EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:380:FULL

Úradný vestník Európskej únie, C 380, 3. októbra 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 380

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 65
3. októbra 2022


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2022/C 380/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2022/C 380/02

Vec C-365/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Belgicko) 7. júna 2022 – IT/État belge

2

2022/C 380/03

Vec C-422/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy (Poľsko) 22. júna 2022 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu/TE

2

2022/C 380/04

Vec C-433/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) 30. júna 2022 – Autoridade Tributária e Aduaneira/HPA – Construções SA

3

2022/C 380/05

Vec C-442/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 5. júla 2022 – P sp. z o.o./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

3

2022/C 380/06

Vec C-451/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 7. júla 2022 – RTL Nederland BV, RTL Nieuws BV; ďalší účastník konania: Minister van Infrastructuur en Waterstaat

4

2022/C 380/07

Vec C-463/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht München (Nemecko) 12. júla 2022 – DP/BMW Bank GmbH

5

2022/C 380/08

Vec C-484/22: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 20. júla 2022 – Bundesrepublik Deutschland/GS, zastúpený rodičmi

5

2022/C 380/09

Vec C-535/22 P: Odvolanie podané 9. augusta 2022: Aeris Invest Sàrl proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) z 1. júna 2022 vo veci T-628/17, Aeris Invest/Komisia a SRB

6

 

Všeobecný súd

2022/C 380/10

Vec T-396/22: Žaloba podaná 28. júna 2022 – Landesbank Baden-Württemberg/SRB

8

2022/C 380/11

Vec T-397/22: Žaloba podaná 28. júna 2022 – Bayerische Landesbank/SRB

9

2022/C 380/12

Vec T-398/22: Žaloba podaná 28. júna 2022 – Deutsche Bank/SRB

10

2022/C 380/13

Vec T-399/22: Žaloba podaná 28. júna 2022 – Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale/SRB

11

2022/C 380/14

Vec T-400/22: Žaloba podaná 28. júna 2022 – Berlin Hyp/SRB

13

2022/C 380/15

Vec T-401/22: Žaloba podaná 29. júna 2022 – DVB Bank/SRB

13

2022/C 380/16

Vec T-402/22: Žaloba podaná 29. júna 2022 – DZ Hyp/SRB

14

2022/C 380/17

Vec T-403/22: Žaloba podaná 29. júna 2022 – DZ Bank/SRB

14

2022/C 380/18

Vec T-404/22: Žaloba podaná 29. júna 2022 – Deutsche Kreditbank/SRB

15

2022/C 380/19

Vec T-442/22: Žaloba podaná 12. júla 2022 – PU/Európska prokuratúra

16

2022/C 380/20

Vec T-443/22: Žaloba podaná 12. júla 2022 – PV/Európska prokuratúra

17

2022/C 380/21

Vec T-448/22: Žaloba podaná 20. júla 2022 – PW/ESVČ

18

2022/C 380/22

Vec T-449/22: Žaloba podaná 20. júla 2022 – Evonik Operations/Komisia

18

2022/C 380/23

Vec T-484/22: Žaloba podaná 8. augusta 2022 – QN/eu-LISA

19

2022/C 380/24

Vec T-485/22: Žaloba podaná 2. augusta 2022 – Švédsko/Komisia

20

2022/C 380/25

Vec T-491/22: Žaloba podaná 8. augusta 2022 – Zitro International/EUIPO – e-gaming (Smajlík s cylindrom)

21

2022/C 380/26

Vec T-493/22: Žaloba podaná 10. augusta 2022 – Cecoforma a Sopexa/REA

22

2022/C 380/27

Vec T-495/22: Žaloba podaná 11. augusta 2022 – UGA Nutraceuticals/EUIPO – BASF (OMEGOR)

22

2022/C 380/28

Vec T-496/22: Žaloba podaná 11. augusta 2022 – UGA Nutraceuticals/EUIPO – BASF (OMEGOR VITALITY)

23

2022/C 380/29

Vec T-504/22: Žaloba podaná 18. augusta 2022 – Levantur/EUIPO – Fantasia Hotels & Resorts (Fantasia BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS)

24

2022/C 380/30

Vec T-505/22: Žaloba podaná 18. augusta 2022 – Levantur/EUIPO – Fantasia Hotels & Resorts (LUXURY BAHIA PRINCIPE FANTASIA Don Pablo Collection)

25

2022/C 380/31

Vec T-510/22: Žaloba podaná 22. augusta 2022 – Sastela/EUIPO – Zenergo (Tante Mitzi Caffè CAFFÈ – STRUDEL – BARETTO)

25

2022/C 380/32

Vec T-514/22: Žaloba podaná 24. augusta 2022 – Vitromed/EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

26


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

(2022/C 380/01)

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 368, 26.9.2022

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 359, 19.9.2022

Ú. v. EÚ C 340, 5.9.2022

Ú. v. EÚ C 326, 29.8.2022

Ú. v. EÚ C 318, 22.8.2022

Ú. v. EÚ C 311, 16.8.2022

Ú. v. EÚ C 303, 8.8.2022

Tieto texty sú dostupné na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/2


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Belgicko) 7. júna 2022 – IT/État belge

(Vec C-365/22)

(2022/C 380/02)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: IT

Odporca: État belge

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 311 ods. 1 bod 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1) vykladať v tom zmysle, že motorové vozidlá po dobe životnosti, ktoré nadobudol podnik predávajúci ojazdené vozidlá a vraky od osôb uvedených v článku 314 smernice a ktoré sú určené na predaj „na náhradné diely“, pričom z nich tieto diely neboli demontované, predstavujú použitý tovar v zmysle tohto ustanovenia?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/2


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy (Poľsko) 22. júna 2022 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu/TE

(Vec C-422/22)

(2022/C 380/03)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Najwyższy

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu

Žalovaná: TE

Prejudiciálne otázky

1.

Je štátna inštitúcia, ktorá vystavila formulár A1 a ktorá ex offo – bez žiadosti príslušnej inštitúcie dotknutého členského štátu – plánuje anulovať/zrušiť alebo zneplatniť vydaný formulár, povinná uskutočniť postup hľadania dohody s príslušnou inštitúciou iného členského štátu na analogických zásadách, aké zaväzujú na základe článkov 6 a 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (1)?

2.

Má sa postup hľadania dohody uskutočniť ešte pred anulovaním/zrušením alebo zneplatnením vydaného formulára, alebo je toto anulovanie/zrušenie, resp. zneplatnenie len dočasné, predbežné (článok 16 ods. 2) a stane sa konečným v prípade, že dotknutá inštitúcia členského štátu v tejto veci nevznesie výhrady alebo nezaujme odlišné stanovisko?


(1)  Ú. v. EÚ L 284, 2009, s. 1.


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/3


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) 30. júna 2022 – Autoridade Tributária e Aduaneira/HPA – Construções SA

(Vec C-433/22)

(2022/C 380/04)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supremo Tribunal Administrativo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Autoridade Tributária e Aduaneira

Odporkyňa: HPA – Construções SA

Prejudiciálna otázka

Bráni príloha IV bod 2 smernice o DPH (1) ustanoveniu vnútroštátneho práva, podľa ktorého sa znížená sadzba DPH môže uplatniť len na zákazky na stavebné práce na účely opravy a obnovy súkromných obytných nehnuteľností, ktoré sú v čase vykonávania týchto činností obývané?


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/3


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 5. júla 2022 – P sp. z o.o./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

(Vec C-442/22)

(2022/C 380/05)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľka: P sp. z o.o.

Odporca: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 203 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1) vykladať v tom zmysle, že v prípade, že pracovník zdaniteľnej osoby podliehajúcej DPH vystavil falošnú faktúru s uvedenou DPH, na ktorej bez vedomia a súhlasu zamestnávateľa ako zdaniteľnej osoby uviedol jeho údaje, za osobu, ktorá uvedie DPH na faktúre, platiacu DPH treba považovať:

zdaniteľnú osobu na účely DPH, ktorej údaje boli neoprávnene použité vo faktúre, alebo

pracovníka, ktorý neoprávnene uviedol DPH na faktúre, pričom použil údaje subjektu, ktorý je zdaniteľnou osobou podliehajúcou DPH?

2.

Je pre odpoveď na otázku, koho treba v zmysle článku 203 uvedenej smernice Rady 2006/112/ES považovať za osobu, ktorá uvedie DPH na faktúre, platiacu DPH za takých okolností, aké sú uvedené v prvej otázke, významné, či zdaniteľnej osobe na účely DPH zamestnávajúcej pracovníka, ktorý neoprávnene uviedol na faktúre týkajúcej sa DPH údaje zdaniteľnej osoby, ktorá ho zamestnáva, možno vytýkať nedostatok náležitej starostlivosti v dohľade nad pracovníkom?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 7. júla 2022 – RTL Nederland BV, RTL Nieuws BV; ďalší účastník konania: Minister van Infrastructuur en Waterstaat

(Vec C-451/22)

(2022/C 380/06)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad van State

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: RTL Nederland BV, RTL Nieuws BV

Žalovaný: Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Prejudiciálne otázky

1.

Čo sa má rozumieť pod údajmi o „udalostiach“ a „primeranou úrovňou dôvernosti“ v zmysle článku 15 ods. 1 nariadenia č. 376/2014 (1) a v kontexte slobody prejavu a práva na informácie zakotvených v článku 11 Charty a v článku 10 EDĽP?

2.

Má sa článok 15 ods. 1 nariadenia č. 376/2014 v kontexte slobody prejavu a práva na informácie zakotvených v článku 11 Charty a v článku 10 EDĽP vykladať v tom zmysle, že je zlučiteľný s takou vnútroštátnou právnou úpravou, o akú ide v konaní vo veci samej, podľa ktorej o ohlásených udalostiach nesmie byť zverejnená vôbec žiadna informácia?

3.

V prípade zápornej odpovede na druhú otázku: Smie príslušný vnútroštátny orgán uplatňovať všeobecnú vnútroštátnu právnu úpravu zverejňovania, podľa ktorej sa informácie nesprístupňujú, pokiaľ záujem na ich sprístupnení neprevažuje nad záujmami, ktoré súvisia napríklad so vzťahmi s inými štátmi a medzinárodnými organizáciami, inšpekciou, kontrolou a dohľadom prostredníctvom štátnych orgánov, rešpektovaním súkromia a zabránením neprimeranému zvýhodňovaniu alebo znevýhodňovaniu fyzických alebo právnických osôb?

4.

Záleží pri uplatňovaní všeobecnej vnútroštátnej právnej úpravy zverejňovania na tom, či ide o informácie z národnej databázy alebo o informácie z hlásení, ktoré sú obsiahnuté v iných dokumentoch, napríklad v politických dokumentoch, alebo o informácie o takýchto hláseniach?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 376/2014 z 3. apríla 2014 o ohlasovaní udalostí, ich analýze a na ne nadväzujúcich opatreniach v civilnom letectve, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 a ktorým sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES a nariadenia Komisie (ES) č. 1321/2007 a (ES) č. 1330/2007 (Ú. v. EÚ L 122, 2014, s. 18)


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/5


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht München (Nemecko) 12. júla 2022 – DP/BMW Bank GmbH

(Vec C-463/22)

(2022/C 380/07)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht München

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: DP

Žalovaná: BMW Bank GmbH

Prejudiciálne otázky

1.

Ide o zmluvu uzavretú na diaľku v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2002/65/ES (1) a článku 2 bodu 7 smernice 2011/83/EÚ (2) aj v tom prípade, ak pri zmluvných rokovaniach existoval osobný kontakt len so sprostredkovateľom úveru, ktorý pre obchodníka na základe jeho poverenia pripravuje zmluvy so spotrebiteľmi, ale sám nemá splnomocnenie na uzavretie predmetných zmlúv?

2.

Ide o zmluvu uzavretú mimo prevádzkových priestorov obchodníka v zmysle článku 2 bodov 8 a 9 smernice 2011/83/EÚ, ak zmluvné rokovania prebiehajú v prevádzkových priestoroch sprostredkovateľa úveru, ktorý pre obchodníka na základe jeho poverenia pripravuje zmluvy so spotrebiteľmi, ale sám nemá splnomocnenie na uzavretie predmetných zmlúv?

3.

Majú leasingové zmluvy na kúpu motorových vozidiel s odpočtom najazdených kilometrov uzatvorené so spotrebiteľom povahu zmlúv o finančných službách podľa článku 2 písm. a) smernice 2002/65/ES, ktorý bol prebratý článkom 2 bodom 12 smernice 2011/83/EÚ?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES (Ú. v. ES L 271, 2002, s. 16; Mim. vyd. 06/001, s. 321).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 2011, s. 64).


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/5


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 20. júla 2022 – Bundesrepublik Deutschland/GS, zastúpený rodičmi

(Vec C-484/22)

(2022/C 380/08)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Bundesrepublik Deutschland

Odporca v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: GS, zastúpený rodičmi

Za účasti: Vertreterin des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 5 prvý pododsek písm. a) a b) smernice 2008/115/ES (1) vykladať v tom zmysle, že nevyhnutne bráni zákonnosti rozhodnutia o návrate vydanému proti maloletému príslušníkovi tretej krajiny, ktorým sa súčasne zamietne jeho žiadosť o priznanie medzinárodnej ochrany a stanoví sa mu lehota pre opustenie územia krajiny v dĺžke 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia, ak zo zákonných dôvodov nesmie byť ani jeden z rodičov na neurčitú dobu vrátený do krajiny uvedenej v článku 3 bode 3 smernice 2008/115/ES, a preto nemožno od maloletej osoby spravodlivo žiadať, aby opustila územie členského štátu na základe jej chránených rodinných vzťahov (článok 7 a 24 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie (2), článok 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd) alebo stačí, že sa najlepší záujem dieťaťa a rodinné vzťahy v zmysle článku 5 prvého pododseku písm. a) a b) smernice 2008/115/ES zohľadnia vo vnútroštátnej zákonnej úprave po vydaní rozhodnutia o vrátení v podobe odkladu výkonu odsunu?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 2008, s. 98).

(2)  Ú. v. ES C 364, 2000, s. 1.


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/6


Odvolanie podané 9. augusta 2022: Aeris Invest Sàrl proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) z 1. júna 2022 vo veci T-628/17, Aeris Invest/Komisia a SRB

(Vec C-535/22 P)

(2022/C 380/09)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Aeris Invest Sàrl (v zastúpení: R. Vallina Hoset, E. Galán Burgos a M. Varela Suárez, abogados)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB), Španielske kráľovstvo, Európsky parlament, Rada Európskej únie, Banco Santander, SA

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

i)

zrušil rozsudok tretej rozšírenej komory Všeobecného súdu z 1. júna 2022, Aeris Invest/Komisia a SRB, T-628/17, EU:T:2022:315 a následne

zrušil rozhodnutie SRB/EES/2017/08 Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií zo 7. júna 2017o prijatí opatrení na riešenie krízovej situácie v prípade banky Banco Popular Español, S.A.

zrušil rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1246 zo 7. júna 2017, ktorým sa schvaľuje program riešenia krízových situácií banky Banco Popular Español S.A.;

určil, že články 15 a 22 nariadenia 806/2014 (1) sú neuplatniteľné na základe článku 277 ZFEÚ.

ii)

zaviazal Európsku komisiu a Jednotnú radu pre riešenie krízových situácií na náhradu trov konania na obidvoch stupňoch.

iii)

subsidiárne voči predchádzajúcemu návrhu vrátil vec Všeobecnému súdu na ďalšie konanie a určil, že o trovách konania sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania proti napadnutému rozsudku odvolateľka uvádza osem odvolacích dôvodov.

prvom odvolacom dôvode odvolateľka poukazuje na to, že napadnutý rozsudok porušuje článok 47 Charty základných práv Európskej únie („Charta“) a článok 296 Zmluvy o fungovaní Európskej únie („ZFEÚ“), keďže tento rozsudok konštatuje že odôvodnenie napadnutého rozhodnutia je dostatočné a nie je kontradiktórne.

druhom odvolacom dôvode odvolateľka uvádza, že napadnutý rozsudok porušuje článok 47 Charty, keď konštatuje: i) že odvolateľka je treťou osobou, ii) že dôvernosť rozhodnutia o riešení krízovej situácie, hodnotenia 1 a hodnotenia 2 sú opodstatnené, iii) že odôvodnenie sa môže odhaliť až po podaní žaloby, a iv) že celé znenie rozhodnutia o riešení krízovej situácie nie je relevantné pre riešenie sporu.

treťom odvolacom dôvode odvolateľka uvádza, že napadnutý rozsudok porušuje článok 18 nariadenia 806/2014 („SRMR“), povinnosť náležitej starostlivosti a článok 296 ZFEÚ, keďže neboli zohľadnené relevantné prvky a existovali aj alternatívne riešenia.

Vo štvrtom odvolacom dôvode odvolateľka uvádza, že napadnutý rozsudok obsahuje právne pochybenie, pokiaľ ide o uplatniteľnosť článkov 14 a 20 SRMR, porušuje povinnosť náležitej starostlivosti a článok 296 ZFEÚ, keďže i) maximalizovanie predajnej ceny je viazané na pravidlá hospodárskej súťaže a transparentnosti, ii) konanie nespĺňa stanovené požiadavky a iii) verejný záujem v každom prípade neodôvodňuje porušenie článku 14 SRMR.

piatom odvolacom dôvode odvolateľka uvádza, že napadnutý rozsudok porušuje povinnosť náležitej starostlivosti, článok 17 Charty, článok 14 SRMR a právo na obhajobu, keď: i) tomuto účastníkovi konania vytýka, že nepreukázal, ako boli dosiahnuté ciele riešenia krízovej situácie, hoci uvedené ciele boli dôverné, a ii) rozhodnutie bolo neprimerané, keďže subjekt bol solventný.

šiestom odvolacom dôvode odvolateľka uvádza, že napadnutý rozsudok porušuje článok 47 Charty, článok 6 Dohovoru a zásadu kontradiktórnosti konania, keďže i) dokumenty vyžiadané Všeobecným súdom uznesením z 12. mája 2021 neboli odovzdané odvolateľke, ii) bolo odmietnuté dokazovanie potrebné na zabezpečenie jej práva na obhajobu a iii) nebolo umožnené odvolateľke oboznámiť sa a vyjadriť k dokumentom, na ktorých sú založené argumenty odporcov.

siedmom odvolacom dôvode odvolateľka tvrdí, že napadnutý rozsudok porušuje právo vlastniť majetok, keď odmieta námietku nezákonnosti tohto účastníka, keďže: i) došlo k zásahu do práva vlastniť majetok, ii) zníženie majetku solventnej banky je v rozpore s požiadavkou nevyhnutnosti a zákazom svojvoľnosti, iii) zníženie dlhov a majetku solventnej banky je neprimerané a iv) neexistuje primeraná kompenzácia.

ôsmom odvolacom dôvode odvolateľka uvádza, že napadnutý rozsudok porušuje články 17 a 52 Charty a článok 5 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii, keďže i) v súvislosti s pojmom zasahovania do práva vlastniť majetok sa neskúmalo, ako konanie prebiehalo a či opatrenie nebolo svojvoľné a ii) neexitovala primeraná náhrada.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 2014, s. 1).


Všeobecný súd

3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/8


Žaloba podaná 28. júna 2022 – Landesbank Baden-Württemberg/SRB

(Vec T-396/22)

(2022/C 380/10)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart, Nemecko) (v zastúpení: H. Berger a M. Weber, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií z 11. apríla 2022 o výpočte vopred vyberaných príspevkov do Jednotného fondu pre riešenie krízových situácií za rok 2022 (SRB/ES/2022/18), vrátane jeho príloh v rozsahu, v akom sa napadnuté rozhodnutie vrátane prílohy I, prílohy II a prílohy III týkajú príspevku žalobkyne,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Subsidiárne pre prípad, že Všeobecný súd sa bude domnievať, že napadnuté rozhodnutie je právne neplatné od samého začiatku v dôsledku použitia nesprávneho úradného jazyka žalovanou a žaloba o neplatnosť preto bude pre neexistenciu predmetu konania neprípustná, žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

konštatoval, že napadnuté rozhodnutie je právne neplatné od samého začiatku,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza deväť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod: Rozhodnutie porušuje článok 81 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 (1) v spojení s článkom 3 nariadenia Rady č. 1 z 15. apríla 1958 (2), pretože nebolo vypracované v nemeckom jazyku zvolenom vo vzťahu k žalobkyni.

2.

Druhý žalobný dôvod: Rozhodnutie porušuje povinnosť odôvodnenia stanovenú v druhom odseku článku 296 ZFEÚ a článku 41 ods. 1 a ods. 2 písm. c) Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) a požiadavku účinnej súdnej ochrany podľa prvého odseku článku 47 Charty, pretože vo viacerých bodoch obsahuje nedostatočné odôvodnenie najmä v súvislosti s tým, že žalovaná pri viacerých príležitostiach využila svoju diskrečnú právomoc zverenú právom a nezverejňuje údaje iných inštitúcií a zároveň je súdne preskúmanie rozhodnutia je prakticky nemožné.

3.

Tretí žalobný dôvod: Rozhodnutie porušuje články 69 a 70 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 ako aj články 16, 17, 41 a 53 Charty, pretože žalovaná nesprávne stanovila ročnú cieľovú úroveň; podporne porušujú články 69 a 70 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 nadradené právo.

4.

Štvrtý žalobný dôvod: Druhá veta článku 7 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/63 (3) porušuje nadradené právo, pretože umožňuje objektívne nevhodné a neprimerané rozlišovanie medzi členmi Inštitucionálnej ochrannej schémy (IPS) a relativizovanie ukazovateľa IPS.

5.

Piaty žalobný dôvod: Rozhodnutie porušuje okrem iného článok 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (4) a požiadavku posúdenia príspevkov z hľadiska primeraného rizika, pretože uplatňuje relatívny koeficient na ukazovateľ IPS v prípade žalobkyne. Rozlišovanie medzi inštitúciami na úrovni ukazovateľa IPS je z dôvodu rozsiahleho ochranného účinku IPS nezlučiteľné so schémou a svojvoľné.

6.

Šiesty žalobný dôvod: Články 6, 7 a 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/63 porušujú nadradené právo, okrem iného pretože porušujú požiadavku posúdenia príspevkov z hľadiska primeraného rizika, zásadu proporcionality a požiadavku úplného posúdenia skutkového stavu.

7.

Siedmy žalobný dôvod: Rozhodnutie porušuje slobodu podnikania žalobkyne podľa článku 16 Charty a zásadu proporcionality, pretože zásadné koeficienty prispôsobenia rizika nie sú úmerné rizikovému profilu žalobkyne, ktorý je lepší ako priemer.

8.

Ôsmy žalobný dôvod: Rozhodnutie porušuje články 16 a 20 Charty, ako aj zásadu proporcionality a riadnej správy vecí verejných vzhľadom na to, že žalovaná sa dopustila zjavných omylov pri výkone viacerých svojich diskrečných právomocí.

9.

Deviaty žalobný dôvod: Článok 20 ods. 1 prvá a druhá veta delegovaného nariadenia porušuje článok 103 ods. 7 smernice 2014/59/EÚ (5) ako požiadavku posúdenia príspevkov z hľadiska primeraného rizika.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 2014, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady č. 1 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (Ú. v. ES 17, 1958, s. 385).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (Ú. v. EÚ L 11, 2015, s. 44).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 2013, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 2014, s. 190).


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/9


Žaloba podaná 28. júna 2022 – Bayerische Landesbank/SRB

(Vec T-397/22)

(2022/C 380/11)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bayerische Landesbank (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: H. Berger a M. Weber, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií z 11. apríla 2022 o výpočte príspevkov ex ante na rok 2022 do Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (SRB/ES/2022/18) vrátane jeho príloh v rozsahu, v akom sa napadnuté rozhodnutie, vrátane príloh I, II a III, týka príspevku žalobkyne,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Subsidiárne pre prípad, že by Všeobecný súd dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie po právnej stránke neexistuje v dôsledku použitia nesprávneho úradného jazyka, a žaloba o neplatnosť by preto bola neprípustná, lebo by bola bezdôvodná, žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

rozhodol, že napadnuté rozhodnutie po právnej stránke neexistuje,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby uvádza žalobkyňa deväť žalobných dôvodov, ktoré sú v podstate zhodné alebo podobné s dôvodmi uvedenými vo veci T-396/22 Landesbank Baden-Württemberg/SRB.


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/10


Žaloba podaná 28. júna 2022 – Deutsche Bank/SRB

(Vec T-398/22)

(2022/C 380/12)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Deutsche Bank AG (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: H. Berger a M. Weber, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií z 11. apríla 2022 o výpočte príspevkov ex ante na rok 2022 do Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (SRB/ES/2022/18) vrátane jeho príloh v rozsahu, v akom sa napadnuté rozhodnutie, vrátane príloh I, II a III, týka príspevku žalobkyne,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza šesť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod: Rozhodnutie porušuje povinnosť odôvodnenia článku 296 ods. 2 ZFEÚ a článku 41 ods. 1 a ods. 2 písm. c) Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) a základné právo na účinný prostriedok nápravy podľa článku 47 ods. 1 Charty, keďže vykazuje medzery v odôvodnení najmä v súvislosti s tým, že žalovaná pri viacerých príležitostiach využila jej zverenú diskrečnú právomoc, a nezverejňuje údaje iných inštitúcií a zároveň je súdne preskúmanie rozhodnutia prakticky nemožné.

2.

Druhý žalobný dôvod: Rozhodnutie porušuje článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/81 (1) v spojení s článkami 69 a 70 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 (2), ako aj články 16, 17, 41 a 52 Charty v rozsahu, v akom žalovaná stanovila ročnú cieľovú úroveň pre rok 2022 na 14 253 573 821,46 eura, podporne porušujú články 69 a 70 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 nadradené právo.

3.

Tretí žalobný dôvod: Články 6, 7 a 9, ako aj príloha I delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/63 (3) porušujú nadradené právo, okrem iného pretože porušujú požiadavku posúdenia príspevkov z hľadiska primeraného rizika, zásadu proporcionality a požiadavky úplného posúdenia skutkového stavu.

4.

Štvrtý žalobný dôvod: Rozhodnutie porušuje slobodu podnikania žalobkyne podľa článku 16 Charty a zásadu proporcionality, pretože zásadné koeficienty prispôsobenia rizika nie sú úmerné veľmi vysokej schopnosti žalobkyne absorbovať stratu a značne nízkemu riziku čerpania prostriedkov z jednotného fondu v prípade krízovej situácie u žalobkyne.

5.

Piaty žalobný dôvod: Rozhodnutie porušuje články 16 a 20 Charty, ako aj zásadu proporcionality a riadnej správy vecí verejných vzhľadom na to, že žalovaná sa dopustila zjavných omylov pri výkone viacerých svojich diskrečných právomocí.

6.

Šiesty žalobný dôvod: Článok 20 ods. 1 prvá a druhá veta delegovaného nariadenia porušuje článok 103 ods. 7 smernice 2014/59/EÚ (4) ako požiadavku posúdenia príspevkov z hľadiska primeraného rizika.


(1)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/81 z 19. decembra 2014, ktorým sa bližšie určujú jednotné podmienky uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o príspevky ex ante do jednotného fondu na riešenie krízových situácií (Ú. v. EÚ L 15, 2015, s. 1).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 2014, s. 1).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (Ú. v. EÚ L 11, 2015, s. 44).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 2014, s. 190).


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/11


Žaloba podaná 28. júna 2022 – Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale/SRB

(Vec T-399/22)

(2022/C 380/13)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (v zastúpení: H. Berger a M. Weber, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií z 11. apríla 2022 o výpočte vopred vyberaných príspevkov do Jednotného fondu pre riešenie krízových situácií za rok 2022 (SRB/ES/2022/18), vrátane jeho príloh v rozsahu, v akom sa napadnuté rozhodnutie vrátane prílohy I, prílohy II a prílohy III týkajú príspevku žalobkyne,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Subsidiárne pre prípad, že Všeobecný súd sa bude domnievať, že napadnuté rozhodnutie je právne neplatné od samého začiatku v dôsledku použitia nesprávneho úradného jazyka žalovanou a žaloba o neplatnosť preto bude pre neexistenciu predmetu konania neprípustná, žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

konštatoval, že napadnuté rozhodnutie je právne neplatné od samého začiatku,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza deväť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod: Rozhodnutie porušuje článok 81 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 (1) v spojení s článkom 3 nariadenia Rady č. 1 z 15. apríla 1958 (2), pretože nebolo vypracované v nemeckom jazyku zvolenom vo vzťahu k žalobkyni.

2.

Druhý žalobný dôvod: Rozhodnutie porušuje povinnosť odôvodnenia stanovenú v druhom odseku článku 296 ZFEÚ a článku 41 ods. 1 a ods. 2 písm. c) Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) a požiadavku účinnej súdnej ochrany podľa prvého odseku článku 47 Charty, pretože vo viacerých bodoch obsahuje nedostatočné odôvodnenie najmä v súvislosti s tým, že žalovaná pri viacerých príležitostiach využila svoju diskrečnú právomoc zverenú právom a nezverejňuje údaje iných inštitúcií a zároveň je súdne preskúmanie rozhodnutia je prakticky nemožné.

3.

Tretí žalobný dôvod: Rozhodnutie porušuje články 69 a 70 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 ako aj články 16, 17, 41 a 53 Charty, pretože žalovaná nesprávne stanovila ročnú cieľovú úroveň; podporne porušujú články 69 a 70 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 nadradené právo.

4.

Štvrtý žalobný dôvod: Druhá veta článku 7 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/63 (3) porušuje nadradené právo, pretože umožňuje objektívne nevhodné a neprimerané rozlišovanie medzi členmi Inštitucionálnej ochrannej schémy (IPS) a relativizovanie ukazovateľa IPS.

5.

Piaty žalobný dôvod: Rozhodnutie porušuje okrem iného článok 113 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (4) a požiadavku posúdenia príspevkov z hľadiska primeraného rizika, pretože uplatňuje relatívny koeficient na ukazovateľ IPS v prípade žalobkyne. Rozlišovanie medzi inštitúciami na úrovni ukazovateľa IPS je z dôvodu rozsiahleho ochranného účinku IPS nezlučiteľné so schémou a svojvoľné.

6.

Šiesty žalobný dôvod: Články 6, 7 a 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/63 porušujú nadradené právo, okrem iného pretože porušujú požiadavku posúdenia príspevkov z hľadiska primeraného rizika, zásadu proporcionality a požiadavku úplného posúdenia skutkového stavu.

7.

Siedmy žalobný dôvod: Rozhodnutie porušuje slobodu podnikania žalobkyne podľa článku 16 Charty a zásadu proporcionality, pretože zásadné koeficienty prispôsobenia rizika nie sú úmerné rizikovému profilu s dvojitou ochranou, ktorú poskytuje IPS Sparkassen-Finanazgruppe a rezervný fond Hessen-Thüringen.

8.

Ôsmy žalobný dôvod: Rozhodnutie porušuje články 16 a 20 Charty, ako aj zásadu proporcionality a riadnej správy vecí verejných vzhľadom na to, že žalovaná sa dopustila zjavných omylov pri výkone viacerých svojich diskrečných právomocí.

9.

Deviaty žalobný dôvod: Článok 20 ods. 1 prvá a druhá veta delegovaného nariadenia porušuje článok 103 ods. 7 smernice 2014/59/EÚ (5) ako požiadavku posúdenia príspevkov z hľadiska primeraného rizika.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 2014, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady č. 1 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (Ú. v. ES 17, 1958, s. 385).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (Ú. v. EÚ L 11, 2015, s. 44).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 2013, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 2014, s. 190).


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/13


Žaloba podaná 28. júna 2022 – Berlin Hyp/SRB

(Vec T-400/22)

(2022/C 380/14)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Berlin Hyp AG (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: H. Berger a M. Weber, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií z 11. apríla 2022 o výpočte vopred vyberaných príspevkov žalobkyne do Jednotného fondu pre riešenie krízových situácií za rok 2022 (SRB/ES/2022/18), vrátane jeho príloh,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Subsidiárne pre prípad, že Všeobecný súd sa bude domnievať, že napadnuté rozhodnutie je právne neplatné od samého začiatku v dôsledku použitia nesprávneho úradného jazyka žalovanou a žaloba o neplatnosť preto bude pre neexistenciu predmetu konania neprípustná, žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

konštatoval, že napadnuté rozhodnutie je právne neplatné od samého začiatku,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza 9 žalobných dôvodov, ktoré sú v podstatnej časti zhodné alebo podobné s dôvodmi uvedenými vo veci T-396/22, Landesbank Baden-Württemberg/SRB.


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/13


Žaloba podaná 29. júna 2022 – DVB Bank/SRB

(Vec T-401/22)

(2022/C 380/15)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: DVB Bank SE (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: H. Berger a M. Weber, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií z 11. apríla 2022 o výpočte vopred vyberaných príspevkov do Jednotného fondu pre riešenie krízových situácií za rok 2022 (SRB/ES/2022/18), vrátane jeho príloh v rozsahu, v akom sa napadnuté rozhodnutie vrátane prílohy I, prílohy II a prílohy III týkajú príspevku žalobkyne,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Subsidiárne pre prípad, že Všeobecný súd sa bude domnievať, že napadnuté rozhodnutie je právne neplatné od samého začiatku v dôsledku použitia nesprávneho úradného jazyka žalovanou a žaloba o neplatnosť preto bude pre neexistenciu predmetu konania neprípustná, žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

konštatoval, že napadnuté rozhodnutie je právne neplatné od samého začiatku,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza 9 žalobných dôvodov, ktoré sú v podstatnej časti zhodné alebo podobné s dôvodmi uvedenými vo veci T-396/22, Landesbank Baden-Württemberg/SRB.


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/14


Žaloba podaná 29. júna 2022 – DZ Hyp/SRB

(Vec T-402/22)

(2022/C 380/16)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: DZ Hyp AG (Hamburg, Nemecko) (v zastúpení: H. Berger a M. Weber, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií z 11. apríla 2022 o výpočte vopred vyberaných príspevkov do Jednotného fondu pre riešenie krízových situácií za rok 2022 (SRB/ES/2022/18), vrátane jeho príloh v rozsahu, v akom sa napadnuté rozhodnutie vrátane prílohy I, prílohy II a prílohy III týkajú príspevku žalobkyne,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Subsidiárne pre prípad, že Všeobecný súd sa bude domnievať, že napadnuté rozhodnutie je právne neplatné od samého začiatku v dôsledku použitia nesprávneho úradného jazyka žalovanou a žaloba o neplatnosť preto bude pre neexistenciu predmetu konania neprípustná, žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

konštatoval, že napadnuté rozhodnutie je právne neplatné od samého začiatku,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza 9 žalobných dôvodov, ktoré sú v podstatnej časti zhodné alebo podobné s dôvodmi uvedenými vo veci T-396/22, Landesbank Baden-Württemberg/SRB.


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/14


Žaloba podaná 29. júna 2022 – DZ Bank/SRB

(Vec T-403/22)

(2022/C 380/17)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: H. Berger a M. Weber, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií z 11. apríla 2022 o výpočte vopred vyberaných príspevkov do Jednotného fondu pre riešenie krízových situácií za rok 2022 (SRB/ES/2022/18), vrátane jeho príloh v rozsahu, v akom sa napadnuté rozhodnutie vrátane prílohy I, prílohy II a prílohy III týkajú príspevku žalobkyne,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Subsidiárne pre prípad, že Všeobecný súd sa bude domnievať, že napadnuté rozhodnutie je právne neplatné od samého začiatku v dôsledku použitia nesprávneho úradného jazyka žalovanou a žaloba o neplatnosť preto bude pre neexistenciu predmetu konania neprípustná, žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

konštatoval, že napadnuté rozhodnutie je právne neplatné od samého začiatku,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza 9 žalobných dôvodov, ktoré sú v podstatnej časti zhodné alebo podobné s dôvodmi uvedenými vo veci T-396/22, Landesbank Baden-Württemberg/SRB.


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/15


Žaloba podaná 29. júna 2022 – Deutsche Kreditbank/SRB

(Vec T-404/22)

(2022/C 380/18)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Deutsche Kreditbank AG (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: H. Berger a M. Weber, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií z 11. apríla 2022 o výpočte vopred vyberaných príspevkov do Jednotného fondu pre riešenie krízových situácií za rok 2022 (SRB/ES/2022/18), vrátane jeho príloh v rozsahu, v akom sa napadnuté rozhodnutie vrátane prílohy I, prílohy II a prílohy III týkajú príspevku žalobkyne,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Subsidiárne pre prípad, že Všeobecný súd sa bude domnievať, že napadnuté rozhodnutie je právne neplatné od samého začiatku v dôsledku použitia nesprávneho úradného jazyka žalovanou a žaloba o neplatnosť preto bude pre neexistenciu predmetu konania neprípustná, žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

konštatoval, že napadnuté rozhodnutie je právne neplatné od samého začiatku,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza sedem žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod: Rozhodnutie porušuje článok 81 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 (1) v spojení s článkom 3 nariadenia Rady č. 1 z 15. apríla 1958 (2), pretože nebolo vypracované v nemeckom jazyku zvolenom vo vzťahu k žalobkyni.

2.

Druhý žalobný dôvod: Rozhodnutie porušuje povinnosť odôvodnenia stanovenú v druhom odseku článku 296 ZFEÚ a článku 41 ods. 1 a ods. 2 písm. c) Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) a požiadavku účinnej súdnej ochrany podľa prvého odseku článku 47 Charty, pretože vo viacerých bodoch obsahuje nedostatočné odôvodnenie najmä v súvislosti s tým, že žalovaná pri viacerých príležitostiach využila svoju diskrečnú právomoc zverenú právom a nezverejňuje údaje iných inštitúcií a zároveň je súdne preskúmanie rozhodnutia je prakticky nemožné.

3.

Tretí žalobný dôvod: Rozhodnutie porušuje články 69 a 70 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 ako aj články 16, 17, 41 a 53 Charty, pretože žalovaná nesprávne stanovila ročnú cieľovú úroveň; podporne porušujú články 69 a 70 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 nadradené právo.

4.

Štvrtý žalobný dôvod: Články 6, 7 a 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/63 porušujú nadradené právo, okrem iného pretože porušujú požiadavku posúdenia príspevkov z hľadiska primeraného rizika, zásadu proporcionality a požiadavku úplného posúdenia skutkového stavu.

5.

Piaty žalobný dôvod: Rozhodnutie porušuje slobodu podnikania žalobkyne podľa článku 16 Charty a zásadu proporcionality, pretože zásadné koeficienty prispôsobenia rizika nie sú úmerné rizikovému profilu žalobkyne, ktorý je lepší ako priemer.

6.

Šiesty žalobný dôvod: Rozhodnutie porušuje články 16 a 20 Charty, ako aj zásadu proporcionality a riadnej správy vecí verejných vzhľadom na to, že žalovaná sa dopustila zjavných omylov pri výkone viacerých svojich diskrečných právomocí.

7.

Siedmy žalobný dôvod: Článok 20 ods. 1 prvá a druhá veta delegovaného nariadenia porušuje článok 103 ods. 7 smernice 2014/59/EÚ (3) ako požiadavku posúdenia príspevkov z hľadiska primeraného rizika.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 2014, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady č. 1 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (Ú. v. ES 17, 1958, s. 385).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 2014, s. 190).


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/16


Žaloba podaná 12. júla 2022 – PU/Európska prokuratúra

(Vec T-442/22)

(2022/C 380/19)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: PU (v zastúpení: P. Yatagantzidis, advokát)

Žalovaná: Európska prokuratúra

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutia, ktorými sú a) rozhodnutie, ktoré kolégium žalovanej prijalo 23. marca 2022 pod číslom 015/2022 a ktorým zamietlo sťažnosť z 3. decembra 2021 proti rozhodnutiu kolégia žalovanej prijatému 8. septembra 2021 pod číslom 090/2021; b) rozhodnutie, ktoré kolégium žalovanej prijalo 8. septembra 2021 pod číslom 090/2021; c) rozhodnutie, ktoré prijalo kolégium žalovanej 30. mája 2022 pod číslom 021/2022, a d) akýkoľvek súvisiaci akt alebo opomenutie zo strany orgánov žalovanej,

uložil žalovanej povinnosť zaplatiť celkovú sumu 100 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú žalobca utrpel, a

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na procesných vadách:

porušenie zásady nestrannosti, zásady rovnosti, pokiaľ ide o postup pri hodnotení kandidátov navrhnutých Najvyššou súdnou radou, podstatných foriem upravených v článkoch 1 až 3 rozhodnutia kolégia č. 013/2020 o výberovom konaní na európskych prokurátorov, povinnosti vyhotoviť zápisnicu z pohovoru a práva byť vypočutý.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na nedostatku odôvodnenia napadnutých rozhodnutí.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení a prekročení hraníc právomoci voľnej úvahy.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na zneužití právomoci.


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/17


Žaloba podaná 12. júla 2022 – PV/Európska prokuratúra

(Vec T-443/22)

(2022/C 380/20)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobca: PV (v zastúpení: P. Yatagantzidis, advokát)

Žalovaná: Európska prokuratúra

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutia, ktorými sú a) rozhodnutie, ktoré kolégium žalovanej prijalo 23. marca 2022 pod číslom 015/2022 a ktorým zamietlo sťažnosť z 3. decembra 2021 proti rozhodnutiu kolégia žalovanej prijatému 8. septembra 2021 pod číslom 090/2021; b) rozhodnutie, ktoré kolégium žalovanej prijalo 8. septembra 2021 pod číslom 090/2021; c) rozhodnutie, ktoré prijalo kolégium žalovanej 30. mája 2022 pod číslom 021/2022, a d) akékoľvek súvisiaci akt alebo opomenutie zo strany orgánov žalovanej,

uložil žalovanej povinnosť zaplatiť celkovú sumu 100 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú žalobca utrpel, a

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza rovnaké žalobné dôvody, ako sú dôvody uvedené vo veci T-442/22, PU/Európska prokuratúra.


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/18


Žaloba podaná 20. júla 2022 – PW/ESVČ

(Vec T-448/22)

(2022/C 380/21)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: PW (v zastúpení: S. Rodrigues a A. Champetier, advokáti)

Žalovaná: Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil implicitné rozhodnutie žalovanej z 30. júla 2021, ktorým sa zamieta oprava výpočtu náhrady jeho ročných cestovných výdavkov za rok 2020, pokiaľ ide o jeho deti, a v prípade potreby zrušil rozhodnutie žalovanej zo 14. apríla 2022, ktorým bola zamietnutá jeho sťažnosť podaná 28. októbra 2021 podľa článku 90 ods. 2 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie, a

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania, ktoré vynaložil žalobca.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 7 ods. 1 a článku 8 ods. 1 prílohy VII služobného poriadku a na porušení zásady riadnej správy vecí verejných.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení povinnosti náležitej starostlivosti.


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/18


Žaloba podaná 20. júla 2022 – Evonik Operations/Komisia

(Vec T-449/22)

(2022/C 380/22)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Evonik Operations (Essen, Nemecko) (v zastúpení: J. P. Montfort a T. Delille, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú a dôvodnú,

zrušil delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/692 zo 16. februára 2022, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a opravil toto nariadenie v rozsahu, v akom zavádza harmonizovanú klasifikáciu a označovanie látky silanamínu, 1,1,1,3,3,3-hexametyldisilazán, produktov hydrolýzy s kremíkom, pyrogénneho syntetického amorfného oxidu kremičitého v nanoforme s povrchovou úpravou („látka“ alebo „SAS-HMDS) (CAS č. 68909-20-6) (ďalej len „napadnuté nariadenie“) (1),

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy tohto konania a

nariadil akékoľvek ďalšie opatrenie, ktoré považuje za vhodné.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že napadnuté nariadenie bolo prijaté v rozpore s viacerými ustanoveniami nariadenia CLP (2), vrátane článkov 36, 37 a oddielu 3.9 jeho prílohy I. Predovšetkým RAC nepreukázal, že kritériá klasifikácie látky ako STOT RE 2 boli splnené, takže jeho stanovisko nemohlo platne podložiť napadnutú klasifikáciu. Komisia sa teda nemohla na základe stanoviska RAC platne domnievať, že napadnutá klasifikácia je primeraná. Prijatím napadnutého nariadenia teda Komisia porušila článok 37 ods. 5 nariadenia CLP.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že RAC sa neriadil postupom stanoveným v článku 37 ods. 4 nariadenia CLP, čím tieto ustanovenia vo viacerých ohľadoch porušil. Po prvé RAC neprijal stanovisko RAC v lehote 18 mesiacov stanovenej právnym predpisom. Na druhej strane RAC formálne neumožnil dotknutým osobám vyjadriť sa k svojmu stanovisku, hoci to presne vyžaduje nariadenie CLP.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Komisia si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 37 ods. 5 tým, že dostatočne neoverila riadny priebeh postupu CLH podľa nariadenia CLP. V dôsledku toho sa Komisia nemohla oprávnene domnievať, že napadnutá klasifikácia bola vhodná, a prijala napadnuté nariadenie v rozpore s článkom 37 ods. 5 nariadenia CLP.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tom, že Komisia tým, že prijala napadnuté nariadenie bez predchádzajúceho vykonania a dokumentácie posúdenia vplyvu, porušila svoje záväzky na základe medziinštitucionálnej dohody o lepšom prístupe a zásadu riadnej správy vecí verejných.


(1)  Ú. v. EÚ L 129, 2022, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú v. EÚ L 353, 2008, s. 1).


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/19


Žaloba podaná 8. augusta 2022 – QN/eu-LISA

(Vec T-484/22)

(2022/C 380/23)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: QN (v zastúpení: H. Tagaras, advokát)

Žalovaná: Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

žalobe vyhovel,

zrušil napadnuté akty,

uložil žalovanej povinnosť zaplatiť náhradu škody vo výške 3 000 eur,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby proti rozhodnutiu Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) z 22. decembra 2021 nezahrnúť meno žalobcu na zoznam zamestnancov novo zaradených do platovej triedy AD 10 v rámci nového zaraďovania v roku 2021 žalobca uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení pri výklade a uplatnení mechanizmus žalovanej týkajúceho sa nového zaradenia, a to rozhodnutia 2016-016 Management Board v rozsahu, v akom toto rozhodnutie podľa žalovanej podmieňuje nové zaradenie pre každú platovú triedu minimálnym priemerným počtom odpracovaných rokov v tejto platovej triede zamestnancami, ktorí majú byť novo zaradení, a ktorý v prípade žalobcu v platovej triede AD 9 predstavuje štyri roky. Žalobca poukazuje na to, že dosiahol veľmi vysoký počet bodov pre nové zaradenie a že jeho platová trieda, ako aj platová trieda AD 10, boli jedinými platovými triedami AD, na ktoré sa uplatnila uvedená podmienka odpracovaných rokov.

2.

Druhý žalobný dôvod, uvedený subsidiárne, je založený na námietke nezákonnosti proti vyššie uvedenému rozhodnutiu z dôvodu jeho nezlučiteľnosti s viacerými zásadami a pravidlami práva verejnej služby, najmä tými, ktoré sa týkajú nového zaradenia na základe zásluh.

3.

Tretí žalobný dôvod, uvedený ešte subsidiárnejšie, je založený na porušení zásady rovnosti zaobchádzania, práva na služobný postup a zjavne nesprávnom posúdení, keďže pre všetky platové triedy AD, okrem platovej triedy žalobcu a platovej triedy AD 10, došlo k novému zaradeniu napriek skutočnosti, že podmienka minimálneho priemerného počtu odpracovaných rokov nebola splnená.


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/20


Žaloba podaná 2. augusta 2022 – Švédsko/Komisia

(Vec T-485/22)

(2022/C 380/24)

Jazyk konania: švédčina

Účastníci konania

Žalobca: Švédske kráľovstvo (v zastúpení: H. Shev a F.-L. Göransson, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/908 z 8. júna 2022, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), (1) v rozsahu v akom toto rozhodnutie prináša pre Švédsko paušálnu opravu vo výške 5 %, zodpovedajúcu sume 13 856 996,64 eura týkajúcu sa pomoci vyplatenej Švédsku za roky podania žiadostí 2017, 2018 a 2019 a,

uložil Komisii zaplatiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Komisia si podľa žalobcu nesplnila svoju povinnosť uviesť dôvody, keďže odôvodnenie Komisie uvedené k prijatiu rozhodnutia alebo nedostatky vytýkané voči Švédsku nie sú jasné. Informácie sú teda nedostatočné na posúdenie dôvodnosti napadnutého rozhodnutia.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Komisia porušila článok 52 nariadenia 1306/2013 (2) a články 28 a 29 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (3), čím sa Komisia dopustila nesprávneho posúdenia, keď konštatovala, že existovali systematické nedostatky v zavedení krížových kontrol, ktoré mali vplyv na kvalitu aktualizácie LPIS, ktorá sa považuje za slabé miesto kľúčových kontrol. Je to tak, pretože, (1) kvalitu aktualizácie LPIS možno posudzovať iba v súvislosti s databázou pozemkových parciel, ako celkom, (2) výber pozemkových parciel pre vyšetrovanie Komisiou bol príliš obmedzený na to, aby mohol preukazovať systematické nedostatky a (3) záver Komisie o počte pozemkových parciel s nedostatkami a miera chyby – ktorá bola zjavne základom pre posúdenie Komisie o tom, že existovali systematické nedostatky v aktualizácii LPIS – je nesprávna.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Komisia porušila článok 52 ods. 2 nariadenia 1306/2013 a usmernenia pre výpočet finančných opráv v rámci postupov overenia súladu a rozpočtového schválenia účtovných závierok [C(2015)3675 z 8. júna 2015]. Z týchto usmernení a zásady proporcionality tiež uvedenej v článku 52 ods. 2 nariadenia 1306/2013 je jasné, že uložená paušálna oprava nie je odôvodnená alebo primeraná. Ani rozsah údajného porušenia vzhľadom na svoju povahu a záber, ani finančná ujma, ktorú porušenie mohlo spôsobiť Európskej únii, nemôžu odôvodniť paušálnu opravu 5 % vypočítanú na základe všetkých pasienkov, ktoré boli predmetom obrazovej aktualizácie v období rokov 2016-2018, zodpovedajúcu sume 13 856 996,64 eura. Paušálna oprava, ktorá je predmetom napadnutého rozhodnutia je preto nezlučiteľná s vyššie uvedenými ustanoveniami alebo zásadou proporcionality.


(1)  Ú. v. EÚ L 157, 2022, s. 15.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 2013, s. 549).

(3)  Ú. v. EÚ L 227, 2014, s. 69.


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/21


Žaloba podaná 8. augusta 2022 – Zitro International/EUIPO – e-gaming (Smajlík s cylindrom)

(Vec T-491/22)

(2022/C 380/25)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Zitro International Sàrl (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: A. Canela Giménez, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: e-gaming s. r. o. (Praha, Česká republika)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie (Vyobrazenie smajlíka s cylindrom) – prihláška č. 17 884 680.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 30. mája 2022 vo veci R 2005/2021-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie;

uložil EUIPO a každému, kto bude namietať proti žalobe v tomto konaní, povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/22


Žaloba podaná 10. augusta 2022 – Cecoforma a Sopexa/REA

(Vec T-493/22)

(2022/C 380/26)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne: Conception, études et coopération de formation (Cecoforma) (Liège, Belgicko), Société pour l’expansion des ventes des produits agricoles et alimentaires (Sopexa) (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: B. Schutyser a R. Meylemans, advokáti)

Žalovaná: Európska výkonná agentúra pre výskum (REA)

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil nedatované rozhodnutie Európskej výkonnej agentúry pre výskum, ktoré bolo oznámené spoločnosti Cecoforma 20. júla 2022, zadať časť 1 verejného obstarávania (REA/2021/OP/0002), týkajúceho sa organizácie podujatí a propagačných a informačných kampaní o trhu v tretích krajinách pre agropotravinárske odvetvie, spoločnosti One (Gopa Com, Edelman Public Relations Worldwide SA, Opera Business Dreams SL), a nie spoločnostiam Cecoforma a Sopexa,

uložil Európskej výkonnej agentúre pre výskum povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 296 druhého odseku ZFEÚ, článku 41 ods. 2 písm. c) Charty základných práv Európskej únie, článku 170 ods. 3 rozpočtového nariadenia (1), bodov 23 a 31 prílohy I k rozpočtovému nariadeniu, všeobecných zásad transparentnosti, zákazu diskriminácie a rovnosti zaobchádzania a na zjavne nesprávnom posúdení. Žalobkyne v tejto súvislosti tvrdia, že agentúra buď nevykonala preskúmanie na prvý pohľad neobvykle nízkej ceny ponuky uchádzača, ktorému bola zákazka zadaná, alebo sa domnievala, že ponuka, ktorú predložil, nebola neobvykle nízka, alebo súhlasila s jeho odôvodnením a domnievala sa, že jeho ponuka nemala neobvykle nízku cenu.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 296 druhého odseku ZFEÚ, článku 41 ods. 2 písm. c) Charty základných práv Európskej únie, článku 167 ods. 1 písm. a) rozpočtového nariadenia, článku 168 ods. 6 rozpočtového nariadenia, bodu 30.2 písm. c) prílohy I k rozpočtovému nariadeniu a všeobecných zásad transparentnosti, zákazu diskriminácie a rovnosti zaobchádzania. Žalobkyne sa domnievajú, že agentúra buď neoverila, či ponuky obsahovali nezrovnalosti, alebo sa nesprávne domnievala, že ponuka vybraného uchádzača nezrovnalosti neobsahovala.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 2018, s. 1).


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/22


Žaloba podaná 11. augusta 2022 – UGA Nutraceuticals/EUIPO – BASF (OMEGOR)

(Vec T-495/22)

(2022/C 380/27)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: UGA Nutraceuticals Srl (Gubbio, Taliansko) (v zastúpení: M. Riva, J. Graffer a A. Ottolini, lawyers)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: BASF AS (Oslo, Nórsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: medzinárodný zápis ochrannej známky označujúci Európsku úniu vo vzťahu k ochrannej známke OMEGOR – medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu č. 1 409 659.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 10. júna 2022 vo veci R 1168/2021-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie;

uložil protistranám povinnosť nahradiť trovy tohto konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/23


Žaloba podaná 11. augusta 2022 – UGA Nutraceuticals/EUIPO – BASF (OMEGOR VITALITY)

(Vec T-496/22)

(2022/C 380/28)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: UGA Nutraceuticals Srl (Gubbio, Taliansko) (v zastúpení: M. Riva, J. Graffer a A. Ottolini, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: BASF AS (Oslo, Nórsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie OMEGOR VITALITY – prihláška č. 18 082 021.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 10.júna 2022 vo veci R 1200/2021-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie;

uložil protistranám povinnosť nahradiť trovy tohto konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/24


Žaloba podaná 18. augusta 2022 – Levantur/EUIPO – Fantasia Hotels & Resorts (Fantasia BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS)

(Vec T-504/22)

(2022/C 380/29)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Levantur, SA (Murcia, Španielsko) (v zastúpení: G. Marín Raigal, E. Armero Lavie a C. Caballero Pastor, abogados)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Fantasia Hotels & Resorts, SL (Zaragoza, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa v konaní pred Všeobecným súdom

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Fantasia BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS – ochranná známka Európskej únie č. 17 365 016

Konanie pred EUIPO: konanie o výmaze

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 20. mája 2022 vo veci R 1000/2021-1

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO a prípadne vedľajšiemu účastníkovi konania (FANTASÍA HOTELS & RESORTS, SL) povinnosť nahradiť trovy konania pred Všeobecným súdom, a

uložil navrhovateľovi výmazu, spoločnosti FANTASÍA HOTELS & RESORTS, SL, povinnosť nahradiť trovy odvolacieho konania R 1000/2021-1 a konania o výmaze č. 36483 C.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 16 ods. 1 písm. b), článku 7 ods. 2 písm. d), článku 8 ods. 5 a článku 27 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/625 a zásad povinnosti odôvodnenia, právnej istoty a riadnej správy vecí verejných,

porušenie článku 60 ods. 1 písm. c), článku 8 ods. 4, článku 95 ods. 1 a článku 97 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001, článku 7 ods. 2 písm. d) a článku 10 ods. 3 a 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/625 a súvisiacej judikatúry,

porušenie článku 8 ods. 1, článku 60 ods. 1 písm. c) a článku 8 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/25


Žaloba podaná 18. augusta 2022 – Levantur/EUIPO – Fantasia Hotels & Resorts (LUXURY BAHIA PRINCIPE FANTASIA Don Pablo Collection)

(Vec T-505/22)

(2022/C 380/30)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Levantur, SA (Murcia, Španielsko) (v zastúpení: G. Marín Raigal, E. Armero Lavie a C. Caballero Pastor, abogados)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Fantasia Hotels & Resorts, SL (Zaragoza, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa v konaní pred Všeobecným súdom

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka LUXURY BAHIA PRINCIPE FANTASIA Don Pablo Collection – ochranná známka Európskej únie č. 16 020 547

Konanie pred EUIPO: konanie o výmaze

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 20. mája 2022 vo veci R 1973/2020-1

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO a prípadne vedľajšiemu účastníkovi konania (FANTASÍA HOTELS & RESORTS, SL) povinnosť nahradiť trovy konania pred Všeobecným súdom, a

uložil navrhovateľovi výmazu, spoločnosti FANTASÍA HOTELS & RESORTS, SL, povinnosť nahradiť trovy odvolacieho konania R 1973/2020-1 a konania o výmaze č. 36444C.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 16 ods. 1 písm. b), článku 7 ods. 2 písm. d), článku 8 ods. 5 a článku 27 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/625 a zásad povinnosti odôvodnenia, právnej istoty a riadnej správy vecí verejných,

porušenie článku 60 ods. 1 písm. c), článku 8 ods. 4, článku 95 ods. 1 a článku 97 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001, článku 7 ods. 2 písm. d) a článku 10 ods. 3 a 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/625 a súvisiacej judikatúry,

porušenie článku 8 ods. 1, článku 60 ods. 1 písm. c) a článku 8 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/25


Žaloba podaná 22. augusta 2022 – Sastela/EUIPO – Zenergo (Tante Mitzi Caffè CAFFÈ – STRUDEL – BARETTO)

(Vec T-510/22)

(2022/C 380/31)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sastela, proizvodnja peciva in tort, d.o.o. (Ljutomer, Slovinsko) (v zastúpení: U. Pogačnik, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Zenergo d.o.o. (Zgornja Polskava, Slovinsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie Tante Mitzi Caffè CAFFÈ – STRUDEL – BARETTO – ochranná známka Európskej únie č. 11 425 394.

Konanie pred EUIPO: konanie o výmaze.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 13. júna 2022 vo veci R 1413/2021-2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhovel žalobe v prejednávanej veci, zmenil napadnuté rozhodnutie tak, že sa vyhovie odvolaniu podanému odvolaciemu senátu, a zmenil rozhodnutie zrušovacieho oddelenia tak, že sa zruší výmaz napadnutej ochrannej známky,

subsidiárne zrušil napadnuté rozhodnutie a vrátil vec EUIPO na opätovné preskúmanie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 58 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2017/1001.


3.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 380/26


Žaloba podaná 24. augusta 2022 – Vitromed/EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

(Vec T-514/22)

(2022/C 380/32)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Vitromed GmbH (Jena, Nemecko) (v zastúpení: M. Linß, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Vitromed Healthcare (Jaipur, India)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie VITROMED Germany – prihláška č. 18 209 244.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 2. júna 2022 vo veci R 1670/2021-2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

v celom rozsahu námietku zamietol,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.


Top