EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ST_7407_2022_INIT

Návrh ROZHODNUTIA RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov, pokiaľ ide o zmeny príloh III a IV k dohode

ST 7407 2022 INIT

  The HTML format is unavailable in your User interface language