EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2022/111A/01

Oznámenie, ktorým sa mení oznámenie o verejnom výberovom konaní — EPSO/AST–SC/10/20 — Sekretári (SC 1/SC 2) (Ú. v. EÚ C 211 A, 25.6.2020)

PUB/2022/149

Ú. v. EÚ C 111A, 8.3.2022, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 111/1


Oznámenie, ktorým sa mení oznámenie o verejnom výberovom konaní — EPSO/AST–SC/10/20 — Sekretári (SC 1/SC 2)

( Úradný vestník Európskej únie C 211 A z 25. júna 2020 )

(2022/C 111 A/01)

Na strane 5 má oddiel 5. „Hodnotiaca fáza“ znieť takto:

„5.    Hodnotiaca fáza

Do tejto fázy bude pozvaný maximálne dvojnásobok hľadaného počtu úspešných uchádzačov v každej platovej triede. Ak podľa údajov uvedených v online prihláške spĺňate podmienky účasti na výberovom konaní a ak ste dosiahli jedno z hodnotení s  najvyšším počtom bodov v teste týkajúcom sa ovládania programu Microsoft Office Word, dostanete pozvanie na testy v hodnotiacej fáze.

Počas hodnotiacej fázy sa hodnotí sedem všeobecných schopností (za každú z nich možno získať maximálne 10 bodov) a schopnosti v danom odbore požadované v prípade tohto výberového konania, a to formou dvoch testov vo vašom druhom jazyku, ako sa uvádza v týchto tabuľkách:

Schopnosti

Testy

1.

Analýza a riešenie problémov

pohovor týkajúci sa daného odboru

2.

Komunikatívnosť

pohovor týkajúci sa daného odboru

3.

Dosahovanie kvality a výsledkov

rolová hra

4.

Vzdelávanie a rozvoj

rolová hra

5.

Stanovovanie priorít a organizácia práce

rolová hra

6.

Odolnosť voči záťaži

pohovor týkajúci sa daného odboru

7.

Tímová práca

rolová hra

Požadovaný minimálny počet bodov: celkovo 35 bodov zo 70.

Schopnosti

Test

Požadovaný minimálny počet bodov

Schopnosti v danom odbore

pohovor týkajúci sa daného odboru

35 bodov zo 70

Ak uchádzači nedostanú iné pokyny, do svojho používateľského konta EPSO budú musieť nahrať naskenované kópie svojich dokladov na podloženie vyhlásení uvedených v prihláške. Ďalšie podrobnosti a pokyny poskytne úrad EPSO.“


Top