EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document LIBE_AD(2018)627729

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci pre Výbor pre regionálny rozvoj k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)) Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Tomáš Zdechovský

AD/2018/627729

  The HTML format is unavailable in your User interface language