EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:140I:FULL

Úradný vestník Európskej únie, C 140I, 21. apríla 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 140I

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 64
21. apríla 2021


Obsah

Strana

 

Korigendá

 

Korigendum k oznamu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), Bilbao – Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu výkonného riaditeľa/výkonnej riaditeľky (Dočasný zamestnanec – platová trieda AD 14) – COM/2020/20049 ( Ú. v. EÚ C 171 A, 19.5.2020 )

1


SK

 


Korigendá

21.4.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CI 140/1


Korigendum k oznamu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), Bilbao – Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu výkonného riaditeľa/výkonnej riaditeľky (Dočasný zamestnanec – platová trieda AD 14) – COM/2020/20049

( Úradný vestník Európskej únie C 171 A z 19. mája 2020 )

(2021/C 140 I/01)

Na strane 4 v odseku 6:

namiesto:

„Predtým ako správna rada vymenuje jedného z uchádzačov zaradených do užšieho zoznamu, budú uchádzači vyzvaní, aby zodpovedali otázky príslušných útvarov Rady a výboru Európskeho parlamentu. Európsky parlament a Rada Európskej únie potom zaujmú stanoviská a určia poradie uchádzačov podľa úspešnosti. Správna rada vymenuje výkonného riaditeľa po zohľadnení týchto stanovísk.“

má byť:

„Vybraný kandidát sa vyzve, aby vystúpil pred Európskym parlamentom a odpovedal na otázky jeho poslancov.“


Top