Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XC0506(05)

Vysvetlivky KU kombinovanej nomenklatúrE Európskej únie

OJ C 137, 6.5.2011, p. 1–397 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 025 P. 3 - 399

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2015; Nahradil 52015XC0304(03)

6.5.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 137/1


VYSVETLIVKY KU KOMBINOVANEJ NOMENKLATÚRE EURÓPSKEJ ÚNIE

(2011/C 137/01)

Publikované v súlade s článkom 9 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a Spoločnom colnom sadzobníku (1)

OBSAH

Úvod 7

A.

Všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry 9

C.

Všeobecné pravidlá uplatniteľné na nomenklatúru a colné sadzby 9

Trieda I

Živé zvieratá; živočíšne produkty

1.

Živé zvieratá 11

2.

Mäso a jedlé mäsové droby 14

3.

Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce 27

4.

Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé výrobky živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté 35

5.

Produkty živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté 39

Trieda II

Rastlinné produkty

6.

Živé stromy a ostatné rastliny; cibule, korene a podobne; rezané kvety a okrasné lístie 41

7.

Zelenina, jedlé rastliny, korene a hľuzy 43

8.

Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov alebo melónov 49

9.

Káva, čaj, maté a koreniny 54

10.

Obilniny 58

11.

Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok 59

12.

Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne semená a plody; priemyselné alebo liečivé rastliny; slama a krmoviny 62

13.

Šelak; gumy, živice a ostatné rastlinné šťavy a výťažky 66

14.

Rastlinné pletacie materiály; produkty rastlinného pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté 67

Trieda III

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a produkty ich štiepenia; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky

15.

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a produkty ich štiepenia; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky 68

Trieda IV

Pripravené potraviny; nealkoholické a alkoholické nápoje a ocot, tabak a vyrobené náhrady tabaku

16.

Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov 73

17.

Cukor a cukrovinky 76

18.

Kakao a prípravky z kakaa 79

19.

Prípravky z obilnín, múky, škrobu alebo mlieka; cukrárske výrobky 81

20.

Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo ostatných častí rastlín 84

21.

Rôzne jedlé prípravky 88

22.

Nealkoholické a alkoholické nápoje a ocot 90

23.

Zvyšky a odpad z potravinárskeho priemyslu; pripravené krmivá pre zvieratá 96

24.

Tabak a vyrobené náhradky tabaku 100

Trieda V

Nerastné výrobky

25.

Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra, vápno a cement 103

26.

Rudy, trosky a popoly 108

27.

Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky 110

Trieda VI

Výrobky chemického priemyslu alebo príbuzného priemyslu

28.

Anorganické chemikálie; anorganické alebo organické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov 131

29.

Organické chemikálie 136

30.

Farmaceutické výrobky 144

31.

Hnojivá 147

32.

Triesloviny alebo farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; atramenty 149

33.

Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky 155

34.

Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace alebo čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné prípravky na základe sadry 156

35.

Bielkovinové látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy 158

36.

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré horľavé prípravky 160

37.

Fotografický alebo kinematografický tovar 161

38.

Rôzne chemické výrobky 164

Trieda VII

Plasty a výrobky z nich; kaučuk a výrobky z neho

39.

Plasty a výrobky z nich 173

40.

Kaučuk a výrobky z neho 180

Trieda VIII

Surové kože a kožky, usne, kožušiny a výrobky z nich; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas)

41.

Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne 183

42.

Kožené výrobky; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas) 188

43.

Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich 190

Trieda IX

Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie; korok a výrobky z korku; výrobky zo slamy, esparta alebo ostatných pletacích materiálov; košikársky tovar a práce z prútia

44.

Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie 192

45.

Korok a výrobky z korku 199

46.

Výrobky zo slamy, z esparta alebo ostatného pletacieho materiálu; košikársky tovar a práce z prútia 201

Trieda X

Vláknina z dreva alebo ostatných vlákninových celulózových materiálov; zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka; papier a lepenka a predmety z nich

47.

Vláknina z dreva alebo ostatných vlákninových celulózových materiálov; zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka 202

48.

Papier a lepenka; výrobky z papierenských vláknin, papiera alebo lepenky 204

49.

Tlačené knihy, noviny, obrazy a ostatné výrobky polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány 210

Trieda XI

Textílie a textilné výrobky

50.

Hodváb 211

51.

Vlna, jemné alebo hrubé chlpy zvierat; priadza a tkaniny z vlásia 214

52.

Bavlna 216

53.

Ostatné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a tkaniny z papierovej priadze 217

54.

Chemické vlákna; pásiky a podobné tvary z chemických textilných materiálov 218

55.

Chemické strižné vlákna 221

56.

Vata, plsť a netkané textílie; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich 222

57.

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny 223

58.

Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; pramikárske výrobky; výšivky 224

59.

Impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované textílie; textilné výrobky vhodné na priemyselné použitie 226

60.

Pletené alebo háčkované textílie 228

61.

Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované 229

62.

Odevy a odevné doplnky, nepletené alebo neháčkované 239

63.

Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky; handry 247

Trieda XII

Obuv, pokrývky hlavy, dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich časti; upravené perie a predmety z neho; umelé kvetiny; predmety z ľudských vlasov

64.

Obuv, gamaše a podobné predmety; časti týchto predmetov 248

65.

Pokrývky hlavy a ich časti 255

66.

Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich časti 256

67.

Upravené perie a páperie a predmety vyrobené z peria alebo páperia; umelé kvetiny; predmety z ľudských vlasov 257

Trieda XIII

Výrobky z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov; keramické výrobky; sklo a sklenený tovar

68.

Výrobky z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov 258

69.

Keramické výrobky 262

70.

Sklo a sklenený tovar 268

Trieda XIV

Prírodné alebo umelo pestované perly, drahokamy alebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi a výrobky z nich; bižutéria; mince

71.

Prírodné alebo umelo pestované perly, drahokamy alebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi, a predmety z nich; bižutéria; mince 274

Trieda XV

Základné kovy a predmety zo základných kovov

72.

Železo a oceľ 279

73.

Výrobky zo železa alebo z ocele 290

74.

Meď a predmety z nej 300

75.

Nikel a predmety z neho 301

76.

Hliník a predmety z neho 302

77.

(Je voľná, určená pre prípadnú potrebu harmonizovaného systému)

78.

Olovo a predmety z neho 303

81.

Ostatné základné kovy; cermety; predmety z nich 305

82.

Nástroje, náradie, nožiarsky tovar, lyžice a vidličky zo základného kovu; ich časti a súčasti zo základného kovu 306

83.

Rôzne predmety zo základného kovu 308

Trieda XVI

Stroje, prístroje a mechanické zariadenia; elektrické zariadenia; ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku a časti, súčasti a príslušenstvo takéhoto tovaru

84.

Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti a súčasti 310

85.

Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo týchto prístrojov 334

Trieda XVII

Vozidlá, lietadlá, plavidlá a pridružené dopravné zariadenia

86.

Železničné alebo električkové lokomotívy, koľajové vozidlá a ich časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál železničných alebo električkových tratí a jeho časti a súčasti; mechanické (vrátane elektromechanických) dopravné signalizačné zariadenia všetkých druhov 363

87.

Vozidlá iné ako železničné alebo električkové koľajové vozidlá a ich časti a súčasti a príslušenstvo 365

88.

Lietadlá, kozmické lode a ich časti a súčasti 375

89.

Lode, člny a plávajúce konštrukcie 376

Trieda XVIII

Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné; lekárske alebo chirurgické; hodiny a hodinky; hudobné nástroje; ich časti, súčasti a príslušenstvo

90.

Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske alebo chirurgické; ich časti, súčasti a príslušenstvo 378

91.

Hodiny a hodinky a ich časti a súčasti 385

92.

Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov 386

Trieda XIX

Zbrane a strelivo; ich časti, súčasti a príslušenstvo

93.

Zbrane a strelivo; ich časti, súčasti a príslušenstvo 387

Trieda XX

Rôzne výrobky

94.

Nábytok; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vypchaté potreby; svietidlá a osvetľovacie zariadenia inde nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky; montované stavby 388

95.

Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo 390

96.

Rôzne výrobky 395

Trieda XXI

Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

97.

Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti 397

ÚVOD

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a Spoločnom colnom sadzobníku (2) ustanovuje nomenklatúru, známu ako „kombinovaná nomenklatúra“ alebo skrátene „KN“, založenú na Medzinárodnom dohovore o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru (3) známom ako „harmonizovaný systém“ alebo skrátene „HS“.

HS je doplnený svojimi vysvetlivkami HS. Tieto vysvetlivky aktualizuje a publikuje v anglickom a francúzskom jazyku:

SVETOVÁ COLNÁ ORGANIZÁCIA (SCO)

Rada pre colnú spoluprácu (RCS)

Rue du Marché 30

1210 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Podľa článku 9 ods. 1 písm. a) druhej zarážky a článku 10 nariadenia (EHS) č. 2658/87 Komisia schvaľuje vysvetlivky kombinovanej nomenklatúry hneď po odsúhlasení stanoviska sekciou tarifnej a štatistickej nomenklatúry Výboru pre colný kódex. Vysvetlivky kombinovanej nomenklatúry obsahujú mnohé odkazy na vysvetlivky HS; nenahrádzajú ich, ale sa navzájom dopĺňajú. Obidve publikácie treba preto používať súčasne.

Táto verzia vysvetliviek KN obsahuje všetky vysvetlivky a ich zmeny dovtedy publikované v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C v platnosti do 10. februára 2011 (4). Vysvetlivky KN publikované v sérii C úradného vestníka po tomto dátume zostávajú v platnosti a budú zapracované do následnej revidovanej verzie vysvetliviek KN.

Tieto vysvetlivky KN sa vzťahujú na položky a podpoložky kombinovanej nomenklatúry 2011, ktoré boli ustanovené nariadením Komisie (EÚ) č. 861/2010 (5).

A.   Všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry

Všeobecné pravidlo 5 b)

Obaly, ktoré sa obvykle používajú na predaj nápojov, džemu, horčice, korenín atď., treba zatriediť spolu s tovarom, ktorý obsahujú aj v prípade, že sú tieto obaly zjavne vhodné na opakované použitie.


C.   Všeobecné pravidlá uplatniteľné na nomenklatúru a colné sadzby

Všeobecné pravidlo 3

1.

V zmysle článku 18 ods. 1 a 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (6) za „pracovné dni“ sú považované všetky dni iné ako oficiálne sviatky publikované EK v Bruseli a soboty a nedele.

2.

V prípade, že v Úradnom vestníku Európskej únie nie je uverejnený kurz v predposledný pracovný deň mesiaca ani v predposledný pracovný deň pred 15. dňom v mesiaci, kurzom uvedeným v článku 18 ods. 1 vyššie uvedeného nariadenia, ktorý sa má uplatňovať pri prepočítaní eura na národné meny, má byť posledný kurz uverejnený pred predposledným pracovným dňom alebo pred 15. dňom v mesiaci.

TRIEDA I

ŽIVÉ ZVIERATÁ; ŽIVOČÍŠNE PRODUKTY

1.   KAPITOLA

ŽIVÉ ZVIERATÁ

0101

Živé kone, somáre, muly a mulice

0101 90 11 a 0101 90 19

Kone

Divé kone, ako kôň Przewalského alebo tarpan (mongolský kôň), sú zatriedené do týchto podpoložiek. Avšak zebry (Equus zebra, Equus grevyi, Equus burchelli, Equus quagga, atď.) sú zatriedené do podpoložky 0106 19 90, aj keď patria do čeľade koňovité.

Krížence kobyly a zebry („zebrule“) sú zatriedené do podpoložky 0106 19 90.

0101 90 30

Somáre

Obidva druhy domáce a divé somáre patria do tejto podpoložky. Medzi posledné menované patria mongolský djiggetai, tibetský kiang, onager a hemion alebo polosomár (Equus hemionus).

Krížence somára a zebry (zendok „zebrass“) sú zatriedené do podpoložky 0106 19 90.

0101 90 90

Muly a mulice

Do tejto podpoložky patria zvieratá opísané v poslednom odseku vysvetliviek HS k položke 0101.

0102

Živé hovädzie zvieratá

0102 90 05 až 0102 90 79

Domáce druhy

Do týchto podpoložiek patria všetky druhy domácich hovädzích zvierat (vrátane byvolov) rodu Bos a Bubalus, bez ohľadu na účel ich použitia (chov, výkrm, šľachtenie, porážka), ale okrem plemenných čistokrvných zvierat (podpoložky 0102 10 10 až 0102 10 90).

Tieto podpoložky zahŕňajú zvieratá opísané vo vysvetlivkách HS k položke 0102, prvý odsek, body (1), (2) a (7).

0102 90 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria všetky divé druhy hovädzích zvierat (vrátane byvolov). Do tejto podpoložky patria zvieratá opísané vo vysvetlivkách HS k položke 0102, prvý odsek, body (3), (4), (5), (6), a pižmoň severský alebo ovčí býk (Ovibos moschatus).

Jaky a bizóny majú 14 párov rebier, zatiaľ čo ostatné hovädzie zvieratá (vrátane pravého byvola) majú len 13 párov rebier.

0103

Živé svine

0103 91 90

Ostatné

Živé svine divých druhov vrátane:

1.

diviak lesný (Sus scrofa);

2.

sviňa bradavičnatá (Phacochoerus aethiopicus), riečna sviňa alebo sviňa štetkatá (Potamochoerus porcus) a čierna lesná sviňa;

3.

babirusa celebská (Babyrousa babyrussa);

4.

divá sviňa pekari (Dicotyles tajacu).

0103 92 90

Ostatné

Pozri vysvetlivky HS k podpoložke 0103 91 90

0104

Živé ovce a kozy

0104 10 10 až 0104 10 80

Ovce

Do týchto podpoložiek patria domáce zvieratá ovce domácej druhu Ovis aries, rôzne druhy muflónov, také ako európsky muflón (Ovis musimon), kanadský muflón „bighorn“ (Ovis canadensis), azijský muflón alebo Shapoor urial (Ovis orientalis), muflón Pamir argali (Ovis ammon), ako aj ovce Aoudad alebo Barbary (Ammotragus lervia), ktoré sú známe ako „hrivnaté ovce“, hoci sú podobné viac kozám ako ovciam.

0104 20 10 a 0104 20 90

Kozy

Do týchto podpoložiek patria zvieratá domácich druhov kôz, kozorožec horský (Capra ibex) a koza bezoárová alebo kamerunská (Capra aegagrus alebo Capra hircus).

Nasledujúce druhy sú však z týchto podpoložiek vylúčené a patria do podpoložky 0106 19 90: kabar pižmový (Moschus moschiferus), africké vodné kozy (Hyemoschus) a ázijské kozy (Tragulus), ktoré nepatria medzi druhy kôz. Nepatria sem tiež zvieratá známe ako kozie antilopy („hemitragues“ polokozy, kamzíky atď.).

0105

Živá hydina, t. j. hydina druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky

Do tejto položky patria iba živé domáce vtáky druhov špecifikovaných v tejto položke (hydina druhu Gallus domesticus, vrátane kuriatok a kapúnov), či už na chov, mäso, perie, alebo iný účel (napr. na chov do voliér, parkov alebo na jazerách).

Divé vtáky (napr. divé morky – Meleagris gallopavo), hoci môžu byť chované a spracované podobným spôsobom ako domáce vtáctvo špecifikované v tejto položke, sú zatriedené do podpoložky 0106 39 90.

Holuby domácich druhov sú zatriedené do podpoložky 0106 39 10.

0106

Ostatné živé zvieratá

0106 19 10

Domáce králiky

Do tejto podpoložky patria iba králiky domácich druhov chovaných ako na plemeno, tak i na mäso, kožušinu (napr. angorské králiky) alebo na iný účel.

0106 19 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria všetky živé cicavce okrem domácich a divých koní, somárov, mulov a mulíc (položka 0101), hovädzích zvierat (položka 0102), svíň (položka 0103), oviec a kôz (položka 0104), primátov (podpoložka 0106 11 00), veľrýb, delfínov, delfínovcov, lamantínov a dugongov (podpoložka 0106 12 00) a domácich králikov (podpoložka 0106 19 10).

Príklady cicavcov zahrnutých v tejto podpoložke:

1.

divé králiky (Oryctolagus cuniculus) a zajace;

2.

jelene, daniele, srnce, lane, kamzíky alebo divé kozy (Rupicapra rupicapra), los obyčajný alebo americký (Alces alces), antilopy losie (Taurotragus), kozie antilopy (kamzík goral (Naemorhedus), Hemitragus alebo vidloroh) a pravé antilopy;

3.

levy, tigre, medvede, nosorožce, hrochy, slony, žirafy, okapy, klokany, zebry atď.;

4.

ťavy, 1-hrbé a 2-hrbé a ostatné zvieratá z čeľade ťavovitých (lamy, alpaky, guanaky, vikune);

5.

veverice, líšky, americké norky, svište, bobry, ondatry, vydry, morčatá;

6.

soby;

7.

psy a mačky.

0106 20 00

Plazy (vrátane hadov a korytnačiek)

Do tejto podpoložky patria všetky plazy, jašterice, korytnačky suchozemské a vodné (morské alebo sladkovodné).

0106 39 10

Holuby

Do tejto podpoložky patria všetky vtáky z čeľade holubovitých, či už divé alebo, domáce, bez ohľadu na ich použitie (farmárske holuby, ornamentálne holuby, poštové holuby).

Medzi nedomáce (divé) holuby patrí holub hrivnák alebo lesný holub (Columba palumbus), holub plúžik (Columba oenas), skalný holub (Columba livia), austrálsky bronzový holub, holubice a hrdličky (Streptopelia turtur, Streptopelia risoria).

Avšak, určité blízko príbuzné druhy kurovitých, také ako nikobary (Coloenas nicobaria), kolumbary, korunáče, gaugy a syrhapty, do tejto podpoložky nepatria a sú zatriedené do podpoložky 0106 39 90.

0106 39 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria všetky živé vtáky, iné ako hydina druhu Gallus domesticus, kačky, husi, morky a perličky (položka 0105) a iné ako dravé vtáky (podpoložka 0106 31 00), papagáje (podpoložka 0106 32 00) a divé a domáce holuby (podpoložka 0106 39 10).

Príklady vtákov zahrnutých do tejto podpoložky:

1.

hus divá (Anser anser), bernikla tmavá (Branta bernicla), kazarka pestrá (Tadorna tadorna), kačica divá (Anas platyrhynchos), kačica chripľavá (Anas strepera), kačica hvízdavá (Anas penelope), kačica ostrochvostá (Anas acuta), kačica lyžičiarka (Anas clypeata), kačica chrapľavá (Anas querquedula), kačica chrapkavá (Anas crecca), turpany čierne a kajky;

2.

labute a pávy;

3.

jarabice, bažanty, prepelice, sluka, močiarnica, tetrovy, divé kačice, divé husi, strnádky, drozdy a škovránky;

4.

pinky, sýkorky, kanáriky, kolibríky atď.

0106 90 00

Ostatné

Do tejto podpoložky patria:

1.

všetky ostatné druhy živých zvierat, okrem rýb, kôrovcov, mäkkýšov a ostatných morských bezstavovcov (3. kapitola) a mikrobiálnych kultúr (položka 3002);

2.

včely (tiež v prenosných škatuliach alebo klietkach, alebo úľoch);

3.

priadka morušová, motýle, chrobáky a ostatný hmyz;

4.

žaby.

2.   KAPITOLA

MÄSO A JEDLÉ MÄSOVÉ DROBY

Všeobecne

1.

Mäso a droby vhodné na ľudskú konzumáciu zostávajú zatriedené v tejto kapitole, dokonca aj vtedy, ak sú určené na spracovanie na potravu pre domáce zvieratá.

2.

Na účely tejto kapitoly je význam slov „mäso“ a „droby“ opísaný vo všeobecnej časti vysvetliviek HS k tejto kapitole.

3.

Vysvetlenie rôznych stavov, v akých sa môže mäso a droby nachádzať (čerstvé, chladené, zmrazené, solené alebo v slanom náleve, sušené alebo údené), je uvedené vo všeobecnej časti vysvetliviek HS k tejto kapitole. Treba upozorniť, že hlboko mrazené mäso a čiastočne alebo úplne rozmrazené mäso sa zatriedi rovnako ako mrazené mäso. „Mrazené“ navyše zahŕňa nielen čerstvé mäso zamrazené, ale aj mäso, ktoré bolo mierne sušené a potom mrazené, pokiaľ aktuálna a trvajúca konzervácia závisí nevyhnutne od takého mrazenia.

4.

Vo všeobecnej časti vysvetliviek HS k tejto kapitole sú tiež odkazy týkajúce sa rozdielu medzi mäsom a drobami tejto kapitoly a kapitoly 16. Do tejto kapitoly patria len mäsové droby, ktoré sú surové, mleté alebo jemne nasekané, ale ďalej neupravené, balené v plastovom obale (dokonca aj vo forme párkov, klobás alebo salám) výhradne na uľahčenie manipulácie alebo transportu.

5.

Na účely rozlíšenia medzi časťami s kosťou a bez kosti, chrupavka a šľachy nebudú považované za kosti.

Doplnková poznámka 1 (A) d) a doplnková poznámka 1 (A) e)

Na účely doplnkových poznámok 1 (A) d) a 1 (A) e) k tejto kapitole [v spojení s doplnkovou poznámkou 1 (C) k tejto kapitole] sa pri určovaní toho, či sú splnené podmienky týkajúce sa minimálneho a maximálneho počtu rebier, počítajú len tie rebrá, celé alebo rozdelené, ktoré sú pripojené priamo k chrbtici.

V súlade s týmto vysvetlením nižšie uvedené zobrazenie znázorňuje príklad hovädzej prednej štvrtiny, ktorá spĺňa podmienky doplnkových poznámok 1 (A) d) a 1 (A) e) v spojení s doplnkovou poznámkou 1 (C) k tejto kapitole.

 

PREDNÁ ŠTVRTINA ZADNÁ ŠTVRTINA

Image

Doplnková poznámka 2 (C)

Na účely doplnkovej poznámky 2(C) k tejto kapitole týkajúcej sa rozlíšenia 2 rôznych techník rezu a častí „lalok“, „podhrdlina“ a „podhrdlina a lalok spolu“ pozri schému nižšie:

 

Image

 

Image

Doplnková poznámka 6 a)

Soľ sa nepovažuje za korenie v zmysle tejto doplnkovej poznámky.

Pozri tiež doplnkovú poznámku 7 k tejto kapitole


0201

Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

Do tejto položky patrí len čerstvé alebo chladené mäso zvierat položky 0102.

Na účely definície predných štvrtín a zadných štvrtín treba brať do úvahy nasledujúce:

a)

krk a karé znamenajú svalovú časť krku so siedmimi cervikálnymi (krčnými) polovicami stavcov;

b)

pliecko znamená kĺb prednej nohy vrátane lopatky, ramennej kosti, vretennej kosti a lakťovej kosti a priliehajúce svaly;

c)

sviečkovica znamená pravú a falošnú sviečkovicu; zadná časť stehna môže tiež zahŕňať „gooseskirt“.

0201 10 00

Trupy a polovičky trupov

Termíny „trupy“ a „polovičky trupov“ sú definované v odsekoch a) a b) doplnkovej poznámky 1 (A) k tejto kapitole. Prvých osem alebo deväť výrastkov chrbtových stavcov sa môže ponechať buď na pravej, alebo ľavej polovičke trupu.

0201 20 20

„Kompenzované“ štvrtiny

Termín „kompenzované štvrtiny“ je definovaný v odseku c) doplnkovej poznámky 1 (A) k tejto kapitole.

0201 20 30

Neoddelené alebo oddelené predné štvrtiny

Termíny „neoddelené predné štvrtiny“ alebo „oddelené predné štvrtiny“ sú definované v odsekoch d) a e) doplnkovej poznámky 1 (A) k tejto kapitole. Zo znenia tejto doplnkovej poznámky vyplýva, že predné časti polovičiek trupov, napríklad tie, ktoré so všetkými prislúchajúcimi kosťami zahŕňajú menej ako štyri rebrá, s odstráneným krkom alebo plieckom, alebo z ktorých bola odstránená kosť, napr. Atlas, nepatria do tejto podpoložky a sú zatriedené do podpoložky 0201 20 90.

0201 20 50

Neoddelené alebo oddelené zadné štvrtiny

Termíny „neoddelené zadné štvrtiny“ alebo „oddelené zadné štvrtiny“ sú definované v odsekoch f) a g) doplnkovej poznámky 1 (A) k tejto kapitole. Zo znenia tejto doplnkovej poznámky vyplýva, že zadné časti polovičiek trupov, napríklad, tie ktoré so všetkými zodpovedajúcimi kosťami obsahujú menej ako tri rebrá alebo z ktorých bolo odstránené stehno alebo sviečkovica, vrátane filiet, nepatria do tejto podpoložky a sú zatriedené do podpoložky 0201 20 90. Avšak zadné štvrtiny bez obličiek alebo tuku z obličiek, tiež bez slabiny, ostávajú zatriedené ako zadné štvrtiny.

0201 20 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria, napríklad, pliecko, stehno, sviečkovica, nevykostené (s kosťou). Taktiež sú sem zahrnuté predné a zadné časti polovičiek trupov (s kosťou), ktoré nezodpovedajú definícii „kompenzovaných“ štvrtín, predných alebo zadných štvrtín.

0201 30 00

Vykostené

Do tejto podpoložky patria všetky kusy mäsa z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené, z ktorých boli odstránené všetky kosti, napríklad vykostené filety a slabiny.

0202

Mäso z hovädzích zvierat, mrazené

Do tejto položky patrí iba mrazené mäso zo zvierat položky 0102.

0202 10 00

Trupy a polovičky trupov

Termíny „trupy“ a „polovičky trupov“ sú definované v odsekoch a) a b) doplnkovej poznámky 1 (A) k tejto kapitole.

0202 20 10

„Kompenzované“ štvrtiny

Termín „kompenzované štvrtiny“ je definovaný v odseku c) doplnkovej poznámky 1 (A) k tejto kapitole.

0202 20 30

Neoddelené alebo oddelené predné štvtiny

Termíny „neoddelené predné štvrtiny“ alebo „oddelené predné štvtiny“ sú definované v odsekoch d) a e) doplnkovej poznámky 1 (A) k tejto kapitole.

0202 20 50

Neoddelené alebo oddelené zadné štvrtiny

Termíny „neoddelené zadné štvrtiny“ alebo „oddelené zadné štvrtiny“ sú definované v odsekoch f) a g) doplnkovej poznámky 1 (A) k tejto kapitole.

0202 20 90

Ostatné

Vysvetlivky k podpoložke 0201 20 90 sa použijú s príslušnými zmenami.

0202 30 50

Predná časť, lopatka, pliecko a kusy hrude

Termíny „predná časť“ a „lopatka“ a „hruď“ sú definované v odseku h) doplnkovej poznámky 1 (A) k tejto kapitole.

0202 30 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria všetky kusy mäsa z hovädzích zvierat, mrazené, ktoré sú kompletne vykostené, okrem mrazených blokov uvedených v podpoložke 0202 30 10 a kusov podpoložky 0202 30 50.

0203

Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené

Do tejto položky patrí len mäso zvierat položky 0103.

Mäso zvierat druhov svine, uznané kompetentnými orgánmi v Austrálii ako mäso zo svíň žijúcich vo voľnej prírode Austrálie, je považované za mäso zo svíň iných ako zo svíň domácich.

0203 11 10 až 0203 19 90

Čerstvé alebo chladené

Do týchto podpoložiek patrí len čerstvé alebo chladené mäso zvierat položky 0103

0203 11 10

Z domácich svíň

Termín „trupy alebo polovičky trupov“ je definovaný v odseku a) doplnkovej poznámky 2 (A) k tejto kapitole.

0203 12 11

Stehná a kusy z nich

Termín „stehná“ je definovaný v odseku b) doplnkovej poznámky 2 (A) k tejto kapitole.

Do tejto podpoložky patria nevykostené lýtka zo zadných nôh.

0203 12 19

Pliecka a kusy z nich

Termín „pliecka“ je definovaný v odseku d) doplnkovej poznámky 2 (A) k tejto kapitole.

Do tejto podpoložky patria voľné minirebrá alebo „rebierka“ a nevykostené lýtka z predných nôh.

0203 19 11

Predné časti a kusy z nich

Termín „predné časti“ je definovaný v odseku c) doplnkovej poznámky 2 (A) k tejto kapitole.

Do tejto podpoložky nepatria nevykostené lýtka z predných nôh, ani voľné minirebrá ani „rebierka“ (podpoložka 0203 12 19).

0203 19 13

Chrbty a kusy z nich, nevykostené

Termín „.chrbty“ je definovaný v odseku e) doplnkovej poznámky 2 (A) k tejto kapitole

Do tejto podpoložky patria rebrá zadnej časti.

0203 19 15

Bôčiky a kusy z nich

Termíny „.bôčiky“ a „kusy z nich“ sú definované v odseku f) doplnkovej poznámky 2 (A) a v doplnkovej poznámke 2 (B) k tejto kapitole.

Kusy z nich do tejto podpoložky nepatria, ak neobsahujú kožu a podkožný tuk.

Do tejto podpoložky nepatria voľné rebrá bez kože alebo podkožného tuku (podpoložka 0203 19 59).

0203 19 59

Ostatné

Do tejto podpoložky patria tiež voľné rebrá bez kože alebo podkožného tuku.

0203 19 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí len mäso zvierat podpoložky 0103 91 90 alebo 0103 92 90, obzvlášť mäso diviaka, iné ako trupy, polovice trupov, nohy, pliecka, časti nôh a časti pliec.

0203 21 10 až 0203 29 90

Mrazené

Vysvetlivky k podpoložkám 0203 11 10 až 0203 19 90 a pri ich dalším delení sa použijú s príslušnými zmenami.

0204

Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

Do tejto podpoložky patrí len čerstvé, chladené alebo mrazené mäso zvierat položky 0104, či už domácich, alebo divých, obzvlášť mäso druhov oviec (domácich, alebo divých), ako aj mäso kozorožcov.

0204 10 00

Trupy a polovičky trupov jahniat, čerstvé alebo chladené

Termíny „trupy“ a „polovičky trupov“ sú definované v odsekoch a) a b) doplnkovej poznámky 3 (A) k tejto kapitole.

Definícia jahňacieho mäsa je uvedená vo vysvetlivkách HS k podpoložkám 0204 10 a 0204 30.

0204 21 00

Trupy a polovičky trupov

Termíny „trupy“ a „polovičky trupov“ sú definované v odsekoch a) a b) doplnkovej poznámky 3 (A) k tejto kapitole.

0204 22 10

Krátke predné štvrtiny

Termín „krátke predné štvrtiny“ je definovaný v odsekoch c) a d) doplnkovej poznámky 3 (A) k tejto kapitole.

0204 22 30

Chrbty a/alebo karé

Termíny „chrbty a/alebo karé“ sú definované v odsekoch e) a f) doplnkovej poznámky 3 (A) k tejto kapitole.

0204 22 50

Nohy

Termín „nohy“ je definovaný v odsekoch g) a h) doplnkovej poznámky 3 (A) k tejto kapitole.

0204 30 00

Trupy a polovičky trupov jahniat, mrazené

Vysvetlivky k podpoložke 0204 10 00 sa použijú s príslušnými zmenami.

0204 41 00 až 0204 43 90

Ostatné mäso z oviec, mrazené

Vysvetlivky k podpoložkám 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30 a 0204 22 50 sa použijú s príslušnými zmenami k podpoložkám 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30 a 0204 42 50.

0204 50 11 až 0204 50 79

Mäso z kôz

Termíny „trupy“ a „polovičky trupov“ (podpoložky 0204 50 11 a 0204 50 51), „krátke predné štvrtiny“ (podpoložky 0204 50 13 a 0204 50 53), „chrbty a/alebo karé“ (podpoložky 0204 50 15 a 0204 50 55) a nohy (podpoložky 0204 50 19 a 0204 50 59) sú definované v doplnkovej poznámke 3 (A) k tejto kapitole, v odsekoch a) a b), c) a d), e) a f) a g) a h).

0206

Jedlé droby z hovädzích zvierat, svíň, oviec, kôz, koní, somárov, mulov alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené

Do tejto položky patria droby zo zvierat položiek 0101 až 0104. Droby určené na výrobu farmaceutických produktov nepatria do týchto podpoložiek, pokiaľ nespĺňajú podmienky ustanovené kompetentnými orgánmi.

Ďalšie pokyny sú vo vysvetlivkách HS k položke 0206.

0206 10 10 až 0206 10 98

Z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené

Do týchto podpoložiek patria iba čerstvé alebo chladené droby zo zvierat položky 0102.

0206 10 95

Hrubá bránica a tenká bránica

Hrubá bránica a tenká bránica sú svalové časti bránice.

0206 21 00 až 0206 29 99

Z hovädzích zvierat, mrazené

Do týchto podpoložiek patria iba mrazené droby zo zvierat položky 0102.

0206 30 00

Zo svíň, čerstvé alebo chladené

Do tejto podpoložky patria iba čerstvé alebo chladené droby zo zvierat položky 0103.

Vysvetlivky k podpoložke 0206 49 00, prvý odsek, sa použijú s príslušnými zmenami.

Do tejto podpoložky patria nohy, chvosty, pečene, obličky, srdcia, jazyky, pľúca, jedlé kože, mozgy, predstierky, pobrušnica a pohrudnica.

0206 41 00 a 0206 49 00

Zo svíň, mrazené

Do týchto podpoložiek patria iba mrazené droby zo zvierat položky 0103.

0206 49 00

Ostatné

Do tejto podpoložky patria hlavy a polovičky hláv, tiež s mozgom, lícami alebo jazykmi, a časti hláv [doplnková poznámka 2 (C) k tejto kapitole] termín „časti hláv“ je definovaný v treťom odseku spomínanej doplnkovej poznámky.

Do tejto podpoložky patria nohy, chvosty, obličky, srdcia, jazyky, pľúca, jedlé kože, mozgy, predstierky, pobrušnica a pohrudnica.

Do tejto podpoložky patria droby z diviaka.

0206 80 91

Z koní, somárov, mulov a mulíc

Do tejto podpoložky patria iba čerstvé alebo chladené droby zo zvierat položky 0101.

0206 80 99

Z oviec a kôz

Do tejto podpoložky patria iba čerstvé alebo chladené droby zo zvierat položky 0104.

0206 90 91

Z koní, somárov, mulov a mulíc

Do tejto podpoložky patria iba mrazené droby zo zvierat položky 0101.

0206 90 99

Z oviec a kôz

Do tejto podpoložky patria iba mrazené droby zo zvierat položky 0104.

0207

Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené

0207 11 10

Ošklbané a zbavené čriev, s hlavou a nôžkami, nazývané „kurčatá 83 %“.

Do tejto podpoložky patrí ošklbaná hydina, s hlavami a nohami, z ktorej boli odstránené črevá, ale ostatné vnútornosti boli ponechané (najmä pľúca, pečeň, žalúdok, srdce a vaječníky).

0207 11 30

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, nazývané „kurčatá 70 %“.

Do tejto podpoložky patria kurčatá na pečenie ošklbané, bez hláv a nôžok, ale s krkom, ktoré sú kompletne vypitvané, ale do vnútra ich trupov boli vrátené srdce, pečeň a svalnatý žalúdok.

0207 11 90

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krkov, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané „kurčatá 65 %“, alebo inak predkladané

Do tejto podpoložky patria kurčatá na pečenie, ktoré sú ošklbané bez hláv a nôh, kompletne vypitvané. Patrí sem aj hydina prezentovaná vo forme inej ako uvedenej v podpoložkách 0207 11 10 a 0207 11 30, napríklad neošklbané kurčatá s črevami, s hlavami a nohami.

0207 12 10 a 0207 12 90

V celku, mrazené

Vysvetlivky k podpoložkám 0207 11 30 a 0207 11 90 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 13 10

Vykostené

Do tejto podpoložky patrí mäso z hydiny, vykostené, bez ohľadu na časť trupu z ktorej pochádza.

0207 13 20

Polovičky alebo štvrtiny

Termín „polovičky“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a b) k tejto kapitole.

Termín „štvrtiny“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a c) k tejto kapitole. Do tejto podpoložky patria zadné štvrtiny pozostávajúce z dolného stehna (tibia a fibula), stehna (femur), zadnej časti chrbta a trtáča, ako aj z predných štvrtín, ktoré pozostávajú v podstate z jednej polovice hrudi spolu s krídlom.

0207 13 30

Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

Termín „celé krídla, tiež so špičkami“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a d) k tejto kapitole.

0207 13 40

Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

Pozri doplnkovú poznámku 4 a) k tejto kapitole.

Do tejto podpoložky patria chrbty s krkmi, pozostávajúce z časti krku, chrbta a tiež môže byť ponechaný trtáč, chrbty; krky; trtáče (chvosty); špičky krídiel.

0207 13 50

Prsia a kusy z nich

Termín „prsia“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4a) a e) k tejto kapitole.

0207 13 60

Stehná a kusy z nich

Termín „stehná“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a f) k tejto kapitole.

Rez oddeľujúci stehno od chrbta musí byť prevedený medzi dvomi líniami ohraničujúcimi kĺby, ako je zrejmé z nasledujúceho obrázku:

 

Image

0207 13 91

Pečene

Pozri vysvetlivky HS k položke 0207, posledný odsek.

0207 13 99

Ostatné

Do tejto podpoložky patria jedlé droby, zvlášť srdcia, hrebene a laloky, ale okrem pečení.

Do tejto podpoložky tiež patria nôžky hydiny.

0207 14 10 až 0207 14 99

Kusy a droby, mrazené

Vysvetlivky k podpoložkám 0207 13 10 až 0207 13 99 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 24 10

Ošklbané a vypitvané, bez hláv a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, nazývané „morky 80 %“

Do tejto podpoložky patria ošklbané morky bez hláv a nôžok, ale s krkom, kompletne vypitvané, do trupov ktorých boli vrátené srdce, pečeň a svalnatý žalúdok.

0207 24 90

Ošklbané a vypitvané, bez hláv a bez nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané „morky 73 %“, alebo inak predkladané

Do tejto podpoložky patria ošklbané morky, pripravené na pečenie, bez hlavy, krku a nôžok a kompletne vypitvané. Patria sem aj morky predkladané v inej forme ako uvedenej v podpoložkách 0207 24 10 a 0207 24 90.

0207 25 10 a 0207 25 90

V celku, mrazené

Použiť vysvetlivky k podpoložkám 0207 24 10 a 0207 24 90 s príslušnými zmenami.

0207 26 10

Vykostené

Použiť vysvetlivky k podpoložke 0207 13 10 s príslušnými zmenami.

0207 26 20

Polovičky alebo štvrtiny

Použiť vysvetlivky k podpoložke 0207 13 20 s príslušnými zmenami.

0207 26 30

Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

Termín „celé krídla, tiež so špičkami“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a d) k tejto kapitole.

0207 26 40

Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

Použiť vysvetlivky k podpoložke 0207 13 40 s príslušnými zmenami.

0207 26 50

Prsia a kusy z nich

Termín „prsia“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a e) k tejto kapitole.

0207 26 60

Dolné stehná a kusy z nich

Termín „dolné stehná“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a g) k tejto kapitole.

Rez oddeľujúci dolné stehno od stehna musí byť prevedený medzi dvomi líniami ohraničujúcimi kĺby, ako je zrejmé z nasledujúceho obrázku:

 

Image

0207 26 70

Ostatné

Do tejto podpoložky patria kusy definované v doplnkovej poznámke 4 a) a h) k tejto kapitole.

Rez oddeľujúci stehno alebo celú nohu od chrbta musí byť prevedený medzi dvomi líniami ohraničujúcimi kĺby, ako je zrejmé z obrázku vo vysvetlivkách k podpoložke 0207 13 60.

Rez oddeľujúci stehno od dolného stehna musí byť prevedený medzi dvomi líniami ohraničujúcimi kĺby, ako je zrejmé z obrázku vo vysvetlivkách k podpoložke 0207 26 60.

0207 26 91

Pečene

Pozri vysvetlivky HS k položke 0207, posledný odsek.

0207 26 99

Ostatné

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 99 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 27 10 až 0207 27 99

Kusy a droby, mrazené

Vysvetlivky k podpoložkám 0207 26 10 až 0207 26 99 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 32 15

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, nazývané „kačice 70 %“

Do tejto podpoložky patria ošklbané kačice, bez hláv a nôžok, ale s krkom, úplne vypitvané, ale so srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom vráteným do vnútra trupu.

0207 32 19

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané „kačice 63 %“, alebo inak predkladané

Do tejto podpoložky patria ošklbané kačice, pripravené na pečenie, bez hláv, krkov a nôžok, úplne vypitvané. Patria sem tiež kačice predkladané v inej forme, ako je uvedené v podpoložkách 0207 32 11, 0207 32 15 a 0207 32 19.

0207 32 59

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, so srdcom a svalnatým žalúdkom alebo bez nich, nazývané „husi 75 %“, alebo inak predkladané

Do tejto podpoložky patria ošklbané husi, bez hláv a nôžok, úplne vypitvané, ale s vráteným srdcom a svalnatým žalúdkom do vnútra trupu, ako aj ošklbané husi, pripravené na pečenie, bez hláv a nôžok a úplne vypitvané. Patria sem tiež husi predkladané v inej forme, ako je uvedené v podpoložkách 0207 32 51 a 0207 32 59, napríklad zarezané husi, ktoré boli ošklbané a stečené z krvi, ale nepitvané, a bez hláv a nôžok.

0207 33 11

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, nazývané „kačice 70 %“

Vysvetlivky k podpoložke 0207 32 15 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 33 19

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané „kačice 63 %“, alebo inak predkladané

Vysvetlivky k podpoložke 0207 32 19 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 33 59

Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, so srdcom a svalnatým žalúdkom alebo bez nich, nazývané „husi 75 %“, alebo inak predkladané

Vysvetlivky k podpoložke 0207 32 59 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 34 10 a 0207 34 90

Pečene z kŕmnych husí alebo kačíc, čerstvé alebo chladené

Pozri vysvetlivky HS k položke 0207, posledný odsek.

0207 35 11 a 0207 35 15

Vykostené

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 10 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 35 21 až 0207 35 25

Polovičky alebo štvrtiny

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 20 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 35 31

Celé krídla, so špičkami alebo bez špičiek

Termín „celé krídla, tiež so špičkami“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a d) k tejto kapitole.

0207 35 41

Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trtáče a špičky krídel

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 40 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 35 51 a 0207 35 53

Prsia a kusy z nich

Termín „prsia“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a e) k tejto kapitole.

0207 35 61 a 0207 35 63

Stehná a kusy z nich

Termín „stehná“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 a) a f) k tejto kapitole.

0207 35 71

Husacie alebo kačacie paletá

Termín „husacie alebo kačacie paletá“ je definovaný v doplnkovej poznámke 4 ij) k tejto kapitole

0207 35 91

Pečene, iné ako z kŕmnych husí alebo kačíc

Pozri vysvetlivky HS k položke 0207, posledný odsek.

0207 35 99

Ostatné

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 99 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 36 11 a 0207 36 15

Vykostené

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 10 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 36 21 až 0207 36 79

Nevykostené

Vysvetlivky k podpoložkám 0207 13 20 až 0207 13 60 a 0207 35 71 sa použijú s príslušnými zmenami.

0207 36 81 až 0207 36 89

Pečene

Pozri vysvetlivky HS k položke 0207, posledný odsek.

0207 36 90

Ostatné

Vysvetlivky k podpoložke 0207 13 99 sa použijú s príslušnými zmenami.

0208

Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené

Do tejto položky patrí iba mäso a jedlé mäsové droby zo zvierat zatriedených do položky 0106, čerstvé, chladené alebo mrazené.

0208 10 10

Z domácich králikov

Do tejto podpoložky patrí mäso a jedlé mäsové droby zo zvierat patriacich do podpoložky 0106 19 10.

0208 90 10

Z domácich holubov

Do tejto podpoložky patrí mäso a jedlé mäsové droby z domácich holubov (farmárskych, ornamentálnych, poštových holubov). Mäso a jedlé mäsové droby z holubov opísaných ako „nie domácich“ vo vysvetlivkách k podpoložke 0106 39 10 sú preto vylúčené z tejto podpoložky a sú zatriedené do podpoložky 0208 90 30.

0208 90 30

Zo zveriny, iné ako z králikov alebo zajacov

Do tejto podpoložky patrí mäso a jedlé mäsové droby z:

1.

lovnej zveri: daniele, srnce, kamzíky (Rupicapra rupicapra), los, kamzík goral, antilopy, gazely, medvede a klokany;

2.

operencov: divé holuby, divé husi, divé kačice, bažanty, jarabice, sľuka močiarnica, tetrov, strnádky a pštrosy.

Mäso a jedlé mäsové droby zo zvierat, ktoré predstavujú všeobecne objekt poľovania (bažanty, daniele, pštrosy atď.), zostávajú zatriedené ako mäso a jedlé mäsové droby z lovnej zveri a vtáctva i vtedy, ak tieto zvieratá boli chované v zajatí.

Mäso a jedlé mäsové droby zo sobov nepatria do tejto podpoložky (podpoložka 0208 90 60). Avšak, mäso a jedlé mäsové droby istých druhov sobov (napríklad karibu) sú zatriedené do tejto podpoložky, ak sa dokáže, že takéto mäso a jedlé mäsové droby sú zo zvierat, ktoré žili vo voľnej prírode a boli ulovené.

Do tejto podpoložky nepatrí mäso a jedlé mäsové droby z divých králikov (Oryctolagus cuniculus) alebo zajacov, ktoré patria do podpoložky 0208 10 90.

0208 90 60

Zo sobov

Pozri vysvetlivky k podpoložke 0208 90 30, tretí odsek.

0209 00

Prasačí tuk neprerastený chudým mäsom a hydinový tuk, nevyškvarený alebo inak extrahovaný, čerstvý, chladený, mrazený, solený, v slanom náleve, sušený alebo údený

0209 00 11 a 0209 00 19

Podkožný prasačí tuk

Termín „podkožný prasačí tuk“ je definovaný v doplnkovej poznámke 2 (D) k tejto kapitole.

0209 00 30

Prasačí tuk, iný ako podpoložky 0209 00 11 alebo 0209 00 19

Pozri vysvetlivky HS k položke 0209, druhý odsek.

0209 00 90

Hydinový tuk

Pozri vysvetlivky HS k položke 0209, tretí odsek.

0210

Mäso a jedlé mäsové droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené; jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z mäsových drobov

Okrem podkožného tuku a ostatného tuku položky 0209 00 patrí do tejto položky mäso a droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené, zo všetkých zvierat patriacich do položiek 0101 až 0106.

K definícii temínu „sušené alebo údené“ a „solené, v slanom náleve“ pozri doplnkovú poznámku 2 (E) a 7 k tejto kapitole.

0210 11 11 až 0210 11 90

Stehná, pliecka a ich časti nevykostené

K definícii termínu „nevykostené“ pozri vysvetlivky HS k podpoložke 0210 11.

0210 11 11 až 0210 11 39

Z domácich svíň

Termíny „stehná“ a „pliecka“ sú definované v doplnkovej poznámke 2 (A) b) a d) k tejto kapitole.

0210 11 11 a 0210 11 19

Solené alebo v slanom náleve

Do týchto podpoložiek patria iba stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené, z domácich svíň, ktoré boli konzervované hlbokým suchým solením alebo v slanom náleve. Avšak, mohli byť ďalej ľahko sušené alebo údené, ale nie do takej miery, aby boli považované za sušené alebo údené na účely podpoložiek 0210 11 31 a 0210 11 39 [podľa definície v doplnkovej poznámke 2 (E) k tejto kapitole].

0210 11 31 a 0210 11 39

Sušené alebo údené

Do týchto podpoložiek patria stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené, z domácich svíň, konzervované procesom sušenia alebo údenia, aj keď sú tieto metódy konzervácie kombinované s predchádzajúcim solením alebo ošetrením v slanom náleve. Týka sa to najmä stehien, ktoré boli najprv solené, predtým než boli čiastočne dehydratované či už na suchom vzduchu (stehná typu „Parma“ alebo „Bayonne“), alebo údením (stehná typu „Ardennes“).

Stehná, pliecka a kusy z nich, ktoré boli čiastočne dehydratované, ale ktorých skutočná konzervácia je zabezpečená mrazením alebo hĺbkovým mrazením, patria do podpoložky 0203 22 11 alebo 0203 22 19.

0210 12 11 a 0210 12 19

Z domácich svíň

Termíny „bôčiky“ a „kusy“ sú definované v odseku f) doplnkovej poznámky 2 (A) a v doplnkovej poznámke 2 (B) k tejto kapitole.

0210 12 11

Solené alebo v slanom náleve

Vysvetlivky k podpoložkám 0210 11 11 a 0210 11 19 sa použijú s príslušnými zmenami.

0210 12 19

Sušené alebo údené

Vysvetlivky k podpoložkám 0210 11 31 a 0210 11 39 sa použijú s príslušnými zmenami.

0210 19 10

Slaninové boky alebo predné tri štvrtiny

Termíny „slaninové boky“ a „predné trištvrtiny“ sú definované v odsekoch g) a h) doplnkovej poznámky 2 (A) k tejto kapitole.

0210 19 20

Zadné tri štvrtiny alebo stredy

Termíny „zadné trištvrtiny“ a „stredy“ sú definované v odsekoch ij) a k) doplnkovej poznámky 2 (A) k tejto kapitole.

0210 19 30

Predné časti a kusy z nich

Termín „predné časti“ je definovaný v odseku c) doplnkovej poznámky 2 (A) k tejto kapitole.

0210 19 40

Chrbty a kusy z nich

Termín „chrbty“ je definovaný v odseku e) doplnkovej poznámky 2 (A) k tejto kapitole.

0210 19 60

Predné časti a kusy z nich

Termín „predné časti“ je definovaný v odseku c) doplnkovej poznámky 2 (A) k tejto kapitole.

0210 20 10 a 0210 20 90

Mäso z hovädzích zvierat

Do týchto podpoložiek patrí iba mäso zo zvierat položky 0102, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené; droby z hovädzích zvierat patria do položky 0210 99 51 alebo 0210 99 59.

0210 99 10

Z koní, solené, v slanom náleve alebo sušené

Do tejto podpoložky patrí iba mäso zo zvierat podpoložiek 0101 10 10, 0101 90 11 a 0101 90 19, solené, v slanom náleve alebo sušené. Údené konské mäso patrí do podpoložky 0210 99 39. Droby z koní patria do podpoložky 0210 99 80.

0210 99 21 a 0210 99 29

Z oviec a kôz

Do týchto podpoložiek patrí iba mäso zo zvierat položky 0104, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené. Droby zo zvierat týchto druhov patria do podpoložky 0210 99 60.

0210 99 31

Zo sobov

Pozri vysvetlivky k podpoložke 0208 90 30, tretí odsek.

0210 99 49

Ostatné

Do tejto podpoložky patria hlavy alebo polovičky hláv domácich svíň, tiež s mozgom, lícami alebo jazykom, vrátane kusov z nich [pozri doplnkovú poznámku 2 (C) k tejto kapitole]. Kusy hláv sú definované v treťom odseku vyššie uvedenej doplnkovej poznámky.

Na účely definície drobov pozri vysvetlivky HS k položke 0206.

0210 99 90

Jedlé múčky a prášky z mäsa alebo mäsových drobov

Do tejto podpoložky patria aj pelety z týchto múčok a práškov.

3.   KAPITOLA

RYBY A KÔROVCE, MÄKKÝŠE A OSTATNÉ VODNÉ BEZSTAVOVCE

Všeobecne

1.

Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, ktoré sú hlboko mrazené, sú zatriedené rovnakým spôsobom ako ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, ktoré sú mrazené.

2.

Jednoduché obarenie (blanšírovanie) pozostávajúce ľahkého tepelného ošetrenia, ktoré neznamená varenie ako také, nemení zatriedenie. Často sa používa pred zamrazením najmä tuniakov a mäsa kôrovcov alebo mäkkýšov.

3.

Z kapitoly 3 sú vylúčené:

a)

plynové mechúre, sušené alebo solené, tiež vhodné na ľudskú konzumáciu (podpoložka 0511 91 10);

b)

ľahko solené ryby, sušené alebo údené a namočené v rastlinnom oleji, na účely dočasnej konzervácie – produkty známe ako „polokonzervované“ – (položka 1604);

c)

ryby jednoducho naložené v oleji alebo v octe, tiež ďalej upravované (položka 1604);

d)

mäkkýše, ktoré boli dostatočne uvarené, aby sa vyzrážali ich bielkoviny (položka 1605).

0301

Živé ryby

0301 10 10 a 0301 10 90

Ozdobné ryby

Pozri vysvetlivky HS k podpoložke 0301 10.

0301 10 10

Sladkovodné ryby

Do tejto podpoložky patria:

1.

tetra druhu Hemigrammus ocellifer;

2.

karas striebristý (Carassius auratus) a zlaté kapry;

3.

živorodky vrátane živorodky čiernej a veľkoplutvovej (Mollienisia latipinnavelifera), mečovka zelená alebo halančík mečovitý a jej červená a albinotická forma (Xiphophorus helleri), červená, zlatá, čierna a biela plata (Platypoecilus maculatus) a kríženci mečovky a platy (XiphophorusOkattoiecukys), najmä čierna mečovka a mečovka berlínska;

4.

siamské bojovné ryby (Betta splendens), rajovec dlhoplutvý (Macropodus opercularis alebo viridi-auratus), gurama alebo vláknovec šedý (Trichogaster trichopterus) a vláknovec zakrpatený a pruhovaný (Colisa laliafasciata);

5.

skaláre (Pterophyllum scalareeimckei).

0301 10 90

Morské ryby

Do tejto podpoložky patria:

1.

koralové ryby čeľade Chaetodontidae;

2.

pyskovité Labridae;

3.

Scaridae (papagájovité ryby, nepravé papagájovité ryby a Scarichthys).

0302

Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304

0302 11 10 až 0302 11 80

Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apacheOncorhynchus chrysogaster)

Do týchto podpoložiek patria:

1.

pstruh morský (Salmo trutta trutta);

2.

pstruh potočný (Salmo trutta fario);

3.

pstruh jazerný (Salmo trutta lacustris);

4.

pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss);

5.

Oncorhynchus clarki;

6.

Oncorhynchus aguabonita;

7.

Oncorhynchus gilae;

8.

Oncorhynchus apache;

9.

Oncorhynchus chrysogaster.

0302 12 00

Lososy tichomorské (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masouOncorhynchus rhodurus), losos atlantický (Salmo salar) a hlavátka obyčajná (Hucho hucho)

Okrem lososa atlantického a hlavátky obyčajnej patria do tejto podpoložky nasledujúce druhy lososov tichomorských:

1.

červený losos alebo „sockeye“ (Oncorhynchus nerka);

2.

ružový losos alebo „humpback“ (Oncorhynchus gorbuscha);

3.

„keta“, „dog“ alebo „chum“ losos (Oncorhynchus keta);

4.

kráľovský, kalifornský, „spring“ alebo „chinook“ losos (Oncorhynchus tschawytscha);

5.

strieborný losos alebo „coho“ (Oncorhynchus kisutch);

6.

japonský alebo „Japanese cherry“ losos (Oncorhynchus masou);

7.

Oncorhynchus rhodurus.

0302 19 00

Ostatné

Medzi ostatné sladkovodné lososovité patria:

1.

síhy (Coregonus clupeaformis, Coregonus fera, Coregonus albula, Coregonus lavaretus);

2.

Coregonus oxyrhynchus;

3.

sivoň druhu (Salvelinus alpinus), sivoň americký (Salvelinus fontinalis), sivoň veľký (Salvelinus namaycush alebo Christivomer namaycush).

0302 21 10 až 0302 29 90

Platesovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, ScophthalmidaeCitharidae), okrem pečene, ikier a mliečia

Tieto ryby nie sú ploské vo vertikálnej rovine, ale v horizontálnej, s dvomi očami na vrchnej časti.

0302 29 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria: kambala veľká (Scophthalmus maximus alebo Psetta maxima) a kambala druhu (Scophthalmus rhombus), platesa drsná (Pleuronectes limanda alebo Limanda limanda), platesa kitta (Pleuronectes microcephalus alebo Microstomus kitt), platesa riečna (Platichthys flesus alebo Flesus flesus).

0302 31 10 a 0302 31 90

Tuniaky biele alebo krídlaté (Thunnus alalunga)

Biele alebo krídlaté tuniaky sú charakteristické svojimi dlhými prsnými plutvami, ktoré siahajú až za análny otvor, a tmavomodrými chrbtami a modrosivými bokmi a bruchom.

0302 32 10 a 0302 32 90

Tuniaky žltoplutvé (Thunnus albacares)

Žltoplutvé tuniaky sú ľahko rozpoznateľné podľa kosákovitého tvaru svojej análnej a druhej chrbtovej plutvy.

0302 33 10 a 0302 33 90

Skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom

Skipjack alebo bonito s pruhovaným bruchom (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) sa vyznačujú prítomnosťou štyroch až siedmich tmavých pozdĺžnych pásikov na bruchu. Ich tmavé modré chrbty sú zvýraznené jasne definovanou zelenou oblasťou nad prsnou plutvou, ktorá sa stráca smerom do stredu tela. Majú strieborné boky a brucho a krátke plutvy.

Do týchto podpoložiek nepatrí pelamída atlantická (Sarda sarda), ktorá má charakteristické pásy na chrbte; tieto ryby, ak sú čerstvé alebo chladené, sú zatriedené do podpoložky 0302 69 99.

0302 40 00

Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii), okrem pečení, ikier a mliečia

Na účely tejto podpoložky termín „slede“ znamená len druhy Clupea harengus (nordický sleď) a Clupea pallasii (pacifický sleď) čeľade Clupeidae. Ryby známe ako „indické slede“ (Chirocentrus dorab) patria do podpoložky 0302 69 99, keď sú dovážané čerstvé alebo chladené.

0302 50 10 a 0302 50 90

Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), okrem pečení, ikier a mliečia

Tresky môžu dosahovať dĺžku 1,5 m. Majú olivovo sfarbené chrbty s tmavými škvrnami a svetlé brucho s bielymi bočnými čiarami. Majú tri chrbtové plutvy, krátku brušnú plutvu a fúz na spodnej čeľusti.

0302 61 10

Sardinky druhu Sardina pilchardus

Do tejto podpoložky patria tiež veľké dospelé sardinky (dlhé až 25 cm) známe ako „pilchardy“.

0302 61 80

Malé nórske sardinky alebo šproty (Sprattus sprattus)

Na účely tejto podpoložky termín „šproty“ znamená len druh Sprattus sprattus čeľade Clupeidae; tieto ryby, ktoré sú príbuzné sleďom, ale oveľa menšie, sa často nesprávne nazývajú „nórske sardely“.

0302 63 00

Treska tmavá (Pollachius virens)

Treska je všeobecne známa aj ako „saithe“ alebo „coley“.

0302 65 20

Žralok ostnatý Squalus acanthias

Ostroň obyčajný je žralok s tŕňmi a s bočnými žiabrovými štrbinami umiestnenými nad prsnými plutvami; jeho telo je zaoblené a hladké; chrbát je sivý a brucho biele; môže dosahovať dĺžku až jedného metra.

0302 65 95

Ostatné

Do tejto podpoložky patria žraloky druhu Galeorhinus galeus alebo Galeus canis.

0302 66 00

Úhory (Anguilla spp.).

Na účely tejto podpoložky termín „úhory“ sa vzťahuje iba na úhory s názvom Anguilla spp., vrátane európskych úhorov (Anguilla anguilla) v ich dvoch formách (veľkohlavého úhora a úhora so zahroteným nosom), amerického úhora (Anguilla rostrata), japonského úhora (Anguilla japonica) a austrálskeho úhora (Anguilla australis).

Ryby nesprávne nazývané ako morské úhory (Conger conger), murény (Muraena helena) a pieskové úhory (Ammodytes spp.) nepatria do tejto podpoložky a sú zatriedené do podpoložky 0302 69 99.

0302 69 18

Ostatné

Do tejto podpoložky patria nasledujúce sladkovodné ryby:

1.

lieň obyčajný (Tinca tinca);

2.

mrena (Barbus spp.);

3.

ostriež obyčajný (Perca fluviatilis), ostračka (Micropterus spp.), slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus) a limec alebo hrebenačka obyčajná (Gymnocephalus cernuus alebo Acerina cernua);

4.

pleskáč vysoký (Abramis brama) a pleskáč malý (Blicca bjoerkna);

5.

šťuky (Esox spp.) a šťukovce (Lepisosteus spp.);

6.

belička obyčajná (Alburnus alburnus), hrúz škvrnitý (Gobio gobio) a hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus), hlaváč európsky (Cottus gobio) a mieň (Lota lota);

7.

mihuľa riečna (Lampetra fluviatilis) a mihula potočná (Lampetra planeri);

8.

ryby rodu Leuciscus spp., Rutilus spp. a Idus spp., napr. jalec obyčajný, jalec hlavatý, plotica obyčajná, jalec tmavý, jalec maloústy;

9.

lipeň (Thymallus spp.);

10.

zubáč obyčajný (Stizostedion lucioperca).

0302 69 99

Ostatné

Medzi morské ryby tejto podpoložky patria:

1.

treska rodu (Trisopterus luscusTrisopterus esmarki);

2.

americké okúne (Dicentrarchus punctatus), (Serranus spp.), (Epinephelus spp);

3.

prúžkovaná parmica (Mullus barbatus) a červená parmica alebo „surmullet“ (Mullus surmuletus);

4.

gurnard alebo gurnet (Trigla, Eutrigla, Aspitrigla, LepidotriglaTrigloporus spp.);

5.

lopušnice (Scorpaena spp.);

6.

morské mihule (Petromyzon marinus);

7.

ihlová ryba (Belone belone) a (Trachimus spp.);

8.

raje (Raja alebo Raia spp.);

9.

koruška (Osmerus spp.);

10.

huňáčik severný (Mallotus villosus);

11.

ryby druhu Kathetostoma giganteum.

0302 70 00

Pečene, ikry a mliečie

Pečene, ikry a mliečie z rýb, čerstvé alebo chladené, ktoré sú z hľadiska ich druhu a stavu vhodné na ľudskú konzumáciu, zostávajú v tejto podpoložke, aj keď sú určené na priemyselné využitie.

0303

Ryby, mrazené, okrem rybieho filé a ostatného rybacieho mäsa položky 0304

Ustanovenia vysvetliviek k podpoložkám položky 0302 sa použijú s príslušnými zmenami i pre podpoložky tejto položky.

0304

Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené

0304 11 10

Filé

Pozri vysvetlivky HS k položke 0304, (1).

Do týchto podpoložiek patrí filé nakrájané na kusy za predpokladu, že tieto kusy sa dajú identifikovať ako kusy z filé.

Táto podpoložka sa vzťahuje aj na kusy anatomicky pravej a ľavej strany ryby, t. j. na časť ryby známu ako filé. Niekedy sa tieto kusy režú priamo z ryby alebo časti ryby bez toho, aby sa najprv odrezalo celé filé.

0304 12 10

Filé

Pozri vysvetlivky k podpoložke 0304 11 10.

0304 19 01 až 0304 19 39

Filé

Pozri vysvetlivky HS k položke 0304, (1).

Do týchto podpoložiek patrí tiež filé nakrájané na kusy za predpokladu, že tieto kusy sa dajú identifikovať ako kusy z filé. Druhy, ktoré sa najviac používajú na tento účel, sú pstruhy, lososy, tresky, tresky škvrnité, tresky polak, ostriežiky (napr. nórske tresky škvrnité), tresky bez fúzov, tresky (Merlucius spp., Urophycis spp.), pražma zlatohlavá alebo „dorade“, platesy, „ling“ tuniaky, makrely, slede a sardely.

Tieto podpoložky sa vzťahujú aj na kusy anatomicky pravej a ľavej strany ryby, t. j. na časť ryby známu ako filé. Niekedy sa tieto kusy režú priamo z ryby alebo časti ryby bez toho, aby sa najprv odrezalo celé filé. Môže k tomu dôjsť v prípadoch veľkých rýb, napr. tuniakov atď.

0304 19 39

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí filé z morských jazykov, plates a sleďov.

0304 21 00 až 0304 29 99

Mrazené filé

Pozri vysvetlivky k podpoložkám 0304 19 01 až 0304 19 39.

Do týchto podpoložiek patria hlboko zmrazené bloky alebo pláty z filé alebo z kusov filé (obyčajne z tresky), tiež zmiešané s malým množstvom (nepresahujúcim 20 % hmotnosti) jednotlivých kúskov rovnakého druhu rýb používaných iba na vyplnenie prázdnych miest v blokoch alebo plátoch. Bloky alebo pláty určené na narezanie na menšie kusy (porcie, prsty atď.), ktoré sú balené na predaj v malom.

0304 99 10

Surimi

Surimi je medziprodukt dodávaný na trh v zmrazenom stave. Ide o bielu pastu prakticky bez zápachu alebo chuti a vyrobenú z jemne pomletého, umytého a triedeného rybieho mäsa. Postupným premytím bola odstránená väčšina tuku a vo vode rozpustných proteínov. Za účelom zlepšenia konzistencie a stabilizovania produktu v zmrazenom stave sú pridávané malé množstvá aditív (napr. cukor, soľ, sorbitol a di- alebo trifosfát).

Do tejto podpoložky nepatria prípravky na báze surimi (podpoložka 1604 20 05).

0305

Ryby, sušené, solené alebo v slanom náleve; údené ryby, tiež varené pred údením alebo počas údenia; prášky, múčky a pelety z rýb vhodné na ľudskú konzumáciu

0305 10 00

Prášky, múčky a pelety z rýb vhodné na ľudskú konzumáciu

Prášky a múčky z rýb sa po zbavení oleja a vône stávajú jedlými a niekedy sú známe ako „rybie koncentráty“.

Do tejto podpoložky patria produkty známe ako „instantné ryby“ získané z mäsa rýb čerstvých, mrazených, narezaných na malé kusy, nakoniec postrúhaných a sušených.

0305 30 11 až 0305 30 90

Rybie filé sušené, solené alebo v slanom náleve, ale neúdené

Použiť vysvetlivky k podpoložkám 0304 19 01 až 0304 19 39 s príslušnými zmenami. Údené rybie filé je zatriedené v podpoložkách 0305 41 00 až 0305 49 80.

0305 41 00 až 0305 49 80

Údené ryby, vrátane filé

Pozri vysvetlivky HS k položke 0305, piaty odsek.

0305 63 00

Sardely (Engraulis spp.)

Do tejto podpoložky patria iba sardely v slanom náleve, bez akejkoľvek ďalšej úpravy. Sú naložené v menších sudoch alebo nádobách, alebo často v hermeticky uzavretých konzervách, bez akejkoľvek tepelnej úpravy po uzavretí konzervy.

0306

Kôrovce, tiež bez panciera, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; kôrovce, v pancieroch, varené vo vode alebo v pare, tiež chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; prášky, múčky a pelety z kôrovcov vhodné na ľudskú konzumáciu

Kôrovce, tiež s pancierom, údené a kôrovce, ktoré boli zbavené panciera a varené (napr. varené a olúpané chvosty kreviet, zvyčajne mrazené), sú zatriedené do položky 1605.

Časti krabov, čiastočne zbavené panciera (napr. klepetá), ktoré boli varené vo vode alebo v pare a sú pripravené ku konzumácii bez ďalšieho olúpania, sú tiež zatriedené do položky 1605.

0306 11 10 a 0306 11 90

Langusty a ostatné morské raky (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

Na rozdiel od ostatných langúst sú tieto langusty červenej farby a majú iba veľmi malé klepetá, ale silne vyvinuté tykadlá. Navyše majú tvrdý hrboľatý pancier s ostňami.

0306 11 10

Langustie chvostíky (Crawfish tails)

Do tejto podpoložky patria langustie chvostíky v pancieri, celé alebo delené na dve časti, ako aj chvostíky zbavené panciera.

0306 11 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria langusty v pancieri, celé alebo pozdĺžne delené, ako aj mäso z langúst.

0306 12 10 a 0306 12 90

Homáre (Homarus spp.)

Homáre sú kôrovce s veľkými klepetami. Neuvarené sú tmavomodré s bielym alebo žltkastým mramorovaním; sčervenejú varením.

Homáre sa upravujú prakticky rovnako ako langusty.

0306 13 10 až 0306 13 80

Krevety a garnáty

Do tejto podpoložky patria:

1.

krevety, ktoré sú známe niekedy ako „ružové krevety“ (hoci určité z nich nezružovejú, pokiaľ sa neuvaria) z čeľade Pandalidae;

2.

hnedé alebo sivé krevety rodu Crangon;

3.

krevety čeľade PalaemonidaePenaeidae. Medzi tieto patria tiež krevety obyčajné (Palaemon serratus) a kráľovské alebo „caramota“ krevety (Penaeus caramota alebo Penaeus kerathurus).

0306 14 10 až 0306 14 90

Kraby

Termín „kraby“ znamená veľké množstvo druhov kôrovcov s klepetami rôznych veľkostí, ktoré sa líšia od langúst, kreviet a homárov tým, že nemajú mäsitý článkovaný chvost.

0306 14 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria nielen európske morské kraby, také ako plávajúci krab (Portunus puber) a pavúkovitý krab (Maia squinado), ale aj veľký počet iných druhov (obzvlášť Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp.), ako aj sladkovodný krab známy ako„čínsky krab“ (Eriocheir sinensis).

0306 19 10

Sladkovodné raky

Sladkovodné raky sú kôrovce, z ktorých najdôležitejšie druhy patria do rodov Astacus, Cambarus, OrconectesPacifastacus.

Do tejto podpoložky patria tiež chvosty.

0306 19 30

Nórske homáre (Nephrops norvegicus)

Nórske homáre, známe tiež ako Dublin Bay krevety, sú charakteristické dlhými, úzkymi a prizmatickými klepetami.

0306 21 00

Langusty a ostatné morské raky (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

Pozri vysvetlivky k podpoložkám 0306 11 10 a 0306 11 90.

0306 22 10 až 0306 22 99

Homáre (Homarus spp.)

Pozri vysvetlivky k podpoložkám 0306 12 10 a 0306 12 90.

0306 23 10 až 0306 23 90

Krevety a garnáty

Pozri vysvetlivky k podpoložkám 0306 13 10 až 0306 13 80.

0306 24 30 a 0306 24 80

Kraby

Pozri vysvetlivky k podpoložkám 0306 14 10 až 0306 14 90.

0306 24 80

Ostatné

Do tejto podpoložky patria nielen európske morské kraby, také ako plávajúci krab (Portunus puber) a pavúkovitý krab (Maia squinado), ale aj veľký počet iných druhov (obzvlášť Paralithodes chamchaticus, Callinectes sapidus, Chionoecetes spp., Cancer, Carcinus, Portunus, Neptunus, Charybdis, Scylla, Erimacrus, Limulus, Maia, Menippi spp.), ako aj sladkovodný krab známy ako „čínsky krab“ (Eriocheir sinensis).

0306 29 10

Sladkovodné raky

Pozri vysvetlivky k podpoložke 0306 19 10.

0306 29 30

Nórske homáre (Nephrops norvegicus)

Pozri vysvetlivky k podpoložke 0306 19 30.

0307

Mäkkýše, tiež bez lastúr alebo ulít, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; vodné bezstavovce iné ako kôrovce a mäkkýše, živé, čerstvé, chladené, mrazené, sušené, solené alebo v slanom náleve; prášky, múčky a pelety z vodných bezstavovcov iných ako kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

0307 10 10 a 0307 10 90

Ustrice

Do týchto podpoložiek patria iba lastúrniky rodu Ostrea, Crassostrea (nazývané tiež Gryphaea) a Pycnodonta.

Rozlišujú sa zvyčajne ploché ustrice (rodu Ostrea) a ustrice s nepravidelnými lastúrami, ako sú portugalské ustrice (Crassostrea angulata) a „Blue Point“ ustrice alebo „virginské“ ustrice (Crassostrea virginica).

0307 10 10

Ustrice ploché (rodu Ostrea), živé a s hmotnosťou každého kusa (vrátane lastúry) nie väčšou ako 40 g

Iba ustrice rodu Ostrea, s hmotnosťou každej (vrátane ulity) nie väčšou ako 40 g, sú zatriedené do tejto podpoložky. Ploché ustrice, ktoré sa vyskytujú v Európe, sú všeobecne druhu Ostrea edulis. Sú známe aj iné druhy ako Ostrea lurida z tichomorského pobrežia Severnej Ameriky a Ostrea chilensis z Chile.

0307 10 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria ustrice rodu Ostrea s hmotnosťou každej väčšou ako 40 g, ako aj všetky ostatné ustrice bez ohľadu na stupeň vývinu rodu Crassostrea (nazývané tiež Gryphaea) a rodu Pycnodonta.

Do rodu Crassostrea patria portugalské ustrice (Crassostrea angulata), japonské ustrice (Crassostrea gigas) a ustrice známe ako „Blue Point“ ustrice alebo „virginské“ ustrice (Crassostrea virginica).

0307 91 00 až 0307 99 90

Ostatné, vrátane práškov, múčok a peliet z vodných bezstavovcov iných ako kôrovcov, vhodné na ľudskú konzumáciu

Do týchto podpoložiek patria:

1.

morské ulitníky (Buccinum undatum);

2.

morské ulitníky (LittorinaLunatia spp.);

3.

morské uši (Haliotis tuberculata);

4.

škľabky (Scrobicularia plana), (Mactra spp.) a srdcovky (Cardium spp.);

5.

lastúrniky (Solen marginatus, Solen siliquaSolen ensis) rodu (Solen spp.) a Venus mercenariaVenus verrucosa;

6.

vodné bezstavovce iné ako kôrovce a tie mäkkýše, ktoré sú špecifikované alebo zatriedené do podpoložiek 0307 10 10 až 0307 60 00, najmä morskí ježovia, morské uhorky (bêches de mer), medúzy a sépie druhu Sepia pharaonis.

4.   KAPITOLA

MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY; VTÁČIE VAJCIA; PRÍRODNÝ MED; JEDLÉ VÝROBKY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ

Všeobecne

Kazeináty získané z mliečneho kazeínu sa používajú napríklad ako emulzifikátory (kazeinát sodný) alebo ako zdroj bielkovín (kazeinát vápenatý). Produkty s obsahom kazeinátov väčším ako 3 % hmotnostni v sušine sú vylúčené z položiek 0401 až 0404, keďže uvedené kazeináty sa v takomto množstve v mlieku prirodzene nevyskytujú (pozri najmä položku 1901).

0401

Mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá

Do tejto položky patria nasledujúce produkty, pokiaľ neobsahujú iné prídavky ako tie, ktoré sú opísané vo všeobecných vysvetlivkách HS k tejto kapitole, druhý odsek:

1.

plnotučné mlieko, nespracované, a takéto mlieko čiastočne alebo úplne odstredené;

2.

pasterizované mlieko, t. j. mlieko, ktorého stálosť pri skladovaní bola zvýšená čiastočnou elimináciou mikrobiálneho rastu pomocou tepelného ošetrenia;

3.

sterilizované mlieko vrátane mlieka ošetreného veľmi vysokou teplotou (UHT = Ultra High Temperature), ktoré vydrží dlhšie a kde bol prakticky vylúčený mikrobiálny rast extenzívnejšou tepelnou úpravou;

4.

homogenizované mlieko, v ktorom boli tukové častice prirodzenej emulzie fragmentované – mechanickými prostriedkami za veľmi vysokého tlaku spolu s vysokou teplotou – na častice menšieho rozmeru, ktoré čiastočne zabraňujú vytváraniu smotany;

5.

peptonizované mlieko, t. j. mlieko, ktorého stráviteľnosť bola zvýšená pridaním pepsínov na úpravu bielkovín;

6.

smotana, t. j. tuková vrstva, ktorá sa prirodzene vytvára na povrchu odstáteho mlieka pomalým zhlukovaním tukových emulzifikačných častíc. Či už je odstránená ručne, alebo extrahovaná odstredením mlieka v smotanovom oddeľovači, má spolu s ostatnými zložkami mlieka relatívne vysoký obsah tuku (zvyčajne presahujúci 10 % hmotnosti). Určité odstredivé procesy produkujú smotanu s obsahom tuku prevyšujúcim 50 % hmotnosti.

V tejto položke je smotana považovaná za „nekoncentrovanú“ bez ohľadu na percento obsahu tuku, pokiaľ bola úplne získaná:

a)

zberaním z povrchu mlieka;

b)

odstredením.

Avšak „koncentrovaná smotana“ patrí do položky 0402, ak bola spracovaná inými spôsobmi, ako napríklad odparovaním vody počas tepelného spracovania.

0402

Mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

Do tejto položky patria mliečne prášky, do ktorých boli späť pridané dezinfekčné centrifugáty za predpokladu, že pomer prirodzených mliečnych zložiek nebol narušený (inak položka 0404).

Produkty s obsahom sójového lecitínu (emulzifikátora) väčším ako 3 % hmotnostni v sušine sú z tejto položky vylúčené.

Pozri tiež vysvetlivky HS k položke 0404, vylúčenie (d).

0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

Výrobky vo forme pasty, ktoré možno jesť lyžičkou, nie sú zatriedené ako výrobky v prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách.

Na účely tejto položky termín „cmar“ zahŕňa oba druhy cmaru, sladký (t. j. neacidofilný) a acidofilný cmar.

0403 10 11 až 0403 10 99

Jogurt

Do týchto podpoložiek patria výlučne výrobky získané mliečnou fermentáciou Streptococcus thermophilus a Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus.

Do týchto podpoložiek nepatria výrobky, ktoré sú po fermentácii podrobené tepelnej úprave deaktivujúcej jogurtové kultúry (podpoložka 0403 90).

0403 90 11 až 0403 90 99

Ostatné

Pozri vysvetlivky k podpoložkám 0403 10 11 až 0403 10 99.

Do týchto podpoložiek nepatria výrobky typu „cagliata“ opísané vo vysvetlivkách k podpoložkám 0406 10 20 a 0406 10 80, v treťom odseku.

0404

Srvátka, tiež koncentrovaná alebo obsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá; výrobky skladajúce sa z prírodných zložiek mlieka, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Pozri vysvetlivky k položke 0402, prvý odsek.

0404 90 21 až 0404 90 89

Ostatné

Použiť vysvetlivky k položke 0402 s príslušnými zmenami.

Do týchto podpoložiek patria koncentrované mliečne proteíny, získané čiastočným odstránením laktózy a minerálnych solí z odstredeného mlieka, v ktorých obsah bielkovín dosahuje 85 % alebo menej hmotnosti sušiny. Obsah bielkovín sa vypočíta vynásobením obsahu dusíka prevodným faktorom 6,38.

Ak bielkovinový obsah koncentrovaných mliečnych bielkovín prevyšuje 85 % hmotnosti sušiny, výrobok patrí do položky 3504 (pozri doplnkovú poznámku 1 k 35. kapitole).

0405

Maslo a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky

0405 10 11 až 0405 10 90

Maslo

Termín „maslo“ je definovaný v poznámke 2 a) a v poznámke k podpoložke 2 k tejto kapitole.

Pozri tiež vysvetlivky HS k položke 0405, (A).

Maslo je vodná emulzia v mliečnom tuku, pričom voda sa nachádza v disperznom stave a tuk je disperzným médiom.

Na druhej strane, smotana (položky 0401 a 0402) – v ktorej sa percento tuku môže rovnať v niektorých prípadoch percentuálnemu vyjadreniu tuku v masle – je emulzia tukových častíc vo vode, kde voda je disperzným médiom a tuk je v disperznom stave.

Na základe rozdielnej štruktúry je jasné, že pridaním potrebného množstva vody do smotany možno približne pripraviť pôvodné mlieko, ale toto nie je možné pri masle.

0405 20 10 až 0405 20 90

Mliečne nátierky

Termín „mliečne nátierky“ je definovaný v poznámke 2 b) k tejto kapitole.

Pozri tiež vysvetlivky HS k položke 0405, (B).

0405 90 10 a 0405 90 90

Ostatné

Pozri poznámku 2 k podpoložke tejto kapitoly a vysvetlivky HS k položke 0405, (C).

0406

Syry a tvaroh

Výrobky, v ktorých bol mliečny tuk čiastočne alebo úplne nahradený iným typom tuku (napr. rastlinným), nemožno považovať za syr v rámci tejto položky (všeobecne položka 2106).

0406 10 20 a 0406 10 80

Čerstvé (nevyzreté alebo nekonzervované) syry, vrátane srvátkového syra a tvarohu

Pozri vysvetlivky HS k položke 0406, druhý odsek, ktoré sa týkajú srvátkového syra.

Tvaroh alebo „biely syr“ je výrobok získaný zo zrazeného mlieka, z ktorého bola extrahovaná väčšina séra (napr. drenážovaním alebo lisovaním). Tvaroh (iný ako v prášku), ktorý obsahuje nie viac ako 30 % hmotnosti pridaného cukru a ovocia, si ponecháva charakter tvarohu a zostáva zatriedený v týchto podpoložkách.

Do týchto podpoložiek patria výrobky typu „cagliata“, t. j. výrobky získané koaguláciou syridlom, inými enzýmami alebo kyslou úpravou plnotučného mlieka, čiastočne alebo úplne odstredeného mlieka, z ktorého bola extrahovaná väčšina séra. Tieto výrobky sú prezentované vo forme pasty, ktorá ešte nie je plastickou syrovinou, hladkej, ľahko deliteľnej do zŕn, s intenzívnou charakteristickou vôňou a s obsahom chloridu sodného 0,3 % hmotnosti alebo nižším. Sú to „medziprodukty“, ktoré vyžadujú ďalšie spracovanie, prevažne na účely získania syrov.

0406 20 10 a 0406 20 90

Strúhané alebo práškové syry, všetkých druhov

Do týchto podpoložiek patria:

1.

strúhané syry, zvyčajne používané ako korenie, alebo na iné účely v potravinárskom priemysle. Získavajú sa väčšinou z tvrdých syrov (napr. Grana, Parmigiano Reggiano, Emmental, Reggianito, Sbrinz, Asiago, Pecorino atď.). Tieto syry bývajú sčasti odvodnené s cieľom zaistiť čo najdlhšiu možnú konzerváciu.

Patria sem aj syry, ktoré sú po nastrúhaní aglomerované;

2.

práškové syry zvyčajne používané v potravinárskom priemysle. Vyrábajú sa zo všetkých druhov syrov, ktoré boli buď skvapalnené a potom vysušené do formy prášku, alebo spracované na pastu a následne vysušené a pomleté.

0406 30 10 až 0406 30 90

Tavené syry, nie strúhané ani práškové

Pozri vysvetlivky HS ku kapitole 0406, prvý odsek, (3).

0406 40 10 až 0406 40 90

Syry s modrou plesňou a ostatné syry obsahujúce pleseň vytvorenú pôsobením Penicilium roqueforti

Pozri vysvetlivky HS k podpoložke 0406 40.

Hlavnou črtou týchto syrov je nepravidelná pigmentácia, ktorá vzniká vývojom plesne v syroch.

0406 40 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria tiež syry s jasne viditeľnou nepravidelnou bielo-sivou pigmentáciou v syre získanou použitím bezfarebných Penicillium roqueforti kmeňov.

0407 00

Vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené

Do tejto položky tiež patria skazené vajcia v škrupine, ako aj vajcia, v ktorých začal inkubačný proces.

Vajcia možno konzervovať ošetrením vonkajšej strany vajec tukom, voskom, parafínovým voskom, ponorením do roztoku vápna alebo kremičitanu (sodného alebo draselného) alebo inými metódami.

0407 00 11 až 0407 00 30

Hydinové

Hydinové vajcia sú vajcia vtákov položky 0105.

0407 00 11 a 0407 00 19

Na násadu

Do týchto podpoložiek patria len vajcia z hydiny, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené kompetentnými orgánmi.

0408

Vtáčie vajcia bez škrupín a vaječné žĺtky, čerstvé, sušené, varené v pare alebo vo vode, tvarované, mrazené alebo inak konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

0408 11 80

Ostatné

Do tejto podpoložky patria vaječné žĺtky vhodné na ľudskú konzumáciu a vaječné žĺtky nevhodné na ľudskú konzumáciu, iné ako patriace do podpoložky 0408 11 20.

Do tejto podpoložky patria aj sušené vaječné žĺtky konzervované pridaním malého množstva chemikálií, ktoré sú určené na prípravu múčnikov a pečiva, výrobkov typu makarónov a podobných výrobkov.

0408 19 81 a 0408 19 89

Ostatné

Použiť prvú vetu z vysvetliviek k podpoložke 0408 11 80 s príslušnými zmenami.

0408 91 80

Ostatné

Použiť vysvetlivky k podpoložke 0408 11 80 s príslušnými zmenami.

0408 99 80

Ostatné

Použiť vysvetlivky k podpoložke 0408 11 80 s príslušnými zmenami.

Navyše do tejto podpoložky patria zároveň z celými vajcami bez škrupiny, ktoré môžu byť predkladané čerstvé, tiež konzervované tekuté celé vajcia, konzervované napríklad pridaním soli alebo chemických konzervačných prísad, a zmrazené celé vajcia. Patria sem aj vajcia uvarené vo vode alebo v pare a tvarované vajcia (napr. cylindrické „dlhé“ vajcia získané zo žĺtkov a bielkov niekoľkých vajec).

5.   KAPITOLA

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ

0505

Koža a ostatné časti vtáčieho tela, s perím alebo páperím, vtáčie perie a časti vtáčieho peria (tiež pristrihnuté) a páperie, inak neopracované ako čistené, dezinfikované alebo pripravené na konzerváciu; prášok a odpad z vtáčieho peria alebo jeho častí

0505 10 10 a 0505 10 90

Perie z druhov používaných na vypchávanie; páperie

Výrobky týchto podpoložiek sú definované vo vysvetlivkách HS k podpoložke 0505 10.

0505 10 10

Surové

Do tejto podpoložky patrí perie druhov používaných na vypchávanie a páperie v stave po ošklbaní z tela vtáka, dokonca i vtedy, ak perie vtákov počas tejto činnosti bolo mokré. Patrí sem aj perie a páperie, ktoré po ošklbaní bolo zbavené prachu, dezinfikované alebo bolo iba konzervované.

Do tejto podpoložky patrí aj poškodené (alebo použité) perie, ktoré nemôže byť opäť použité v danom stave ako perie na vypchávanie. Produkty tejto podpoložky sú všeobecne predkladané vo forme stlačených balíkov.

0505 10 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí perie druhov používaných na vypchávanie a páperie, ktoré bolo dôkladnejšie vyčistené ako perie, na ktoré sa odvolávajú vysvetlivky k podpoložke 0505 10 10, napríklad prané vo vode alebo v pare a vysušené horúcim vzduchom.

0505 90 00

Ostatné

Do tejto podpoložky patria:

1.

kože a ostatné časti vtákov (hlavy, krídla, krky atď.) s perím alebo páperím, určené napr. na výrobu doplnkov pokrývok hláv;

2.

kože vtákov bez krycích pier, zvlášť časti kože husí, známe ako „labutia koža“ (labutienka), používané na výrobu pomôcok na púdrovanie alebo ozdobných doplnkov šiat či ženskej domácej obuvi;

3.

veľké perá z krídiel alebo chvostov, alebo iných častí operenia nepoužiteľné na vypchávanie najmä z dôvodu ich veľkosti a tuhosti ich stvolov;

4.

ozdobné časti, určené po opracovaní na výrobu ozdôb na pokrývky hlavy, umelých kvetov atď. Tieto časti sú napríklad perá zo pštrosov, volaviek, bažantov, marabu, ibisov, pávov, rajok, plameniakov, sojok, kolibríkov, strák, supov, čajok a bocianov;

5.

perá všeobecne jednotnej dĺžky, používané na výrobu prachoviek z peria a štetiek z peria;

6.

niektoré presne definované časti peria, ako brká a kostrnky, tiež rozštiepené (napr. na výrobu zubných špáradiel, rybárskeho náčinia), perútky vyrezané z kostrnky alebo pripojené k tenkým prúžkom kostrnky, tiež so zastrihnutými okrajmi (párané perie). Ak si však napriek akémukoľvek spracovaniu zachovávajú charakter peria na vypchávanie, patria do podpoložky 0505 10 10 alebo 0505 10 90.

Do tejto podpoložky patria tiež produkty známe ako „gerissene Hahnenhälse“, čo sú stvoly z pier orezané, okrem ich jemných koncových častí, ktoré končia jemným chocholom alebo fúzom, ktorý sa orezaním nedá odstrániť;

7.

prášky (alebo múčky) a odpad z peria alebo z častí peria.

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoducho upravené (ale neprirezané do tvaru), upravené kyselinou alebo odželatinizované; prach a odpad z týchto produktov

0506 10 00

Oseín a kosti upravené kyselinou

Pozri vysvetlivky HS k položke 0506, druhý odsek, bod (3).

0506 90 00

Ostatné

Pozri vysvetlivky HS k položke 0506, druhý odsek, body (1), (2), (4) a (5).

0510 00 00

Ambra, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žlč, tiež sušená; žľazy a ostatné produkty živočíšneho pôvodu používané na výrobu farmaceutických produktov, čerstvé, chladené, mrazené alebo inak dočasne konzervované

Okrem produktov uvedených vo vysvetlivkách HS k položke 0510, do tejto položky patrí chladené alebo mrazené tkanivo placenty, tiež v sterilných obaloch.

0511

Živočíšne produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté; mŕtve zvieratá 1. alebo 3. kapitoly, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu

0511 91 10

Rybací odpad

Pozri vysvetlivky HS k položke 0511, (6) odseky (i) až (iv).

0511 91 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí:

1.

nejedlé ikry a mliečie z rýb (pozri vysvetlivky HS k položke 0511, (5), odsek (i) a (ii);

2.

odpady z kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, napríklad panciere kreviet a garnátov, tiež v prášku;

3.

mŕtve zvieratá 3. kapitoly, nejedlé alebo nevhodné na ľudskú konzumáciu, napríklad dafnie (perloočky), známe ako vodné blchy a ostatné lastúrničky alebo žiabronôžky, sušené, ako krmivo pre akvárijné rybky.

0511 99 31 a 0511 99 39

Prírodné špongie živočíšneho pôvodu

Pozri vysvetlivky HS k položke 0511, (14).

0511 99 31

Surové

Okrem hubiek, ktoré sú dovážané v stave v akom ich vyťažili z mora, patria do tejto podpoložky prírodné hubky, ktoré majú vonkajší obal, jemné viskózne látky a niektoré cudzie zložky (napr vápenaté látky, piesok), odstránené mlátením alebo drvením a omývaním morskou vodou.

Do tejto podpoložky patria tiež prírodné hubky, u ktorých boli odstránené ich nepoužiteľné časti (napr. zhnité časti), napríklad rezaním a všeobecne všetky hubky, ktoré neboli chemicky ošetrené.

0511 99 39

Ostatné

Do tejto podpoložky patria špongie, ktoré boli ďalej pripravené na úplné odstránenie vápenatých látok, na zosvetlenie (úpravou pomocou brómu alebo tiosíranu sodného), na odmastenie (ponorením do roztoku čpavku), na bielenie (ponorením do dvojpercentnej kyseliny šťavelovej) alebo inak chemicky upravené tak, aby boli vhodné na použitie.

0511 99 85

Ostatné

Do tejto podpoložky patria produkty opísané vo vysvetlivkách HS k položke 0511, body (2), (3), (4), (7), (8) a (13). Do tejto podpoložky patria tiež mŕtve zvieratá 1. kapitoly, nejedlé alebo nevhodné na ľudskú konzumáciu.

Do tejto podpoložky nepatrí krvná plazma zvierat (napr. položka 3002).

TRIEDA II

RASTLINNÉ PRODUKTY

6.   KAPITOLA

ŽIVÉ STROMY A OSTATNÉ RASTLINY; CIBULE, KORENE A PODOBNE; REZANÉ KVETY A OKRASNÉ LÍSTIE

0601

Hľuzy, cibule, hľuzovité korene, pazúrovité korene a pakorene, vo vegetačnom pokoji, vo vegetácii alebo v kvete; sadenice, rastliny a korene čakanky, iné ako korene položky 1212

0601 20 30

Orchidey, hyacinty, narcisy a tulipány

Do tejto podpoložky patria epifytické orchidey (napríklad orchidey rodu CattleyaDendrobium)

0602

Ostatné živé rastliny (vrátane ich koreňov), odrezky a vrúble; podhubie

0602 10 10 a 0602 10 90

Nekoreňovité odrezky a vrúble

Do týchto podpoložiek patria:

1.

živé časti rastlín bez koreňov, ktoré boli oddelené od rodičovských rastlín, aby sa stali samostatnými rastlinami (odrezky);

2.

živé časti rastlín s púčikmi (očkami), ktoré sú určené na vrúbľovanie na iné rastliny (vrúble).

0602 40 00

Ružové kríky, tiež vrúbľované

Do tejto podpoložky patria pestované i divo rastúce ružové kríky.

0602 90 10

Podhubie

Podhubie je termín označujúci sieť jemných vlákien (Thallus alebo Mycelium), ktoré sa často nachádzajú pod zemou a ktoré žijú a rastú na povrchu rozkladajúcich sa živočíšnych alebo rastlinných látok a rozvíjajú sa do samotného pletiva a produkujú huby.

Druhy podhubia na obchodné účely sú predávané vo forme štvorcov obsahujúcich fragmenty polorozloženej slamy, na ktorej rastú vrstvy mycélia.

Do tejto podpoložky patrí tiež produkt pozostávajúci z podhubia, neúplne vyvinutého, umiestneného v mikroskopických množstvách na vrstve obilných zŕn, uzavretých v komposte zo sterilizovaného konského hnoja (zmes slamy a konského trusu).

0602 90 41

Lesné stromy

Do tejto podpoložky patria mladé rastliny zo semien ihličnatých alebo listnatých stromov všeobecne používané na zalesnenie. Dodávajú sa obyčajne bez koreňových balov.

0602 90 45

Koreňovité odrezky a mladé rastliny

Do tejto podpoložky patria mladé rastliny, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, t. j. rastliny vyžadujúce ďalšiu starostlivosť (kultiváciu) pred zasadením. Sú to jedno až dvojročné sadenice, tiež koreňovité odrezky, kmene s koreňmi alebo rastliny vrúbľované alebo s púčikmi, odnože a rastliny, ktoré nie sú všeobecne staršie ako dva až tri roky.

0602 90 49

Ostatné

Do tejto podpoložky patria stromy a kríky európskych alebo exotických druhov, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, ktoré sa obyčajne nevyužívajú na zalesnenie. Sú všeobecne dodávané s koreňovými balmi.

0602 90 50

Ostatné vonku pestované rastliny

Do tejto podpoložky patria zimovzdorné rastliny, ktoré sú určené na trvalé pestovanie a ktorých nedrevnatá stonka nad zemou na jeseň odumiera a na jar vyrastú nové výhonky.

Do tejto podpoložky patria tiež papradie, močiarne a vodné rastliny (iné ako položky 0601 a podpoložky 0602 90 99).

Do tejto podpoložky patria tiež zvinuté trávniky a kusy trávnika používané na tvorbu trávnikov.

0603

Rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené, napustené alebo inak upravené

0603 11 00 až 0603 19 90

Čerstvé

Do týchto podpoložiek patria kvety a kvetné puky, ktorých prirodzená farebnosť bola modifikovaná alebo zosilnená, najmä napustením farebnými roztokmi pred alebo po odrezaní, alebo len namočením, za predpokladu, že sú tieto kvety dovážané čerstvé.

0603 19 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria slnečnice a rezedy. Avšak stonky a listy týchto dvoch rastlín (bez kvetov) patria do podpoložky 1404 90 00.

Do tejto podpoložky patria vŕbové vetvičky s púčikmi alebo s kvetmi. Avšak vŕbové vetvičky bez púčikov alebo kvetov patria do podpoložky 1401 90 00.

0604

Lístie, konáre a ostatné časti rastlín, bez kvetov alebo bez pukov, trávy, machy a lišajníky, tovar druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené, napustené alebo inak upravené

0604 10 10

Sobí lišajník

Toto je rastlina čeľade Cladoniaceae (Cladonia rangiferina, Cladonia silvatica a Cladonia alpestris).

0604 91 90

Ostatné

Do tejto podpoložky nepatria čerstvé klasy kukurice cukrovej (Zea mays var. saccharata) (7. kapitola) ani obilných rastlín (10. kapitola).

0604 99 10

Neupravené inak ako sušením

Do tejto podpoložky nepatria suché konáre, ktoré sú skrútené alebo sformované do špirál, bez ohľadu na to, či boli skrútené alebo sformované do špirál ešte pred vysušením (podpoložka 0604 99 90).

Do tejto podpoložky nepatria klasy kukurice cukrovej jednoducho sušené (Zea mays var. saccharata) (7. kapitola) ani obilných rastlín (10. kapitola).

0604 99 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria sušené klasy obilných rastlín (napríklad kukurica), ktoré boli bielené, farbené, impregnované alebo inak upravené na ozdobné účely. Do tejto podpoložky patria tiež suché konáre, ktoré sú skrútené alebo sformované do špirál.

7.   KAPITOLA

ZELENINA, JEDLÉ RASTLINY, KORENE A HĽUZY

0701

Zemiaky čerstvé alebo chladené

0701 90 50

Nové, od 1. januára do 30. júna

Nové zemiaky sa rozlišujú podľa ich svetlého zafarbenia (zvyčajne biele alebo ružové) a ich tenkej šupky, ktorá sa dá ľahko odstrániť oškrabaním. A navyše nevykazujú znaky klíčenia.

0703

Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená

0703 10 11 až 0703 10 90

Cibuľa a šalotka

Do týchto podpoložiek patria všetky druhy cibule (Allium cepa) a šalotky (Allium ascalonicum).

0703 10 11

Sadzačka

Do tejto podpoložky patria jednoročné cibuľky vypestované zo semena, na sadenie. Jej priemer je všeobecne 1 až 2 cm.

0703 20 00

Cesnak

Do tejto podpoložky patria všetky druhy cesnaku (Allium sativum), ktoré sú vhodné na ľudskú konzumáciu.

Táto podpoložka sa vzťahuje aj na cesnak pozostávajúci z jedinej cibuľky bez oddelených strúčikov, s priemerom približne od 25 do 50 mm a obchodným označením ako „sólo cesnak“ („solo garlic“), „perlový cesnak“ („pearl garlic“), „cesnak s jednou cibuľkou“ („single bulb garlish“), „cesnak s jedným strúčikom“ („single glove garlic“) alebo „jednocibuľkový cesnak“ („monobulb garlic“) (alebo s akýmkoľvek podobným obchodným označením). Do tejto podpoložky nepatrí tzv. „veľký cesnak pórový“ alebo „sloní cesnak“ („elephant garlic“) (druhu Allium ampeloprasum, patriaci do podpoložky 0703 90 00), ktorý pozostáva z jedinej cibuľky s priemerom približne 60 mm a viac (t. j. výrazne väčší a ťažší ako cibuľka viacstrúčikového cesnaku). Druhy Allium sativum a Allium ampeloprasum sa takisto líšia tým, že patria do rôznych genofondov.

0703 90 00

Pór a ostatná cibuľová zelenina

Do tejto podpoložky patrí bežný jedlý pór (Allium porrum), welšská cibuľa alebo pór zimný (Allium fistulosum) a pažítka (Allium schoenoprasum).

0704

Kapusta, karfiol, kel kučeravý, kaleráb a podobná jedlá zelenina druhu Brassica, čerstvé alebo chladené

0704 10 00

Karfiol a brokolica

Pozri vysvetlivky HS k položke 0704, prvý odsek, bod (1).

0704 90 10

Kapusta biela a kapusta červená

Do tejto podpoložky patrí biela kapusta (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. alba D. C.), vrátane kapusty druhu (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. var. alba D. C. subvar. conica a subvar. piramidalis), a červená kapusta (Brassica oleracea L. var. capitata L. f. rubra (L.) Thell).

0704 90 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí savoyská kapusta (kel) (Brassica oleracea L. var. bullata D. C. a var. sabauda L.), čínska kapusta (napríklad Brassica sinensis a Brassica pekinensis), kaleráb (Brassica oleracea var. gongylodes) a Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck.

Do tejto položky nepatria:

a)

jedlé korene rodu Brassica [repa patrí do položky 0706 a kvaka (Brassica napus var. napobrassica) patrí do položky 1214];

b)

kŕmna kapusta (Brassica oleracea var. medullosa) a kapusta kučeravá alebo kel kučeravý (Brassica oleracea var. viridis), ktoré patria do položky 1214.

0706

Mrkvy, repy, cvikla, kozia brada, buľvový zeler, reďkev a podobné jedlé korene, čerstvé alebo chladené

0706 10 00

Mrkvy a repy

Do tejto podpoložky patria len druhy repy a mrkvy (červené alebo ružové) vhodné na ľudskú konzumáciu. Kŕmna mrkva, všeobecne biela alebo svetložltá, kŕmna repa (Brassica campestris var. rapa) a kvaka (Brassica napus var. napobrassica) patria do podpoložky 1214 90 10.

0706 90 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria:

1.

repa cviklová (Beta vulgaris var. conditiva);

2.

kozia brada pórolistá (Tragopogom porrifolius) a hadomor španielsky (Scorzonera hispanica);

3.

reďkev všetkých druhov: biela, čierna, ružová atď. (Raphanus sativus var. sativus a hlavne niger);

4.

petržlen (Petroselinum crispum var. tuberosum) a krkoška hľuznatá (Chaerophyllum bulbosum);

5.

paštrnák (Pastinaca sativa);

6.

japonské artičoky alebo čistec Sieboldov (Stachys affinis alebo Stachys sieboldii), čo sú predĺžené rizómy, žltobielej farby a všeobecne veľkosti malíčka s množstvom zúžení.

Avšak jedlé korene a hľuzy s veľkým obsahom škrobu alebo inulínu, ako napríklad jeruzalemské artičoky, sladké zemiaky, kolokázia jedlá alebo taro a cioskóra alebo jamy patria do položky 0714.

0707 00

Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené

0707 00 90

Uhorky nakladačky

Uhorky nakladačky, ktoré patria do tejto podpoložky, sú len druhom malých uhoriek (85 kusov alebo viac na kilogram).

0708

Strukoviny, tiež lúpané, čerstvé alebo chladené

0708 10 00

Hrach (Pisum sativum)

Do tejto podpoložky patrí všetok hrach druhu Pisum sativum vrátane kŕmneho hrachu (Pisum sativum var. arvense).

Nepatria sem druhy rodu Vigna alebo „cowpeas“ (vrátane „black-eyed“ odrody), čo je vlastne fazuľa podpoložky 0708 20 00, alebo cícer alebo „chick peas“ rodu Cicer podpoložky 0708 90 00.

0708 90 00

Ostatné strukoviny

Do tejto podpoložky patria produkty uvedené vo vysvetlivkách HS k položke 0708, prvý odsek, body (3), (4), (5) a (6).

0709

Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená

0709 20 00

Špargľa

Do tejto podpoložky patria iba mladé výhonky špargle (Asparagus officinalis).

0709 40 00

Zeler iný ako buľvový

Do tejto podpoložky patrí zeler odrôd Apium graveolens L. var.dulce (Mill.) Pers. (zeler stopkový alebo zimný zeler) a Apium graveolens var. secalinium Alef. (listový zeler).

0709 59 10

Kuriatka

Do tejto podpoložky patria iba kuriatka alebo „girolles“ (vajcové hríby), všeobecne farby vaječného žĺtka, druhov Cantharellus cibarius Fries a Cantharellus friesii Quélet. Podobné jedlé druhy, také ako falošné kuriatka (Clitocybe aurantiaca) a Craterellus cornucopioides, ktoré sa niekedy používajú ako náhrady hľuzoviek, patria do podpoložky 0709 59 90.

0709 59 30

Hríby

Do tejto podpoložky patria len hríby rodu Boletus a obzvlášť hríb jedlý (Boletus edulis).

0709 60 10 až 0709 60 99

Plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta

Pozri vysvetlivky HS k položke 0709, prvý odsek, bod (5).

0709 90 10

Šaláty, iné ako hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.)

Do tejto podpoložky patria všetky druhy šalátových rastlín, iné ako hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.); patria sem:

1.

valeriánka poľná alebo jahňací šalát;

2.

púpava (Taraxacum officinale).

0709 90 20

Kardy a kardony (artičok kardový jedlý a stopky kardy)

Do tejto podpoložky patria kardy, tiež nazývané biela repa, špenátová repa, strieborná repa alebo listová repa (Beta vulgaris subvar. cicla) a kardóny (Cynara cardunculus).

0709 90 31 a 0709 90 39

Olivy

Olivy, z ktorých bol extrahovaný olej, ale obsahujú ešte viac ako 8 % tukovej zložky, zostávajú zatriedené do týchto podpoložiek.

0709 90 40

Kapary

Kapary sú neotvorené puky kvetov ostnatého viacročného kríka (Capparis spinosa).

0709 90 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí:

1.

okra alebo ibištek jedlý (Hibiscus esculentus);

2.

tekvice a tekvičky (napríklad Cucurbita maxima a Cucurbita pepo, okrem Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb. var. styriaca a Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch);

3.

rebarbora;

4.

šťaveľ (Rumex acetosa);

5.

kyslička (Oxalis crenata);

6.

potočník (Sium sisarum);

7.

rôzne druhy žeruchy: žerucha siata (Lepidium sativum), potočnica lekárska (Nasturtium officinale), barborka jarná (Barbarea verna), kapucínka väčšia (Tropaeolum majus) atď.;

8.

portulaka zeleninová (Portulaca oleracea);

9.

petržlen a trebuľka, iné ako hľuznatý petržlen a krkoška hľuznatá podpoložky 0706 90 90;

10.

palina dračia alebo estragón (Artemisia dracunculus) a saturejka (Satureja hortensis alebo letná saturejka a Satureja montana alebo zimná saturejka);

11.

kultivovaný alebo sladký majorán (Origanum majorana);

12.

hľuzy čeľade Liliaceae, druhu modrica chochlatá Muscari comosum (bežné názvy „lampasciolo“, „wild onions“, „lilas de terre“, „feather hyacinth“).

Treba poznamenať, že:

a)

korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu alebo inulínu patria do položky 0714;

b)

niektoré rastliny nepatria do tejto podpoložky, hoci sa používajú na ľudskú konzumáciu; týka sa to najmä nasledovných rastlín:

1.

tymián (podpoložky 0910 99 31 až 0910 99 39);

2.

bobkový list (podpoložka 0910 99 50);

3.

majorán planý, pamajorán alebo oregáno (Origanum vulgare), šalvia (Salvia officinalis), bazalka (Ocimum basilicum), mäta (všetky odrody), verbena (Verbena spp.), ruta (Ruta graveolens), yzop (Hyssopus officinalis) a borák (Borago officinalis), ktoré patria do položky 1211.

0711

Zelenina dočasne konzervovaná (napríklad plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnou vodou alebo v iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu

0711 20 10 a 0711 20 90

Olivy

Do týchto podpoložiek patria olivy, obyčajne v konzervačnom náleve, ktoré ešte neboli podrobené procesu odstránenia ich horkej chuti. Jedlé olivy – ktoré boli dlhšie jednoducho namáčané v slanom roztoku – nepatria do týchto podpoložiek a sú zatriedené do podpoložky 2005 70 00.

0711 40 00

Uhorky šalátové a uhorky nakladačky

Do tejto podpoložky patria uhorky šalátové a uhorky nakladačky, jednoducho uložené vo veľkých nádobách obsahujúcich nálev, do ktorého sa prípadne pridal ocot alebo kyselina octová a ktorým sa zaistí ich dočasná konzervácia počas prepravy a uskladnenia, keďže v uvedenom stave nie sú vhodné na konzumáciu. Obsah soli v týchto výrobkoch zvyčajne predstavuje minimálne 10 % hmotnosti.

Pred konečným použitím sú tieto produkty obyčajne ošetrené nasledujúcim spôsobom tak, aby ich bolo možné zatriediť do 20. kapitoly:

čiastočné odstránenie soli a následné ochutenie (ktoré zvyčajne spočíva v pridaní aromatizovanej kvapaliny na báze octu),

pasterizácia, ktorá má za účel podporiť stabilizačný účinok soli a octu po tom, ako sú tieto produkty premiestnené do menších nádob (konzervy, fľaše, sklenené nádoby atď).

Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, tiež konzervované v náleve, ktoré prešli úplným mliečnym kvasením, patria do kapitoly 20. Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, ktoré prešli úplným mliečnym kvasením, možno rozlíšiť na základe toho, že celý povrch dužiny je na priereze sklovitý (t. j. akoby priesvitný).

0711 51 00

Huby rodu Agaricus

Huby tejto podpoložky môžu byť konzervované vo výrazne slanom náleve, do ktorého bol pridaný ocot alebo kyselina octová.

0711 90 70

Kapary

Kapary tejto podpoložky sú zvyčajne konzervované v konzervačnom náleve v sudoch.

0712

Sušená zelenina, celá, rozrezaná, v plátkoch, drvená alebo v prášku, ale ďalej neupravená

Do tejto položky nepatria látky, ktoré sa v sušenej forme nepoužívajú ako zelenina, ale sa využívajú najmä v parfumérii, farmácii alebo na insekticídne, fungicídne a podobné účely (položka 1211).

0712 90 30

Rajčiaky

Pozri vysvetlivky k podpoložkám 2002 90 11 až 2002 90 99 ohľadom zatriedenia prášku z rajčiakov.

0712 90 90

Ostatné

Do tejto podpoložky nepatria sušené listy a korene púpavy (Taraxacum officinale), sušeného šťaveľa (Rumex acetosa) a kapucínky väčšej (Tropaeolum majus), ktoré sa používajú na lekárske účely (podpoložka 1211 90 85).

0713

Suché strukoviny, lúpané, tiež ošúpané alebo polené

Tovar tejto podpoložky, ktorý sa používa na siatie, je produktom šľachtenia rastlín a je rozpoznateľný podľa balenia (napríklad na vreckách je etiketa uvádzajúca použitie) a jeho vyššej ceny.

0713 10 10 a 0713 10 90

Hrach (Pisum sativum)

Použiť vysvetlivky k podpoložke 0708 10 00 s príslušnými zmenami.

0713 20 00

Cícer (garbanzos)

Cícer tejto podpoložky je rodu Cicer (hlavne Cicer arietinum) či už sa používa na siatie, ľudskú konzumáciu, alebo ako krmivo pre zvieratá.

0713 31 00

Fazuľa druhov Vigna mungo (L.) Hepper alebo Vigna radiata (L.) Wilczek

Pozri vysvetlivky HS k podpoložke 0713 31.

0713 32 00

Malá červená (Adzuki) fazuľa (Phaseolus alebo Vigna angularis)

Malá červená fazuľa Adzuki sa predáva vždy suchá. Predtým ako rastliny dozrejú, sú fazule zelené a obsahujú vysoké množstvo vody. Po dozretí rastliny fazule sčervenejú a vyschnú.

0713 39 00

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí lablab čínsky špargľovitý (predtým nazývaný Dolichos sinensis spp. sesquipedalis), ktorý sa považuje za fazuľu rodu Vigna. Názvy „Dolichos unguiculata“ a „Dolichos sinensis“ sú synonymá, ktoré sa už pre fazuľu rodu Vigna nepoužívajú. Lablab čínsky špargľovitý sa teda správne nazýva „Vigna unguiculata (L.) Walp. spp.sesquipedalis“.

0713 40 00

Šošovica

Do tejto podpoložky patrí len šošovica rodu Ervum alebo Lens, napríklad rôzne odrody šošovice jedlej (Ervum lens alebo Lens esculenta) a vika šošovicová (Ervum ervilia).

0713 90 00

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí, s výnimkov lablabu čínskeho špargľovitého podpoložky 0713 39 00, lablab rodu dolichos, ako napr. lablab obyčajný (Dolichos lablab), kajan obyčajný (Cajanus cajan), kanavália (Canavalia ensiformis), mukuna užitočná (Mucuna utilis) a semená guaru (Cyamopsis tetragonoloba).

Do tejto podpoložky nepatrí: vika iných druhov ako Vicia faba a semená vlčieho bôbu (Lupinus) (podpoložka 1209 29 10 alebo 1209 29 50).

0714

Maniok, marantové korene, salepové korene, topinambur, sladké zemiaky a podobné korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu alebo inulínu, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež rozrezané na plátky alebo vo forme peliet; dreň ságovníka

Termín „vo forme peliet“ je definovaný v poznámke 1 k tejto triede.

0714 10 91 a 0714 10 98

Maniok (cassava)

Do týchto podpoložiek patria:

1.

hľuzové korene manioku dvoch hlavných odrôd (Manihot utilissima a Manihot aipi); korene sú usporiadané ako špice kolesa; ich hmotnosť v čase zberu môže byť rôzna od 500 g do 3 kg alebo viac;

2.

pelety vyrobené z aglomerovaných kúskov koreňov manioku alebo aglomerovanej múky alebo múčky z týchto koreňov (pozri vysvetlivky HS k položke 0714, druhý odsek).

0714 20 10 a 0714 20 90

Sladké zemiaky

Sladké zemiaky sú hľuzy s dužinou, ktorá je biela, žltá alebo červená, v závislosti od odrody, a pochádzajú z popínavej rastliny povojníka (Ipomea batatas).

0714 90 11 a 0714 90 19

Marantové korene, salepové a podobné korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu

Do týchto podpoložiek patria:

1.

marantové korene, ktoré sú z rastlín rôznych druhov, v závislosti od ich pôvodu: maranta trsťovitá (Maranta arundinacea), maranta indická (Maranta indica), taka (Tacca pinnatifida), kana jedlá (Canna edulis);

2.

salepové korene, získané z rôznych odrôd rastlín rodu Orchis;

3.

odumreté korene georgín a ostatné odumreté hľuzovité korene kvetov;

4.

rizómy z rastlín druhu kolokázia jedlá alebo taro (Colocasia esculenta alebo Colocasia antiquorum);

5.

jamy rôznych odrôd (Dioscorea batatas, D. trifida, D. alata, D. bulfibera atď.).

0714 90 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria rôzne odrody jeruzalemských artičokov (napr. Helianthus tuberosus, Helianthus strumosus a Helianthus decapetalus) a škrobovitá dreň nazývaná „ságo“, ktorá sa získava z kmeňa určitých paliem rozličných druhov (Metroxylon, Rumphii, Raphia ruffia, Arenga atď.).

8.   KAPITOLA

JEDLÉ OVOCIE A ORECHY; ŠUPY CITRUSOVÝCH PLODOV ALEBO MELÓNOV

Všeobecne

Do tejto kapitoly patrí ovocie určené na destiláciu vo forme hrubej dužiny, aj keď už začal proces prírodnej fermentácie.

0801

Kokosové orechy, para orechy a kešu orechy, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny alebo obielené

0801 21 00 a 0801 22 00

Para orechy

Sú to orechy s tvrdou škrupinou, tvarom a veľkosťou pripomínajúce dieliky mandarínky; škrupina obsahuje veľké jadro s trojuholníkovým prierezom v hnedastom vláknitom obale.

0802

Ostatné orechy, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny alebo obielené

0802 21 00 a 0802 22 00

Lieskové oriešky (Corylus spp.)

Do týchto podpoložiek patria lieskové oriešky – plody liesky obyčajnej (Corylus avellana), plody liesky tureckej (Corylus colurna) a plody liesky najväčšej (Corylus maxima).

0802 40 00

Jedlé gaštany (Castanea spp.)

Do tejto podpoložky patria len jedlé sladké gaštany rodu Castanea; nezahŕňa preto vodné gaštany ani plody druhu Trapa natans, ktoré patria do podpoložky 0802 90 85, ani plody pagaštanu konského (Aesculus hippocastanum), ktoré patria do položky 2308.

0802 50 00

Pistácie

Pistácie sú plody stromu pistácia pravá (Pistacia vera), ktorá sa pestuje najmä na Sicílii, v Grécku a v Stredomorí.

Pistáciové orechy sú veľkosti malej olivy a pozostávajú z jemnej tenkej a obyčajne vlhkej šupky, ktorá je červenohnedej farby, na povrchu drsná a mierne aromatická, s dvojitou drevnatou škrupinou svetlej farby, s podlhovastým jadrom s červenohnedou šupinou, ktoré je vnútri svetlozelené a má lahodnú chuť.

0802 90 50

Píniové oriešky

Do tejto podpoložky patria píniové jadrá (plody borovice píniovej Pinus pinea), tiež so šiškou.

0802 90 85

Ostatné

Do tejto podpoložky patria semená borovice Arolla (plody borovice limbovej Pinus cembra), tiež so šiškou.

0803 00

Banány, vrátane plantajnov, čerstvé alebo sušené

0803 00 11

Plantajny

Plantajny dorastajú do dĺžky 50 cm a sú väčšie a majú hranatejší prierez ako banány podpoložky 0803 00 19. Škrob, ktorý obsahujú plantajny, sa líši od škrobu stolových banánov tým, že sa nestáva sladkým počas dozrievania. Plantajny nemajú typickú vôňu. Ako surové nie sú vhodné na konzumáciu. Obyčajne sa zberajú ešte zelené a konzumujú sa varené.

0804

Datle, figy, ananásy, avokáda, guajavy, mangá a mangostany, čerstvé alebo sušené

0804 40 00

Avokáda

Avokádové hrušky alebo avokáda sú plodmi stromu avokádo alebo hruškovec americký (Persea americana Mill.); sú to kôstkovice, často dosť veľké, guľovité, tvaru hrušky alebo fľaše s podlhovastým hrdlom v závislosti od druhu, obsahujúce niekedy veľkú kôstku. Šupa je tmavozelenej, karmínovej, fialovej alebo žltej farby. Tuhá dužina pod šupou je zelenkavo-bielej farby v čase zrelosti a bledšia v blízkosti kôstky.

0804 50 00

Guajavy, mangá a mangostany

Guajavy sú plody stromu guajava (Psidium guayava L.); guajavy sú bobule, ktorých dužina je rôznej farby (belavá, ružová, krémová, červenkastá alebo zelená) a ktorá obsahuje množstvo malých semienok.

Mangá sú plody stromu mangovník indický (Mangifera indica); mangá sú kôstkovice obsahujúce ploskú kôstku s vlečnými vláknami. Existujú rôzne odrody manga líšiace sa svojou hmotnosťou (od 150 g až po 1 kg), sladkosťou a chuťou (niektoré majú slabú chuť terpentínu).

Mangostany sú plody stromu garcínia mangostanová (Garcinia mangostana). Plody sú bobule hnedopurpurovej farby, keď sú zrelé, s hrubou dužinou, ktorá obsahuje niekoľko semien obklopených špongiovitým semenným mieškom, ktorý je biely, sladký a má obzvlášť lahodnú chuť.

0805

Citrusové ovocie, čerstvé alebo sušené

0805 10 20

Sladké pomaranče, čerstvé

Do tejto podpoložky patria iba pomaranče druhu Citrus sinensis.

Patria sem krvavé a polokrvavé pomaranče.

Krvavé pomaranče sú pomaranče, ktorých šupa (často viac ako polovica povrchu), dužina a šťava sú sfarbené prítomnosťou karoténu. V prípade polokrvavých pomarančov je pigmentácia všeobecne nižšia a je obmedzená na dužinu a šťavu.

Medzi krvavé pomaranče patria „Blood ovals“, „sanguinas redondas“, „Navels sanguinas“, „Sanguinelli“, „Doubles fines“, „Washington sanguines“ alebo „improved doubles fines“ alebo „large sanguines“ a „Portuguese“.

0805 10 80

Ostatné

Do tejto podpoložky patria horké pomaranče (Sevillské pomaranče), plody druhu Citrus aurantium. Používajú sa najmä na zaváranie.

0805 20 30

Monrealy a satsumy

Satsumy (Citrus reticulata Blanco var. unshiu (Swing)) sú skoré odrody mandariniek. Ovocie je veľké, žltooranžovej farby, šťavnaté, nekyslé a bez kôstok.

0805 20 50

Mandarínky a wilkingy

Mandarínky (Citrus nobilis Lour. alebo Citrus reticulata Blanco) možno odlíšiť od obyčajných pomarančov tým, že sú menšie, ploskejšieho tvaru, ľahšie sa lúpu, ľahšie sa oddeľujú jednotlivé dieliky plodu a sú charakteristické sladšou a viac parfumovanou chuťou.

Wilkingy sú hybridy odrody (kultivar) „Willow leaf“ mandarínok a „Temple“ mandarínok (King mandarin) (ktoré sú hybridom mandarínok a horkých pomarančov). Pripomínajú mandarínok, ale sú väčšie a na jednom konci zašpicatené.

0805 20 70

Tangeriny

Do tejto podpoložky patria tangeriny (Citrus reticulata Blanco var. tangerina).

0805 20 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria:

1.

tangely, hybridy tangeriny a grapefruitu, vrátane pomiel;

2.

ortaniky, hybridy pomaranča a tangeriny;

3.

malakviny, hybridy pomaranča a mandarínky;

4.

tangory.

0805 40 00

Grapefruity, vrátane pomiel

Do tejto podpoložky patria plody druhov Citrus grandis a Citrus paradisi. Toto ovocie má svetložltú šupu a je všeobecne väčšie ako pomaranče, je tvaru gule, ktorá môže byť ľahko sploštená, dužina žltej alebo ružovkastej farby a kyslej chuti.

0805 50 90

Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

Do tejto podpoložky patria všetky odrody druhov Citrus aurantifolia a Citrus latifolia.

Limety sú malé ovocie, takmer okrúhle alebo vajcovitého tvaru, s tenkou, priliehavou zelenou alebo zelenožltou šupou. Šťavnatá dužina je zelená a veľmi kyslá.

0805 90 00

Ostatné

Do tejto položky patria:

1.

citronáty (Citrus medica), podobajú sa veľkému citrónu s hrubou kôrou a hrboľatým povrchom. Dužina je veľmi voňavá, kyslá a kandizovaná kôra sa často používa na prípravu koláčov a cukroviniek;

2.

kumkváty (Fortunella japonica, F. hindsii a F. margarita), ovocie veľké ako väčšia oliva, okrúhle alebo podlhovasté bez sploštenia na koncoch, s hladkou šupou, s malým množstvom dužiny a jemne kyslej chuti; ich šupa je sladká, konzumuje sa surová alebo ako pretlak; niekedy sa tiež používajú na výrobu cukroviniek;

3.

chinoty (Citrus aurantium var. myrtifolia);

4.

bergamoty (Citrus aurantium var. bergamia), druh pomaranča, svetložltej farby, v tvare hrušky, jemno kyslej chuti, zväčša používaný na výrobu vonných olejov;

5.

oroblanco alebo sweetie (Citrus grandis Osbeck × Citrus paradisi Macf.) je kríženec nekyslého pomela a bieleho grapefruitu s hrubou šupkou jasne zelenej alebo zlatistej farby, ktorý je o čosi väčší ako grapefruit, ale má menej jadierok a sladšiu chuť.

0806

Hrozno, čerstvé alebo sušené

0806 10 10

Stolové hrozno

Stolové hrozno sa všeobecne líši od vínneho hrozna ako vzhľadom, tak aj typom balenia. Zatiaľ čo stolové hrozno sa predkladá zväčša v škatuliach, na táckach alebo v malých zatavených košíkoch, vínové hrozno sa predkladá buď vo veľkých košoch, otvorených sudoch alebo v kadiach, v ktorých je hrozno často nahusto balené, stlačené alebo polozlisované.

0806 20 10

Korintky

Produkty tejto podpoložky sú sušené hrozienka z viniča druhu Vitis corinthica; sú malé, okrúhle, bez stopiek a prakticky bez semien, tmavopurpurové až čierne a veľmi sladké.

0807

Melóny (vrátane vodových melónov) a papáje, čerstvé

0807 11 00

Vodové melóny

Vodové melóny je ovocie druhu Citrullus vulgaris Schrad (dyňa červená). Môžu narásť až do 20 kg hmotnosti. Dužina nie je veľmi cukornatá, je veľmi vodnatá a zvyčajne jasnej červenej farby a obsahuje čierne semená.

0807 19 00

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí ovocie druhu Cucumis melo, z ktorých existuje niekoľko odrôd, najmä žltý melón (var. reticulatus Naud.) so sieťovou šupou, cukrový melón (var. saccharus Naud.), ktorý má tiež sieťovú šupu, ananásový melón (var. cantalupensis Naud.) so zbrázdenou šupou, zimný melón (var. inordorus Naud.) a melón s hladkou šupou. Ovocie zväčša objemné, guľaté alebo vajcovité, s hladkou alebo drsnou šupou; dužina je pevná a šťavnatá, žltooranžová alebo biela, s cukrovou chuťou. Stred ovocia, ktoré má viac vlákien a je dutý obsahuje veľké množstvo ploských oválnych jadierok, ktoré sú lesklé a sú žlto-bielej farby.

0807 20 00

Papáje

Papáje (Carica papaya), sú podlhovasté alebo zaguľatené, s hladkou alebo slabo rebrovitou šupou, žltkastozelené, až oranžové keď dozrejú, ktoré sa líšia v hmotnosti od niekoľkých sto gramov až po niekoľko kilogramov. Dužina, konzistenciou podobná melónom, býva žltej až oranžovej farby, rôzneho stupňa cukornatosti a vône a vnútri s dutinou, ktorá obsahuje veľký počet okrúhlych čiernych semien vsadených do dužiny.

0808

Jablká, hrušky a duly, čerstvé

0808 10 10

Muštové jablká, voľne ložené, od 16. septembra do 15. decembra

Do tejto podpoložky patria jablká, ktoré kvôli vzhľadu a vlastnostiam (netriedené ovocie z hľadiska kvality či druhu, všeobecne menšie ako dezertné ovocie, s kyslou alebo nepríjemnou chuťou, nízkej hodnoty atď.) môžu byť použité len na výrobu nápojov, tiež fermentovaných. Musia byť voľne ložené, bez deliacich vložiek, v prostriedkoch transportu (napr. v železničných vagónoch, veľkých kontajneroch alebo nákladných autách).

0808 20 10

Muštové hrušky, voľne ložené, od 1. augusta do 31. decembra

Použiť vysvetlivky k podpoložke 0808 10 10 s príslušnými zmenami.

0809

Marhule, čerešne, višne, broskyne (vrátane nektáriniek), slivky a trnky, čerstvé

0809 20 05 a 0809 20 95

Čerešne a višne

Do týchto podpoložiek patria všetky odrody čerešní a višní, vrátane divých čerešní, a najmä čerešne obyčajnej (plody Prunus cerasus), „morello“ čerešne (plody Prunus cerasus var. austera), „srdcovky“ (plody Prunus avium var. juliana) a „srdcovky“ s tuhou dužinou (plody Prunus avium var. duracina), vtáčie čerešne (plody Prunus avium alebo Cerasus avium).

0809 30 10 a 0809 30 90

Broskyne, vrátane nektáriniek

Na rozdiel od broskýň majú nektárinky hladkú šupu.

0809 40 90

Trnky

Trnky sú plody divej slivky alebo trnky (Prunus spinosa).

0810

Ostatné ovocie, čerstvé

0810 20 10

Maliny

Do tejto podpoložky patria plody Rubus idaeus, Rubus illecebrosus, Rubus occidentalis a Rubus strigosus. Niektoré odrody majú červené plody, iné biele.

0810 40 10

Brusnice (plody druhu Vaccinium vitis-idaea)

Toto ovocie je červenej alebo ružovej farby.

0810 40 30

Plody druhu Vaccinium myrtillus

Plody sú modrasto-čiernej farby.

0810 50 00

Kiwi

Do tejto podpoložky patria plody druhu Actinidia chinensis Planch. alebo Actinidia deliciosa.

Tieto plody, ktoré sú veľké ako vajce, sú dužinaté, trpko-sladkej chuti, a ich chĺpkovitá pokožka je zelenohnedej farby.

0810 90 20

Tamarindy, jabĺčka kešu, liči, jackfruit, sapoty, plody mučenky, karamboly a pitahaye

Tamarindy (plody Tamarindus indica a Tamarindus officinalis), ako sú bežne predkladané v medzinárodnom obchode (lusky alebo dužina, bez obsahu pridaného cukru alebo iných látok, alebo inak upravené), sú zatriedené do podpoložky 0813 40 65.

Jackfruit je plod Artocarpus heterophylla a Artocarpus integrifolia. Liči je plod Litchi chinensis. Sapodillo slivky sú plody Achras sapota.

Do tejto podpoložky patria plody mučenky alebo granadilly, alebo passiflory (napr. „maracuja“), z ktorých niektoré druhy sú: tmavočervené granadilly (Passiflora edulis), obrovské granadilly (Passiflora quadrangularis) a sladké granadilly (Passiflora ligularis).

0810 90 50

Čierne ríbezle

Do tejto podpoložky patrí guľovité ovocie Ribes nigrum L.

0810 90 60

Červené ríbezle

Do tejto podpoložky patrí ovocie Ribes rubrum L.

0810 90 95

Ostatné

Okrem produktov opísaných vo vysvetlivkách HS k položke 0810, druhý odsek, bod (7) (okrem liči a slivky sapodillo) táto podpoložka zahŕňa:

1.

plody jahodovca obyčajného (Arbutus unedo);

2.

plody dráča obyčajného (Berberis vulgaris);

3.

plody rakytníka rešetliakového (Hippophäe rhamnoides);

4.

plody jarabiny (napríklad plody Sorbus domestica a Sorbus aria);

5.

plody čeľade anonovité (Annona cherimolia (anona trojlupienková) „cherimoya“ a Annona reticulata (anona sieťkovaná) „bullock’s heart“);

6.

rôzne druhy machovky (Physalis) alebo „alkekengy“ (plody Physalis alkekengi (Chinese lantern) alebo Physalis pubescens);

7.

plody madagaskarských sliviek alebo slivkovca (Flacourtia cataphracta a Idesia polycarpa);

8.

mišpule (plody Mespilus germanica) a mišpuľníky japonské (plody druhu Eriobotrya japonica);

9.

plody rôznych druhov Sapotaceae, napríklad sapoty (plody Lucuma mammosa), ale okrem sliviek sapodillo zatriedených v podpoložke 0810 90 20;

10.

jedlé druhy Actinidia, iné ako kiwi (Actinidia chinensis Planch. alebo Actinidia deliciosa), ktoré patria do podpoložky 0810 50 00;

11.

plody rôznych druhov Sapindaceae, napríklad rambutány (plody Nephelium lappaceum) a pulasany (plody Nephelium mutabile), ale okrem liči (plody Litchi chinensis), ktoré patria do podpoložky 0810 90 20.

0811

Ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, mrazené, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

Termín „mrazený“ je definovaný vo vysvetlivkách HS vo všeobecnej časti k tejto kapitole, druhý odsek.

Pozri doplnkovú poznámku 1 k tejto kapitole týkajúcu sa podpoložiek spojených s obsahom cukru.

0811 20 31

Maliny

Pozri vysvetlivky k podpoložke 0810 20 10.

0811 20 39

Čierne ríbezle

Pozri vysvetlivky k podpoložke 0810 90 50.

0811 20 51

Červené ríbezle

Pozri vysvetlivky k podpoložke 0810 90 60.

9.   KAPITOLA

KÁVA, ČAJ, MATÉ A KORENINY

Všeobecne

Zatriedenie korenín, ktoré boli zmiešané alebo obsahujú iné prídavné látky, je špecifikované poznámkou 1 k tejto kapitole.

V súlade s touto poznámkou zmesi korenín s inými látkami, ktoré nemajú podstatný charakter korenín, sú vylúčené z tejto kapitoly. Sú zatriedené do položky 2103, ak tvoria nakladacie alebo koreniace zmesi. V prípade zmesí používaných priamo na ochutenie nápojov alebo na prípravu výťažkov, ktoré sa používajú vo výrobe nápojov, zložených z korenín alebo rastlín, častí rastlín, semien, ovocia alebo orechov (celých, narezaných, drvených alebo práškových), alebo druhov zatriedených do iných kapitol (7., 11., 12. kapitoly atď.), pozri všeobecné vysvetlivky HS k tejto kapitole, šiesty a siedmy odsek.

Úlomky a odpad korenín, ktoré nevyhnutne vznikli počas zberu a následného spracovania (napríklad triedenia alebo sušenia) alebo počas uskladnenia, alebo dopravy, sú zatriedené ako „nedrvené ani nemleté“, okrem prípadu, keď je produkt identifikovateľný (napríklad z dôvodu jeho homogénneho zloženia) ako úmyselne spracovaný drvením.

Termín „drvené alebo mleté“ používaný v rôznych položkách tejto kapitoly neznamená produkty narezané na kúsky.

0901

Káva, tiež pražená alebo dekofeínovaná; kávové plevy a šupky; kávové náhradky obsahujúce kávu v akomkoľvek pomere

0901 11 00 a 0901 12 00

Nepražená káva

Do týchto podpoložiek patria všetky formy nepraženej kávy, tiež dekofeínovanej (vrátane zŕn alebo úlomkov separovaných triedením, preosiatím atď.), dokonca i vtedy, ak sú určené na iný účel ako ľudskú konzumáciu (napríklad extrakcia kofeínu).

0901 11 00

S kofeínom

Do tejto podpoložky patrí nepražená káva za predpokladu, že nebola podrobená žiadnemu procesu extrakcie kofeínu.

0901 12 00

Dekofeínovaná

Do tejto podpoložky patrí nepražená káva, z ktorej bol extrahovaný kofeín. Zvyčajne káva, ktorá bola spracovaná týmto spôsobom, nemá obsah kofeínu väčší ako 0,2 % hmotnosti, počítaný na sušinu.

0901 21 00 a 0901 22 00

Pražená káva

Do týchto podpoložiek patrí káva opísaná vo vysvetlivkách k podpoložkám 0901 11 00 a 0901 12 00, ktorá bola pražená, tiež premývaná, mletá alebo koncentrovaná.

0901 21 00

S kofeínom

Použiť vysvetlivky k podpoložke 0901 11 00 s príslušnými zmenami.

0901 22 00

Dekofeínovaná

Použiť vysvetlivky k podpoložke 0901 12 00 s príslušnými zmenami.

0901 90 10

Kávové plevy a šupky

Plevy sú obaly nachádzajúce sa vnútri plodov (bobule), ktoré obklopujú kávové zrná, zvyčajne po dvoch.

Šupky sú vnútorné alebo pergamenové šupky obaľujúce každé zrno, ktoré sú odstránené počas praženia.

0901 90 90

Kávové náhradky obsahujúce kávu

Do tejto podpoložky patria produkty opísané vo vysvetlivkách HS k položke 0901, prvý odsek, bod (5). Tieto zmesi môžu byť mleté alebo nemleté, alebo dokonca lisované.

0904

Korenie rodu Piper; sušené alebo drvené, alebo mleté plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta.

0904 11 00

Nedrvené ani nemleté

Do tejto podpoložky patria produkty opísané vo vysvetlivkách HS k položke 0904, bod (1). Treba poznamenať, že polámané zrnká korenia a úlomky korenia zostávajú zatriedené v tejto podpoložke za predpokladu, že zjavne nevznikli následkom úmyselného drvenia ani mletia. To isté sa týka aj prachu alebo odpadu z korenia, ktorý tvorí znečistené korenie.

Do tejto podpoložky patrí zelené korenie konzervované v octovom roztoku alebo v slanom náleve s pridaním malého množstva kyseliny citrónovej.

0904 20 10 až 0904 20 90

Plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta, sušené alebo drvené, alebo mleté

Do týchto podpoložiek patria produkty opísané vo vysvetlivkách HS k položke 0904, bod (2), ak sú sušené alebo drvené, alebo mleté.

0904 20 10

Sladké papriky

Papriky tejto podpoložky (Capsicum annuum var. grossum) sú relatívne veľké a majú sladkú chuť. Zberajú sa ešte zelené alebo už červené. Do tejto podpoložky patria iba suché papriky, celé alebo v častiach, ale nedrvené ani nemleté.

0906

Škorica a kvety škoricovníka

0906 11 00 a 0906 19 00

Nedrvené ani nemleté

Do týchto podpoložiek patria napríklad:

1.

tyčinky pozostávajúce z pásov kôry alebo „cievky“ zvinuté jedna v druhej a dosahujúce dĺžku až 110 cm;

2.

kusy získané narezaním škoricových tyčiniek na určitú dĺžku (napríklad: 5 – 10 cm);

3.

kôra v kusoch rozličnej dĺžky a šírky známa ako „škoricové zvitky“ (úlomky a odpad, ktoré vznikli rezaním škoricových stoniek na štandardnú dĺžku), „páperie“ a „lupienky“ (malé kúsky škoricovej kôry získané počas odkôrnenia a používané najmä pri výrobe škoricovej esencie).

0906 11 00

Škorica (Cinnamomum zeylanicum Blume)

Pozri vysvetlivky HS k podpoložke 0906 11.

0907 00 00

Klinčeky (celé plody, klinčeky a stopky)

Do tejto položky patria tiež drvené alebo mleté klinčeky.

0908

Muškátové oriešky, muškátový kvet a kardamómy

0908 10 00

Muškátové oriešky

Pozri vysvetlivky HS k položke 0908, odsek a).

Do tejto podpoložky patria muškátové oriešky, čo sú vlastne semená muškátovníka voňavého (Myristica fragrans).

Do tejto podpoložky patria tiež celé muškátové oriešky na priemyselnú výrobu esenciálnych (vonných) olejov alebo živíc, ktoré sú často upravené vápennou vodou ako ochrana proti hmyzu, a muškátové oriešky nižšej kvality, ktoré boli poškodené alebo polámané počas zberu a sú označené ako „odpad“, „BWP“ (zlomené, červavé, deravé) alebo „poškodené“.

0908 20 00

Muškátový kvet

Pozri vysvetlivky HS k položke 0908, odsek b).

0908 30 00

Kardamómy

Pozri vysvetlivky HS k položke 0908, odsek c), (1) až (4).

0909

Semená anízu, badiánu, fenikla, koriandra, rasce alebo korenistej rasce; bobuľky borievky

0909 20 00

Semená koriandra

Pozri vysvetlivky HS k položke 0909, prvý a tretí odsek.

Semená koriandra sú guľaté, svetlej žlto-hnedej farby. Sú cukrovej chuti a jemne ostré.

0909 30 00

Semená rasce

Pozri vysvetlivky HS k položke 0909, prvý a tretí odsek.

Semená rasce sú vajcovité a zbrázdené.

0909 40 00

Semená korenistej rasce

Pozri vysvetlivky HS k položke 0909, prvý a tretí odsek.

Semená korenistej rasce sú vajcovité, predĺžené a zbrázdené.

0910

Zázvor, šafran, kurkuma, tymián, bobkový list, karí a ostatné koreniny

0910 10 00

Zázvor

Pozri vysvetlivky HS k položke 0910, odsek a).

Do tejto podpoložky patria pakorene zázvoru (Amomum zingiber L.), ktoré môžu byť predkladané čerstvé, sušené alebo drvené. Do tejto podpoložky patrí „sivý“ (známy ako „čierny“ zázvor) zázvor (neoškrabaný) a „biely“ zázvor (oškrabaný).

0910 20 10 a 0910 20 90

Šafrán

Pozri vysvetlivky HS k položke 0910, b).

0910 30 00

Kurkuma

Pozri vysvetlivky HS k položke 0910, c).

Komerčná okrúhla kurkuma sa zberá z hlavnej hľuzy, ktorá je veľká a okrúhla, zatiaľ čo dlhá kurkuma pochádza z bočných výrastkov hľuzy, ktoré sú vajcovité alebo cylindrické.

0910 91 05 až 0910 91 90

Zmesi, zodpovedajúce poznámke 1 b) tejto kapitoly

Pozri vysvetlivky HS k položke 0910, e) a g).

0910 91 05

Karí

Kari prášok je opísaný vo vysvetlivkách HS k položke 0910, e); pridaním malého množstva iných látok (soľ, horčicové semená, múka zo strukovín) sa nemení zatriedenie týchto zmesí.

0910 99 31 až 0910 99 39

Tymián

Do týchto podpoložiek patria mnohé druhy tymiánu (Thymus vulgaris, Thymus zygis, Thymus serpyllum alebo materina dúška), tiež sušené.

0910 99 31

Materina dúška (Thymus serpyllum)

Do tejto podpoložky patrí iba tymián druhu Thymus serpyllum.

0910 99 33

Ostatné

Do tejto podpoložky patria zberané a sušené listy a kvety Thymus vulgaris a Thymus zygis.

0910 99 50

Bobkový list

Do tejto podpoložky patria listy vavrínu bobkového (Laurus nobilis), tiež sušené.

0910 99 91 a 0910 99 99

Ostatné

Tieto podpoložky zahŕňajú semená kôpru (Anethum graveolens), Kani a „negro pepper“ vyrobené z plodov Xylopia aethiopica.

Avšak i napriek faktu, že sa všeobecne používajú ako koreniny, nasledujúce druhy nie sú zatriedené do týchto podpoložiek:

a)

horčičné semená (položka 1207);

b)

všetky typy galanga pakoreňov (položka 1211);

c)

produkty nazývané ako „nepravý šafran“ alebo „požlt“, ktorých farba je červenšia ako farba pravého šafránu a ktoré pozostávajú z kvetov požlta – Carthamus tinctorius alebo Carthamus oxyacantha, alebo Carthamus palaestinus (položka 1404).

Mnohé ochucujúce rastliny, ktoré nie sú výslovne koreninami, nepatria do tejto kapitoly a sú zatriedené najmä v 7. a 12. kapitole (pozri vysvetlivky k týmto kapitolám).

10.   KAPITOLA

OBILNINY

Všeobecne

Vysušené obilné klasy (napríklad kukuričné), ktoré boli bielené, farbené, impregnované alebo inak spracované na ozdobné účely, sú zatriedené do podpoložky 0604 99 90.

Obilniny ostávajú zatriedené v tejto kapitole i napriek tomu, že boli za účelom konzervácie tepelne upravené, čo môže spôsobiť čiastočnú želatináciu a niekedy prasknutie zŕn. Čiastočné želatínovanie (predželatínovanie) nastáva v procese sušenia a vyskytne sa iba u malého množstva zŕn. Táto premena škrobu nie je účelom tepelnej úpravy, ale jej vedľajším účinkom. Takáto úprava sa preto nepovažuje za „inak opracované“ v zmysle poznámky 1 B) k 10. kapitole.

1001

Pšenica a súraž

1001 10 00

Tvrdá pšenica

Pozri poznámku 1 k podpoložke tejto kapitoly a vysvetlivky HS k položke 1001, prvý odsek, (2).

1001 90 91

Mäkká pšenica a súraž na siatie

Zrná sú triedené a obyčajne rozlíšené balením (napríklad v sáčkoch s označením ich použitia) a ich vyššou cenou.

Tieto zrná môžu byť upravené na účely ich ochrany proti škodcom alebo vtákom po zasiatí.

1003 00

Jačmeň

1003 00 10

Na siatie

Pozri vysvetlivky k podpoložke 1001 90 91.

1006

Ryža

Pozri doplnkovú poznámku 1 k tejto kapitole.

1008

Pohánka, proso a lesknica kanárska; ostatné obilniny

1008 90 10

Triticale

Triticale je hybrid vzniknutý krížením pšenice s ražou. Zrno je obyčajne väčšie a dlhšie ako zrno raže a často väčšie a dlhšie ako zrno pšenice; vonkajšia vrstva je zvrásnená.

11.   KAPITOLA

MLYNÁRSKE VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULÍN; PŠENIČNÝ LEPOK

1101 00

Múka z pšenice alebo zo súraže

Pozri poznámku 2 k tejto kapitole.

Múka tejto položky môže obsahovať malé množstvá soli (všeobecne nie viac ako 0,5 %), ako aj malé množstvo amylázy, mletých klíčkov a praženého sladu.

1102

Múky z obilnín iných ako z pšenice alebo zo súraže

Pozri poznámku 2 k tejto kapitole.

Múka tejto položky môže obsahovať malé množstvá soli (všeobecne nie viac ako 0,5 %), ako aj malé množstvo amylázy, mletých klíčkov a praženého sladu.

1102 20 10 a 1102 20 90

Múka z kukurice

Na určenie obsahu tuku sa používa analytická metóda opísaná v časť H prílohy III k nariadeniu Komisie (ES) č. 152/2009 (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2009, s. 1) v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 1748/85 (Ú. v. ES L 167, 27.6.1985, s. 26).

Do týchto podpoložiek patrí tiež kukuričná múka označená ako „masa múka“, získaná metódou „nixtamalizácie“, ktorá je charakteristická varením a namáčaním kukuričných zŕn v roztoku hydroxidu vápenatého a následným sušením a mletím.

Akékoľvek ďalšie spracovanie ako napríklad praženie však vedie k vylúčeniu takéhoto produktu z položky 1102 (všeobecne kapitola 19).

1103

Obilné krúpy, krupica a pelety

1103 11 10 až 1103 19 90

Krúpy a krupica

1.

Pozri poznámky 2 a 3 k tejto kapitole.

2.

Pozri vysvetlivky HS k položke 1103, prvých šesť odsekov.

3.

Produkty, ktoré nezodpovedajú kritériám preosievania opísaným v poznámke 3 k tejto kapitole, sú zatriedené do položky 1104.

Produkty, ktoré zodpovedajú kritériám preosievania opísaným v poznámke 3 k tejto kapitole, ale ktoré sú perlovité, vo forme gul'ovitých fragmentov zŕn, patria do jednej z podpoložiek položky 1104 zahŕňajúcej perlovité zrná.

1103 13 10 a 1103 13 90

Z kukurice

K určeniu obsahu tuku pozri vysvetlivky k podpoložkám 1102 20 10 a 1102 20 90.

Do týchto podpoložiek patria tiež krúpy a krupica z kukurice označené ako „masa múky“, získané metódou „nixtamalizácie“, ktorá je charakteristická varením a namáčaním kukuričných zŕn v roztoku hydroxidu vápenatého a následným sušením a mletím.

Akékoľvek ďalšie spracovanie ako napríklad praženie však vedie k vylúčeniu takéhoto produktu z položky 1103 (všeobecne kapitola 19).

1103 20 10 až 1103 20 90

Pelety

Pozri vysvetlivky HS k položke 1103, posledný odsek.

1104

Obilné zrná inak spracované (napríklad ošúpané, drvené na valcoch, vločkované, perlovité, rezané alebo šrotované), okrem ryže položky 1006; obilné klíčky, celé, drvené na valcoch, vločkované alebo mleté

Zrná vo vločkách, ktoré patria do podpoložiek 1104 12 90, 1104 19 69 a 1104 19 91, sú zrná, ktoré boli šúpané a valcované.

1104 22 20 až 1104 29 89

Ostatné zrná spracované (napríklad ošúpané, perlovité, rezané alebo šrotované)

Pozri vysvetlivky HS k položke 1104, druhý odsek (2) až (5).

1104 22 50

Perlovité

Okrem perlovitých zŕn opísaných vo vysvetlivkách HS k položke 1104, druhý odsek, bod (4), do tejto podpoložky patria úlomky zŕn perlovité, ktoré sú vo forme guľatých granúl.

1104 22 90

Inak nespracované ako šrotované

Do tejto podpoložky patria produkty získané fragmentáciou neošúpaných obilných zŕn, ktoré nezodpovedajú podmienkam preosievania opísaným v poznámke 3 k tejto kapitole.

1104 23 30

Perlovité

Pozri vysvetlivky k podpoložke 1104 22 50.

1104 23 90

Inak nespracované ako šrotované

Pozri vysvetlivky k podpoložke 1104 22 90.

Polámané kukuričné zrná získané počas preosievania čistých neošúpaných kukuričných zŕn a zodpovedajúce podmienkam opísaným v poznámke 2 (A) k tejto kapitole sú zatriedené do tejto podpoložky ako zrná „inak nespracované ako šrotované“.

1104 29 05

Perlovité

Pozri vysvetlivky k podpoložke 1104 22 50.

1104 29 07

Inak nespracované ako šrotované

Pozri vysvetlivky k podpoložke 1104 22 90.

1104 29 30

Perlovité

Pozri vysvetlivky k podpoložke 1104 22 50.

1104 29 51 až 1104 29 59

Inak nespracované ako šrotované

Pozri vysvetlivky k podpoložke 1104 22 90.

1104 30 10 a 1104 30 90

Obilné klíčky, celé, drvené, vo vločkách alebo mleté

Pozri vysvetlivky HS k položke 1104, druhý odsek, bod (6).

1106

Múka, krupica a prášok zo suchých strukovín položky 0713, zo sága alebo z koreňov alebo hľúz položky 0714 alebo z produktov 8. kapitoly

Termíny „múka“, „krupica“ a „prášok“ sú definované v doplnkovej poznámke 2 k tejto kapitole.

Do tejto položky nepatria výrobky predkladané vo forme pasty.

1107

Slad, tiež pražený

1107 10 11 až 1107 10 99

Nepražený

Všetok slad, ktorý vykazuje diastatickú aktivitu potrebnú na cukornatenie škrobových zŕn, patrí do týchto podpoložiek. Takýto slad zahŕňa zelený slad, prevzdušnený slad, sušený slad, z ktorých posledný sa obchodne rozlišuje na svetlý slad (typu Pilsen) a tmavý slad (typu Munich).

Slad, ktorý patrí do týchto podpoložiek, charakterizujú múčnaté biele drobivé zrná. Avšak v prípade tmavého sladu (typ Munich) farba asi 10 % zŕn sa mení od žltej k hnedej. Zrná sú suché a drobivé. Po ich zomletí vzniká jemná krupica.

1107 20 00

Pražený

Do tejto podpoložky patrí akýkoľvek slad, v ktorom po pražení bola znížená alebo úplne zmizla diastatická aktivita a ktorý následne pôsobí počas varenia piva len ako aditívum k nepraženému sladu, s cieľom sfarbiť a ochutiť pivo.

Farba zŕn tohto sladu sa mení od špinavobielej k čiernej, podľa typu.

Do tejto podpoložky patrí:

1.

pražený slad, ktorý bol vypražený bez predchádzajúceho cukornatenia alebo len čiastočného cukornatenia, podľa stupňa vlhkosti použitého svetlého sladu. Tento slad má lesklý povrch a jeho endosperm je čierny a nie je sklovitý;

2.

karamelizovaný slad, v ktorom cukor vzniknutý počas predchádzajúceho cukornatenia bol skaramelizovaný. Farba sladu je žltá až bledohnedá; endosperm aspoň 90 % zŕn je sklovitého vzhľadu a špinavobielej až tmavohnedej farby. Veľmi svetlý skaramelizovaný slad vykazuje stále diastatickú aktivitu do určitého stupňa. Môže sa v ňom nachádzať 10 % hmotnosti neskaramelizovaných zŕn.

12.   KAPITOLA

OLEJNATÉ SEMENÁ A OLEJNATÉ PLODY; RÔZNE SEMENÁ A PLODY; PRIEMYSELNÉ ALEBO LIEČIVÉ RASTLINY; SLAMA A KRMOVINY

1201 00

Sójové bôby, tiež drvené

Sójové bôby (semená Glycine max) sú rôznej farby medzi hnedou, zelenou a čiernou. Neobsahujú prakticky žiaden škrob, ale sú bohaté na bielkoviny a olej.

Treba byť opatrný pri nomenklatúrnom zatriedení niektorých semien označených ako „zelené sójové bôby“ alebo „zelené bôby“. Tieto často nebývajú sójové bôby, ale bôby zatriedené do položky 0713.

1202

Arašidové oriešky nepražené ani inak tepelne neupravené, tiež lúpané alebo drvené

Arašidové oriešky, semená Arachis hypogaea, majú vysoký obsah jedlého oleja.

1205

Semená repky alebo semená repky olejnej, tiež drvené

1205 10 10 a 1205 10 90

Semená repky alebo repky olejnej s nízkym obsahom kyseliny erukovej.

Pozri poznámku 1 k podpoložke tejto kapitoly a vysvetlivky HS k položke 1205.

1206 00

Semená slnečnicové, tiež drvené

1206 00 91

Lúpané; v šupke šedej a bieloprúžkovanej

Slnečnicové semená tejto podpoložky sa zvyčajne používajú na výrobu sladkostí, ako krmivo pre vtáky alebo na bezprostrednú spotrebu. Všeobecne ich dĺžka dosahuje len polovicu dĺžky ich šupky, ktorá môže presahovať 2 cm. Tieto semená majú bežne obsah oleja asi 30 – 35 % hmotnosti.

1206 00 99

Ostatné

Do tejto podpoložky patria slnečnicové semená na výrobu oleja na ľudskú konzumáciu. Obyčajne sa dodávajú v šupke, ktorá je jednotnej čiernej farby. Zväčša dĺžka semien a šupiek je takmer identická. Tieto semená majú obsah oleja okolo 40 – 45 % hmotnosti.

1207

Ostatné semená a plody olejnaté, tiež drvené

1207 40 10 a 1207 40 90

Semená sezamové

Do týchto podpoložiek patria semená Sesamum indicum.

1207 50 10 a 1207 50 90

Semená horčičné

Horčičné semená sa získavajú z rôznych rastlinných druhov, napríklad Sinapis alba, Brassica hirta, Brassica nigra a Brassica juncea.

1207 99 97

Ostatné

Za predpokladu, že nie sú zahrnuté v predošlých podpoložkách tejto položky, semená a plody uvedené v druhom odseku vysvetliviek HS k položke 1207 patria do tejto podpoložky.

Do tejto podpoložky patria tiež zelené tekvicové semená s jemnou šupkou, ktoré sú geneticky bez vonkajšej suberínovej vrstvy obalu semena (Cucurbita pepo L. convar. citrullinia Greb. var. styriacaCucurbita pepo L. var.oleifera Pietsch). Tieto tekvice sú pestované hlavne pre ich olej a nie na použitie ako zelenina, posledné menované semená patria do podpoložky 1209 91 90.

Do tejto podpoložky nepatria pražené tekvicové semená (podpoložka 2008 19).

1208

Múka a krupica z olejnatých semien alebo olejnatých plodov, z iných ako horčičných semien

Pozri poznámku 2 k tejto kapitole.

1209

Semená, plody a výtrusy, druhov používaných na siatie

1209 10 00

Semená cukrovej repy

Do tejto podpoložky patria len semená cukrovej repy (Beta vulgaris var. altissima).

Patria sem aj semená nazývané jednoklíčnolistové semená, získané buď genetickým procesom, alebo segmentáciou glomerúl (semená nazývané segmentované), tiež potiahnuté obyčajne povlakom na báze ílu.

1209 29 60

Semená kŕmnej repy (Beta vulgaris var. altissima).

Do tejto podpoložky patria tiež semená nazývané jednoklíčnolistové získané buď genetickým procesom, alebo segmentáciou glomerúl (semená nazývané segmentované), tiež potiahnuté obyčajne povlakom na báze ílu.

1209 30 00

Semená rastlín pestovaných hlavne pre ich kvety

Do tejto podpoložky patria semená kvitnúcich rastlín, pestované výlučne alebo hlavne pre ich kvety (rezané kvety, na ozdobu atď.). Semená týchto druhov môžu byť predkladané na podložke, napríklad celulózovej vate alebo v rašeline. Do tejto podpoložky patria semená hrachora voňavého (Lathyrus odoratus).

1209 91 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria semená tekvice pestovanej ako zelenina, keď sa používajú na sadenie, na konzumáciu (napríklad do šalátov), v potravinárskom priemysle (napríklad v pekárenských výrobkoch) alebo na lekárske účely.

Pozri tiež vysvetlivky k podpoložke 1207 99 97.

1209 99 10

Semená lesných stromov

Do tejto podpoložky patria zrná a ostatné semená lesných stromov, dokonca i vtedy, ak sa používajú na produkciu ozdobných stromov alebo kríčkov v krajine, do ktorej sa dovážajú.

Na účely tejto podpoložky termín „stromy“ znamená všetky stromy, kríky, alebo stromy podobné kríkom, ktorých kmeň, stonky a vetvy sú drevnatej konzistencie.

Do tejto podpoložky patria všetky semená a plody druhov používaných na výsadbu:

1.

stromy európskych a exotických druhov používané na zalesnenie krajiny na účely produkcie dreva, tiež na účely ochrany pôdy proti erózii;

2.

stromy používané na ozdobné účely alebo na úpravu parkov, verejných alebo súkromných záhrad, alebo na úpravu verejných námestí, mestských ulíc, ciest, kanálov atď.

Medzi stromy druhej skupiny, z ktorých väčšina patrí k rovnakým druhom ako stromy prvej skupiny, sú zahrnuté také stromy, ktoré sa používajú nielen kvôli tvaru alebo farbe ich listov (napríklad určité typy topoľov, javorov, ihličnanov atď.), ale aj pre ich kvety (napríklad citlivka, tamariška, magnólia, orgován, štedrec, Japonská čerešňa, Judášov strom, ruže) alebo pre jasnú farbu ich plodov (napr. Prunus laurocerasus, skalník, hlohyňa alebo „ohňový tŕň“).

Nasledujúce semená a plody nepatria do tejto podpoložky, aj keď sa používajú na výsadbu:

a)

plody alebo orechy, ktoré patria do 8. kapitoly (obzvlášť orechy, napríklad gaštany, vlašské orechy, lieskové orechy, pekanové orechy, mandle atď.);

b)

semená a plody, ktoré patria do 9. kapitoly (napríklad borievkové semená);

c)

olejnaté semená a olejnaté orechy, ktoré patria do položiek 1201 00 až 1207 (napríklad bukvice, palmové jadrá).

Do tejto podpoložky tiež nepatria:

a)

semená tamarinda (podpoložka 1209 99 99) a

b)

žalude a divé gaštany (podpoložka 2308 00 40).

1210

Chmeľové šištičky, čerstvé alebo sušené, tiež mleté, v prášku alebo vo forme peliet; lupulín

1210 20 10

Chmeľové šištičky, drvené, v prášku alebo vo forme peliet, s vyšším obsahom lupulínu; lupulín

Okrem lupulínu patria do tejto podpoložky produkty s vyšším obsahom lupulínu, ktorý sa získava pri mletí chmeľových šištičiek po mechanickom odstránení listov, stoniek, šupín a stopiek.

1211

Rastliny a časti rastlín (vrátane semien a plodov) druhov používaných hlavne v parfumérii, vo farmácii alebo na insekticídne, fungicídne alebo podobné účely, čerstvé alebo sušené, tiež rezané, drvené alebo v prášku

1211 20 00

Korene ženšenu

Do tejto podpoložky patria korene ženšenu (Panax quinquefolium a Panax ginseng). Korene sú cylindrického až vretenovitého tvaru, s kruhovým zvrásnením okolo vrchnej tretiny; často sú rozdelené do niekoľkých vetiev. Zvonka sú žltobielej až hnedožltej farby a zvnútra sú biele a múčnaté (alebo tvrdé ako rohovina, keď sú uvarené vo vode). Do tejto podpoložky tiež patria drvené alebo mleté ženšenové korene.

1211 90 30

Tonkové fazule

Do tejto podpoložky patria semená Dipteryx odorata (čeľade Leguminosae). Nazývajú sa tiež tonga alebo tonka fazule a kumaru. Obsahujú kumarín a používajú sa v parfumérii a na výrobu esencií do diétnych nápojov.

1211 90 85

Ostatné

Za predpokladu, že nie sú zahrnuté v predošlých podpoložkách tejto položky, patria do tejto podpoložky rastliny, časti rastlín, semená a plody opísané vo vysvetlivkách HS k položke 1211, jedenásty odsek, a tieto

1.

časti rastlín konope, tiež zmiešané s anorganickými alebo organickými látkami (používané jednoducho ako extender);

2.

„orange peas“ alebo „orangettes“ čo sú nezrelé, nejedlé pomaranče, ktoré opadajú zakrátko po odkvitnutí stromu a zberajú sa suché, najmä na účely extrakcie ich esenciálneho oleja (petit-grain);

3.

listy zo sušených púpav (Taraxacum officinale);

4.

sušený šťavel (Rumex acetosa);

5.

sušená kapucínka väčšia (Tropaeolum majus).

Do tejto podpoložky nepatria riasy (položka 1212) ani tekvicové semienka (položka 1207 alebo 1209).

1212

Svätojánsky chlieb, morské riasy a ostatné riasy, cukrová repa a cukrová trstina, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež mleté; kôstky a jadrá plodov a ostatné rastlinné produkty (vrátane nepražených koreňov čakanky odrody Cichorium intybus sativum) druhov používaných hlavne na ľudskú konzumáciu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

1212 20 00

Morské riasy a ostatné riasy.

Pozri vysvetlivky HS k položke 1212, (A).

1212 91 20 a 1212 91 80

Cukrová repa

Do týchto podpoložiek patrí len cukrová repa nezbavená cukru, s obsahom cukru presahujúcim 60 % hmotnosti počítaného na sušinu. Cukrová repa čiastočne alebo úplne zbavená cukru patrí do podpoložiek 2303 20 10 alebo 2303 20 90.

1212 99 30

Svätojánsky chlieb

Pozri vysvetlivky HS k položke 1212, (C), prvý a druhý odsek.

1212 99 41 a 1212 99 49

Semená svätojánskeho chleba

Pozri vysvetlivky HS k položke 1212, (C), tretí odsek.

1212 99 70

Ostatné

Okrem produktov opísaných vo vysvetlivkách HS k položke 1212, (D), tretí, štvrtý a piaty odsek, patria do tejto podpoložky:

1.

hľuzy druhu amorfofalus Rivierov alebo „konnyaku“, celé, mleté alebo práškové;

2.

„peľová múka“ – malé kúsky pozostávajúce z peľu zberaného včelami a aglomerovaného nektárom, medom a včelími slinami.

Tekvicové semená (položka 1207 alebo 1209) nepatria do tejto podpoložky.

1214

Kvaka, kŕmna repa, krmovinové korene, seno, lucerna (alfalfa), ďatelina, hedysárum, kel zimný (kučeravý), vlčí bôb, vika a podobné krmovinové produkty, tiež vo forme peliet

1214 90 10

Kŕmna repa, kvaka a ostatné krmné korene

Do tejto podpoložky patria:

1.

repa obyčajná alebo kŕmna repa (Beta vulgaris var. alba);

2.

kvaka (Brassica napus var.napobrassica);

3.

ostatné krmovinové korene, napríklad kŕmna kapusta a kŕmna mrkva.

Rôzne druhy a odrody Jeruzalemských artičokov (napr. Helianthus tuberosus) sú zatriedené do položky 0714, zatiaľ čo paštrnáky (Pastinaca sativa) sú zatriedené do 7. kapitoly ako zelenina (položka 0706, ak sú čerstvé alebo chladené).

13.   KAPITOLA

ŠELAK; GUMY, ŽIVICE A OSTATNÉ RASTLINNÉ ŠŤAVY A VÝŤAŽKY

1301

Šelak; prírodné gumy, živice, gumoživice a olejoživice (napríklad balzamy)

1301 20 00

Arabská guma

Arabská guma (alebo akáciová, alebo senegalská guma) býva predkladaná v žltkastých alebo v červenkastých kusoch, je priesvitná a rozpustná vo vode, ale nie v alkohole.

1302

Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektináty a pektáty; agar-agar a ostatné slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov

1302 11 00

Ópium

Pozri vysvetlivky HS k položke 1302, (A), bod (1).

1302 12 00

Zo sladkého drievka

Pozri vysvetlivky HS k položke 1302, (A), bod (2).

1302 19 80

Ostatné

Pozri vysvetlivky HS k položke 1302, (A), body (4) až (20).

1302 20 10 a 1302 20 90

Pektínové látky, pektináty a pektáty

Do týchto podpoložiek patria produkty opísané vo vysvetlivkách HS k položke 1302, (B).

1302 31 00

Agar-agar

Pozri vysvetlivky HS k položke 1302, (C), bod (1).

1302 32 10 a 1302 32 90

Slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané zo svätojánskeho chleba, zo semien svätojánskeho chleba alebo z guarových semien

Pozri vysvetlivky HS k položke 1302, (C), bod (2).

Do týchto podpoložiek nepatí endosperm guarových semien („guarové úlomky“) vo forme malých, svetložltých, nepravidelne tvarovaných vločiek (položka 1404).

1302 39 00

Ostatné

Okrem produktov opísaných vo vysvetlivkách HS k položke 1302, (C), body (3) až (5), do tejto podpoložky patria tiež:

1.

výťažok pripravený z riasy Furcellaria fastigiata, zberanej na pobreží Dánska, ktorá sa získava rovnakým spôsobom a balí sa v rovnakej forme ako agar-agar;

2.

slizy získané z dulových semien;

3.

slizy získané z lišajníka pľuzgierka islandská;

4.

karagénan a karagenáty vápnika, sodíka a draslíka, aj po štandardizácii cukrom (napríklad sacharózou, glukózou), ktorý sa pridáva na zabezpečenie konštantnej aktivity pri použití. Obsah pridaného cukru všeobecne nepresahuje 25 %.

14.   KAPITOLA

RASTLINNÉ PLETACIE MATERIÁLY; PRODUKTY RASTLINNÉHO PÔVODU, INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ

1401

Rastlinné materiály druhov používaných hlavne na pletenie (napríklad bambus, ratan, trstina, tŕstie, vŕbové prútie, rafia, čistená, bielená alebo farbená obilná slama a lipová kôra)

1401 10 00

Bambus

Pozri vysvetlivky HS k položke 1401, druhý odsek, bod (1).

1401 20 00

Ratan

Pozri vysvetlivky HS k položke 1401, druhý odsek, bod (2).

1401 90 00

Ostatné

Do tejto podpoložky patria produkty opísané vo vysvetlivkách HS k položke 1401, druhý odsek, body (3) až (7). Listy rôznych druhov Typha (napríklad Typha latifolia alebo pálka širokolistá) patria tiež do tejto podpoložky.

1404

Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté

1404 20 00

Bavlníkové lintre

Pozri vysvetlivky HS k položke 1404, druhý odsek, (A).

1404 90 00

Ostatné

Do tejto podpoložky patria produkty opísané vo vysvetlivkách HS k položke 1404, druhý odsek, (B) až (F).

Súkennícke štetky opísané vo vysvetlivkách HS k položke 1404, druhý odsek, (F), bod (7) sú druhom Dipsacus sativus.

Do tejto podpoložky patrí tiež endosperm guarových semien („guarové úlomky“) vo forme malých, svetložltých, nepravidelne tvarovaných vločiek.

TRIEDA III

ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ TUKY A OLEJE A PRODUKTY ICH ŠTIEPENIA; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ VOSKY

15.   KAPITOLA

ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ TUKY A OLEJE A PRODUKTY ICH ŠTIEPENIA; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ VOSKY

Všeobecne

Na účely podpoložiek tejto kapitoly, ktoré zahŕňajú termín „priemyselné použitie“, sa tento termín vzťahuje len na také využitie, ktoré zahŕňa transformáciu základného produktu.

Na druhej strane, „technické použitie“, termín ktorý sa tiež nachádza v niektorých podpoložkách, nezahŕňa takúto transformáciu.

Úprava, ako napríklad vyčistenie, rafinovanie alebo hydrogenácia, neznamená „priemyselné použitie“ ani „technické použitie“.

Treba upozorniť, že dokonca i produkty vhodné na ľudskú konzumáciu možno použiť na technické alebo priemyselné účely.

Podpoložky tejto kapitoly, ktoré obsahujú produkty na technické alebo priemyselné použitie, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu, zahŕňajú oleje a tuky na výrobu krmív pre zvieratá.

Doplnková poznámka 1 (a)

Tekuté frakcie rastlinných olejov získané separáciou tuhej fázy, napríklad chladením, použitím organických rozpúšťadiel, povrchovo aktívnych látok atď., nemožno považovať za surové oleje.


1502 00

Tuk z hovädzích zvierat, oviec alebo kôz, iný ako tuk položky 1503

Do tejto položky patria okrem vytopených tukov nevytopené tuky, t. j. tuky obsiahnuté v ich bunkových membránach.

Do tejto položky patria:

1.

nevytopené tuky, surové alebo vo forme loja (sadlo) (zabíjačkový tuk, mäsiarsky tuk, črevný tuk);

2.

vytopené tuky vrátane:

a)

„premier jus“ tuk, ktorý je jedlým lojom najvyššej kvality ;

b)

„škvarkový“ tuk;

c)

„kyslý“ tuk, získaný varením nevytopeného tuku najnižšej kvality vo vodnom roztoku kyseliny sírovej, ktorá hydrolyzuje albumínové zložky v tkanivách a tým uvoľňuje tuk;

3.

tuky získané z kostí alebo odpadu hovädzích zvierat, oviec alebo kôz.

Do tejto položky nepatrí kostný a špikový olej a olej získaný z nôh dobytka (položka 1506 00 00).

1503 00

Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, nie emulgované ani zmiešané, ani inak upravené

1503 00 11 a 1503 00 19

Stearín a oleostearín zo sadla

Do týchto podpoložiek patria produkty opísané v druhom a predposlednom odseku vysvetliviek HS k položke 1503.

1503 00 30

Lojový olej na priemyselné účely, iný ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu

Do tejto podpoložky patrí produkt opísaný v piatom odseku vysvetliviek HS k položke 1503 za predpokladu, že bude použitý na priemyselné účely iné ako výroba potravín na ľudskú konzumáciu (pozri všeobecné vysvetlivky k tejto kapitole).

1503 00 90

Ostatné

Okrem produktov opísaných v treťom a štvrtom odseku vysvetliviek HS k položke 1503 patrí do tejto podpoložky lojový olej, ktorý nespĺňa podmienky opísané v podpoložke 1503 00 30, napríklad, lojový olej na technické účely.

1504

Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb alebo morských cicavcov, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

Pozri všeobecné vysvetlivky HS k tejto kapitole, časť (A), šiesty a siedmy odsek.

1504 10 10 až 1504 10 99

Oleje a ich frakcie z rybacej pečene

Pozri vysvetlivky HS k položke 1504, druhý odsek.

1504 10 10

S obsahom vitamínu A nepresahujúcim 2 500 IU/g

Obsah vitamínu A v pečeňovom oleji získaného z rýb čeľade Gadidae (treska, mieň, merlúza) všeobecne nepresahuje 2 500 IU/g.

1504 10 91 a 1504 10 99

Ostatné

Obsah vitamínu A v pečeňovom oleji získanom napríklad z tuniaka, halibuta a niekoľkých druhov žralokov, všeobecne presahujúci 2 500 IU/g.

Oleje so zvýšeným obsahom vitamínu zostávajú zatriedené do týchto podpoložiek za predpokladu, že nestratili charakter rybieho oleja z pečene. Napríklad rybie oleje z pečene s obsahom vitamínu A nepresahujúcim 100 000 IU/g.

1504 20 10 a 1504 20 90

Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb, iné ako oleje z pečene

Do týchto podpoložiek patria tuky a oleje získané zo všetkých druhov rýb, a ich frakcie, okrem olejov extrahovaných výlučne z ich pečení, a zahŕňajú:

1.

oleje získané zo sleďov a z rýb druhu Brevoortia tyrannus (ryby podobné sleďom, lovené výlučne na extrakciu oleja);

2.

oleje získané zo zvyškov konzervačných procesov, nižšej hodnoty ako vyššie opísané oleje. Na obchodné účely sú dôležité oleje zo zvyškov rýb Clupeidae, oleje zo zvyškov tuniakov a bonito a oleje zo zvyškov Salmonidae;

3.

oleje zo zvyškov z obchodu s rybami, ktoré sú zmiešaného zloženia a ešte nižšej hodnoty;

4.

rybí stearín, ktorý je opísaný v piatom odseku vysvetliviek HS k položke 1504.

Tuky a oleje tejto podpoložky sa používajú hlavne na technické a priemyselné účely, ako je činenie, príprava farieb, rezné oleje.

1504 30 10 a 1504 30 90

Tuky a oleje a ich frakcie, z morských cicavcov

Do týchto podpoložiek patria:

1.

olej z veľrýb a surový spermacetový olej zo spermií opísané v treťom a štvrtom odseku vysvetliviek HS k položke 1504;

2.

tuk z morských cicavcov (veľrybí);

3.

olej z plutvonožcov (z tuleňov, mrožov a uškatcov).

Do týchto podpoložiek patria všetky oleje z morských cicavcov a ich frakcie, vrátane tých, ktoré boli extrahované z ich pečení, ako olej z vorvanej pečene, ktorý je veľmi bohatý na vitamín A a má vlastnosti podobné oleju z pečení rýb podpoložiek 1504 10 10, 1504 10 91 a 1504 10 99.

1505 00

Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu)

1505 00 10

Tuk z ovčej vlny, surový

Pozri prvý odsek vysvetliviek HS k položke 1505.

1505 00 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria:

1.

lanolín, ktorý je opísaný v druhom, treťom a štvrtom odseku vysvetliviek HS k položke 1505;

2.

tukové látky získané z tuku z ovčej vlny (oleín z tuku z ovčej vlny a stearín z tuku z ovčej vlny), čo sú tekuté a tuhé časti tuku z ovčej vlny získané po destilácii a lisovaní.

1506 00 00

Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

Do tejto položky nepatria nejedlé zmesi ani prípravky zo živočíšnych tukov a olejov, napríklad tuky rôznych zvierat z bitúnku alebo zmesi, alebo prípravky zo živočíšnych a rastlinných tukov a olejov, napríklad odpadový olej z vyprážania (položka 1518).

1507

Sójový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1507 10 10 a 1507 10 90

Surový olej, tiež odslizený

K definovaniu termínu „surový“ pozri doplnkovú poznámku 1 k tejto kapitole, odseky (a), (b) a (c).

1507 90 10 a 1507 90 90

Ostatné

Do týchto podpoložiek patrí rafinovaný sójový olej.

1508

Arašidový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1508 10 10 a 1508 10 90

Surový olej

Pozri doplnkovú poznámku 1 (a) a (b) k tejto kapitole.

1508 90 10 a 1508 90 90

Ostatné

Do týchto podpoložiek patrí rafinovaný arašidový olej.

1509

Olivový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

Olivový olej, ktorý patrí do tejto položky, musí spĺňať nasledujúce tri požiadavky:

1.

musí byť získaný len zo spracovania plodov olivovníka (Olea europaea L.);

2.

musí byť získaný len mechanickými alebo inými fyzikálnymi prostriedkami (napríklad lisovaním), s vylúčením používania rozpúšťadiel (pozri poznámku 2 k tejto kapitole);

3.

nesmie byť reesterifikovaný alebo miešaný s inými olejmi, vrátane oleja z olivových výliskov, ktorý patrí do položky 1510 00.

1509 10 10

Lampový panenský olivový olej

Pozri doplnkovú poznámku 2 (B) (1) k tejto kapitole.

1509 10 90

Ostatné

Pozri doplnkovú poznámku 2 (B) (2) k tejto kapitole.

1509 90 00

Ostatné

Pozri doplnkovú poznámku 2 (C) k tejto kapitole.

Do tejto podpoložky patrí nielen rafinovaný olivový olej, ale aj rafinovaný olivový olej zmiešaný s panenským olivovým olejom.

1510 00

Ostatné oleje a ich frakcie, získané výlučne z olív, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované, a zmesi týchto olejov alebo frakcií s olejmi alebo frakciami položky 1509

Do tejto položky patria len oleje, ktoré spĺňajú požiadavky v bode (1) vysvetliviek k položke 1509. Podobne ako oleje položky 1509, aj oleje položky 1510 00 nesmú byť reesterifikované ani miešané s inými olejmi, t. j. olejmi inými ako olivový olej, ale:

môžu byť extrahované pomocou rozpúšťadiel alebo fyzikálnymi prostriedkami,

môžu byť miešané s olejmi alebo frakciami položky 1509; najpoužívanejšia zmes pozostáva zo zmesi rafinovaného oleja z olivových výliskov a panenského olivového oleja.

1510 00 10

Surové oleje

Pozri doplnkovú poznámku 2 (D) k tejto kapitole.

1510 00 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí rafinovaný olej z olivových výliskov a zmesi rafinovaného oleja z olejových výliskov s panenským olivovým olejom.

1511

Palmový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1511 10 10 a 1511 10 90

Surový olej

Pozri doplnkovú poznámku 1 (a) a (b) k tejto kapitole.

Surový palmový olej sa rozkladá omnoho rýchlejšie ako ostatné oleje, a preto má vysoký obsah voľných mastných kyselín.

1511 90 11 a 1511 90 19

Tuhé frakcie

Do týchto podpoložiek patrí palmový stearín.

1511 90 91 a 1511 90 99

Ostatné

Do týchto podpoložiek patrí:

1.

rafinovaný palmový olej;

2.

tekuté frakcie palmového oleja získané separáciou tuhej fázy chladením alebo použitím organických rozpúšťadiel alebo povrchovo aktívnych látok. Táto frakcia (palmový oleín), ktorá môže mať zloženie mastných kyselín v niektorých prípadoch veľmi podobné nefrakcionovanému palmovému oleju, môže byť ľahko rozlíšená porovnaním relatívnych pomerov jej triglyceridových komponentov s komponentami typického nefrakcionovaného palmového oleja. Triglyceridy obsahujúce vyšší počet atómov uhlíka (C52 a C54) sa nachádzajú vo väčšom množstve v tekutých frakciách ako v nefrakcionovanom oleji, zatiaľ čo triglyceridy obsahujúce relatívne nižší počet atómov uhlíka (C50 a C48) prevažujú v tuhej frakcii.

1512

Slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1512 11 91

Slnečnicový olej

Pozri doplnkovú poznámku 1 (a) a (b) k tejto kapitole spolu s časťou (A) vysvetliviek HS k položke 1512.

1512 11 99

Požltový olej

Pozri doplnkovú poznámku 1 (a) a (b) k tejto kapitole spolu s časťou (B) vysvetliviek HS k položke 1512.

1512 19 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí rafinovaný slnečnicový olej a rafinovaný požltový olej.

1512 21 10 až 1512 29 90

Bavlníkový olej a jeho frakcie

Pozri vysvetlivky HS k položke 1512, časť (C).

1514

Olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1514 11 10 až 1514 19 90

Olej z repky alebo repky olejnej s nízkym obsahom kyseliny erukovej a ich frakcie

Pozri poznámku 1 k podpoložke tejto kapitoly a vysvetlivky HS k položke 1514, časť (A), druhý odsek, druhá veta.

1515

Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového oleja) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1515 30 10 a 1515 30 90

Ricínový olej a jeho frakcie

Ricínový olej je tiež známy ako „palma Christi oil“ a „kerva oil“.

Do týchto podpoložiek nepatrí jatrofový olej (alebo laxatívum) získaný zo semien stromu Jatraopha curcas (jatrofa prečisťujúca), z čeľade Euphorbiaceae, často nazývaný „americký ricínový olej“ alebo „divý ricínový olej“ (podpoložky 1515 90 40 až 1515 90 99).

1517

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky alebo oleje, alebo ich frakcie položky 1516

Na účely definície termínu „margarín“ pozri vysvetlivky HS k podpoložkám 1517 10 a 1517 90.

1517 10 10 a 1517 10 90

Margarín, okrem tekutého margarínu

Pozri vysvetlivky HS k položke 1517, piaty odsek, (A).

Treba upozorniť, že obsah vody nie je rozhodujúci faktor v zatriedení produktov do týchto podpoložiek.

1517 90 91

Stále rastlinné oleje tekuté, miešané

Do tejto podpoložky patria tiež zmesi chemicky upravených rastlinných olejov.

1521

Rastlinné vosky (iné ako triglyceridy), včelí vosk a ostatné hmyzie vosky a spermacet, tiež rafinované alebo farbené

1521 10 00

Rastlinné vosky

Okrem produktov opísaných vo vysvetlivkách HS k položke 1521, časť (I), do tejto podpoložky patrí kávový vosk, ktorý sa vyskytuje prirodzene na všetkých častiach kríkov kávovníka (bôby, listy, pergamenová šupka atď.) a je vedľajším produktom pri výrobe kávy bez kofeínu. Je čierny, má kávovú vôňu a používa sa vo výrobe určitých čistiacich výrobkov.

1521 90 91

Surové

Do tejto podpoložky patria vosky v prírodných plástoch.

1521 90 99

Ostatné

Do tejto podpoložky patria vosky, lisované alebo rafinované, tiež bielené alebo farbené.

1522 00

Degras; zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov

1522 00 31 a 1522 00 39

Obsahujúce olej s charakteristikami olivového oleja

Pozri doplnkovú poznámku 3 k tejto kapitole, ktorá špecifikuje zvyšky, ktoré nepatria do týchto podpoložiek.

TRIEDA IV

PRIPRAVENÉ POTRAVINY; NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT, TABAK A VYROBENÉ NÁHRADY TABAKU

16.   KAPITOLA

PRÍPRAVKY Z MÄSA, RÝB ALEBO KÔROVCOV, MÄKKÝŠOV ALEBO OSTATNÝCH VODNÝCH BEZSTAVOVCOV

Všeobecne

Na zatriedenie zložených potravinových prípravkov (vrátane tzv. „pripravených jedál“), do ktorých patria napríklad salámy a párky, mäso, mäsové droby, ryby alebo kôrovce, mäkkýše alebo ostatné vodné bezstavovce alebo akákoľvek kombinácia z nich, spolu so zeleninou, špagetami, omáčkou atď., pozri poznámku 2 k tejto kapitole a vysvetlivky HS – všeobecne k tejto kapitole, predposledný odsek.

Na špecifikáciu podpoložiek treba tiež použiť druhú vetu prvého odseku poznámky 2 (zatriedenie do položky podľa komponentu, ktorého hmotnosť prevláda). Avšak vyššie uvedené sa netýka prípravkov obsahujúcich pečeň položiek 1601 00 a 1602 (pozri odsek 2 tejto poznámky).

Doplnková poznámka 2

Všeobecne kus, z ktorého získame časť, je identifikovateľný, len ak táto časť má rozmery približne 100 × 80 × 2 mm alebo viac.

Termín „a ich časti“ sa používa len na časti, ktoré boli získané z kusu (napríklad stehná), ktorý môže byť určený skôr pozitívnymi spôsobmi ako vylučovacím postupom.


1601 00

Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, mäsových drobov alebo z krvi; potravinové prípravky, na základe týchto výrobkov

Skutočnosť, že výrobky možno považovať na obchodné účely za „párky, salámy a podobné výrobky“, nie je rozhodujúca pre zatriedenie do tejto položky.

Mleté alebo sekané mäsové prípravky, ktoré boli tvarované následkom balenia v konzervách alebo iných pevných nádobách, tiež cylindrických, sa nepovažujú na účely tejto položky za „párky a salámy“.

1601 00 10

Z pečene

Do tejto podpoložky patria párky a salámy a podobné výrobky obsahujúce pečeň, tiež s pridaním mäsa, mäsových drobov, tuku atď., za predpokladu, že pečeň dáva výrobkom ich podstatný charakter. Tieto produkty, všeobecne tepelne upravené a niekedy údené, možno rozpoznať najmä podľa ich charakteristickej pečeňovej chuti.

1601 00 91

Párky a salámy, suché alebo nátierkové, tepelne neupravené

Do tejto podpoložky patria tepelne neupravené párky a salámy za predpokladu, že zreli (napríklad sušením vzduchom) a sú pripravené na bezprostrednú konzumáciu.

Takéto výrobky môžu byť tiež údené, ak údenie nezapríčiní úplnú koaguláciu albumínov spôsobenú tepelným spracovaním ako napríklad údením pri vysokej teplote.

Následne do tejto podpoložky patria párky a salámy, ktoré sa normálne konzumujú pokrájané (také ako salámy Arles, Plockwurst), ako aj nátierkové salámy a párky, napríklad Teewurst.

1601 00 99

Ostatné

Do tejto podpoložky patria:

1.

salámy, párky a podobné výrobky, čerstvé, ktoré nepodstúpili proces zrenia;

2.

tepelne spracované salámy a párky, napríklad Frankfurter, Strasbour, Vienna, mortadelly, salámy a párky vyrobené z mäsových drobov zo svíň známe ako „andouilles“ a „andouillettes“, jaternicový prát, krvavá tlačenka a iné podobné špeciality.

1602

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, mäsové droby alebo krv

1602 10 00

Homogenizované prípravky

Pozri poznámku 1 k podpoložke tejto kapitoly.

1602 20 10 a 1602 20 90

Z pečene akýchkoľvek zvierat

Do týchto podpoložiek patria pripravené alebo konzervované výrobky obsahujúce pečeň, tiež zmiešané s mäsom alebo ostatnými mäsovými drobami, za predpokladu, že pečeň dáva výrobkom ich podstatný charakter. Hlavné produkty týchto podpoložiek sú vyrobené z pečene husí alebo kačíc (podpoložka 1602 20 10).

1602 31 11 až 1602 39 80

Z hydiny položky 0105

Do týchto podpoložiek patrí hydina a časti z hydiny konzervované po tepelnej úprave.

Tieto výrobky zahŕňajú:

1.

kura v želatíne;

2.

polovičky alebo štvrtky kurčaťa v omáčke a celé nôžky morky, husi alebo kurčaťa, tiež mrazenú;

3.

hydinovú paštétu (vyrobenú hlavne z hydinového mäsa, s pridaním teľacieho mäsa, bravčového tuku, hľuzoviek a korenín), tiež mrazené;

4.

pripravené jedlá obsahujúce hydinové mäso ako základnú zložku spolu s ostatnými produktmi, ako sú zelenina, ryža alebo výrobky typu makarónov, ako príloha k mäsovým jedlám. Ako príklad jedál tejto kategórie sú prípravky známe ako „kura s ryžou“ a „kura s hríbmi“, podobne ako mrazené pripravené hydinové jedlá dodávané na tácke, so samostatne oddeleným mäsom a rôznymi inými zložkami.

Pri určovaní percentuálneho pomeru hydinového mäsa alebo mäsových drobov sa hmotnosť kostí neberie do úvahy.

1602 31 11

Obsahujúce len tepelne neupravené morčacie mäso

Pozri doplnkovú poznámku 1 tejto kapitoly.

1602 32 11

Tepelne neupravené

Pozri doplnkovú poznámku 1 tejto kapitoly.

1602 39 21

Tepelne neupravené

Pozri doplnkovú poznámku 1 tejto kapitoly.

1602 41 10 a 1602 41 90

Stehná a kusy z nich

Pozri doplnkovú poznámku 2 tejto kapitoly k rozsahu termínu „kusy z nich“ a príslušné vysvetlivky.

Mleté alebo jemne sekané prípravky nepatria do týchto podpoložiek ani v prípade, ak sú vyrobené zo stehien alebo ich častí.

1602 42 10 a 1602 42 90

Pliecka a kusy z nich

Pozri doplnkovú poznámku 2 tejto kapitoly kvôli definícii termínu „kusy z nich“ a príslušnú vysvetlivku.

Mleté alebo jemne sekané prípravky nepatria do týchto podpoložiek ani v prípade, ak sú vyrobené z pliecka alebo jeho častí.

1602 49 11 až 1602 49 50

Z domácich svíň

Na určenie percentuálneho množstva mäsa alebo mäsových drobov akéhokoľvek druhu, vrátane tukov akéhokoľvek pôvodu, pozri nariadenie Komisie (EHS) č. 226/89 (Ú. v. ES L 29, 31.1.1989, s. 11).

Pri stanovení tohto percentuálneho množstva sa želatína a omáčky neberú do úvahy.

1602 49 15

Ostatné zmesi obsahujúce stehná, pliecka, chrbty alebo krkovičky a kusy z nich

Pozri doplnkovú poznámku 2 tejto kapitoly k rozsahu termínu „kusy z nich“ a príslušné vysvetlivky.

Zmesi, ktoré patria do tejto podpoložky, musia obsahovať najmenej jeden kus (a/alebo jeho časti) opísaný v názve podpoložky, hoci tento kus nemusí ovplyvniť podstatný charakter zmesi. Táto zmes môže tiež obsahovať mäso a mäsové droby z iných zvierat.

1602 50 10

Tepelne neupravené; zmesi tepelne upraveného mäsa alebo drobov a tepelne neupraveného mäsa alebo drobov

Pozri doplnkovú poznámku 1 k tejto kapitole.

1602 50 31

Konzervované hovädzie, v hermeticky uzavretých nádobách

Na účely podpoložky 1602 50 31 termín „v hermeticky uzavretých nádobách“ znamená, že výrobky sú dodávané v nádobách, ktoré sú zapečatené, vákuované alebo nevákuované, aby sa zabránilo vzduchu alebo iným plynom dostať sa z nich alebo do nich. Po otvorení nádoby sa trvale zničí hermetický uzáver.

Do tejto podpoložky patria výrobky balené okrem iného v plastových vreckách vákuovaných alebo nevákuovaných.

1602 90 61

Tepelne neupravené; zmesi tepelne upraveného mäsa alebo drobov a tepelne neupraveného mäsa alebo drobov

Pozri doplnkovú poznámku 1 k tejto kapitole.

1602 90 72 a 1602 90 74

Tepelne neupravené; zmesi tepelne upraveného mäsa alebo drobov a tepelne neupraveného mäsa alebo drobov

Pozri doplnkovú poznámku 1 k tejto kapitole.

1604

Pripravené alebo konzervované ryby; kaviár a náhradky kaviáru z rybacích ikier

Pozri poznámku 2 k podpoložke tejto kapitoly.

1604 12 91

V hermeticky uzavretých obaloch

Pozri vysvetlivky k podpoložke 1602 50 31.

1604 14 16

Filety známe ako „chrbtové“

Do tejto podpoložky patria iba filety podľa vysvetliviek HS k položke 0304, bod (1), ktoré majú tri charakteristické vlastnosti:

sú tepelne spracované,

sú balené, bez tekutého krycieho média, vo vreckách (alebo obaloch) druhov používaných na balenie potravín, tiež vákuovo balené alebo zvárané teplom, a

mrazené.

1604 19 31

Filety známe ako „chrbtové“

Pozri vysvetlivky k podpoložke 1604 14 16.

1604 20 05

Prípravky zo surimi

Pozri vysvetlivky k podpoložke 0304 99 10.

Prípravky, ktoré patria do tejto podpoložky, sú vyrobené zo surimi zmiešanej s inými produktmi (napríklad múka, škrob, bielkoviny, mäso kôrovcov, koreniny, ochucujúce látky a farbivá). Prechádzajú tepelnou úpravou a všeobecne sú predkladané v mrazenom stave.

1605

Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované

Pozri poznámku 2 k podpoložke tejto kapitoly.

1605 20 10

V hermeticky uzavretých nádobách

Pozri vysvetlivky k podpoložke 1602 50 31.

1605 90 11

V hermeticky uzavretých nádobách

Pozri vysvetlivky k podpoložke 1602 50 31.

17.   KAPITOLA

CUKOR A CUKROVINKY

1701

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave

1701 11 10 až 1701 12 90

Surový cukor neobsahujúci pridané ochucujúce alebo farbiace látky

Pozri poznámku 1 k podpoložke tejto kapitoly.

Do týchto podpoložiek patria:

1.

určité biele nerafinované cukry;

2.

hnedé cukry s nízkym stupňom polarizácie, získané z druhého a tretieho varu vo výrobe cukru a s rozsahom farieb od žltej až po tmavohnedú, čo zapríčiňuje hlavne obsah melasy, s obsahom sacharózy všeobecne medzi 85 – 98 % hmotnosti;

3.

menej čisté cukry získané z rafinácie alebo z výroby cukroviniek, napríklad kusový a hnedý cukor.

1701 11 10 a 1701 11 90

Trstinový cukor

Pozri vysvetlivky HS k podpoložkám 1701 11 a 1701 12.

1701 12 10 a 1701 12 90

Repný cukor

Pozri vysvetlivky HS k podpoložkám 1701 11 a 1701 12.

1701 91 00

Obsahujúci pridané ochucujúce alebo farbiace látky

Ochutené alebo farbené cukry sú zatriedené do tejto podpoložky, tiež ak je ich obsah sacharózy nižší ako 99,5 % hmotnosti.

1701 99 10

Biely cukor

Pozri doplnkovú poznámku 3 k tejto kapitole.

Biele cukry tejto podpoložky sú cukry, tiež rafinované, ktoré sú vo všeobecnosti biele, pretože majú vysoký obsah sacharózy (99,5 % hmotnosti a viac).

Na stanovenie obsahu sacharózy v bielom cukre na účely v doplnkovej poznámky 3 k 17. kapitole treba použiť polarimetrickú metódu opísanú v metóde 10 v prílohe II k smernici Komisie 79/796/EHS (Ú. v. ES L 239, 22.9.1979, s. 24).

1702

Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce ani farbiace látky; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel

1702 11 00 a 1702 19 00

Laktóza a laktózový sirup

Pozri vysvetlivky HS k položke 1702, (A), bod (1), a (B), prvý odsek.

1702 30 10

Izoglukóza

Pozri doplnkovú poznámku 5 k tejto kapitole.

1702 30 50 a 1702 30 90

Ostatné

Na účely výpočtu percentuálnej hmotnosti glukózy termín „v suchom stave“ znamená vylúčenie voľnej vody a vody z kryštalizácie.

1702 40 10

Izoglukóza

Pozri doplnkovú poznámku 5 k tejto kapitole.

1702 60 10

Izoglukóza

Pozri doplnkovú poznámku 5 k tejto kapitole.

1702 60 80

Inulínový sirup

Pozri doplnkovú poznámku 6 (a) k tejto kapitole.

1702 90 30

Izoglukóza

Pozri doplnkovú poznámku 5 k tejto kapitole.

1702 90 80

Inulínový sirup

Pozri doplnkovú poznámku 6 (b) k tejto kapitole.

1702 90 95

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí:

1.

maltóza, iná ako chemicky čistá maltóza;

2.

invertný cukor;

3.

sacharózové sirupy (iné ako javorový sirup), nefarbené ani neochutené;

4.

výrobky nepresne nazývané „high-test melasa“ získané hydrolýzou a zahustením surovej trstinovej šťavy a používané hlavne ako nutričné médium pri výrobe antibiotík a tiež vo výrobe etylalkoholu;

5.

laktulóza (iná ako chemicky čistá laktulóza).

1703

Melasy získané extrakciou alebo rafináciou cukru

1703 10 00

Trstinová melasa

Pozri vysvetlivky HS k podpoložke 1703 10.

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao

1704 10 10 a 1704 10 90

Žuvacia guma, tiež obalená cukrom

Do týchto podpoložiek patrí sladená žuvacia guma, charakterizovaná prítomnosťou zapotovej gumy alebo iných podobných nejedlých produktov, bez ohľadu na formu, v akej sú dodávané (plátky, cukrom pokryté pastilky, guličky atď.), vrátane „bubble gum“.

1704 90 10

Výťažky zo sladkého drievka s obsahom viac ako 10 % hmotnosti sacharózy, ale neobsahujúce ostatné pridané látky

Do tejto podpoložky patria výťažky sladkého drievka obsahujúce viac ako 10 % hmotnosti sacharózy, bez prídavku iných cukrov, ochucujúcich látok alebo iných látok, tiež dodávané vo forme tabuliek, paličiek, pastiliek atď.

Výťažky zo sladkého drievka pripravené ako cukrovinky pridaním iných látok patria do podpoložky 1704 90 99 nezávisle od podielu sacharózy.

1704 90 30

Biela čokoláda

Pozri vysvetlivky HS k položke 1704, druhý odsek, (vi).

1704 90 51 až 1704 90 99

Ostatné

Do týchto podpoložiek patrí väčšina prípravkov z cukru všeobecne známych ako „sladkosti“ alebo „cukrovinky“. Tieto prípravky sa zatrieďujú do týchto podpoložiek i vtedy, ak obsahujú pitné liehoviny alebo likéry na alkoholovej báze.

Do týchto podpoložiek tiež patria pasty na výrobu fondánov, marcipánov, nugátov atď., čo sú polotovary používané v cukrárstve a zvyčajne dodávané v blokoch alebo v tabuľkách. Tieto polotovary sa zatrieďujú do týchto podpoložiek aj vtedy, ak ich obsah cukru neskôr stúpne v procese výroby konečného výrobku, za predpokladu, že svojím zložením sú špeciálne určené len na výrobu určitých typov cukroviniek.

Do týchto podpoložiek nepatria:

a)

jedlé zmrzliny, aj vtedy, ak sú predkladané ako tyčinky pripojené k paličke na spôsob lízaniek (položka 2105 00);

b)

cukrovinky obsahujúce kakao, zmiešané v rôznom pomere s cukrovinkami neobsahujúcimi kakao a balené na predaj ako zmes (položka 1806).

1704 90 51

Cestá, vrátane marcipánu, v bezprostrednom balení s netto obsahom 1 kg alebo viac

Pozri vysvetlivky HS k položke 1704, druhý odsek, (iv) a (ix).

Do tejto podpoložky patria cukrom potiahnuté alebo glazované zmesi.

1704 90 55

Zdravotné pastilky alebo bonbóny proti kašľu

Pozri vysvetlivky HS k položke 1704, druhý odsek, (v).

1704 90 61

Cukrom potiahnuté výrobky

Do tejto podpoložky patria cukrovinky, ako sú mandle máčané v cukre s tvrdým cukrovým povlakom alebo škrupinkou. „Máčané“ sladkosti sa vyrábajú vložením sladkosti (napríklad mandle) do panvice s cukrovým sirupom; pri rotácii nádoby sa zachytáva na sladkosti cukor. Počas chladenia cukor formuje zreteľný vonkajší povlak.

1704 90 65

Želé a želatínové cukrovinky, vrátane ovocných pást vo forme cukroviniek

Gumové cukríky a želatínové cukrovinky sú výrobky zo želírujúcich zložiek (ako sú arabská guma, želatína, pektín a určité škroby) spolu s cukrom a ochucujúcimi látkami. Bývajú rôznych foriem, napríklad v tvare ľudí alebo zvierat.

1704 90 71

Tvrdé bonbóny, tiež plnené

Varené sladkosti sú tvrdé, niekedy krehké a môžu byť číre alebo nepriehľadné. Pozostávajú výlučne z cukrov, ktoré boli varené a do ktorých boli pridané malé množstvá iných látok (okrem tukov), ktoré sa pridávajú na získanie rozmanitosti chutí, konzistencie a farieb. Tieto výrobky môžu byť aj plnené.

1704 90 75

Karamelky a podobné bonbóny

Karamelky a podobné sladkosti sú výrobky, ktoré podobne ako varené sladkosti (tvrdé bonbóny) sa získavajú varením cukru, ale obsahujú pridaný tuk.

1704 90 81

Lisované tabletky

Lisované tabletky sú cukrovinky predkladané v rôznych formách, ktoré sa vyrábajú lisovaním, tiež so spojivom.

1704 90 99

Ostatné

Do tejto podpoložky patria cukrovinky nezahrnuté v predošlých podpoložkách. Patria sem:

1.

fondány;

2.

marcipán v balení na bezprostrednú konzumáciu, s netto obsahom menším ako 1 kg (marcipán v inom balení: podpoložka 1704 90 51);

3.

nugát;

4.

výťažky zo sladkého drievka dodávané ako cukrovinky

18.   KAPITOLA

KAKAO A PRÍPRAVKY Z KAKAA

1801 00 00

Kakaové bôby, celé alebo lámané, surové alebo pražené

Kakaové bôby obsahujú (hmotnostne) 49 až 54 % tuku nazývaného kakaové maslo, 8 – 10 % škrobu, 8 – 10 % bielkovín, 1 – 2 % teobromínu, 5 – 10 % tanínov (katechín alebo „kakaová červeň“), 4 – 6 % celulózy, 2 – 3 % minerálov, steroly (vitamín D) a rôzne produkty fermentácie.

1803

Kakaová hmota, tiež odtučnená

Do tejto položky patrí kakaová hmota, tiež v kusoch, ale upravená zásaditými látkami na zvýšenie jej rozpustnosti. Do tejto položky nepatrí kakaová hmota upravená týmto spôsobom, ale v práškovej forme (položka 1805).

1805 00 00

Kakaový prášok, neobsahujúci pridaný cukor ani ostatné sladidlá

Do tejto položky ostáva zatriedený kakaový prášok, do ktorého bolo pridané malé množstvo lecitínu (asi 5 % hmotnosti) na účely zvýšenia schopnosti kakaového prášku tvoriť disperzie v kvapaline, a tak uľahčiť prípravu nápojov s kakaovým základom (rozpustné kakao).

1806

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

V zmysle položky 1806 sa za výrobky obsahujúce kakao považujú iba výrobky, ktoré obsahujú kakaové bôby, kakaovú hmotu alebo kakaový prášok.

1806 20 10

Obsahujúce 31 % alebo viac hmotnosti kakaového masla alebo obsahujúce 31 % alebo viac hmotnosti kombinácie kakaového masla a mliečneho tuku

Do tejto podpoložky patria výrobky všeobecne známe ako „čokoládová poleva“ a „mliečna čokoládová poleva“.

1806 20 30

Obsahujúca 25 % alebo viac, ale menej ako 31 % hmotnosti kombinácie kakaového masla a mliečneho tuku

Do tejto podpoložky patria výrobky všeobecne známe ako „mliečna čokoláda“.

1806 20 50

Obsahujúca 18 % alebo viac hmotnosti kakaového masla

Do tejto podpoložky patria výrobky všeobecne známe ako „horká čokoláda“.

1806 20 70

Prípravky nazývané „čokoládové mliečne odrobinky“ (chocholate milk crumb)

Čokoládové mliečne odrobinky sa získavajú vákuovým sušením dokonalej vodnej zmesi, cukru, mlieka a kakaa; všeobecne sa používa na výrobu mliečnej čokolády. Môže byť vo forme nepravidelných, drobivých kúskov alebo vo forme prášku. Čokoládové mliečne odrobinky obsahujú zvyčajne medzi 35 – 70 % hmotnosti cukru, 15 – 50 % mliečnej sušiny a 5 – 30 % kakaa.

Tento špeciálny postup výroby odrobiniek spôsobuje kryštalizáciu týchto zložiek.

1806 20 95

Ostatné

Do tejto podpoložky patria ostatné prípravky kakaa, obzvlášť pralinkové pasty a čokoládové nátierky.

1806 31 00

Plnené

Pozri vysvetlivky HS k podpoložke 1806 31.

1806 32 10

S pridaným obilím, ovocím alebo orechmi

Do tejto podpoložky patria tuhé bloky, tabuľky a tyčinky čokolády obsahujúce obilie, ovocie alebo orechy, tiež v kusoch, zaliate v celej čokoláde.

1806 90 11 a 1806 90 19

Čokoládové bonbóny vrátane praliniek, tiež plnené

Na vysvetlenie termínu „plnené“ pozri vysvetlivky HS k podpoložke 1806 31, ktoré sa použijú s príslušnými zmenami.

Do týchto podpoložiek patria výrobky, ktoré je možné bežne konzumovať v jednotlivých sústach, pozostávajúce z:

plnenej čokolády, alebo

z kombinácie čokolád s rôznymi jedlými látkami, vo vrstvách, alebo

zmesi čokolád s rôznymi jedlými potravinami.

1806 90 11

Obsahujúce alkohol

Kolekcie čokolád, z ktorých niektoré čokolády obsahujú alkohol a niektoré neobsahujú alkohol, sa zatrieďujú podľa všeobecného pravidla 3 (b) pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry.

1806 90 19

Ostatné

Pozri vysvetlivky HS k podpoložke 1806 90 11.

1806 90 31

Plnené

Na vysvetlenie termínu „plnené“ pozri vysvetlivky HS k podpoložke 1806 31, ktoré sa použijú s príslušnými zmenami.

Do tejto podpoložky patria plnené veľkonočné vajíčka a iné nové tvary.

1806 90 39

Neplnené

Do tejto podpoložky patria čokoládové posýpky, vločky atď. a plné alebo duté čokoládové vajíčka a figúrky.

1806 90 50

Cukrovinky a ich náhradky vyrobené z náhradiek cukru, obsahujúce kakao

Do tejto podpoložky patria cukrovinky položky 1704, napríklad karamelky a cukrom potiahnuté výrobky, s pridaným kakaom.

1806 90 60

Nátierky obsahujúce kakao

Do tejto podpoložky patria čokoládové nátierky dodávané v bezprostrednom obale s netto obsahom 2 kg alebo menším.

1806 90 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria určité prášky obsahujúce kakao na výrobu krémov, jedlej zmrzliny, dezertov a podobných prípravkov, s výhradou tovaru vylúčeného podľa všeobecných vysvetliviek HS k tejto kapitole.

19.   KAPITOLA

PRÍPRAVKY Z OBILNÍN, MÚKY, ŠKROBU ALEBO MLIEKA; CUKRÁRSKE VÝROBKY

Všeobecne

„Obsah kakaového prášku“ vo výrobkoch tejto kapitoly je zvyčajne počítaný násobením súčtu obsahu teobromínu a kofeínu faktorom 31.

Obsah teobromínu a kofeínu sú určené HPLC (vysokoúčinná kvapalinová chromatografia).

V prípade výrobkov obsahujúcich kofeín alebo teobromín z iných zdrojov ako z kakaa by sa pri výpočte obsahu kakaa tieto dodatočné množstvá kofeínu alebo teobromínu nemali brať do úvahy.

1901

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krúpov, krupice, škrobu alebo zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404 neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

V zmysle položky 1901 sa za výrobky obsahujúce kakao považujú iba výrobky, ktoré obsahujú kakaové bôby, kakaovú hmotu alebo kakaový prášok.

1901 20 00

Zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru položky 1905

Do tejto podpoložky patria cestové zmesi opísané vo vysvetlivkách HS k položke 1901, (II), ôsmy odsek, body (7) a (8).

Do tejto podpoložky nepatria vysušené ani upečené oblátky z múky alebo škrobu, nezávisle od toho, či majú byť použité ako pekárenské výrobky (položka 1905).

1901 90 11 a 1901 90 19

Sladový výťažok

Pozri vysvetlivky HS k položke 1901, (I).

Sladový výťažok obsahuje dextríny, maltózu, bielkoviny, vitamíny, enzýmy a ochucovadlá.

Do týchto podpoložiek nepatria prípravky pre deti, dodávané na predaj v malom, ktoré obsahujú sladový výťažok dokonca i vtedy, ak je sladový výťažok jednou z hlavných zložiek (podpoložka 1901 10 00).

1902

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami), alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, canneloni; kuskus, tiež pripravený

1902 20 91

Varené

Do tejto podpoložky tiež patria predvarené cestoviny.

1902 40 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí pripravený kuskus, napríklad kuskus dodávaný s mäsom, zeleninou a inými zložkami, za predpokladu, že obsah mäsa nepresahuje 20 % hmotnosti prípravku.

1904

Pripravené potraviny, získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov (napr. kukuričné vločky); obilie (iné ako kukuričné zrná) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky, krúpov a krupice), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Pozri poznámku 3 a 4 tejto kapitoly.

V zmysle položky 1904 sa za výrobky obsahujúce kakao považujú iba výrobky, ktoré obsahujú kakaové bôby, kakaovú hmotu alebo kakaový prášok.

1904 10 10 až 1904 10 90

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilnín alebo obilných produktov

Výrobky získané postupom opísaným vo vysvetlivkách HS k položke 1904, (A), štvrtý odsek, vrátane výrobkov získaných z ostatných obilnín, sa zatrieďujú do týchto podpoložiek vtedy, ak sú transformované po napučaní do múky, krúpov alebo peliet.

Do týchto podpoložiek patria nepravidelne tvarované baliace materiály, a to aj vtedy, ak sú nevhodné na ľudskú konzumáciu, vyrobené extrudovaním výrobkov ako napríklad kukuričná krupica.

1904 20 10 až 1904 20 99

Pripravené potraviny získané z nepražených obilných vločiek alebo zo zmesi nepražených obilných vločiek a pražených obilných vločiek alebo napučaných obilnín

Pozri vysvetlivky HS k položke 1904, (B).

1904 30 00

Pšenica bulgur

Pozri vysvetlivky HS k položke 1904, (C).

1904 90 10 a 1904 90 80

Ostatné

Pozri vysvetlivky HS k položke 1904, (D).

1905

Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky

Táto položka sa vzťahuje na kokteilové chuťovky na priamu spotrebu vo forme napríklad sušeného hrachu alebo arašidov, ktoré sú celé obalené cestom, ak obal z cesta svojou hrúbkou a chuťou určuje základný charakter výrobku.

V zmysle položky 1905 sa za výrobky obsahujúce kakao považujú iba výrobky, ktoré obsahujú kakaové bôby, kakaovú hmotu alebo kakaový prášok.

Do tejto položky nepatrí nepečené cesto v akejkoľvek forme na výrobu chleba, koláčov, zákuskov, sušienok a ostatných pekárskych výrobkov, tiež s obsahom kakaa (podpoložka 1901 20 00).

1905 10 00

Chrumkavý chlieb

Pozri vysvetlivky HS k položke 1905, odsek (A) bod (4).

Do tejto podpoložky patria tiež výrobky získané extrúziou.

1905 20 10 až 1905 20 90

Medovník a podobné

Pozri vysvetlivky HS k položke 1905, odsek (A) bod (6).

Do týchto podpoložiek nepatria „speculoos“ alebo ruský chlieb („patience“).

1905 31 11 až 1905 31 99

Sladké sušienky

Pozri doplnkové poznámky 1 a 2 tejto kapitoly a vysvetlivky HS k položke 1905, odsek (A) bod (8) b).

Do týchto podpoložiek patria takéto výrobky získané extrúziou.

1905 31 30

Obsahujúce 8 % alebo viac hmotnosti mliečnych tukov

Do tejto podpoložky patria maslové sušienky.

1905 31 91

Zlepované (sandwich) sušienky

Do tejto podpoložky patria výrobky pozostávajúce z odlišnej vrstvy akejkoľvek potravinovej látky medzi dvomi sušienkami. Plnka môže byť napríklad čokoláda, džem, fondánový krém alebo orechová pasta.

1905 32 05 až 1905 32 99

Wafle a oblátky

Pozri doplnkovú poznámku 1 tejto kapitoly a vysvetlivky HS k položke 1905, odsek (A) bod (9).

1905 32 91

Solené, tiež plnené

Do tejto podpoložky patria pikantné wafle obsahujúce syr.

1905 40 10 a 1905 40 90

Sucháre, opekaný chlieb a podobné opekané výrobky

Pozri vysvetlivky HS k položke 1905, odsek (A) bod (5).

1905 90 20

Hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky

Pozri vysvetlivky HS k položke 1905, odsek (B).

1905 90 30

Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie, a obsahujúci v suchom stave najviac 5 % hmotnosti cukrov a najviac 5 % hmotnosti tuku

Termín „chlieb“ zahŕňa výrobky rôznej veľkosti.

Do tejto podpoložky patrí bežný chlieb v rôznych formách, špeciálne chleby ako napríklad chlieb s vysokým obsahom lepku pre diabetikov a „ships' biscuits“.

1905 90 45

Sušienky

Pozri vysvetlivky HS k položke 1905, odsek (A), bod (8) a) a c).

1905 90 55

Výrobky extrudované alebo expandované, ochutené alebo solené

Pozri vysvetlivky HS k položke 1905, odsek (A), body (7) a (15).

1905 90 60

S pridanými sladiacimi látkami

Do tejto podpoložky patria všetky jemné pekárske výrobky nezahrnuté do predchádzajúcich podpoložiek, napr. koláče, zákusky a snehové pusinky.

1905 90 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria „quiches“, pizze a typy chleba nezahrnuté do podpoložiek 1905 90 30 a 1905 90 60.

Do tejto podpoložky patria nepravidelne tvarované baliace materiály, dokonca aj vtedy, ak sú nevhodné na ľudskú konzumáciu, vyrobené extrúziou škrobu.

20.   KAPITOLA

PRÍPRAVKY ZO ZELENINY, OVOCIA, ORECHOV ALEBO OSTATNÝCH ČASTÍ RASTLÍN

Všeobecne

Táto kapitola sa vzťahuje na výrobky – chuťovky na priamu spotrebu vo forme napríklad sušeného hrachu alebo arašidov, ktoré sú len čiastočne obalené cestom a kde v dôsledku toho základný charakter výrobku dáva zelenina, ovocie, orechy alebo iné časti rastlín.

Táto kapitola sa vzťahuje aj na uhorky šalátové a uhorky nakladačky, ktoré prešli úplným mliečnym kvasením.

Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, ktoré neprešli úplným mliečnym kvasením a sú dočasne konzervované v náleve, sa zatriedia pod číselný podpoložky 0711 40 00, pokiaľ nie sú vhodné na okamžitú spotrebu. Obsah soli v týchto výrobkoch zvyčajne predstavuje minimálne 10 % hmotnosti.

Poznámka 4

Na stanovenie hmotnostného obsahu sušiny v paradajkovej šťave treba použiť analytickú metódu opísanú v prílohe k nariadeniu Komisie (EHS) č. 1979/82 (Ú. v. ES L 214, 22.7.1982, s. 12).

Doplnková poznámka 1

Na stanovenie obsahu kyseliny v produkte by mal byť homogenizovaný alikvótny podiel kvapalných a pevných častí.


2001

Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo v kyseline octovej

Pozri poznámku 3 k tejto kapitole.

2001 90 10

„Chutney“ z manga

Na účely tejto podpoložky a podpoložky 2103 90 10„chutney“ z manga znamená prípravok z marinovaného manga s rôznymi pridanými produktmi, ako sú zázvor, sušené hrozienka, korenie a cukor.

Zatiaľ čo mango tejto položky obsahuje kúsky ovocia, mango, ktoré patrí do podpoložky 2103 90 10, má formu kompletne homogenizovanej omáčky s rôznou konzistenciou, v závislosti od hustoty.

2001 90 50

Huby

Do tejto podpoložky nepatria huby, ktoré boli len dočasne konzervované, postupom špecifikovaným v položke 0711, napríklad silným nálevom obsahujúcim ocot alebo kyselinu octovú.

2002

Rajčiaky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej

2002 10 10 a 2002 10 90

Rajčiaky, celé alebo pokrájané

Do týchto podpoložiek patria paradajky, celé alebo pokrájané, tiež ošúpané, konzervované sterilizáciou.

2002 90 11 až 2002 90 99

Ostatné

Do týchto podpoložiek patrí paradajkové pyré, tiež vo forme bochníka, paradajkový koncentrát a paradajková šťava, obsah sušiny ktorých je 7 % alebo väčší. Patrí sem aj paradajkový prášok získaný dehydratáciou paradajkovej šťavy, avšak nepatrí sem prášok, ktorý je výsledkom mletia vločiek získaných sušením predtým pokrájaných paradajok, ktorý patrí do podpoložky 0712 90 30.

2004

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, mrazená, iná ako produkty položky 2006

Pozri poznámku 3 k tejto kapitole.

Do tejto položky nepatria prípravky z produktov položky 0714, ktoré sa nepovažujú za zeleninu (podpoložky 2001 90 40, 2006 00 38, 2006 00 99 alebo 2008 99 91).

2004 10 10

Varené, inak neupravené

Do tejto podpoložky patria produkty opísané vo vysvetlivkách HS v položke 2004, druhý odsek, bod (1).

2004 10 91 a 2004 10 99

Ostatné

Do týchto podpoložiek patria produkty opísané vo vysvetlivkách HS k položke 2004, druhý odsek, bod (3).

2004 90 50

Hrach (Pisum sativum) a zelená fazuľa druhu Phaseolus spp., v strukoch

Na účely tejto podpoložky „fazuľa v strukoch“ znamená len fazuľu rodu Phaseolus a Vigna zbieranú predtým, ako dozrela, pričom celé struky sú jedlé. Struky môžu byť rôznych farieb, ako napríklad jednotne zelené, zelené so sivými alebo s modrými škvrnami, alebo žlté (voskové fazule).

2005

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006

Vysvetlivky k položke 2004 sa aplikujú aj na túto položku.

Do tejto položky patrí výrobok známy ako „papad“, ktorý sa vyrába z kusov sušeného cesta pripraveného zo strukovinovej múky, soli, korenia, oleja, kypriaceho činidla a v niektorých prípadoch malého množstva obilnej múky alebo ryžovej múky.

2005 10 00

Homogenizovaná zelenina

Pozri poznámku 1 k podpoložke tejto kapitoly.

2005 20 80

Ostatné

Do tejto podpoložky patria zemiaky pokrájané alebo strúhané, predvarené v tuku alebo v oleji, chladené a vákuovo balené.

2005 70 00

Olivy

Do tejto podpoložky patria olivy opísané vo vysvetlivkách HS k položke 2005, štvrtý odsek, bod (1), tiež plnené zeleninou (napríklad pimentos alebo sladká paprika), ovocie alebo orechy (napríklad mandle), alebo zmes zeleniny a ovocia alebo orechov.

2006 00

Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a ostatné časti rastlín, konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním)

2006 00 31 až 2006 00 38

S obsahom cukru presahujúcim 13 % hmotnosti

Pozri doplnkovú poznámku 2 a) k tejto kapitole týkajúcu sa obsahu cukru.

2007

Džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové pyré a pasty, získané varením, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

Pozri poznámku 5 k tejto kapitole týkajúcu sa termínu získané varením.

Pozri doplnkovú poznámku 2 a) k tejto kapitole týkajúcu sa obsahu cukru.

Do tejto položky nepatrí ovocné pyré získané pretláčaním, potom privedené do varu vo vákuu, pričom štruktúra a chemické zloženie sa nemení počas tepelného spracovania (položka 2008).

2007 10 10 až 2007 10 99

Homogenizované prípravky

Pozri poznámku 2 k podpoložke tejto kapitoly.

2008

Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Pozri doplnkovú poznámku 2 a) k tejto kapitole týkajúcu sa obsahu cukru.

Pozri doplnkovú poznámku 3 k tejto kapitole týkajúcu sa pridaného cukru.

Pozri doplnkovú poznámku 4 k tejto kapitole týkajúcu sa obsahu alkoholu.

2008 11 10 až 2008 19 99

Orechy, arašidy a ostatné semená, tiež spolu zmiešané

Do týchto podpoložiek patria produkty opísané vo vysvetlivkách HS k položke 2008, druhý odsek, body (1) a (2), vrátane ich zmesí.

Do týchto podpoložiek tiež patria také produkty:

1.

ktoré boli vločkované alebo drvené, používané hlavne v cukrárskych výrobkoch, alebo

2.

ktoré boli pomleté alebo inak drvené vo forme pasty, tiež obsahujúce iné pridané látky.

Avšak do týchto podpoložiek nepatria pasty na výrobu marcipánu, nugátu atď. (položka 1704).

2008 19 11 až 2008 19 99

Ostatné, vrátane zmesí

Do týchto podpoložiek patria orechy a ostatné semená, okrem arašidových orieškov a zmesí orechov a ostatných semien, dokonca i tých, v ktorých arašidové oriešky tvoria väčšiu časť.

2008 30 51

Grapefruity v kúskoch vrátane pomiel

Na účely tejto podpoložky „dieliky“ znamenajú prirodzené časti ovocia, celé.

Prítomnosť malého množstva poškodených dielikov, ktoré nie sú výsledkom cieleného postupu, neovplyvňuje ich zatriedenie do tejto podpoložky.

2008 30 71

Grapefruity v kúskoch vrátane pomiel

Pozri vysvetlivky k podpoložke 2008 30 51.

2009

Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

Pozri poznámku 6 k tejto kapitole, ktorá sa týka nefermentovaných štiav bez prídavku alkoholu.

Pozri poznámku 3 k podpoložkám tejto kapitoly v súvislosti s Brixovou hodnotou.

Pozri doplnkovú poznámku 5 a) k tejto kapitole, ktorá sa týka pridaného cukru.

Na účely doplnkovej poznámky 5 b) k tejto kapitole produkty, ku ktorým sa pridal cukor v takom množstve, že obsahujú menej ako 50 % hmotnosti ovocných štiav, sa považujú za šťavy, ktoré stratili svoj pôvodný charakter ovocných štiav položky 2009.

Na určenie skutočnosti, či produkty stratili svoj pôvodný charakter v súvislosti s pridaným cukrom, sa uplatňujú iba doplnkové poznámky 2 a 5 k tejto kapitole. Obsah rôznych cukrov vyjadrený ako sacharóza sa stanovuje v súlade s uvedenou doplnkovou poznámkou 2. Ak obsah pridaného cukru vypočítaný podľa doplnkovej poznámky 5 a) k tejto kapitole je väčší ako 50 % hmotnosti, vypočítaný obsah ovocnej šťavy je menší ako 50 % hmotnosti, a preto takýto produkt nemôže byť zatriedený do položky 2009.

Doplnková poznámka 5 b) k tejto kapitole sa neuplatňuje v prípade koncentrovaných prírodných ovocných štiav.

Preto koncentrované prírodné ovocné šťavy nie sú vylúčené z položky 2009.

V súvislosti s prídavkom ostatných látok k produktom položky 2009 pozri vysvetlivky HS k položke 2009.

PRÍKLAD

Z analýzy vzorky pomarančového džúsu vyplynuli tieto výsledky:

číselný údaj na refraktometre pri teplote 20 °C: 65,3,

vypočítaný obsah rôznych cukrov vyjadrených ako sacharóza (doplnková poznámka 2 k tejto kapitole): 62,0 (65,3 × 0,95),

vypočítaný obsah pridaného cukru (doplnková poznámka 5 k tejto kapitole): 49 % hmotnosti (62,0–13),

vypočítaný obsah ovocnej šťavy: 51 % hmotnosti (100–49).

Záver: vzorka v zmysle doplnkovej poznámky 5 b) k tejto kapitole nestratila svoj pôvodný charakter, pretože vypočítaný obsah ovocnej šťavy nie je menší ako 50 % hmotnosti.

2009 11 11 až 2009 11 99

Mrazená

Pozri vysvetlivky HS k podpoložke 2009 11.

2009 50 10 a 2009 50 90

Rajčiaková šťava

Pozri poznámku 4 k tejto kapitole a príslušné vysvetlivky.

2009 69 51

Koncentrovaná

Pozri doplnkovú poznámku 6 k tejto kapitole.

2009 69 71

Koncentrovaná

Pozri doplnkovú poznámku 6 k tejto kapitole.

21.   KAPITOLA

RÔZNE JEDLÉ PRÍPRAVKY

Doplnková poznámka 1

Táto doplnková poznámka zahŕňa hlavne maltodextríny.


2101

Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; čakanka pražená a ostatné pražené kávové náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich

2101 11 00

Výťažky, esencie a koncentráty

Do tejto podpoložky patria výťažky, esencie a koncentráty z kávy vo forme prášku, granúl, vločiek, tyčiniek a v akejkoľvek inej pevnej forme.

Do tejto podpoložky patria výrobky v kvapalnej alebo v pastovej forme (aj mrazené). Takéto produkty sa používajú hlavne na potravinové prípravky (napríklad na výrobu čokolády, koláčov a zákuskov, zmrzliny).

2101 30 19

Ostatné

Do tejto podpoložky patria nenaklíčené jačmenné zrná, lúpané, pražené a použiteľné pri výrobe piva ako farbivo a chuťová zložka alebo ako náhradka kávy.

2102

Kvasinky (aktívne alebo neaktívne); ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve (okrem očkovacích látok položky 3002); pripravené prášky do pečiva

2102 10 10

Kvasinkové kultúry

Pozri vysvetlivky HS k položke 2102, časť (A), tretí odsek, bod (4).

Tieto kvasinky sú kultivované na špeciálnom médiu pre špecifické využitie, hlavne na destiláciu a výrobu vína. Vďaka nim možno dosiahnuť presnú charakteristiku fermentovaných výrobkov.

2102 20 11 a 2102 20 19

Neaktívne kvasinky

Tieto kvasinky, opísané vo vysvetlivkách HS k položke 2102, časť (A), štvrtý a piaty odsek, sa všeobecne predávajú ako „priemyselné potravinárske kvasinky“. Zvyčajne sú balené ako prášok, vločky alebo granule.

2102 20 90

Ostatné

Pozri vysvetlivky HS k položke 2102, časť (B).

2102 30 00

Pripravené prášky do pečiva

Pozri vysvetlivky HS k položke 2102, časť (C).

2103

Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčičná múka a krupica a pripravená horčica

2103 90 10

Chutney z manga, tekuté

Na účely tejto podpoložky mangové „chutney“ znamená prípravok z marinovaného manga, ku ktorému boli pridané rôzne produkty ako zázvor, sušené hrozienka, korenie a cukor.

Mangové „chutney“ tejto podpoložky je vo forme omáčky, viac alebo menej v kvapalnom stave, úplne homogenizované.

2103 90 30

Aromatické horké prípravky s objemovým alkoholometrickým titrom 44,2 až 49,2 % obj. obsahujúce 1,5 až 6 % hmotnosti horca, korenín a rozmanitých prísad a 4 až 10 % hmotnosti cukru, v nádobách s objemom 0,5 litra alebo menším

Výrobky opísané v tejto podpoložke sú koncentrované kvapalné alkoholické prípravky, ktorých horká a silne aromatická chuť pochádza z koreňov horca používaných pri ich výrobe, v kombinácii s rôznymi koreninami a aromatickými látkami.

Tieto koncentrované aromatické horké prípravky sú aditíva, ktoré sa používajú jednak ako ochucovadlá do nápojov (kokteily, sirupy, nealkoholické nápoje atď.), ako aj koreniny, ktoré sa používajú rovnakým spôsobom ako omáčky a miešané koreniny vo varených jedlách a zákuskoch (polievky, pripravené jedlá, rybie alebo zeleninové jedlá, omáčky, delikatesy, ovocné kompóty a ovocné šaláty, dezerty atď.).

Tieto aromatické horké prípravky sa všeobecne predávajú ako „Angostura bitters“.

2104

Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky

2104 20 00

Homogenizované zložené potravinové prípravky

Termín „homogenizované zložené potravinové prípravky“ je definovaný v poznámke 3 k tejto kapitole.

2105 00

Zmrzlina a podobné jedlé výrobky, tiež obsahujúce kakao

Na účely tejto položky „zmrzlina a podobné jedlé výrobky“ znamená potravinové prípravky, tiež určené na predaj v malom, obsahujúce alebo neobsahujúce kakao alebo čokoládu (aj ako povrchovú vrstvu), ktoré sú v pevnej forme alebo vo forme pasty ako výsledok mrazenia a ktoré sú určené na konzumáciu v tomto stave.

Podstatnou vlastnosťou týchto výrobkov je, že pri teplote prostredia okolo 0 °C prechádzajú späť do kvapalného alebo polokvapalného stavu.

Avšak prípravky, ktoré majú vzhľad jedlej zmrzliny a nemajú vyššie opísané podstatné vlastnosti, patria do položky 1806, položky 1901 alebo položky 2106.

Výrobky tejto položky majú rôzne názvy (vodová zmrzlina, zmrzlina, cassata, Neapolitánske rezy atď.) a sú predkladané v rôznych formách. Môžu obsahovať kakao alebo čokoládu, cukor, rastlinný tuk alebo mliečny tuk, mlieko (tiež odstredené), ovocie, stabilizátory, ochucujúce látky, farbivá atď..

Celkový obsah týchto tukov nesmie všeobecne presiahnuť 15 % hmotnosti hotového výrobku. Avšak určité špeciality, na ktoré je potrebné väčšie množstvo smotany, môžu obsahovaťcelkovo asi 20 % hmotnosti tukov.

Na výrobu určitých jedlých zmrzlín sa používajú prevzdušnené suroviny na účely zvýšenia objemu finálneho výrobku (expanzia).

V zmysle položky 2105 00 sa za výrobky obsahujúce kakao považujú iba výrobky, ktoré obsahujú kakaové bôby, kakaovú hmotu alebo kakaový prášok.

Pozri tiež vysvetlivky HS k položke 2105, zvlášť odvolávajúce sa na vylúčenia.

2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté

2106 10 20 a 2106 10 80

Bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky

Pozri vysvetlivky HS k položke 2106, druhý odsek, bod (6), okrem časti opisujúcej bielkovinové hydrolyzáty.

Do týchto podpoložiek nepatria koncentrované mliečne bielkoviny (podpoložka 0404 90 alebo položka 3504 00).

Na stanovenie obsahu sacharózy na účely zatriedenia do týchto podpoložiek treba brať do úvahy obsah invertného cukru vyjadreného ako sacharóza.

2106 90 20

Zložené alkoholické prípravky, iné ako na základe vonných látok, druhov používaných na výrobu nápojov

Pozri vysvetlivky HS k položke 2106, druhý odsek, bod (7).

Pozri doplnkovú poznámku 2 k tejto kapitole.

Do tejto podpoložky nepatria podobné zložené prípravky s objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 0,5 % obj. (podpoložka 2106 90 92 alebo 2106 90 98).

2106 90 30

Izoglukózové sirupy

Pozri doplnkovú poznámku 3 k tejto kapitole.

2106 90 92 a 2106 90 98

Ostatné

Pozri vysvetlivky HS k položke 2106, druhý odsek, body (1) až (5), (8) až (11) a (13) až (16) a tretí odsek vysvetliviek k podpoložkám 2106 10 20 a 2106 10 80.

22.   KAPITOLA

NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT

Všeobecne

V tejto kapitole na rozlíšenie výrobkov v nádobách s obsahom 2 litre alebo menším a v nádobách s obsahom viac ako 2 litre treba brať do úvahy objem tekutiny v nádobe a nie kapacitu nádoby.

Do tejto kapitoly patria – pokiaľ nejde o lieky – tonizujúce prípravky, ktoré i napriek užívaniu v malých množstvách, napríklad lyžičkou, sú vhodné ako nápoje na bezprostrednú konzumáciu. Nealkoholické tonizujúce prípravky, ktoré vyžadujú zriedenie pred konzumáciou nepatria do 22. kapitoly (všeobecne položka 2106).

Doplnková poznámka 2 b)

Potenciálny objemový alkoholometrický titer sa vypočíta násobením hmotnosti cukrov (počítaných ako invertný cukor v kg) obsiahnutých v 100 litroch daného výrobku faktorom 0,6.


2201

Vody, vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtené vody, neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá, ani ochucujúce látky; ľad a sneh

2201 10 11 až 2201 10 90

Minerálne vody a sýtené vody

Do týchto podpoložiek patria výrobky opísané vo vysvetlivkách HS k položke 2201, odseky (B) a (C).

Do týchto podpoložiek nepatria prírodné minerálne vody v aerosólových nádobách, ktoré sa používajú na ošetrenie kože (položka 3304).

2201 10 11 a 2201 10 19

Prírodné minerálne vody

„Prírodné minerálne vody“ znamenajú vody, ktoré zodpovedajú príslušnej verzii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES (Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2009, s. 45).

2201 90 00

Ostatné

Do tejto podpoložky patria výrobky opísané vo vysvetlivkách HS k položke 2201, odseky (A) a (D).

Do tejto podpoložky tiež patria vodné pary a prírodné vody, filtrované, sterilizované, čistené alebo zjemnené.

2202

Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009

Termín „nealkoholické nápoje“ je definovaný v poznámke 3 k tejto kapitole.

2202 10 00

Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky

Do tejto podpoložky patria nealkoholické nápoje opísané vo vysvetlivkách HS k položke 2202, odsek (A).

Zatriedenie nealkoholických nápojov neovplyvňuje prítomnosť antioxidantov, vitamínov, stabilizátorov alebo chinínu.

Do tejto podpoložky patria kvapalné výrobky, zložené z vody, cukru a ochucujúcich látok, dodávané v plastových vreckách na účely domácej výroby ľadových lízatiek zamrazením v mrazničke.

Pozri tiež doplnkovú poznámku 1 k tejto kapitole.

2202 90 10

Neobsahujúce produkty položiek 0401 až 0404 alebo tuky získané z produktov položiek 0401 až 0404

Táto podpoložka zahŕňa tonizujúce prípravky opísané v 2. odseku všeobecnej časti vysvetliviek k tejto kapitole. Základom uvedených nealkoholických nápojov, často označovaných ako potravinové doplnky, môžu byť výťažky z rastlín (vrátane byliniek) a môžu obsahovať pridané vitamíny a/alebo minerálne látky. Uvedené prípravky vo všeobecnosti majú udržiavať dobrý zdravotný stav a pohodu, preto sa líšia od ochutených a sladených vôd a iných nealkoholických nápojov podpoložky 2202 10 00, uvedených vo vysvetlivkách k HS pre položku 2202, odsek (A).

2202 90 91 až 2202 90 99

Ostatné, s obsahom hmotnosti tukov získaných z produktov položiek 0401 až 0404

Do týchto podpoložiek patrí kvapalný výrobok obchodne známy ako „plnené mlieko“ za predpokladu, že je to nápoj vhodný na konzumáciu. „Plnené mlieko“ je výrobok na báze odstredeného mlieka alebo práškového odstredeného mlieka, ku ktorému boli pridané rafinované rastlinné tuky alebo oleje v množstve skoro identickom s množstvom prírodných tukov extrahovaných z pôvodného plnotučného mlieka. Tento nápoj je zatriedený v rámci týchto podpoložiek podľa obsahu mliečneho tuku.

Pozri vysvetlivky k podpoložke 2202 90 10.

2204

Víno z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného alkoholom; hroznový mušt iný ako položky 2009

Pozri doplnkovú poznámku 2 a) k tejto kapitole týkajúcu sa skutočného objemového alkoholometrického titra.

2204 10 11 až 2204 10 98

Šumivé víno

Pozri poznámku k podpoložke 1 k tejto kapitole.

2204 10 11

Šampanské

Šampanské je šumivé víno vyrábané vo francúzskej provincii Champagne z hrozna dopestovaného výlučne v tejto provincii.

2204 21 06 až 2204 21 09

Vína, iné ako sú uvedené v podpoložke 2204 10, vo fľašiach uzavretých zátkou v tvare hríbika zachyteného pomocou svorky alebo kovovej zvierky; vína v inej úprave s pretlakom oxidu uhličitého v roztoku nie menším ako 1 bar, ale menším ako 3 bary, meraným pri teplote 20 °C

Do týcho podpoložiek patria:

1.

vína vo fľašiach so zátkou v tvare hríbika, ktoré nezodpovedajú definícii „šumivého vína“ v poznámke k podpoložke 1 k tejto kapitole;

2.

vína, v inej úprave ako vo fľašiach so zátkou v tvare hríbika majúce pri teplote 20 °C pretlak nie menší ako 1 bar, ale menší ako 3 bary.

Korkové zátky zhodné s nasledujúcim obrázkom a podobné zátky z plastových materiálov sú považované za zátky v tvare hríbika.

 

Image

2204 21 11 až 2204 21 98

Ostatné

Pozri doplnkové poznámky 4 a 5 k tejto kapitole.

Neprchavé látky celkového suchého extraktu v zmysle doplnkovej poznámky 4 (A) zahŕňajú cukry, glycerol, taníny, kyselinu vínnu, farbivá a soli.

2204 21 11 až 2204 21 78

Vína s chráneným označením pôvodu (ChOP)

Pozri doplnkovú poznámku 6 k tejto kapitole, odsek a).

2204 21 23

Tokaj

Pozri doplnkovú poznámku 4 (B) b) k tejto kapitole.

2204 21 79 a 2204 21 80

Vína s chráneným zemepisným označením (ChZO)

Pozri doplnkovú poznámku 6 k tejto kapitole, odsek a).

2204 29 10

Vína, iné ako sú uvedené v podpoložke 2204 10, vo fľašiach uzavretých zátkou v tvare hríbika zachyteného pomocou svorky alebo kovovej zvierky; vína v inej úprave s pretlakom oxidu uhličitého v roztoku nie menším ako 1 bar, ale menším ako 3 bary, meraným pri 20 °C

Vysvetlivky k podpoložkám 2204 21 06 až 2204 21 09 sa použijú s príslušnými zmenami.

2204 29 11 až 2204 29 98

Ostatné

Pozri doplnkové poznámky 4 a 5 k tejto kapitole.

2204 29 11 až 2204 29 58

Vína s chráneným označením pôvodu (ChOP)

Pozri doplnkovú poznámku 6 k tejto kapitole, odsek a).

2204 29 11

Tokaj

Pozri doplnkovú poznámku 4 (B) b) k tejto kapitole.

2204 29 79 a 2204 29 80

Vína s chráneným zemepisným označením (ChZO)

Pozri doplnkovú poznámku 6 k tejto kapitole, odsek a).

2204 30 10

Kvasiaci alebo s kvasením zastaveným inak ako pridaním alkoholu

Pozri doplnkovú poznámku 3 v súvislosti s doplnkovými poznámkami 2 a), 2 b) a 2 c) k tejto kapitole.

2204 30 92

Koncentrovaný

Pozri doplnkovú poznámku 7 k tejto kapitole.

2204 30 96

Koncentrovaný

Pozri doplnkovú poznámku 7 k tejto kapitole.

2205

Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené bylinami alebo aromatickými látkami

Vína tejto položky a opísané vo vysvetlivkách HS k položke 2205 zahŕňajú:

1.

nápoje známe ako „Marsala all'uovo“, „Marsala alla mandorla“ a „Crema di Marsala all'uovo“, ktorých základ tvorí „Marsala“ víno, a sú ochutené vajcovým žĺtkom, mandľami a ostatnými aromatickými látkami;

2.

nápoje založené na víne, známe ako „Sangria“, ochutené napríklad citrónom alebo pomarančom.

Pozri doplnkovú poznámku 8 k tejto kapitole. Výrobky so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom menším ako 7 % obj. patria do položky 2206 00.

2206 00

Ostatné kvasené nápoje (napr. jablčné, hruškové, medovina); zmesi kvasených nápojov a zmesi kvasených nápojov a nealkoholických nápojov, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

2206 00 10

Piquette

Pozri doplnkovú poznámku 9 k tejto kapitole.

2206 00 31 až 2206 00 89

Ostatné

Do týchto podpoložiek patria produkty opísané vo vysvetlivkách HS k položke 2206, druhý odsek, body (1) až (10).

2206 00 31 a 2206 00 39

Šumivé

Pozri doplnkovú poznámku 10 k tejto kapitole v súvislosti so šumivými nápojmi.

Pozri vysvetlivky k podpoložke 2204 21 06 až 2204 21 09, posledný odsek, v súvislosti s hríbikovými zátkami vo vyššie spomenutej doplnkovej poznámke.

2206 00 51 až 2206 00 89

Nešumivé, v nádobách s obsahom

Do týchto podpoložiek patria nápoje, ktoré nie sú produktom prirodzenej fermentácie muštu z čerstvého hrozna, ale sú vyrobené z koncentrovaného hroznového muštu. Tento mušt je stabilný a môže byť uskladnený k prípadnému použitiu.

Proces fermentácie začína zvyčajne kvasinkami. Cukor môže byť tiež pridaný pred alebo počas fermentácie. Takto získaný výrobok možno nakoniec osladiť, alkoholizovať alebo zmiešať.

2207

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % obj. alebo vyšším; etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom

2207 10 00

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % obj. alebo vyšším

Pozri vysvetlivky HS k položke 2207, okrem štvrtého odseku.

Alkoholické nápoje (napríklad gin, vodka) patria do podpoložiek 2208 20 12 až 2208 90 78, bez ohľadu na ich objemový alkoholometrický titer.

2207 20 00

Etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek objemovým alkoholometrickým titrom

Pozri vysvetlivky HS k položke 2207, štvrtý odsek.

2208

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % obj.; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje

Destiláty, likéry a ostatné liehovové nápoje položky 2208 sú alkoholické kvapaliny, ktoré sú vo všeobecnosti určené na ľudskú konzumáciu a sú pripravené:

buď priamo destiláciou (tiež s pridaním ochucujúcich látok) prírodných fermentovaných kvapalín, takých ako víno alebo jablčný mušt, alebo predtým vykvaseného ovocia, výliskov obilia alebo ostatných rastlinných produktov, alebo

jednoduchým pridaním rôznych aromatických látok a niekedy cukru, k alkoholu vyrobenému destiláciou.

Rôzne liehové nápoje sú opísané vo vysvetlivkách HS k položke 2208, tretí odsek, body (1) až (18).

V súvislosti s nedenaturovanými destilátmi treba poznamenať, že ostávajú zatriedené v tejto položke i vtedy, ak majú objemový alkoholometrický titer 80 % obj. alebo vyšší, tiež ak je výrobok pripravený na konzumáciu ako nápoj.

Do tejto položky nepatria alkoholické nápoje získané fermentáciou (položky 2203 00 až 2206 00).

2208 30 11 až 2208 30 88

Whisky

Whisky je liehovinový destilát z obilnej zápary, predávaný s objemovým alkoholometrickým titrom 40 % obj. alebo vyšším, buď vo fľašiach, alebo v iných nádobách.

Škótska whisky je destilovaná a dozrievaná v Škótsku.

Whisky so sýtenou vodou (whisky-sóda) je vylúčená z týchto podpoložiek a patrí do podpoložky 2208 90 69 alebo 2208 90 78.

2208 30 30

Nemiešaná sladová whisky

Nemiešaná sladová škótska whisky je liehovina, ktorá sa vyrába v periodických destilačných prístrojoch v jednom liehovare destiláciou vykvasenej zápary výhradne z jačmeňa spracovaného na slad.

2208 30 41 a 2208 30 49

Miešaná sladová whisky, v nádobách s objemom

Miešaná sladová škótska whisky sa vyrába zmiešaním dvoch alebo viacerých nemiešaných sladových škótskych whisky, ktoré boli destilované/získané v rôznych liehovaroch.

2208 30 61 a 2208 30 69

Nemiešaná obilná whisky a miešaná obilná whisky, v nádobách s objemom

Nemiešaná obilná škótska whisky je liehovina, iná ako nemiešaná sladová škótska whisky alebo miešaná sladová škótska whisky, ktorá sa vyrába v jednom liehovare destiláciou vykvasenej zápary z jačmeňa spracovaného na slad s celými zrnami iných obilnín alebo bez nich (hlavne pšenice alebo kukurice).

Miešaná obilná škótska whisky sa vyrába zmiešaním dvoch alebo viacerých nemiešaných obilných škótskych whisky, ktoré boli destilované/získané v rôznych liehovaroch.

2208 30 71 a 2208 30 79

Ostatná miešaná whisky, v nádobách s objemom

Ostatná miešaná škótska whisky („Blended Scotch Whisky“) sa vyrába zmiešaním jednej alebo viacerých nemiešaných sladových škótskych whisky s jednou alebo viacerými nemiešanými obilnými škótskymi whisky.

2208 40 11 až 2208 40 99

Rum a ostatné destiláty získané destiláciou vykvasených produktov cukrovej trstiny

Do týchto podpoložiek patria napr. rum a tafia opísané vo vysvetlivkách HS k položke 2208, tretí odsek, bod (3), za predpokladu, že si zachovávajú svoje organoleptické vlastnosti.

2208 50 11 a 2208 50 19

Gin, v nádobách s obsahom

Gin je liehovinový nápoj získavaný všeobecne jednoduchou alebo opakovanou destiláciou rektifikovaných obilných liehovín alebo etylalkoholu s borievkami a inými aromatickými látkami (napríklad koriander, korene angeliky, aníz, zázvor).

Na účely týchto podpoložiek sú považované za gin len liehové nápoje s organoleptickými vlastnosťami charakteristickými pre gin.

Príklady liehovín, ktoré sú vylúčené z týchto podpoložiek:

a)

Geneva (podpoložka 2208 50 91 alebo 2208 50 99);

b)

Aquavit (podpoložka 2208 90 56 alebo 2208 90 77);

c)

Kranawitter (podpoložka 2208 90 56 alebo 2208 90 77).

2208 60 11 až 2208 60 99

Vodka

Pozri vysvetlivky HS k položke 2208, tretí odsek, bod (5).

2208 70 10 a 2208 70 90

Likéry a kordialy

Pozri vysvetlivky HS k položke 2208, prvý odsek, (B), a tretí odsek.

2208 90 11 a 2208 90 19

Arak, v nádobách s obsahom

Arak je liehovina vyrábaná použitím špeciálnych kvasiniek, z melasy cukrovej trstiny alebo z melasy zo sladkých rastlinných štiav alebo z ryže.

Arrak netreba zamieňať s rakiou, ktorá sa získava redestiláciou hrozienkových alebo sušených figových liehovín s anízom a patrí do podpoložky 2208 90 56 alebo 2208 90 77.

2208 90 33 a 2208 90 38

Slivovica, hruškovica alebo čerešňovica (okrem likérov), v nádobách s obsahom

Slivovica, hruškovica a čerešňovica sú liehovinové nápoje získané výlučne fermentáciou a destiláciou slivkových, hruškových alebo čerešňových muštov.

K definícii temínu slivky a čerešne pozri vysvetlivky HS k položke 0809.

2208 90 48

Ostatné

Na účely tejto podpoložky liehoviny destilované z ovocia sú alkoholické nápoje získané výlučne alkoholickou fermentáciou a destiláciou ovocia (iného ako slivky, hrušky alebo čerešne), napríklad z marhúľ, čučoriedok, malín, černíc, čiernych ríbezlí, bielych ríbezlí, červených ríbezlí, jahôd, jabĺk, vrátane liehovín získaných z jablčného muštu. Kalvados patrí do podpoložky 2208 90 45.

2208 90 56

Ostatné

Táto podpoložka zahŕňa anízové destiláty rakiju, destiláty z agávy iné ako tequila (napríklad mezcal), liehoviny destilované z aromatických rastlín, horké prípravky podporujúce trávenie, aquavit, kranawitter, liehoviny destilované z koreňov (napríklad liehoviny z horca), destiláty z ciroku.

2208 90 69

Ostatné liehové nápoje

Okrem nápojov opísaných vo vysvetlivkách HS k položke 2208, tretí odsek, body (14) až (18), do tejto podpoložky patria:

1.

liehoviny s pridaním sýtenej vody (napríklad whisky-sóda);

2.

čaj s alkoholom;

3.

liehoviny spolu zmiešané, alebo liehoviny zmiešané s ovocnými alebo rastlinnými šťavami (kokteily).

2208 90 71

Destilované z ovocia

Pozri vysvetlivky k podpoložke 2208 90 48. Do tejto podpoložky patrí kalvados.

2208 90 77

Ostatné

Pozri vysvetlivky k podpoložke 2208 90 56.

2208 90 78

Ostatné alkoholické nápoje

Pozri vysvetlivky k podpoložke 2208 90 69.

2209 00

Ocot a náhradky octu získané z kyseliny octovej

2209 00 11 a 2209 00 19

Vínny ocot, v nádobách s obsahom

Pozri doplnkovú poznámku 11 k tejto kapitole.

Pozri vysvetlivky HS k položke 2209, časť (I), druhý odsek, bod (1).

2209 00 91 a 2209 00 99

Ostatné, v nádobách s obsahom

Do týchto podpoložiek patria výrobky opísané vo vysvetlivkách HS k položke 2209, časť (I), druhý odsek, body (2), (3) a (4), a časť (II).

23.   KAPITOLA

ZVYŠKY A ODPAD Z POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU; PRIPRAVENÉ KRMIVÁ PRE ZVIERATÁ

Doplnková poznámka 3

Potenciálny hmotnostný alkoholometrický titer sa vypočítava násobením hmotnosti cukrov (počítaných v kilogramoch invertného cukru) obsiahnutých v 100 kg daného výrobku faktorom 0,47.


2301

Múčky, prášky a pelety, z mäsa alebo mäsových drobov, z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, nevhodné na ľudskú konzumáciu; škvarky

2301 20 00

Múčky, prášky a pelety, z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov

Múčky, prášky a pelety z rýb v tejto podpoložke sú zložené z rýb alebo odpadu z rýb, ktoré sa spravidla uvaria a potom sa upravia na pastu, sušia a melú a v niektorých prípadoch sa aglomerujú do formy peliet.

Do tejto podpoložky nepatrí rybia múčka vhodná na ľudskú konzumáciu (podpoložka 0305 10 00).

2302

Otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a ostatné zvyšky, tiež vo forme peliet, získané preosievaním, mletím alebo iným spracovaním obilnín alebo strukovín

Na stanovenie rozdielu medzi produktami tejto položky a produktami 11. kapitoly, pozri poznámku 2 (A) k 11. kapitole.

Zvyšky opísané vo vysvetlivkách HS k položke 2302, (B), bod (1), musia obsahovať 50 % alebo viac obilnín alebo strukovín.

Na stanovenie obsahu škrobu (v danom produkte), treba aplikovať metódu opísanú v časti L prílohy III k nariadeniu Komisie (ES) č. 152/2009 (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2009, s. 1).

2302 10 10 a 2302 10 90

Z kukurice

Za predpokladu, že zodpovedajú kritériám stanoveným v poznámke 2 (A) k 11. kapitole, rozdrvené kukuričné zrná získané počas preosievania vyčistených nelúpaných kukuričných zŕn nepatria do týchto podpoložiek (podpoložka 1104 23 90).

2303

Zvyšky z výroby škrobu a podobné zvyšky, repné rezky, bagasa a ostatný odpad z výroby cukru, pivovarnícke alebo liehovarnícke mláto a odpad, tiež vo forme peliet

Na stanovenie obsahu škrobu a bielkovín treba aplikovať metódu stanovenú v častiach L a C prílohy III k nariadeniu Komisie (ES) č. 152/2009 (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2009, s. 1).

2303 10 11 a 2303 10 19

Zvyšky z výroby škrobu z kukurice (okrem koncentrovaných máčacích likvorov), s obsahom proteínu počítaného na sušinu

Produkty zatriedené do týchto podpoložiek musia zodpovedať podmienkam opísaným v doplnkovej poznámke 1 k tejto kapitole.

Do týchto podpoložiek patria:

1.

kukuričný lepok (všeobecne vo forme múky), ktorý je zložený hlavne z lepku kukuričných zŕn, získaných separáciou škrobu; obsah bielkovín (dusík × 6,25) presahuje 40 % hmotnosti;

2.

lepková krupica, ktorá sa získava zmiešaním suchých zvyškov z výroby kukuričného škrobu s čistým lepkom; obsah bielkovín týchto výrobkov všeobecne predstavuje okolo 40 % ich hmotnosti (dusík × 6,25);

3.

krmivo z kukuričného lepku, ktoré spravidla obsahuje najmenej 20 % hmotnosti bielkovín (dusík × 6,25), je zložené hlavne z častí perikarpu a endospermu, z kukuričného lepku a niekedy z koncentrovanej kukuričnej máčacej kvapaliny, ktoré sú všetky vedľajšími produktami výroby škrobu z kukurice.

Do týchto podpoložiek tiež patria vyššie spomenuté produkty aglomerované do formy peliet.

Do týchto podpoložiek patria len produkty, ktorých obsah škrobu nepresahuje 28 % hmotnosti sušiny výrobku podľa metódy opísanej v časti L prílohy III k nariadeniu Komisie (ES) č. 152/2009 (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2009, s. 1) a ich obsah tuku stanovený podľa metódy opísanej v časť H prílohy III k nariadeniu Komisie (ES) č. 152/2009 (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2009, s. 1), nemôže presahovať 4,5 % hmotnosti sušiny produktu.

Produkty s vyšším obsahom škrobu alebo tukov sú zatriedené v 11. kapitole, alebo v podpoložkách 2302 10 10, 2302 10 90, 2309 90 41 alebo 2309 90 51. To isté platí pre tovar, ktorý obsahuje produkty extrahované z kukurice metódou inou, ako je výroba škrobu mokrým postupom (zvyšky z preosievania kukuričných zŕn, mleté kukuričné zrná, zvyšky z extrakcie oleja z kukuričných klíčkov suchým postupom a pod.).

Produkty zatriedené do týchto podpoložiek tiež nesmú obsahovať zvyšky z extrakcie oleja z kukuričných klíčkov mokrým postupom.

Koncentrované kukuričné máčacie kvapaliny patria do podpoložky 2303 10 90, nezávisle od ich obsahu bielkovín.

2303 10 90

Ostatné

Na účely tejto podpoložky zvyšky z výroby škrobu z maniokových koreňov znamenajú také produkty, ktoré majú obsah škrobu nepresahujúci 40 % hmotnosti, počítaného na sušinu.

Ak je ich obsah škrobu vyšší, tieto výrobky vo forme múky alebo krupice patria do podpoložiek 1106 20 10 alebo 1106 20 90. Výrobky vo forme peliet patria do podpoložky 0714 10.

Do tejto podpoložky tiež patria:

1.

krmivo z cirokového gluténu, s obsahom bielkovín zvyčajne najmenej 18 % hmotnosti a zložené hlavne z častí perikarpu a endospermu cirokových zŕn, cirokového gluténu a niekedy z koncentrovanej cirokovej máčacej kvapaliny, ktoré sú všetky vedľajšími produktmi výroby škrobu z ciroku.

Do tejto podpoložky patria iba produkty s obsahom škrobu nepresahujúcim 40 % hmotnosti, počítaným na sušinu.

Výrobky s vyšším obsahom škrobu patria všeobecne do 11. kapitoly alebo do položky 2302 alebo 2309;

2.

zvyšky z výroby škrobu, známe ako „sušené zemiakové rezky“. Obsah škrobu týchto zvyškov je všeobecne 50 % alebo viac hmotnosti.

Na stanovenie obsahu vlhkosti treba aplikovať metódu opísanú v časti A prílohy III k nariadeniu Komisie (ES) č. 152/2009 (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2009, s. 1).

Koncentrované kukuričné máčacie kvapaliny sú zatriedené do tejto podpoložky nezávisle od ich obsahu bielkovín.

2303 20 10 a 2303 20 90

Repné rezky, bagasa a ostatný odpad z výroby cukru

Srvátka, z ktorej bola z časti odstránená laktóza, sa nepovažuje za odpad z výroby cukru a nepatrí do týchto podpoložiek (položka 0404).

Do týchto podpoložiek patrí čiastočne alebo úplne odcukrovaná repa.

2303 30 00

Pivovarnícke alebo liehovarnícke mláto a odpad

Pozri vysvetlivky HS, položka 2303, prvý odsek, (E) body (1) až (5).

2304 00 00

Pokrutiny a ostatný pevný odpad, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii sójového oleja

Do tejto položky nepatria sójové vločky, tiež mleté, z ktorých nebol extrahovaný sójový olej (položka 2308).

2306

Pokrutiny a ostatný pevný odpad, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii rastlinných tukov alebo olejov, iné ako položky 2304 alebo 2305

2306 41 00

Zo semien repky alebo repky olejnej s nízkym obsahom kyseliny erukovej

Pozri poznámku 1 k podpoložke tejto kapitoly a vysvetlivky HS k podpoložke 2306 41.

2306 90 05

Z kukuričných klíčkov

Do tejto podpoložky patria zvyšky z extrakcie oleja z kukuričných klíčkov, získané suchým alebo mokrým postupom, ktoré zodpovedajú podmienkam doplnkovej poznámky 2 tejto kapitoly.

Produkty, ktoré nezodpovedajú týmto podmienkam sú všeobecne zatriedené do 11. kapitoly alebo položky 2302 alebo 2309.

2306 90 11 a 2306 90 19

Pokrutiny a ostatné zvyšky vznikajúce extrakciou olivového oleja

Termín „zvyšky vznikajúce extrakciou olivového oleja“ znamená iba produkty s obsahom tukových látok nepresahujúcich 8 % hmotnosti. Produkty (okrem kalu) s vyšším obsahom tukových látok sú zatriedené do rovnakej podpoložky ako základný materiál (podpoložka 0709 90 31 alebo 0709 90 39).

Na stanovenie obsahu tuku treba aplikovať metódu opísanú v prílohe XV k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2568/91 (Ú. v. ES L 248, 5.9.1991, s. 1).

2307 00

Vínny kal; vínny kameň

2307 00 11

S celkovým hmotnostným alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 7,9 % mas a obsahom sušiny najmenej 25 % hmotnosti

Pozri doplnkovú poznámku 3 k tejto kapitole a príslušné vysvetlivky.

2307 00 90

Vínny kameň

Pozri vysvetlivky HS k položke 2307, druhý odsek.

2308 00

Rastlinné materiály a rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie produkty, tiež vo forme peliet, druhov používaných ako krmivo pre zvieratá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

2308 00 11

S celkovým hmotnostným alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 4,3 % mas a obsahom sušiny nie menším ako 40 % hmotnosti

Pozri doplnkovú poznámku 3 k tejto kapitole a príslušné vysvetlivky.

2308 00 40

Žalude a konské gaštany; ovocné výlisky, iné ako hroznové

Ovocné výlisky, iné ako hroznové, zahŕňajú „pomarančové bunky“, t. j. produkty pozostávajúce z časti pomarančov, ktoré sa počas lisovania dostali do šťavy a po precedení už takmer neobsahujú akúkoľvek zložku ovocnej dužiny, ale obsahujú hlavne bunkové membrány a albedo. Tieto produkty sú pridávané do rozriedených koncentrátov pomarančového džúsu a nealkoholických nápojov.

2308 00 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria produkty špecifikované v bodoch (2), (3), (4), (6), (7), (8) a (9) v druhom odseku vysvetliviek HS k položke 2308.

Do tejto podpoložky patria tiež sójové struky, tiež mleté, z ktorých nebol extrahovaný sójový olej.

2309

Prípravky druhov používaných ako krmivo pre zvieratá

Pozri poznámku 1 k tejto kapitole.

Na stanovenie obsahu škrobu sa použije polarimetrická metóda (nazývaná aj ako modifikovaná Ewersova metóda), ktorá je uvedená v časti L prílohy III k nariadeniu Komisie (ES) č. 152/2009 (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2009, s. 1).

Hmotnostný obsah škrobu v prípravkoch používaných ako krmivo pre zvieratá v zmysle položky 2309 sa stanoví enzymatickou analytickou metódou uvedenou v prílohe nariadeniu Komisie (ES) č. 121/2008 (Ú. v. EÚ L 37, 12.2.2008, s. 3) v prípadoch, keď sú vo významnom množstve prítomné tieto kŕmne suroviny:

a)

výrobky z (cukrovej) repy, ako sú vylúhované rezky z (cukrovej) repy, melasa z (cukrovej) repy, vylúhované rezky z (cukrovej) repy s melasou, výpalky z (cukrovej) repy, (repný) cukor;

b)

citrusová dužina;

c)

ľanové semeno; ľanové výlisky; ľanový šrot extrahovaný;

d)

repkové semeno; repkové výlisky; repkový šrot extrahovaný; šupky repkového semena;

e)

slnečnicové semeno; slnečnicový šrot extrahovaný; čiastočne lúpané, extrahované slnečnicové semeno;

f)

výlisky z kopry; kokosový šrot extrahovaný;

g)

zemiaková dužina;

h)

sušené kvasnice;

ij)

produkty bohaté na inulín (napríklad rezky a múčka zo slnečnice hľuznatej (topinambur));

k)

oškvarky.

V prípade, že prítomnosť škrobu v prípravkoch používaných ako krmivo pre zvieratá v zmysle položky 2309 nie je jednoznačná, na overenie jeho prítomnosti je možné použiť kvalitatívnu mikroskopickú metódu.

Pokiaľ ide o mliečne výrobky, pozri doplnkovú poznámku 4 k tejto kapitole. Obsah mliečnych výrobkov a obsah škrobu sa vypočítajú vo výrobku v stave, v akom bol dodaný.

2309 10 11 až 2309 10 90

Krmivo pre psy alebo mačky, v balení na predaj v malom

Do týchto podpoložiek patria hračky na žuvanie pre psov, predkladané v rôznych formách, ako sú krúžky a kosti, ktoré pozostávajú z mletých kúskov hovädzej kože, želatíny, glukózového sirupu (ako spojivo), farbiva, hydrolyzátu rastlinných proteínov, stabilizátora a v prípade krúžkov, múčky z mäsa a kostí, ktoré možno zjesť celé.

2309 90 10

Rozpustné výrobky („solubles“) z rýb alebo morských cicavcov

Pozri vysvetlivky HS k položke 2309, časť (II), (B), posledný odsek, bod (1).

2309 90 20

Výrobky uvedené v doplnkovej poznámke 5 k tejto kapitole

Použitie kukuričných máčacích kvapalín ako rastového média (živný roztok) môže viesť k výskytu zvyškov mŕtvych fermentačných činidiel s koncentráciou obyčajne nepresahujúcou 2 % v týchto produktoch. Tieto produkty sú detekovateľné mikroskopom.

Navyše, produkty obsahujúce zvyšky máčacej kvapaliny používané v niektorých fermentačných procesoch obsahujú vo veľmi malých množstvách nasledujúce látky: amyloglukozidázu, alfa amylázu, xantánovú gumu, kyselinu mliečnu, kyselinu citrónovú, lyzín, treonín, tryptofán.

Máčacie kvapaliny z kukurice obsahujú už niektoré z týchto látok (napr. aminokyseliny) vo veľmi malých množstvách a zvýšenie ich koncentrácie počas fermentácie je nepatrné.

Produkty s obsahom škrobu alebo tuku presahujúcim limity opísané v doplnkovej poznámke 5 sú zatriedené do podpoložky 2309 90 41 alebo 2309 90 51.

Zhodu so zvyškami pri výrobe škrobu z kukurice dovezenej z USA treba overiť podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1375/2007 (Ú. v. EÚ L 307, 24.11.2007, s. 5).

24.   KAPITOLA

TABAK A VYROBENÉ NÁHRADKY TABAKU

2401

Nespracovaný tabak; tabakový zvyšok

V súvislosti s tabakom v prirodzenom stave alebo s tabakom v nespracovanom stave pozri vysvetlivky HS k položke 2401, odsek 1.

Treba upozorniť, že:

a)

„tabak sušený regulovanou cirkuláciou teplého vzduchu“ (flue-cured) typu Virginia znamená tabak sušený za umelých atmosférických podmienok procesom regulácie tepla a ventilácie bez toho, aby tabakové listy prišli do kontaktu s dymom a výparmi; farba takto sušeného tabaku je obvykle v rozpätí od citrónovej až po veľmi tmavú oranžovú alebo červenú. Iné zafarbenie a kombinácie farieb často závisia od rozdielov v zrelosti alebo v kultivácii a v metódach sušenia.;

b)

„tabak sušený prirodzenou cirkuláciou vzduchu, svetlý“ (light air-cured) typu Burley (vrátane Burley hybridov) znamená tabak sušený za prirodzených atmosférických podmienok a bez vône dymu a výparov v prípade, ak bolo aplikované doplnkové teplo alebo vzdušná cirkulácia; farba listov je obvykle v rozpätí od svetlohnedej až do červena. Iné zafarbenie a kombinácie farieb často závisia od rozdielov v zrelosti alebo v kultivácii a v metódach sušenia;

c)

„tabak sušený prirodzenou cirkuláciou vzduchu, svetlý“ (light air-cured) typu Maryland znamená tabak sušený za prirodzených atmosférických podmienok a bez vône dymu a výparov v prípade, ak bolo aplikované doplnkové teplo alebo vzdušná cirkulácia; farba listov je obvykle v rozpätí od svetložltej až po tmavú čerešňovú červenú. Iné zafarbenie a kombinácie farieb často závisia od rozdielov v zrelosti alebo v kultivácii a v metódach sušenia;

d)

„tabak sušený dymom nad ohňom“ (fire-cured) znamená tabak sušený za umelých atmosférických podmienok, a to použitím otvoreného ohňa, pričom dym z dreva bol tabakom čiastočne absorbovaný. Listy takéhoto tabaku sú všeobecne hrubšie ako listy Burley tabaku, tabaku sušeného teplým vzduchom alebo Maryland tabaku, z príslušnej rastovej pozície na byli rastliny. Farby sú obvykle v rozpätí od žltohnedej až po silne tmavohnedú. Iné zafarbenie a kombinácie farieb často závisia od rozdielov v zrelosti alebo v kultivácii a v metódach sušenia.

„Tabak sušený na slnku“ (sun-cured) je tabak sušený na otvorenom priestranstve priamo slnečným teplom za bieleho dňa.

Do tejto položky nepatria zelené tabakové rastliny a priesady (položka 0602).

2401 30 00

Tabakový zvyšok

Okrem produktov opísaných vo vysvetlivkách HS k položke 2401, odsek (2), do tejto podpoložky tiež patrí:

1.

odpad, ktorý vznikol manipuláciou s tabakovými listami; obchodne je všeobecne známy ako („offal“), ale často býva rôzne opísaný v členských štátoch ako „smalls“, „winnowings“, „sweepings“, „kirinti“ alebo „broquelins“ atď. Všeobecne obsahuje nečistoty alebo cudzie častice ako prach, rastlinný odpad, textilné vlákna. Niekedy je z tohto odpadu odstránený preosievaním;

2.

odpad z tabakových listov obchodne známy ako „siftings“ a získaný preosievaním vyššie spomenutého zvyšku;

3.

odpad získaný z výroby cigár opísaný ako „cuttings“ (odrezky) a obsahujúci kúsky odrezkov z listov;

4.

prach získaný preosievaním vyššie spomenutého zvyšku.

Do tejto podpoložky nepatrí tabakový odpad pripravený na predaj ako tabak na fajčenie alebo žuvací tabak, šnupací tabak, alebo tabakový prášok, alebo ktorý je upravený so zámerom, aby bol použiteľný ako tabak na fajčenie, žuvací tabak, šnupací tabak alebo tabakový prášok (položka 2403).

2402

Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek

2402 10 00

Cigary, cigary s odrezanými koncami a cigarky obsahujúce tabak

Cigary, cigary s odrezanými koncami a cigarky sú tabakové povrazce, ktoré možno fajčiť v stave, akom sa nachádzajú,

1.

pozostávajú výlučne z prírodného tabaku alebo

2.

majú vonkajší krycí list z prírodného tabaku alebo

3.

majú náplň, ktorú tvorí zmes z kúskov tabaku získaných priemyselným spracovaním listov tabaku, nie však ich rezaním na vlákna, vonkajší krycí list obvyklej farby cigár, ktorý pokrýva celý výrobok vrátane prípadného filtra, ale nie náustok v prípade cigár s náustkom, a obalový list, pričom krycí list aj obalový list sú z rekonštituovaného tabaku podpoložky 2403 91 00, ak jednotková hmotnosť tabakového povrazca bez filtra alebo náustku nie je nižšia ako 1,2 gramu a ak krycí list je ovinutý do formy špirály v ostrom uhle najmenej 30° k pozdĺžnej osi celého povrazca, alebo

4.

majú náplň, ktorú tvorí zmes z kúskov tabaku získaných priemyselným spracovaním listov tabaku, nie však ich rezaním na vlákna, a vonkajší krycí list obvyklej farby cigár z rekonštituovaného tabaku, podpoložky 2403 91 00, ktorý pokrýva celý výrobok vrátane prípadného filtra, ale nie náustok v prípade cigár s náustkom, ak jednotková hmotnosť tabakového povrazca bez filtra alebo náustku nie je menšia ako 2,3 gramu a vonkajší obvod najmenej na jednej tretine dĺžky nie je menší ako 34 mm.

Za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok, výrobky s krycím listom alebo krycím listom a obalovým listom z rekonštituovaného tabaku, ktoré môžu čiastočne pozostávať z iných látok ako tabak, sú zatriedené do tejto podpoložky.

2402 20 10 a 2402 20 90

Cigarety obsahujúce tabak

Cigarety sú tabakové povrazce, ktoré možno fajčiť v stave, v akom sa nachádzajú, a nepatria do kategórie cigár ani cigarok (pozri vysvetlivky k podpoložke 2402 10 00).

Za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok výrobky, ktoré obsahujú čiastočne iné látky ako tabak, sú zatriedené do týchto podpoložiek.

Do týchto podpoložiek nepatria výrobky, ktoré sú vyrobené výlučne z iných látok ako tabak (podpoložka 2402 90 00, alebo ak sú určené na lekárske účely, 30. kapitola).

2402 90 00

Ostatné

Do tejto podpoložky patria cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety vyrobené výlučne z tabakových náhradiek, napríklad cigarety vyrobené zo špeciálne upravených listov šalátového druhu, neobsahujúce ani tabak, ani nikotín.

2403

Ostatný spracovaný tabak a spracované tabakové náhradky; „homogenizovaný“ alebo „rekonštituovaný“ tabak; tabakové výťažky a esencie

2403 10 10 a 2403 10 90

Tabak na fajčenie, tiež obsahujúci tabakové náhradky v akomkoľvek pomere

Tabak na fajčenie je tabak, ktorý bol rezaný alebo inak rozdrobený, zvláknený alebo zlisovaný na pásky, ktorý možno fajčiť bez ďalšieho priemyselného spracovania.

Tabakový zvyšok, ktorý je spôsobilý na fajčenie a ktorý je dodávaný na maloobchodný predaj, je tabakom na fajčenie, ak nezodpovedá opisu pre cigary, cigarky alebo cigarety (pozri vysvetlivky k podpoložkám 2402 10 00, 2402 20 10 a 2402 20 90).

Výrobky, ktoré pozostávajú výlučne alebo čiastočne z iných látok ako tabak, sú tiež zatriedené do týchto podpoložiek za predpokladu, že sú v súlade s vyššie uvedenou definíciou, výnimku tvoria výrobky vyrobené výlučne z iných látok ako tabak, určené na lekárske použitie (30. kapitola).

Do týchto podpoložiek patrí narezaná cigaretová zmes („cut cigarette rag“), ktorá je konečnou tabakovou zmesou na výrobu cigariet.

2403 91 00

„Homogenizovaný“ alebo „rekonštituovaný“ tabak

Pozri vysvetlivky HS k položke 2403, prvý odsek, bod (6).

2403 99 10

Žuvací a šnupací tabak

Žuvací tabak je tabak vo forme zmotkov, kúskov, plátkov, kociek a blokov, ktorý je špeciálne pripravený na žuvanie, ale nie na fajčenie, a ktorý je dodávaný na maloobchodný predaj.

Šnupací tabak je tabak v práškovej alebo v zrnitej forme, ktorý je špeciálne upravený tak, aby sa mohol šnupať, ale nie fajčiť.

Za predpokladu, že sú splnené vyššie uvedené podmienky, výrobky obsahujúce z časti iné látky ako tabak sú zatriedené do tejto podpoložky.

2403 99 90

Ostatné

Do tejto podpoložky patria:

1.

tabakové výťažky a esencie opísané vo vysvetlivkách HS k položke 2403, prvý odsek, bod (7);

2.

mletý tabak (tabakový prášok);

3.

stočené, voňavé a fermentované brazílske tabaky zlisované do guľatého tvaru (Mangotes);

4.

expandovaný tabak.

TRIEDA V

NERASTNÉ VÝROBKY

25.   KAPITOLA

SOĽ; SÍRA; ZEMINY A KAMENE; SADRA, VÁPNO A CEMENT

Poznámka 1

Flotácia je určená na oddelenie zložiek bohato zastúpených v nerastných látkach od hlušiny tak, že sa vyplavia na hladinu vody, do ktorej bola ponorená, zatiaľ čo hlušina sa usadí na dne.


2501 00

Soľ (vrátane stolovej soli a denaturovanej soli) a čistý chlorid sodný, tiež vo vodnom roztoku alebo obsahujúce pridaný prostriedok proti spekaniu alebo na zabezpečenie tekutosti; morská voda

2501 00 31

Na chemickú transformáciu (separácia Na od Cl) na výrobu ostatných výrobkov

Za predpokladu, že zodpovedajú príslušným predpisom, do tejto podpoložky patrí soľ, tiež denaturovaná, určená na výrobu kyseliny chlórovodíkovej, chlóru, chloridu vápenatého, dusičnanu sodného, chlórnanu sodného, síranu sodného, uhličitanu sodného, hydroxidu sodného, chlorečnanu sodného, chloristanu sodného a kovového sodíka.

2501 00 51

Denaturované alebo na priemyselné použitie (vrátane rafinácie), iné ako na konzerváciu a príprava potravín na ľudskú alebo zvieraciu konzumáciu

Za predpokladu, že zodpovedajú príslušným predpisom, do tejto položky patrí:

1.

denaturovaná soľ na akékoľvek použitie, okrem denaturovanej soli podpoložky 2501 00 31;

2.

soľ na rafináciu; „rafinácia“ v tomto zmysle znamená len čistenie takými postupmi, pri ktorých je soľ rozpustená;

3.

soľ na priemyselné použitie, iné ako na chemickú transformáciu, alebo konzerváciu, alebo prípravu potravín na ľudskú alebo živočíšnu konzumáciu. „Soľ na priemyselné použitie“ je soľ používaná v priemysle ako surovina alebo medziprodukt používaný pri operáciách priemyselnej výroby (napr. v metalurgii, vo farbiarniach, v kožiarskom a v kožušníckom priemysle, na výrobu mydla, pri chladení a v keramickom priemysle).

Soľ, iná ako denaturovaná soľ, používaná na solenie cestných komunikácií patrí do podpoložky 2501 00 99.

2501 00 91

Soľ vhodná na ľudskú konzumáciu

Soľ na ľudskú konzumáciu je nedenaturovaná soľ, ktorá je vhodná priamo na domáce alebo priemyselné účely ako ochucujúci alebo konzervačný prostriedok do potravín. Zvyčajne má vysoký stupeň čistoty a je rovnomerne biela.

2501 00 99

Ostatné

Do tejto podpoložky patrí nedenaturovaná soľ používaná ako rozmrazovací prostriedok v zimnom období a soľ používaná ako krmivo pre zvieratá (napr. soľ na lízanie).

2503 00

Síra všetkých druhov, iná ako sublimovaná síra, zrážaná síra a koloidná síra

2503 00 10

Surová alebo nerafinovaná síra

Do tejto podpoložky patria rôzne druhy síry uvedené vo vysvetlivkách HS k položke 2503, prvý odsek, body (1) až (4). Tieto druhy síry sú obyčajne vo forme blokov, kusov alebo prachu.

2503 00 90

Ostatná

Do tejto podpoložky patria rôzne druhy síry uvedené vo vysvetlivkách HS k položke 2503, prvý odsek, body (5) až (7). Táto síra je obyčajne vo forme tyčí alebo malých doštičiek (rafinovaná síra), alebo v prášku („preosievaná síra“, „vzduchom ventilovaná síra“, „rozprášená síra“).

2508

Ostatné íly (okrem expandovaných ílov položky 6806), andaluzit, kyanit a silimanit, tiež kalcinované; mullit; šamotové alebo dinasové hlinky

2508 10 00

Bentonit

Pozri vysvetlivky HS k položke 2508, tretí odsek, bod (1).

V prírode vyskytujúce sa bentonity majú zvyčajne pH hodnotu medzi 6 a 9,5 (po 1 hod. státia v 5 % vodnej suspenzii) a obsah uhličitanu sodného je menší ako 2 %; ich celkový obsah vymeniteľného sodíka a vápnika nie je vyšší ako 80 meq/100 g. Existujú dva typy: nízkonapučiavajúci vápnik a vysokonapučiavajúci sodík (stupeň napučania je nižší ako 7 ml/g alebo vyšší ako 12 ml/g).

Niektoré v prírode sa vyskytujúce bentonity môžu mať vlastnosti odlišné od týchto hodnôt; toto je prípad, keď sa líši v niekoľkých vlastnostiach, a vtedy bentonit sa všeobecne považuje za aktivovaný.

Aktivované bentonity všeobecne patria do podpoložky 3802 90 00.

2511

Prírodný síran bárnatý (ťaživec); prírodný uhličitan bárnatý (witerit), tiež kalcinovaný, iný ako oxid bárnatý položky 2816

2511 10 00

Prírodný síran bárnatý (ťaživec)

Ťaživec (baryt) obsahuje rôzne množstvo oxidu železa, hliníka, uhličitanu sodného a oxidu kremičitého (kremeňa). Keďže je tento výrobok viac vyhľadávaný v bielej forme, na účely odstránenia farebných zložiek (zväčša nažltlých) je drvený, triedený a potom rozomletý a čistený plavením.

2511 20 00

Prírodný uhličitan bárnatý (witerit)

Witerit sa vyskytuje vo forme kosoštvorcových kryštálov alebo ako nažltlá hmota, ktorá je vo vode nerozpustná.

2513

Pemza; šmirgeľ; prírodný korund, prírodný granát a ostatné prírodné brusivá, tiež tepelne upravené

2513 20 00

Šmirgeľ, prírodný korund, prírodný granát a ostatné prírodné brusivá

Na účely tejto podpoložky medzi ostatné prírodné brusivá patria tripoli známe ako „zvetrané kamene“, je to popolavosivý výrobok používaný ako jemné brusivo alebo na leštenie.

2516