EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/409/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8059 – Investindustrial/Black Diamond/Polynt/Reichhold) (Text s významom pre EHP )

OJ C 409, 5.11.2016, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 409/5


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8059 – Investindustrial/Black Diamond/Polynt/Reichhold)

(Text s významom pre EHP)

(2016/C 409/06)

1.

Komisii bolo 26. októbra 2016 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii, ktorou fondy spojené prostredníctvom podniku Global Chemicals SARL s podnikom Investindustrial („Investindustrial“, Luxembursko) a fondy spojené s podnikom Black Diamond Capital Management L.L.C. („Black Diamond“, USA) získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad skupinami podnikov Polynt („Polynt“, Taliansko) a Reichhold („Reichhold“, USA), prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Polynt: vývoj, výroba a distribúcia špeciálnych a prevádzkových chemikálií. Polynt vyrába najmä nenasýtenú polyesterovú živicu (UPR), chemické medziprodukty (anhydridy), súvisiace komodity (plastifikátory) a špeciálne výrobky (termosety),

—   Reichhold: výroba a dodávky živíc používaných v kompozitoch a náteroch,

—   Investindustrial: holdingová spoločnosť, ktorá získava a spravuje podiely v iných spoločnostiach,

—   Black Diamond: investičná poradenská spoločnosť, ktorá sa zameriava na štyri oblasti investovania: i) kontrola problémových fondov/fondov súkromného kapitálu; ii) hedgeové fondy; iii) mezanínové fondy a záväzky zabezpečené úvermi a iv) ostatné štruktúrované finančné nástroje.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Pripomienky je možné Komisii zaslať faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referenčného čísla M.8059 – Investindustrial/Black Diamond/Polynt/Reichhold na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).


Top