EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document BUDG_AD(2018)625572

STANOVISKO Výboru pre rozpočet pre Výbor pre rybárstvo k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom a rybárskom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 (COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)) Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Eider Gardiazabal Rubial

AD/2018/625572