EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:318:FULL

Úradný vestník Európskej únie, C 318, 10. septembra 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 318

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
10. septembra 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 318/01

Výmenný kurz eura

1

2018/C 318/02

Schémy elektronickej identifikácie oznámené podľa článku 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu

2

 

Dvor audítorov

2018/C 318/03

Osobitná správa č. 22/2018 – Mobilita v rámci programu Erasmus+: milióny účastníkov a mnohotvárna európska pridaná hodnota, no meranie výkonnosti treba ďalej zlepšovať

3


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 318/04

Predbežné oznámenie o koncentrácii [Vec M.9080 – CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel (II)] – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

4


 

Korigendá

2018/C 318/05

Korigendum k osobným záznamom o cestujúcich (PNR) – Zoznam členských štátov, ktoré sa rozhodli uplatňovať smernicu o záznamoch o cestujúcich na lety vnútri EÚ podľa článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti (Ak sa členský štát rozhodne uplatňovať túto smernicu na lety vnútri EÚ, oznámi to písomnou formou Komisii. Členský štát môže takéto oznámenie kedykoľvek zaslať alebo odvolať. Komisia uvedené oznámenie a každé jeho odvolanie uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie) ( Ú. v. EÚ C 196, 8.6.2018 )

6


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

10.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 318/1


Výmenný kurz eura (1)

7. septembra 2018

(2018/C 318/01)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1615

JPY

Japonský jen

128,74

DKK

Dánska koruna

7,4580

GBP

Britská libra

0,89275

SEK

Švédska koruna

10,5163

CHF

Švajčiarsky frank

1,1217

ISK

Islandská koruna

129,50

NOK

Nórska koruna

9,7745

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,697

HUF

Maďarský forint

324,65

PLN

Poľský zlotý

4,3081

RON

Rumunský lei

4,6413

TRY

Turecká líra

7,4772

AUD

Austrálsky dolár

1,6219

CAD

Kanadský dolár

1,5238

HKD

Hongkongský dolár

9,1175

NZD

Novozélandský dolár

1,7647

SGD

Singapurský dolár

1,5976

KRW

Juhokórejský won

1 304,07

ZAR

Juhoafrický rand

17,5530

CNY

Čínsky juan

7,9476

HRK

Chorvátska kuna

7,4253

IDR

Indonézska rupia

17 213,43

MYR

Malajzijský ringgit

4,8165

PHP

Filipínske peso

62,453

RUB

Ruský rubeľ

80,6765

THB

Thajský baht

38,080

BRL

Brazílsky real

4,7150

MXN

Mexické peso

22,2326

INR

Indická rupia

83,3200


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


10.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 318/2


Schémy elektronickej identifikácie oznámené podľa článku 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (1)

(2018/C 318/02)

Názov schémy

Prostriedky elektronickej identifikácie v rámci oznámenej schémy

Oznamujúci členský štát

Úroveň zabezpečenia

Orgán zodpovedný za schému

Dátum uverejnenia v úradnom vestníku

Nemecká elektronická identifikácia na základe rozšírenej kontroly prístupu (EAC)

národný preukaz totožnosti

elektronické povolenie na pobyt

Nemecko

vysoká

Spolkové ministerstvo vnútra

Alt-Moabit 140

10557 Berlín

Nemecko

ITI4@bmi.bund.de

+49 30186810

26.9.2017

SPID – Verejný systém pre digitálnu identitu

Poskytovatelia prostriedkov elektronickej identifikácie v rámci systému SPID:

Aruba PEC S.p.A.

Namirial S.p.A.

InfoCert S.p.A.

In.Te.S.A. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A

Register.it S.p.A.

Sielte S.p.A.

Telecom Italia

Trust Technologies S.r.l.

Taliansko

pokročilá nízka

AgID – Agentúra pre digitálne Taliansko

Viale Liszt, 21

00144 Roma

ITALY

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

10.9.2018


(1)  Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73.


Dvor audítorov

10.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 318/3


Osobitná správa č. 22/2018

Mobilita v rámci programu Erasmus+: milióny účastníkov a mnohotvárna európska pridaná hodnota, no meranie výkonnosti treba ďalej zlepšovať

(2018/C 318/03)

Európsky dvor audítorov týmto informuje, že bola uverejnená osobitná správa č. 22/2018 Mobilita v rámci programu Erasmus+: milióny účastníkov a mnohotvárna európska pridaná hodnota, no meranie výkonnosti treba ďalej zlepšovať.

Táto správa je k dispozícii na nahliadnutie alebo stiahnutie na webovej stránke Európskeho dvora audítorov: http://eca.europa.eu.


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

10.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 318/4


Predbežné oznámenie o koncentrácii

[Vec M.9080 – CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel (II)]

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 318/04)

1.   

Komisii bolo 3. septembra 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

CEFC Group (Europe) Company a. s. („CEFC“, Čína) pod kontrolou podniku CITIC Group,

Rockaway Capital SE („Rockaway“, Česká republika).

Podniky CEFC a Rockaway získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom European Bridge Travel a. s. („JV“), v súčasnosti pod kontrolou podniku Rockaway.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   CEFC: pôsobí v oblasti metalurgie, inžinierstva, hotelových služieb, prenájmu nehnuteľností (kancelárskych a maloobchodných priestorov) a prevádzkovania športového (futbalového) klubu,

—   Rockaway: investuje do existujúcich spoločností a začínajúcich podnikov pôsobiacich v oblasti technológií vrátane elektronického obchodu,

—   JV: holdingová spoločnosť, ktorá nepriamo kontroluje iné spoločnosti poskytujúce cestovné služby, najmä predaj zájazdov tretích strán a online predaj leteniek.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9080 – CEFC/Rockaway Capital/European Bridge Travel (II)

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


Korigendá

10.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 318/6


Korigendum k osobným záznamom o cestujúcich (PNR)

Zoznam členských štátov, ktoré sa rozhodli uplatňovať smernicu o záznamoch o cestujúcich na lety vnútri EÚ podľa článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti

(Ak sa členský štát rozhodne uplatňovať túto smernicu na lety vnútri EÚ, oznámi to písomnou formou Komisii. Členský štát môže takéto oznámenie kedykoľvek zaslať alebo odvolať. Komisia uvedené oznámenie a každé jeho odvolanie uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie)

( Úradný vestník Európskej únie C 196 z 8. júna 2018 )

(2018/C 318/05)

Na strane 29:

Pridávajú sa tieto členské štáty, ktoré oznámili Komisii, že sa rozhodli uplatňovať smernicu o záznamoch o cestujúcich na lety vnútri EÚ:

Francúzsko;

Rakúsko


Top