EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/368/05

Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu na roky 2018 – 2020 spadajúceho pod program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a v rámci pracovného programu na rok 2018 spadajúceho pod výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2014 – 2018), ktorý dopĺňa program Horizont 2020

C/2017/7124

OJ C 368, 28.10.2017, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 368/6


Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu na roky 2018 – 2020 spadajúceho pod program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a v rámci pracovného programu na rok 2018 spadajúceho pod výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2014 – 2018), ktorý dopĺňa program Horizont 2020

(2017/C 368/05)

Týmto sa oznamuje otvorenie výziev na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu na roky 2018 – 2020 spadajúceho pod program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a v rámci pracovného programu na rok 2018 spadajúceho pod výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2014 – 2018), ktorý dopĺňa program Horizont 2020.

Komisia rozhodnutiami C(2017) 7123 a C(2017) 7124 z 27. októbra 2017 prijala dva pracovné programy, ktoré zahŕňajú výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností.

Sú podmienené dostupnosťou rozpočtových prostriedkov, ktoré v návrhu rozpočtu na príslušné roky vyčlení rozpočtový orgán, alebo ak sa rozpočet na konkrétny rok neprijme, stanovených v systéme dočasných dvanástin.

Uvedené pracovné programy vrátane lehôt a rozpočtov na činnosti sú k dispozícii na webovej stránke účastníckeho portálu (http://ec.europa.eu/research/participants/portal), kde možno nájsť aj informácie o pravidlách vykonávania výziev a súvisiacich činností, ako aj usmernenia pre žiadateľov týkajúce sa spôsobu predkladania návrhov. Všetky tieto informácie sa budú na účastníckom portáli podľa potreby aktualizovať.

V tejto etape možno predkladať návrhy iba pri témach, ktoré sú vo výzvach na predkladanie návrhov na účastníckom portáli označené rokom „2018“. Informácie o tom, kedy bude možné predkladať návrhy na témy označené rokmi „2019“ a „2020“, sa poskytnú neskôr na účastníckom portáli.


Top