EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P9_A(2024)0004

SPRÁVA - o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú ochranné, riadiace a kontrolné opatrenia uplatniteľné v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej viacstrannej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku, mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241 a nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 1899/85 a nariadenie (EÚ) č. 1236/2010 - (COM(2023)0362 - C9-0221/2023 - 2023/0206(COD)) - Výbor pre rybárstvo - Spravodajca: Francisco Guerreiro

SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú ochranné, riadiace a kontrolné opatrenia uplatniteľné v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej viacstrannej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku, mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241 a nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 1899/85 a nariadenie (EÚ) č. 1236/2010