EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2023/101/07

Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiace činnosti v rámci pracovného programu na roky 2023 – 2025, ktorým sa vykonáva výskumný a vzdelávací program Euratomu (2021 – 2025) 2023/C 101/07

PUB/2023/311

OJ C 101, 17.3.2023, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 101/50


Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiace činnosti v rámci pracovného programu na roky 2023 – 2025, ktorým sa vykonáva výskumný a vzdelávací program Euratomu (2021 – 2025)

(2023/C 101/07)

Týmto sa oznamuje začatie akcií v rámci pracovného programu na roky 2023 – 2025, ktorým sa vykonáva výskumný a vzdelávací program Euratomu (2021 – 2025).

Komisia prijala uvedený pracovný program rozhodnutím C(2023) 1650 zo 16. marca 2023.

Realizácia akcií je podmienená dostupnosťou rozpočtových prostriedkov stanovených v rozpočte Únie na roky 2023, 2024 a 2025 po schválení rozpočtu na roky 2024 a 2025 rozpočtovým orgánom alebo v súlade so systémom predbežných dvanástin. Komisia si vyhradzuje právo tieto akcie zrušiť alebo ich upraviť.

Potvrdenie o tom, že tieto podmienky boli splnené, bude oznámené na portáli Európskej komisie pre financovanie a ponuky (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/euratom2027).

Tento pracovný program vrátane uzávierok a rozpočtov na akcie je k dispozícii na uvedenom portáli financovania a ponúk, kde možno nájsť aj informácie o pravidlách akcií, ako aj usmernenia pre žiadateľov týkajúce sa spôsobu predkladania návrhov. Všetky tieto informácie sa budú na portáli financovania a ponúk podľa potreby aktualizovať.


Top