EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2018J0004

Rozsudok Súdu zo 14. mája 2019 vo veci E-4/18 – Dozorný úrad EZVO/Island [Nesplnenie záväzkov štátu EZVO – nevykonanie implementácie– nariadenie (EÚ) č. 524/2013)

OJ C 315, 19.9.2019, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 315/5


ROZSUDOK SÚDU

zo 14. mája 2019

vo veci E-4/18

Dozorný úrad EZVO/Island

[Nesplnenie záväzkov štátu EZVO – nevykonanie implementácie– nariadenie (EÚ) č. 524/2013)

(2019/C 315/06)

Vo veci E-4/18 Dozorný úrad EZVO/Island – ŽIADOSŤ o vyhlásenie, že Island neprijal opatrenia potrebné na to, aby začlenil akty uvedené v bodoch 7d, 7f a 7j prílohy XIX k Dohode o Európskom hospodárskom priestore [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online)] v znení po úprave protokolom 1 k dohode a podľa článku 7 dohody, do svojho právneho poriadku, súd v zložení: Páll Hreinsson, predseda, Per Christiansen (sudca spravodajca) a Bernd Hammermann, sudcovia, vyniesol 14. mája 2019 rozsudok, ktorého výroková časť znie takto:

Súd EZVO týmto:

1.

vyhlasuje, že Island nesplnil svoje povinnosti podľa článku 7 Dohody o Európskom hospodárskom priestore tým, že v stanovenej lehote do svojho vnútroštátneho právneho poriadku nezačlenil akt uvedený v bodoch 7d, 7f a 7j prílohy XIX k dohode [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online)], v znení po úprave protokolom 1 k dohode;

2.

nariaďuje Islandu uhradiť trovy tohto konania.


Top