsa, výrobkov z bravčového mäsa a akýchkoľvek iných výrobkov pozostávajúcich z bravčového mäsa alebo obsahujúcich bravčové mäso z oblastí uvedených v časti III prílohy

Odchylne od zákazu stanoveného v článku 2 písm. c) môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie bravčového mäsa, prípravkov z bravčového mäsa, výrobkov z bravčového mäsa a akýchkoľvek iných výrobkov pozostávajúcich z bravčového mäsa alebo obsahujúcich bravčové mäso z oblastí uvedených v časti III prílohy, ak sú buď:

a) získané z ošípaných, ktoré boli od narodenia držané v chovoch nachádzajúcich sa mimo oblastí uvedených v častiach II, III alebo IV prílohy, a ak bravčové mäso, prípravky z bravčového mäsa a výrobky z bravčového mäsa pozostávajúce z takéhoto mäsa alebo obsahujúce takéto mäso boli vyrobené, skladované a spracované v prevádzkarňach schválených v súlade s článkom 12, alebo

b) získané z ošípaných, ktoré sú v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 3 ods. 1, 2 alebo 3, a ak bravčové mäso, prípravky z bravčového mäsa a výrobky z bravčového mäsa pozostávajúce z takéhoto mäsa alebo obsahujúce takéto mäso boli vyrobené, skladované a spracované v prevádzkarňach schválených v súlade s článkom 12, alebo

c) boli vyrobené a spracované v súlade s článkom 4 ods. 1 smernice 2002/99/ES v prevádzkarňach schválených v súlade s článkom 12.

Článok 6

Výnimka zo zákazu odosielania zásielok bravčového mäsa, prípravkov z bravčového mäsa, výrobkov z bravčového mäsa a akýchkoľvek iných výrobkov pozostávajúcich z bravčového mäsa alebo obsahujúcich bravčové mäso z oblastí uvedených v časti IV prílohy

Odchylne od zákazu stanoveného v článku 2 písm. c) môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie bravčového mäsa, prípravkov z bravčového mäsa, výrobkov z bravčového mäsa a akýchkoľvek iných výrobkov pozostávajúcich z bravčového mäsa alebo obsahujúcich bravčové mäso z oblastí uvedených v časti IV prílohy, ak sú buď:

a) získané z ošípaných, ktoré boli od narodenia držané v chovoch nachádzajúcich sa mimo oblastí uvedených v prílohe, a ak bravčové mäso, prípravky z bravčového mäsa a výrobky z bravčového mäsa pozostávajúce z takéhoto mäsa alebo obsahujúce takéto mäso boli vyrobené, skladované a spracované v prevádzkarňach schválených v súlade s článkom 12, alebo

b) boli vyrobené a spracované v súlade s článkom 4 ods. 1 smernice 2002/99/ES v prevádzkarňach schválených v súlade s článkom 12.

Článok 7

Výnimka zo zákazu odosielania zásielok vedľajších živočíšnych produktov z ošípaných z oblastí uvedených v častiach III a IV prílohy

1.  Odchylne od zákazu stanoveného v článku 2 písm. d) môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie odvodených produktov, ako sú vymedzené v článku 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ( 2 ) získaných z vedľajších živočíšnych produktov z ošípaných z oblastí uvedených v častiach III a IV prílohy za predpokladu, že tieto vedľajšie produkty boli podrobené ošetreniu, ktorým sa zabezpečí, že odvodený produkt nepredstavuje žiadne riziko, pokiaľ ide o africký mor ošípaných.

▼M2

2.  Odchylne od zákazu stanoveného v článku 2 písm. d) môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie vedľajších živočíšnych produktov z ošípaných iných ako divo žijúcich ošípaných vrátane nespracovaných tiel uhynutých zvierat z chovov alebo jatočných tiel z bitúnkov schválených v súlade s nariadením (ES) č. 853/2004, ktoré sa nachádzajú v oblastiach uvedených v časti III prílohy, do spracovateľského závodu, spaľovne alebo spoločnej spaľovne, ako sa uvádza v článku 24 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (ES) č. 1069/2009, ktoré sa nachádzajú mimo oblastí uvedených v časti III prílohy, za predpokladu, že:

▼B

a) vedľajšie živočíšne produkty pochádzajú z chovov alebo bitúnkov, ktoré sa nachádzajú v oblastiach uvedených v časti III prílohy, kde nedošlo k výskytu ohniska afrického moru ošípaných aspoň počas 40 dní pred odoslaním;

b) každý nákladný automobil a iné vozidlá, ktoré sa používajú na prepravu uvedených vedľajších živočíšnych produktov, boli individuálne registrované príslušným orgánom v súlade s článkom 23 nariadenia (ES) č. 1069/2009, a:

i) zakrytý nepriepustný priestor na prepravu uvedených vedľajších živočíšnych produktov je skonštruovaný tak, aby sa umožnilo jeho účinné čistenie a dezinfekcia, a konštrukčné riešenie podláh umožňuje ľahké odvádzanie a odber tekutín;

ii) žiadosť o registráciu nákladného automobilu a iných vozidiel obsahuje dôkaz, že nákladný automobil alebo vozidlo úspešne prešlo pravidelnými technickými kontrolami;

iii) každý nákladný automobil musí byť sprevádzaný satelitným navigačným systémom na určenie jeho polohy v reálnom čase. Prevádzkovateľ prepravy musí umožniť príslušnému orgánu kontrolovať pohyb nákladného automobilu v reálnom čase a viesť elektronické záznamy o pohybe aspoň 2 mesiace;

c) po naložení musí byť oddelenie na prepravu vedľajších živočíšnych produktov zapečatené úradným veterinárnym lekárom. Iba úradný veterinárny lekár môže pečať rozlomiť a nahradiť ju novou. Každý náklad alebo nahrádzanie pečatí musí byť oznámené príslušnému orgánu;

d) akýkoľvek vstup nákladných automobilov alebo vozidiel do chovov ošípaných sa zakazuje a príslušný orgán zabezpečuje bezpečný zber jatočných tiel ošípaných;

e) preprava do uvedených závodov sa uskutočňuje priamo iba do týchto závodov bez zastavenia na trase schválenej príslušným orgánom z určeného miesta dezinfekcie pri odchode z oblasti uvedenej v časti III prílohy. Na určenom mieste dezinfekcie musia byť nákladné automobily a vozidlá riadne vyčistené a vydezinfikované pod dohľadom úradného veterinárneho lekára;

f) každá zásielka vedľajších živočíšnych produktov je sprevádzaná riadne vyplneným obchodným dokladom uvedeným v kapitole III prílohy VIII k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 142/2011 ( 3 ). Úradný veterinárny lekár zodpovedný za spracovateľský závod určenia musí potvrdiť každý príchod príslušnému orgánu uvedenému v písmene b) bode iii);

g) po vykládke vedľajších živočíšnych produktov sa nákladný automobil alebo vozidlo, a akékoľvek iné zariadenie, ktoré sa používa na prepravu týchto vedľajších živočíšnych produktov a ktoré by mohlo byť kontaminované, vyčistí, vydezinfikuje a podľa potreby odhmyzí v celom rozsahu v uzatvorenej oblasti v rámci spracovateľského závodu pod dohľadom úradného veterinárneho lekára. Uplatňuje sa článok 12 písm. a) smernice 2002/60/ES;

h) vedľajšie živočíšne produkty sa spracúvajú bezodkladne. Akékoľvek skladovanie v spracovateľskom závode sa zakazuje;

i) príslušný orgán zabezpečí, aby odosielanie vedľajších živočíšnych produktov nepresahovalo príslušnú dennú kapacitu spracovania spracovateľského závodu;

j) pred prvým odoslaním z časti III prílohy príslušný orgán zabezpečí prijatie potrebných opatrení s príslušnými orgánmi v zmysle písmena c) prílohy VI k smernici 2002/60/ES s cieľom zabezpečiť núdzový plán, hierarchiu velenia a plnú spoluprácu služieb v prípade nehody počas prepravy, vážneho výpadku nákladného automobilu alebo vozidla, alebo akéhokoľvek podvodného konania prevádzkovateľa. Prevádzkovatelia nákladných automobilov bezodkladne informujú príslušný orgán o každej nehode alebo výpadku nákladného automobilu alebo vozidla.

Článok 8

Zákaz odosielania živých ošípaných z oblastí uvedených v prílohe do iných členských štátov a tretích krajín

▼M10

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, článok 3a a článok 4, dotknuté členské štáty zabezpečia, aby sa živé ošípané neodosielali z ich územia do iných členských štátov a tretích krajín s výnimkou prípadov, keď tieto živé ošípané pochádzajú z:

▼B

a) iných oblastí ako tých, ktoré sú uvedené v prílohe;

b) chovu, do ktorého neboli počas aspoň 30 dní bezprostredne pred dátumom odoslania umiestnené žiadne živé ošípané pochádzajúce z oblastí uvedených v prílohe.

2.  Odchylne od odseku 1 môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie živých ošípaných z chovu nachádzajúceho sa v oblastiach uvedených v časti I prílohy za predpokladu, že tieto živé ošípané spĺňajú tieto podmienky:

▼M25

a) boli nepretržite držané v chove počas obdobia aspoň 30 dní pred dátumom odoslania alebo od narodenia a žiadne živé ošípané neboli do tohto chovu umiestnené z oblastí uvedených v častiach II, III a IV uvedenej prílohy počas obdobia najmenej 30 dní pred dátumom odoslania;

▼B

b) pochádzajú z chovu, ktorý spĺňa požiadavky biologickej bezpečnosti, pokiaľ ide o africký mor ošípaných, stanovené príslušným orgánom;

c) podstúpili laboratórne testovanie na africký mor ošípaných s negatívnymi výsledkami na vzorkách odobratých v súlade s postupmi odberu vzoriek podľa plánu eradikácie afrického moru ošípaných uvedeného v článku 1 druhom odseku tohto rozhodnutia počas obdobia 15 dní pred dátumom premiestnenia a že úradný veterinárny lekár v deň odoslania vykonal klinické vyšetrenie na zistenie afrického moru ošípaných v súlade s postupmi kontroly a odberu vzoriek stanovenými v kapitole IV časti A prílohy k rozhodnutiu 2003/422/ES, alebo

d) pochádzajú z chovu, v ktorom príslušný veterinárny orgán aspoň dva razy za rok s rozstupom najmenej štyroch mesiacov vykonal inšpekcie, ktoré:

i) sa riadili usmerneniami a postupmi stanovenými v kapitole IV prílohy k rozhodnutiu 2003/422/ES;

ii) zahŕňali klinické vyšetrenie a odber vzoriek, v ktorých sa ošípané staršie ako 60 dní podrobili laboratórnemu testovaniu v súlade s postupmi kontroly a odberu vzoriek stanovenými v kapitole IV časti A prílohy k rozhodnutiu 2003/422/ES;

iii) umožnili skontrolovať, či sa skutočne uplatňujú opatrenia stanovené v článku 15 ods. 2 písm. b) druhej zarážke a štvrtej až siedmej zarážke smernice 2002/60/ES.

3.  Pokiaľ ide o zásielky živých ošípaných, ktoré spĺňajú podmienky pre výnimku stanovenú v odseku 2, do zodpovedajúcich veterinárnych dokladov a/alebo zdravotných certifikátov uvedených v článku 5 ods. 1 smernice 64/432/EHS a v článku 3 ods. 1 rozhodnutia 93/444/EHS sa doplnia tieto doplňujúce vyjadrenia:

„Ošípané v súlade s článkom 8 ods. 2 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EÚ ( *1 ).

▼M10

Článok 9

Zákaz odosielania zásielok spermy, vajíčok a embryí odobraných z ošípaných z oblastí uvedených v prílohe do iných členských štátov a tretích krajín

1.  Dotknutý členský štát zabezpečí, aby sa z jeho územia do iných členských štátov a tretích krajín neodosielali zásielky s týmito komoditami:

a) sperma ošípaných, pokiaľ táto sperma nebola odobraná z darcovských kancov chovaných v inseminačnej stanici schválenej podľa článku 3 písm. a) smernice Rady 90/429/EHS ( 4 ), ktorá sa nachádza mimo oblastí uvedených v častiach II, III a IV prílohy k tomuto rozhodnutiu;

b) vajíčka a embryá ošípaných, pokiaľ vajíčka a embryá nepochádzajú z darcovských prasníc držaných v chovoch, ktoré spĺňajú požiadavky podľa článku 8 ods. 2 a ktoré sa nachádzajú mimo oblastí uvedených v častiach II, III a IV prílohy, a v prípade embryí ide o embryá, ktoré vznikli umelou insemináciou in vivo, alebo o embryá, ktoré vznikli in vitro oplodnením spermou, ktorá spĺňa podmienky stanovené v písmene a) tohto odseku.

2.  Odchylne od zákazov stanovených v odseku 1 písm. a) tohto článku a v článku 2 písm. b) môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie zásielok spermy ošípaných, pokiaľ bola sperma odobraná z darcovských kancov držaných v inseminačnej stanici schválenej v súlade s článkom 3 písm. a) smernice 90/429/EHS, ktorá dodržiava všetky pravidlá pre biologickú bezpečnosť v súvislosti s africkým morom ošípaných a ktorá sa nachádza v oblastiach uvedených v častiach II a III prílohy k tomuto rozhodnutiu, do oblastí toho istého členského štátu alebo iného členského štátu uvedených v časti II alebo III prílohy, za predpokladu, že:

a) zásielky spermy ošípaných spĺňajú všetky ostatné vhodné záruky týkajúce sa zdravia zvierat založené na pozitívnom výsledku hodnotenia rizika opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných, ktoré vyžaduje príslušný orgán členského štátu pôvodu a ktoré pred odoslaním zásielky spermy schvaľuje príslušný orgán členského štátu určenia;

b) členský štát pôvodu okamžite informuje Komisiu a ostatné členské štáty o zárukách týkajúcich sa zdravia zvierat uvedených v písmene a);

c) darcovské kance spĺňajú požiadavky podľa článku 3 bodu 1, ako aj článku 3 bodu 2 alebo 3;

▼M29 —————

▼M10

e) k zodpovedajúcim certifikátom zdravia zvierat uvedeným v článku 6 ods. 1 smernice 90/429/EHS sa priloží toto doplňujúce osvedčenie:

„Sperma ošípaných spĺňajúca požiadavky podľa článku 9 vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/709/EÚ z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2014/178/EÚ.“

▼B

Článok 10

Zákaz odosielania zásielok vedľajších živočíšnych produktov z ošípaných z oblastí uvedených v prílohe do iných členských štátov a tretích krajín

1.  Dotknuté členské štáty zabezpečia, aby sa z ich územia do iných členských štátov a tretích krajín neodosielali žiadne zásielky vedľajších živočíšnych produktov z ošípaných, pokiaľ tieto vedľajšie produkty nepochádzajú z ošípaných, ktoré pochádzajú alebo prichádzajú z chovov nachádzajúcich sa mimo oblastí uvedených v častiach II, III a IV prílohy.

2.  Odchylne od odseku 1 môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie odvodených produktov získaných z vedľajších živočíšnych produktov z ošípaných z oblastí uvedených v častiach II, III a IV prílohy do iných členských štátov a tretích krajín za predpokladu, že:

a) tieto vedľajšie produkty boli podrobené ošetreniu, ktorým sa zabezpečí, že odvodený produkt získaný z ošípaných nepredstavuje žiadne riziko, pokiaľ ide o africký mor ošípaných;

b) zásielky odvodených produktov sú doplnené o obchodné doklady vydané tak, ako je opísané v kapitole III prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011.

Článok 11

Zákaz odosielania čerstvého bravčového mäsa a určitých prípravkov z bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa z oblastí uvedených v prílohe do iných členských štátov a tretích krajín

1.  Dotknuté členské štáty zabezpečia, aby sa zásielky čerstvého bravčového mäsa z ošípaných, ktoré pochádzajú z chovov nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v prílohe, a prípravkov z bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa pozostávajúcich z mäsa z uvedených ošípaných alebo obsahujúcich mäso z uvedených ošípaných neodosielali do iných členských štátov a tretích krajín s výnimkou prípadov, keď takéto bravčové mäso bolo získané z ošípaných pochádzajúcich alebo prichádzajúcich z chovov, ktoré sa nenachádzajú v oblastiach uvedených v častiach II, III alebo IV prílohy.

▼M1

2.  Odchylne od odseku 1 môžu dotknuté členské štáty, ktorých oblasti sú uvedené v častiach II, III alebo IV prílohy, povoliť odosielanie čerstvého bravčového mäsa uvedeného v odseku 1 a prípravkov z bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa pozostávajúcich z takéhoto mäsa alebo obsahujúcich takéto mäso do iných členských štátov a tretích krajín za predpokladu, že takéto prípravky z bravčového mäsa a výrobky z bravčového mäsa boli získané z ošípaných, ktoré boli od narodenia držané v chovoch nachádzajúcich sa mimo oblastí uvedených v častiach II, III a IV prílohy, a ak sa čerstvé bravčové mäso, prípravky z bravčového mäsa a výrobky z bravčového mäsa vyrábajú, skladujú a spracúvajú v prevádzkarňach schválených v súlade s článkom 12.

3.  Odchylne od odseku 1 môžu dotknuté členské štáty, ktorých oblasti sú uvedené v časti II prílohy, povoliť odosielanie čerstvého bravčového mäsa uvedeného v odseku 1 a prípravkov z bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa pozostávajúcich z takéhoto mäsa alebo obsahujúcich takéto mäso do iných členských štátov a tretích krajín za predpokladu, že takéto prípravky z bravčového mäsa a výrobky z bravčového mäsa boli získané z ošípaných, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v článku 3 ods. 1 a ods. 2 alebo 3.

▼M29

4.  Odchylne od odseku 1 môžu dotknuté členské štáty, ktorých oblasti sú uvedené v časti II prílohy, povoliť odosielanie čerstvého bravčového mäsa uvedeného v odseku 1 a prípravkov z bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa pozostávajúcich z takéhoto bravčového mäsa alebo obsahujúcich takéto bravčové mäso do iných členských štátov a tretích krajín za predpokladu, že takéto prípravky z bravčového mäsa a výrobky z bravčového mäsa boli získané z ošípaných, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v článku 3b.

▼B

Článok 12

Schvaľovanie bitúnkov, rozrábkarní a prevádzkarní na spracovanie mäsa na účely článkov 4, 5 a 6 a článku 11 ods. 2

Príslušný orgán dotknutých členských štátov schváli iba tie bitúnky, rozrábkarne a prevádzkarne na spracovanie mäsa na účely článkov 4, 5 a 6 a článku 11 ods. 2, v ktorých sa výroba, skladovanie a spracúvanie čerstvého bravčového mäsa a prípravkov z bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa pozostávajúcich z takéhoto mäsa alebo obsahujúcich takéto mäso vhodných na odoslanie do iných členských štátov a tretích krajín v súlade s výnimkami stanovenými v článkoch 4 až 6 a v článku 11 ods. 2 vykonáva oddelene od výroby, skladovania a spracúvania iných výrobkov pozostávajúcich z čerstvého bravčového mäsa alebo obsahujúcich takéto mäso a prípravkov z bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa pozostávajúcich z mäsa alebo obsahujúcich mäso získané z ošípaných pochádzajúcich alebo prichádzajúcich z chovov nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v prílohe a iných ako tých, ktoré sú schválené v súlade s týmto článkom.

▼M25

Článok 12a

Výnimka pre bitúnky, rozrábkarne a zariadenia na spracovanie mäsa nachádzajúce sa v ochranných a kontrolných pásmach

Bez toho, aby boli dotknuté články 4, 5 a 6 a články 11, 12 a 13 tohto rozhodnutia, a odchylne od zákazu stanoveného v článku 3 ods. 3 písm. a) smernice 2002/99/ES môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie bravčového mäsa, prípravkov z bravčového mäsa, výrobkov z bravčového mäsa a akýchkoľvek iných výrobkov pozostávajúcich z bravčového mäsa alebo obsahujúcich bravčové mäso z bitúnkov, rozrábkarní a prevádzkarní na spracovanie mäsa, ktoré sa nachádzajú v ochranných a kontrolných pásmach stanovených v smernici 2002/60/ES, za predpokladu, že takéto výrobky:

a) boli vyrobené, skladované a spracované v prevádzkarňach, ktoré sa nachádzajú v oblastiach uvedených v častiach I, II alebo III prílohy a schválených v súlade s článkom 12; a

b) sú získané z ošípaných pochádzajúcich alebo prichádzajúcich z chovov, ktoré sa nenachádzajú v oblastiach uvedených v častiach II, III alebo IV prílohy, alebo z ošípaných, ktoré pochádzajú alebo prichádzajú z chovov nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v časti II prílohy za predpokladu, že spĺňajú požiadavky stanovené v článku 3 bode 1 a v článku 3 bode 2 alebo bode 3; a

c) sú označené v súlade s článkom 16.

▼B

Článok 13

Výnimka zo zákazu odosielania čerstvého bravčového mäsa a určitých prípravkov z bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa z oblastí uvedených v prílohe

Odchylne od článku 11 môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie čerstvého bravčového mäsa, prípravkov z bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa pozostávajúcich z takéhoto mäsa alebo obsahujúcich takéto mäso z oblastí uvedených v častiach II, III alebo IV prílohy do iných členských štátov a tretích krajín za predpokladu, že predmetné výrobky:

a) boli vyrobené a spracované v súlade s článkom 4 ods. 1 smernice 2002/99/ES;

b) podliehajú veterinárnej certifikácii v súlade s článkom 5 smernice 2002/99/ES;

c) sú opatrené náležitým zdravotným certifikátom na účely obchodovania vnútri Únie uvedeným v prílohe k nariadeniu (ES) č. 599/2004, do ktorého časti II sa doplní:

„Výrobky v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie 2014/709/EÚ z 9. októbra 2014 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch ( *2 ).

Článok 14

Informácie týkajúce sa článkov 11, 12 a 13

Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom každých šesť mesiacov odo dňa tohto rozhodnutia aktualizovaný zoznam schválených prevádzkarní uvedených v článku 12 a všetky relevantné informácie o uplatňovaní článkov 11, 12 a 13.

Článok 15

Opatrenia týkajúce sa živých divo žijúcich ošípaných, čerstvého mäsa, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov pozostávajúcich z mäsa divo žijúcich ošípaných alebo obsahujúcich takéto mäso

▼M37

1.  Dotknuté členské štáty:

a) zakážu odosielanie živých divo žijúcich ošípaných z oblastí uvedených v prílohe do iných oblastí na území toho istého členského štátu, ktoré nie sú uvedené v prílohe;

b) zabezpečia, aby sa žiadne zásielky čerstvého mäsa divo žijúcich ošípaných, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov pozostávajúcich z takéhoto mäsa alebo obsahujúcich takéto mäso neodosielali z oblastí uvedených v prílohe do iných členských štátov ani do iných oblastí na území toho istého členského štátu.

▼B

2.  Odchylne od odseku 1 písm. b) môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie zásielok čerstvého mäsa divo žijúcich ošípaných, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov pozostávajúcich z takéhoto mäsa alebo obsahujúcich takéto mäso z oblastí uvedených v časti I prílohy do iných oblastí na území toho istého členského štátu, ktoré nie sú uvedené v prílohe, za predpokladu, že príslušné divo žijúce ošípané boli testované na prítomnosť afrického moru ošípaných s negatívnymi výsledkami v súlade s diagnostickými postupmi stanovenými v častiach C a D kapitoly VI prílohy k rozhodnutiu 2003/422/ES.

▼M29

Odchylne od odseku 1 písm. b) môžu dotknuté členské štáty povoliť odosielanie mäsa z divo žijúcich ošípaných z oblastí uvedených v častiach I a II prílohy do iných oblastí na území toho istého členského štátu alebo do iných členských štátov za predpokladu, že takéto mäso:

a) bolo vyrobené a spracované v súlade s článkom 4 ods. 1 smernice 2002/99/ES a podrobené tepelnému ošetreniu, ako sa stanovuje v písmene a) alebo d) prílohy III k uvedenej smernici;

b) podlieha udeľovaniu veterinárnych osvedčení v súlade s článkom 5 smernice 2002/99/ES;

c) je opatrené náležitým zdravotným certifikátom na účely obchodovania vnútri Únie uvedeným v prílohe k nariadeniu (ES) č. 599/2004 a do časti II uvedeného certifikátu sa musí doplniť táto veta:„Výrobky v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie 2014/709/EÚ.“

▼M37

3.  Všetky členské štáty zakážu odosielanie živých divo žijúcich ošípaných do iných členských štátov a tretích krajín.

▼M37 —————

▼M34

Článok 15a

Povinnosti členských štátov týkajúce sa informácií

1.  Dotknuté členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia osobnej dopravy vrátane prevádzkovateľov letísk a prístavov, cestovné agentúry (vrátane organizátorov poľovníckych zájazdov) a prevádzkovatelia poštových služieb boli povinní upozorňovať svojich zákazníkov na kontrolné opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí, a to najmä tak, že budú cestujúcim, ktorí sa premiestňujú z oblastí uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu, ako aj zákazníkom poštových služieb náležitým spôsobom poskytovať informácie o hlavných zákazoch stanovených v tomto rozhodnutí.

Na tento účel dotknuté členské štáty organizujú a vykonávajú pravidelné kampane zamerané na zvyšovanie informovanosti verejnosti s cieľom propagovať a šíriť informácie o kontrolných opatreniach stanovených v tomto rozhodnutí.

2.  Všetky členské štáty zabezpečia, aby na všetkých hlavných trasách pozemnej infraštruktúry, ako sú cesty medzinárodnej komunikácie, a v rámci súvisiacich cestných sietí boli všetci cestujúci viditeľným a výrazným spôsobom náležite upozorňovaní na riziká prenosu afrického moru ošípaných a na kontrolné opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí.

Uvedené informácie musia byť predovšetkým prezentované tak, aby ich ľahko pochopili cestujúci prichádzajúci z oblastí uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu alebo smerujúci do týchto oblastí, ako aj cestujúci prichádzajúci z tretích krajín, v ktorých hrozí riziko šírenia afrického moru ošípaných.

3.  Dotknuté členské štáty koordinujú svoje úsilie s cieľom zabezpečiť, aby dopravcovia a prevádzkovatelia poštových služieb účinne šírili informácie uvedené v odseku 1 medzi osobitne určené cieľové skupiny.

▼B

Článok 16

Špeciálne zdravotné značky a požiadavky na certifikáciu čerstvého mäsa, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov, na ktoré sa vzťahuje zákaz podľa článku 2, článku 11 ods. 1 a článku 15 ods. 1

Dotknuté členské štáty zabezpečia, že čerstvé mäso, mäsové prípravky a mäsové výrobky, na ktoré sa vzťahuje zákaz podľa článku 2, článku 11 ods. 1 a článku 15 ods. 1, sa označia špeciálnou zdravotnou značkou, ktorá nemôže byť oválna a nemožno si ju pomýliť:

a) s identifikačnou značkou pre mäsové prípravky a mäsové výrobky pozostávajúce z mäsa ošípaných alebo obsahujúce mäso z ošípaných, ktorá je stanovená v oddiele I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

b) so zdravotnou značkou pre čerstvé bravčové mäso stanovenou v kapitole III oddielu I prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004.

▼M10

Článok 16a

Postup odosielania

Príslušný orgán zabezpečuje, aby postup odosielania spĺňal tieto požiadavky:

1. každý nákladný automobil a iné vozidlá, ktoré sa používajú na prepravu živých ošípaných, sú:

a) individuálne registrované príslušným orgánom členského štátu odoslania na účely prepravy živých ošípaných v súlade s postupom odosielania;

b) po nakládke zapečatené úradným veterinárnym lekárom; pečať môže rozlomiť a nahradiť ju novou iba úradník príslušného úradu; každá nakládka alebo nahradenie pečatí musí byť oznámené príslušnému orgánu;

2. preprava sa uskutočňuje:

a) priamo a bez zastavenia;

b) po trase, ktorú povolil príslušný orgán;

3. úradný veterinárny lekár zodpovedný za chov určenia musí potvrdiť každý príchod príslušnému orgánu pôvodu;

4. po vykládke živých ošípaných sa nákladný automobil alebo vozidlo a akékoľvek iné zariadenie, ktoré sa použilo na prepravu týchto ošípaných, úplne vyčistí a vydezinfikuje v uzatvorenej oblasti miesta určenia pod dohľadom úradného veterinárneho lekára. Uplatňuje sa článok 12 písm. a) smernice 2002/60/ES;

5. pred prvým odoslaním z oblastí uvedených v časti III prílohy príslušný orgán pôvodu zabezpečí potrebné dojednania s príslušnými orgánmi v zmysle písmena c) prílohy VI k smernici 2002/60/ES s cieľom zabezpečiť núdzový plán, hierarchiu velenia a plnú spoluprácu služieb v prípade nehody počas prepravy, vážneho výpadku nákladného automobilu alebo iného vozidla, alebo akéhokoľvek podvodného konania prevádzkovateľa. Prevádzkovatelia nákladných automobilov bezodkladne informujú príslušný orgán o každej nehode alebo vážnom výpadku nákladného automobilu alebo vozidla.

▼B

Článok 17

Požiadavky vzťahujúce sa na chovy a dopravné prostriedky v oblastiach uvedených v prílohe

Dotknuté členské štáty zabezpečia, aby:

a) sa podmienky uvedené v článku 15 ods. 2 písm. b) druhej zarážke a štvrtej až siedmej zarážke smernice 2002/60/ES uplatňovali v chovoch ošípaných nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu;

b) vozidlá použité na prepravu ošípaných alebo vedľajších živočíšnych produktov z ošípaných pochádzajúcich z chovov nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu boli vyčistené a vydezinfikované bezprostredne po každej preprave a aby prepravca poskytol a mal vo vozidle dôkaz o takomto vyčistení a dezinfekcii.

Článok 18

Požiadavky na poskytovanie informácií zo strany dotknutých členských štátov

Dotknuté členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty v rámci Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá o výsledkoch dohľadu nad africkým morom ošípaných vykonávaného v oblastiach uvedených v prílohe podľa plánov eradikácie afrického moru ošípaných u populácií divo žijúcich ošípaných, ktoré Komisia schválila v súlade s článkom 16 smernice 2002/60/ES a ktoré sú uvedené v článku 1 druhom odseku tohto rozhodnutia.

Článok 19

Súlad

Členské štáty zmenia opatrenia, ktoré uplatňujú pri obchodovaní, tak, aby boli v súlade s týmto rozhodnutím, a prijaté opatrenia náležitým spôsobom ihneď zverejnia. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 20

Zrušenie

Vykonávacie rozhodnutie 2014/178/EÚ sa zrušuje.

Článok 21

Uplatniteľnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do ►M10  31. decembra 2019 ◄ .

Článok 22

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

▼M51
PRÍLOHA

ČASŤ I

1.    Bulharsko

Tieto oblasti v Bulharsku:

v oblasti Silistra:

 v rámci obštiny Alfatar:

 

 Bistra,

 Alekovo,

 v rámci obštiny Dulovo:

 

 Kolobar,

 Varbina,

 Kozjak,

 Mežden,

 Čukovec,

 Car Asen,

 Čerkovna,

 Dulovo,

 Černik,

 Porojno,

 Vodno,

 Černolik,

 v rámci obštiny Sitovo:

 

 Sitovo,

 Jastrebno,

 Slatina,

 v rámci obštiny Silistra:

 

 Bradvari,

 Zlatoklas,

 Jordanovo,

 Profesor Iširkovo,

 Kazimir,

 Babuk,

 Sarpovo,

 Smilec,

 Cenovič,

 Polkovnik Lambrinovo,

 Srebarna,

 Ajdemir,

 Silistra,

 Kalipetrovo,

v oblasti Dobrič:

 v rámci obštiny General Toševo:

 

 Rosen,

 Krasen,

 Žiten,

 Snop,

 Gradini,

 v rámci obštiny Krušari:

 

 Severnjak,

 Abrit,

 Dobrin,

 Alexandria,

 Polkovnik Djakovo,

 Zagorci,

 Krušarci,

 Bistrec,

 Telerig,

 Lozenec,

 v rámci obštiny Tervel:

 

 Onogur,

 Balik,

 Аngelarij,

 Sarnec,

 Božan,

 Popgruevo,

 Kočmar,

 Guslar,

 Mali Izvor,

 Тervel,

 Bonevo,

 Vojnikovo,

 Bezmer,

 Čestimensko,

 Profesor Zlatarski,

 Kableškovo,

 Glavanci,

 Nova kamena,

 Kladenci,

 Gradnica,

 v rámci obštiny Dobrič:

 

 Kragulevo,

 Dobrevo,

 Černa,

 Pčelnik,

 Žitnica,

 Polkovnik Ivanovo,

 Hitovo,

 Vodnjanci,

 Feldfebel Denkovo (Djankovo),

 Podslon,

 Gešanovo.

2.    Česká republika

Tieto oblasti v Českej republike:

 okres Uherské Hradiště,

 okres Kroměříž,

 okres Vsetín,

 katastrální území obcí v okrese Zlín:

 

 Bělov,

 Biskupice u Luhačovic,

 Bohuslavice nad Vláří,

 Brumov,

 Bylnice,

 Divnice,

 Dobrkovice,

 Dolní Lhota u Luhačovic,

 Drnovice u Valašských Klobouk,

 Halenkovice,

 Haluzice,

 Hrádek na Vlárské dráze,

 Hřivínův Újezd,

 Jestřabí nad Vláří,

 Kaňovice u Luhačovic,

 Kelníky,

 Kladná-Žilín,

 Kochavec,

 Komárov u Napajedel,

 Křekov,

 Lipina,

 Lipová u Slavičína,

 Ludkovice,

 Luhačovice,

 Machová,

 Mirošov u Valašských Klobouk,

 Mysločovice,

 Napajedla,

 Návojná,

 Nedašov,

 Nedašova Lhota,

 Nevšová,

 Otrokovice,

 Petrůvka u Slavičína,

 Pohořelice u Napajedel,

 Polichno,

 Popov nad Vláří,

 Poteč,

 Pozlovice,

 Rokytnice u Slavičína,

 Rudimov,

 Řetechov,

 Sazovice,

 Sidonie,

 Slavičín,

 Smolina,

 Spytihněv,

 Svatý Štěpán,

 Šanov,

 Šarovy,

 Štítná nad Vláří,

 Tichov,

 Tlumačov na Moravě,

 Valašské Klobouky,

 Velký Ořechov,

 Vlachova Lhota,

 Vlachovice,

 Vrbětice,

 Žlutava.

3.    Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

 Hiiu maakond.

4.    Maďarsko

Tieto oblasti v Maďarsku:

 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658403,659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901560, 901590, 901850, 901950, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 Nógrád megye 550120, 550130, 550210, 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360, 573450, 580050 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856260, 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.    Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

 Aizputes novads,

 Alsungas novads,

 Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,

 Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

 Priekules novads,

 Skrundas novada Rudbāržu pagasts,

 Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

 Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

6.    Litva

Tieto oblasti v Litve:

 Jurbarko rajono savivaldybė: Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

 Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvos seniūnijos,

 Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,

 Pagėgių savivaldybė,

 Plungės rajono savivaldybė,

 Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,

 Rietavo savivaldybė,

 Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos,

 Šilalės rajono savivalybė,

 Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,

 Tauragės rajono savivaldybė: Lauksargių, Skaudvilės, Tauragės, Mažonų, Tauragės miesto ir Žygaičių seniūnijos.

7.    Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

w województwie warmińsko-mazurskim:

 gmina Stare Juchy w powiecie ełckim,

 gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

 gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie napołudnie od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

 gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,

 powiat giżycki,

 gminy Mikołajki, Piecki, część gminy Sorkwity położona na południe od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,

 gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim,

 gminy Dźwierzuty i Świętajno w powiecie szczycieńskim.

 gminy Orneta, Lubomino, część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński oraz na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,

 gminy Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Pasłęk i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,

 powiat miejski Elbląg,

 gminy Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany i Kolno w powiecie olsztyńskim,

 gmina Miłakowo w powiecie ostródzkim,

w województwie podlaskim:

 gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,

 gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

 gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,

 gmina Poświętne w powiecie białostockim,

 gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,

 gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,

 gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

 gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

w województwie mazowieckim:

 gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaskipołożona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

 gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,

 część gminy Kotuńpołożona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuńwzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków w powiecie siedleckim,

 gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

 powiat miejski Ostrołęka,

 powiat ostrowski,

 gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,

 gmina Krasne w powiecie przasnyskim,

 gminy Mała Wieś iWyszogród w powiecie płockim,

 gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,

 gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,

 gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

 gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

 gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim,

 gminy Dobre, Jakubów, Mrozy, Kałuszyn, Stanisławów, część gminy Cegłów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

 gminy Górzno, Łaskarze w z miastem Łaskarzew, Sobolew, Trojanów, Żelechów i część gminy Miastków Kościelny położona na południe od rzeki Wilga w powiecie garwolińskim,

 gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów, i Sieciechów w powiecie kozienickim,

 gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

 powiat żyrardowski,

 gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,

 gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48w powiecie białobrzeskim,

 gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,

 gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,

 gmina Policzna w powiecie zwoleńskim,

 gmina Solec nad Wisłą w powiecie lipskim.

w województwie lubelskim:

 gminy Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Jabłonna, Krzczonów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk, Strzyżewice i Wojciechów w powiecie lubelskim,

 gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osadaw powiecie zamojskim,

 gminy Trzeszczany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

 gminy Jeziorzany i Kock, w powiecie lubartowskim,

 gminy Adamów i Serokomla w powiecie łukowskim,

 powiat rycki,

 gminy Janowiec, i część gminy wiejskiej Puławy położona na zachód od rzeki Wisły w powiecie puławskim,

 gminy Chodel, Karczmiska, Łaziska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków w powiecie opolskim,

 gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

 gminy Gorzków, Izbica, Rudnik i Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,

 gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Łaszczów, Susiec, Tyszowce i Ulhówekw powiecie tomaszowskim,

 gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,

 powiat miejski Lublin,

 gminy Kraśnik z miastem Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz i Zakrzówek w powiecie kraśnickim,

 gminy Modliborzyce i Potok Wielki w powiecie janowskim.

w województwie podkarpackim:

 gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików i Wielkie Oczy i część gminy Oleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz – na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na zachód od tej drogiw powiecie lubaczowskim,

 gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim,

 gminy Pysznica, Zaleszany i miasto Stalowa Wola w powiecie stalowowolskim,

 gmina Gorzyce w powiecie tarnobrzeskim.

w województwie świętokrzyskim:

 gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

 gminy Dwikozy, Zawichost i miasto Sandomierz w powiecie sandomierskim.

8.    Rumunsko

Tieto oblasti v Rumunsku:

 Județul Alba cu următoarea delimitare:

 

 La nord de drumul național nr. 7,

 Județul Arad cu următoarea delimitare:

 

 La nord de linia descrisă de următoarele localități:

 

 Macea,

 Șiria,

 Bârzava,

 Toc, care se află la joncțiunea cu drumul național nr. 7,

 La nord de drumul național nr. 7,

 Județul Argeș,

 Județul Bistrița,

 Județul Brașov,

 Județul Cluj,

 Județul Covasna,

 Județul Dolj,

 Județul Harghita,

 Județul Hunedoara cu următoarea delimitare:

 

 La nord de linia descrisă de următoarele localități:

 

 Brănișca,

 Municipiul Deva,

 Turdaș,

 Localitățile Zam și Aurel Vlaicu, care se află la joncțiunea cu drumul național nr. 7,

 La nord de drumul național nr. 7,

 Județul Iași,

 Județul Neamț,

 Județul Vâlcea,

 Județul Bistrița Nasaud,

 Restul județului Maramureș care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

 

 Comuna Vișeu de Sus,

 Comuna Borșa,

 Comuna Oarța de Jos,

 Comuna Suciu de Sus,

 Comuna Moisei,

 Comuna Coroieni,

 Comuna Târgu Lăpuș,

 Comuna Vima Mică,

 Comuna Boiu Mare,

 Comuna Valea Chioarului,

 Comuna Ulmeni,

 Comuna Băsești,

 Comuna Baia Mare,

 Comuna Tăuții Magherăuș,

 Comuna Cicărlău,

 Comuna Seini,

 Comuna Ardusat,

 Comuna Farcasa,

 Comuna Salsig,

 Comuna Asuaju de Sus,

 Comuna Băița de sub Codru,

 Comuna Bicaz,

 Comuna Grosi,

 Comuna Recea,

 Comuna Baia Sprie,

 Comuna Sisesti,

 Comuna Cernesti,

 Copalnic Mănăstur,

 Comuna Dumbrăvița,

 Comuna Cupseni,

 Comuna Șomcuța Mare,

 Comuna Sacaleșeni,

 Comuna Remetea Chioarului,

 Comuna Mireșu Mare,

 Comuna Ariniș.

 Restul județului Mehedinți care nu a fost inclus în Partea III cu următoarele comune:

 

 Comuna Garla Mare,

 Hinova,

 Burila Mare,

 Gruia,

 Pristol,

 Dubova,

 Municipiul Drobeta Turnu Severin,

 Eselnița,

 Salcia,

 Devesel,

 Svinița,

 Gogoșu,

 Simian,

 Orșova,

 Obârșia Closani,

 Baia de Aramă,

 Bala,

 Florești,

 Broșteni,

 Corcova,

 Isverna,

 Balta,

 Podeni,

 Cireșu,

 Ilovița,

 Ponoarele,

 Ilovăț,

 Patulele,

 Jiana,

 Iyvoru Bârzii,

 Malovat,

 Bălvănești,

 Breznița Ocol,

 Godeanu,

 Padina Mare,

 Corlățel,

 Vânju Mare,

 Vânjuleț,

 Obârșia de Câmp,

 Vânători,

 Vladaia,

 Punghina,

 Cujmir,

 Oprișor,

 Dârvari,

 Căzănești,

 Husnicioara,

 Poroina Mare,

 Prunișor,

 Tămna,

 Livezile,

 Rogova,

 Voloiac,

 Sisești,

 Sovarna,

 Bălăcița,

 Județul Gorj.

ČASŤ II

1.    Bulharsko

Tieto oblasti v Bulharsku:

v oblasti Silistra:

 v rámci obštiny Kajnardža:

 

 Vojnovo,

 Kajnardža,

 Kranovo,

 Zarnik,

 Dobrudžanka,

 Goleš,

 Svetoslav,

 Polk, Čolakovo,

 Kamenci,

 Gospodinovo,

 Središte,

 Strelkovo,

 Poprusanovo,

 Posev,

 v rámci obštiny Alfatar:

 

 Alfatar,

 Kutlovica,

 Vasil Levski,

 v rámci obštiny Silistra:

 

 Glavan,

 Popkralevo,

 Bogorovo,

 Sracimir,

 Bulgarka,

v oblasti Dobrič:

 v rámci obštiny Krušari:

 

 Kapitan Dimitrovo,

 Ognjanovo,

 Zimnica,

 v rámci obštiny Tervel:

 

 Brestnica,

 Kolarci.

2.    Česká republika

Tieto oblasti v Českej republike:

 katastrální území obcí v okrese Zlín:

 

 Bohuslavice u Zlína,

 Bratřejov u Vizovic,

 Březnice u Zlína,

 Březová u Zlína,

 Březůvky,

 Dešná u Zlína,

 Dolní Ves,

 Doubravy,

 Držková,

 Fryšták,

 Horní Lhota u Luhačovic,

 Horní Ves u Fryštáku,

 Hostišová,

 Hrobice na Moravě,

 Hvozdná,

 Chrastěšov,

 Jaroslavice u Zlína,

 Jasenná na Moravě,

 Karlovice u Zlína,

 Kašava,

 Klečůvka,

 Kostelec u Zlína,

 Kudlov,

 Kvítkovice u Otrokovic,

 Lhota u Zlína,

 Lhotka u Zlína,

 Lhotsko,

 Lípa nad Dřevnicí,

 Loučka I,

 Loučka II,

 Louky nad Dřevnicí,

 Lukov u Zlína,

 Lukoveček,

 Lutonina,

 Lužkovice,

 Malenovice u Zlína,

 Mladcová,

 Neubuz,

 Oldřichovice u Napajedel,

 Ostrata,

 Podhradí u Luhačovic,

 Podkopná Lhota,

 Provodov na Moravě,

 Prštné,

 Příluky u Zlína,

 Racková,

 Raková,

 Salaš u Zlína,

 Sehradice,

 Slopné,

 Slušovice,

 Štípa,

 Tečovice,

 Trnava u Zlína,

 Ublo,

 Újezd u Valašských Klobouk,

 Velíková,

 Veselá u Zlína,

 Vítová,

 Vizovice,

 Vlčková,

 Všemina,

 Vysoké Pole,

 Zádveřice,

 Zlín,

 Želechovice nad Dřevnicí.

3.    Estónsko

Tieto oblasti v Estónsku:

 Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.    Maďarsko

Tieto oblasti v Maďarsku:

 Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250 és 857550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 Nógrád megye 550110, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810 és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902 és 659000 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

5.    Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

 Ādažu novads,

 Aglonas novads,

 Aizkraukles novads,

 Aknīstes novads,

 Alojas novads,

 Alūksnes novads,

 Amatas novads,

 Apes novads,

 Auces novads,

 Babītes novads,

 Baldones novads,

 Baltinavas novads,

 Balvu novads,

 Bauskas novads,

 Beverīnas novads,

 Brocēnu novada Blīdenes pagasts, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,

 Burtnieku novads,

 Carnikavas novads,

 Cēsu novads,

 Cesvaines novads,

 Ciblas novads,

 Dagdas novads,

 Daugavpils novads,

 Dobeles novads,

 Dundagas novads,

 Engures novads,

 Ērgļu novads,

 Garkalnes novads,

 Gulbenes novads,

 Iecavas novads,

 Ikšķiles novads,

 Ilūkstes novads,

 Inčukalna novads,

 Jaunjelgavas novads,

 Jaunpiebalgas novads,

 Jaunpils novads,

 Jēkabpils novads,

 Jelgavas novads,

 Kandavas novads,

 Kārsavas novads,

 Ķeguma novads,

 Ķekavas novads,

 Kocēnu novads,

 Kokneses novads,

 Krāslavas novads,

 Krimuldas novads,

 Krustpils novads,

 Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta,

 Lielvārdes novads,

 Līgatnes novads,

 Limbažu novads,

 Līvānu novads,

 Lubānas novads,

 Ludzas novads,

 Madonas novads,

 Mālpils novads,

 Mārupes novads,

 Mazsalacas novads,

 Mērsraga novads,

 Naukšēnu novads,

 Neretas novads,

 Ogres novads,

 Olaines novads,

 Ozolnieku novads,

 Pārgaujas novads,

 Pļaviņu novads,

 Preiļu novads,

 Priekuļu novads,

 Raunas novads,

 republikas pilsēta Daugavpils,

 republikas pilsēta Jelgava,

 republikas pilsēta Jēkabpils,

 republikas pilsēta Jūrmala,

 republikas pilsēta Rēzekne,

 republikas pilsēta Valmiera,

 Rēzeknes novads,

 Riebiņu novads,

 Rojas novads,

 Ropažu novads,

 Rugāju novads,

 Rundāles novads,

 Rūjienas novads,

 Salacgrīvas novads,

 Salas novads,

 Salaspils novads,

 Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Šķēdes, Nīgrandes, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, un Pampāļu pagasts,

 Saulkrastu novads,

 Sējas novads,

 Siguldas novads,

 Skrīveru novads,

 Skrundas novada Nīkrāces, Skrundas un Raņķu pagasts, Skrundas pilsēta,

 Smiltenes novads,

 Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

 Strenču novads,

 Talsu novads,

 Tērvetes novads,

 Tukuma novads,

 Vaiņodes novads,

 Valkas novads,

 Varakļānu novads,

 Vārkavas novads,

 Vecpiebalgas novads,

 Vecumnieku novads,

 Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

 Viesītes novads,

 Viļakas novads,

 Viļānu novads,

 Zilupes novads.

6.    Litva

Tieto oblasti v Litve:

 Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos,

 Anykščių rajono savivaldybė,

 Biržų miesto savivaldybė,

 Biržų rajono savivaldybė,

 Druskininkų savivaldybė,

 Elektrėnų savivaldybė,

 Ignalinos rajono savivaldybė,

 Jonavos rajono savivaldybė,

 Jurbarko rajono savivaldybė:Eržvilko, Jurbarko miesto ir Jurbarkųseniūnijos,

 Kaišiadorių miesto savivaldybė,

 Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,

 Kalvarijos savivaldybė,

 Kauno miesto savivaldybė,

 Kauno rajono savivaldybė,

 Kazlų Rūdos savivaldybė,

 Kelmės rajono savivaldybė: Užvenčio ir Šaukėnų seniūnijos,

 Kėdainių rajono savivaldybė,

 Kupiškio rajono savivaldybė,

 Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų seniūnijos,

 Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių, Videniškių seniūnijos,

 Pakruojo rajono savivaldybė,

 Panevėžio rajono savivaldybė,

 Pasvalio rajono savivaldybė,

 Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija,

 Prienų miesto savivaldybė,

 Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,

 Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų, Šiluvos, Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

 Rokiškio rajono savivaldybė,

 Šalčininkų rajono savivaldybė,

 Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,

 Širvintų rajono savivaldybės: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Karnavės, Musninkų, Širvintų, Zibalų seniūnijos,

 Švenčionių rajono savivaldybė,

 Tauragės rajono savivaldybė: Batakių ir Gaurės seniūnijos,

 Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos,

 Trakų rajono savivaldybė,

 Ukmergės rajono savivaldybė,

 Utenos rajono savivaldybė,

 Varėnos rajono savivaldybė,

 Vilniaus miesto savivaldybė,

 Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų, Žujūnų seniūnijos,

 Vilkaviškio rajono savivaldybė,

 Visagino savivaldybė,

 Zarasų rajono savivaldybė.

7.    Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

w województwie warmińsko-mazurskim:

 Gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

 gmina Milejewo i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,

 powiat olecki,

 gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,

 gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewo w powiecie braniewskim,

 gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn, Reszel i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

 część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511 oraz na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 i miasto Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

 część gminy Sorkwity położona na północ od drogi nr 16 i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo;

w województwie podlaskim:

 powiat grajewski,

 powiat moniecki,

 powiat sejneński,

 gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

 powiat miejski Łomża,

 gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

 powiat hajnowski,

 gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

 część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,

 gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,

 gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

 gminy Boćki, Orla i Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

 gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

 powiat miejski Suwałki,

 powiat augustowski,

 powiat sokólski,

 powiat miejski Białystok.

w województwie mazowieckim:

 gminy Przesmyki, Wodynie, Skórzec i część gminy Mordy położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,

 gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,

 powiat łosicki,

 gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,

 powiat nowodworski,

 gminy Joniec i Nowe Miasto w powiecie płońskim,

 gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

 gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,

 część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

 gminy Dębe Wielkie, Halinów, Sulejówek, miasto Mińsk Mazowiecki i część gminy Latowicz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

 gminy Borowie, Wilga i Garwolin z miastem Garwolin, Maciejowice i część gminy Miastków Kościelny położona na północ od rzeki Wilga w powiecie garwolińskim,

 gminy Celestynów, Józefów, Karczew, Osieck, Otwock, Sobienie Jeziory i Wiązowna w powiecie otwockim

 powiat warszawski zachodni,

 powiat legionowski,

 powiat piaseczyński,

 powiat pruszkowski,

 gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,

 gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,

 gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

 część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,

 powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

 gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wohyń, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie radzyńskim,

 gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim,

 gminy Janów Podlaski, Kodeń, Tuczna, Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,

 powiat miejski Biała Podlaska,

 gmina Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

 część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

 gminy Niedźwiada, Ostrówek, Abramów, Firlej, Kamionka, Michów i Lubartów z miastem Lubartów, w powiecie lubartowskim,

 gminy Niemce i Garbów w powiecie lubelskim,

 część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

 gmina Fajsławice, Kraśniczyn, część gminyKrasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw, miasto Krasnystaw iczęść gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

 gminy Dołhobyczów, Mircze i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

 gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim,

 część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

 gmina Grabowiec w powiecie zamojskim,

 gminy Markuszów, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Żyrzyn, Baranów, część gminy wiejskiej Puławy położona na wschód od rzeki Wisły i miasto Puławy w powiecie puławskim,

 gminy Annopol, Dzierzkowice i Gościeradów w powiecie kraśnickim,

 gmina Józefów nad Wisłą w powiecie opolskim,

w województwie podkarpackim:

 gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim.

ČASŤ III

1.    Lotyšsko

Tieto oblasti v Lotyšsku:

 Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts,Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,

 Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118,

 Saldus novada Saldus, Zirņu, Lutriņu, Zaņas, Ezeres un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta.

2.    Litva

Tieto oblasti v Litve:

 Akmenės rajono savivaldybė,

 Alytaus miesto savivaldybė,

 Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus,Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos,

 Birštono savivaldybė,

 Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus,Skirsnemunės, Šimkaičiųir Veliuonos seniūnijos,

 Joniškio rajono savivaldybė,

 Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos,

 Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,

 Lazdijų rajono savivaldybė,

 Marijampolės savivaldybė:Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės seniūnijos,

 Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,

 Molėtų rajono savivaldybė:Dubingių, Giedraičių seniūnijos,

 Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,

 Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,

 Raseinių rajono savivaldybė: Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,

 Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos,

 Šiaulių miesto savivaldybė,

 Šiaulių rajono savivaldybė,

 Širvintų rajono savivaldybė: Alionių seniūnija,

 Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija,

 Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės sen.

3.    Poľsko

Tieto oblasti v Poľsku:

w województwie warmińsko-mazurskim:

 gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 w powiecie braniewskim,

 gminy Bartoszyce z miastem Bartoszyce, Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Sępopol w powiecie bartoszyckim,

 gmina Młynary w powiecie elbląskim,

 część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 i część gminy Lidzbark Warmiński położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511 w powiecie lidzbarskim,

 gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

 gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,

 część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

w województwie mazowieckim:

 gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Wiśniew, Mokobody, Siedlce, Suchożebry, część gminy Kotuń położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków, część gminy Mordy położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy, część gminy Zbuczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,

 powiat miejski Siedlce,

 gmina Siennica, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy, częśćgminy Cegłów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i części gminy Latowicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,

 gmina Kołbiel w powiecie otwockim,

 gminy Parysów i Pilawa w powiecie garwolińskim,

w województwie lubelskim:

 gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,

 powiat miejski Chełm,

 gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,

 gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

 gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,

 gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

 gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,

 gminySławatycze, Sosnówka, i Wisznice w powiecie bialskim,

 gmina Ulan Majorat, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, a następnie na zachód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski do jej przecięcia z drogą nr 19 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski, część gminy Borki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie radzyńskim,

 gminy Ostrów Lubelski, Serniki i Uścimów w powiecie lubartowskim,

 gminy Wojcieszków, część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków, część miasta Łuków położona na zachód i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą do wschodniej granicy miasta Łuków, część gminy Stanin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807 i część gminy Krzywda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów w powiecie łukowskim;

 gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

w województwie podkarpackim:

 gminy Cieszanów, Lubaczów z miastem Lubaczów i część gminy Oleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz – na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na wschód od tej drogiw powiecie lubaczowskim.

4.    Rumunsko

Tieto oblasti v Rumunsku:

 Zona orașului București,

 Județul Constanța,

 Județul Satu Mare,

 Județul Tulcea,

 Județul Bacău,

 Județul Bihor,

 Județul Brăila,

 Județul Buzău,

 Județul Călărași,

 Județul Dâmbovița,

 Județul Galați,

 Județul Giurgiu,

 Județul Ialomița,

 Județul Ilfov,

 Județul Prahova,

 Județul Sălaj,

 Județul Vaslui,

 Județul Vrancea,

 Județul Teleorman,

 Județul Olt,

 Partea din județul Maramureș cu următoarele delimitări:

 

 Comuna Petrova,

 Comuna Bistra,

 Comuna Repedea,

 Comuna Poienile de sub Munte,

 Comuna Vișeu e Jos,

 Comuna Ruscova,

 Comuna Leordina,

 Comuna Rozavlea,

 Comuna Strâmtura,

 Comuna Bârsana,

 Comuna Rona de Sus,

 Comuna Rona de Jos,

 Comuna Bocoiu Mare,

 Comuna Sighetu Marmației,

 Comuna Sarasau,

 Comuna Câmpulung la Tisa,

 Comuna Săpânța,

 Comuna Remeti,

 Comuna Giulești,

 Comuna Ocna Șugatag,

 Comuna Desești,

 Comuna Budești,

 Comuna Băiuț,

 Comuna Cavnic,

 Comuna Lăpuș,

 Comuna Dragomirești,

 Comuna Ieud,

 Comuna Saliștea de Sus,

 Comuna Săcel,

 Comuna Călinești,

 Comuna Vadu Izei,

 Comuna Botiza,

 Comuna Bogdan Vodă,

 Localitatea Groșii Țibileșului, comuna Suciu de Sus,

 Localitatea Vișeu de Mijloc, comuna Vișeu de Sus,

 Localitatea Vișeu de Sus, comuna Vișeu de Sus.

 Partea din județul Mehedinți cu următoarele comune:

 

 Comuna Strehaia,

 Comuna Greci,

 Comuna Brejnita Motru,

 Comuna Butoiești,

 Comuna Stângăceaua,

 Comuna Grozesti,

 Comuna Dumbrava de Jos,

 Comuna Băcles,

 Comuna Bălăcița,

 Partea din județu Arges cu următoarele comune:

 

 Comuna Bârla,

 Comuna Miroși,

 Comuna Popești,

 Comuna Ștefan cel Mare,

 Comuna Slobozia,

 Comuna Mozăceni,

 Comuna Negrași,

 Comuna Izvoru,

 Comuna Recea,

 Comuna Căldăraru,

 Comuna Ungheni,

 Comuna Hârsești,

 Comuna Stolnici,

 Comuna Vulpești,

 Comuna Rociu,

 Comuna Lunca Corbului,

 Comuna Costești,

 Comuna Mărăsești,

 Comuna Poiana Lacului,

 Comuna Vedea,

 Comuna Uda,

 Comuna Cuca,

 Comuna Morărești,

 Comuna Cotmeanaâ,

 Comuna Răchițele de Jos,

 Comuna Drăganu-Olteni,

 Comuna Băbana,

 Comuna Bascov,

 Comuna Moșoaia,

 Municipiul Pitești,

 Comuna Albota,

 Comuna Oarja,

 Comuna Bradu,

 Comuna Suseni,

 Comuna Căteasca,

 Comuna Rătești,

 Comuna Teiu,

 Județul Olt,

 Județul Dolj.

ČASŤ IV

Taliansko

Tieto oblasti v Taliansku:

 tutto il territorio della Sardegna.( 1 ) Rozhodnutie Komisie 2003/422/ES z 26. mája 2003, ktorým sa schvaľuje diagnostická príručka pre africký mor ošípaných (Ú. v. EÚ L 143, 11.6.2003, s. 35).

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).

( 3 ) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1).

( *1 ) Ú. v. EÚ L 295, 11.10.2014, s. 63.“

( 4 ) Smernica Rady 90/429/EHS z 26. júna 1990, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zdravotný stav zvierat, platné pri obchodovaní so spermou ošípaných v rámci Spoločenstva a jej dovoze (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 62).

( *2 ) Ú. v. EÚ L 295, 11.10.2014, s. 63.“

Top