EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 25e5ab41-11b4-4eec-8794-6a3182a22578

Consolidated text: Rozhodnutie Komisie z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje zoznam subjektov, ktorých výskumní pracovníci majú na vedecké účely prístup k dôverným údajom (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 1664) (Text s významom pre EHP) (2004/452/ES)