EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document P9_A(2023)0275

SPRÁVA - o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zníženie nákladov na zavádzanie gigabitových elektronických komunikačných sietí a o zrušení smernice 2014/61/EÚ (akt o gigabitovej infraštruktúre) - (COM(2023)0094 - C9-0028/2023 - 2023/0046(COD)) - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku - Spravodajca: Alin Mituța

SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zníženie nákladov na zavádzanie gigabitových elektronických komunikačných sietí a o zrušení smernice 2014/61/EÚ (akt o gigabitovej infraštruktúre)