EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/326/

Poznámka pre čitateľa (pozri druhú stranu obálky)

OJ C 326, 26.10.2012, p. s002–s002 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 326/s2


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Táto publikácia obsahuje konsolidované znenia Zmluvy o Európskej Únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj ich protokolov a príloh v znení zmien a doplnení vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy podpísanej 13. decembra 2007 v Lisabone, ktorá nadobudla platnosť 1. decembra 2009. Obsahuje tiež vyhlásenia pripojené k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú zmluvu.

Táto publikácia ďalej obsahuje zmeny a doplnenia na základe Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol o prechodných ustanoveniach, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

Táto publikácia tiež obsahuje Chartu základných práv Európskej únie vyhlásenú v Štrasburgu 12. decembra 2007 Európskym parlamentom, Radou a Komisiou (Ú. v. EÚ C 303, 14.12.2007, s. 1). Tento text preberá a upravuje Chartu vyhlásenú 7. decembra 2000 a od 1. decembra 2009 - dátumu nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy - ju nahrádza. Podľa článku 6 ods. 1 prvého pododseku Zmluvy o Európskej únii, Charta vyhlásená v roku 2007 má rovnakú právnu silu ako zmluvy.

Táto publikácia je vydaná na účely dokumentácie a nezaväzuje inštitúcie Európskej únie.


Top