Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/232/03

Kritériá prideľovania vecí do komôr

OJ C 232, 6.8.2011, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 232/2


Kritériá prideľovania vecí do komôr

2011/C 232/03

Dňa 6. júla 2011 Všeobecný súd v súlade s článkom 12 rokovacieho poriadku stanovil tieto pravidlá prideľovania vecí komorám v období od 1. septembra 2011 do 31. augusta 2013:

1.

Odvolania proti rozhodnutiam Súdu pre verejnú službu sa prideľujú odvolaciemu senátu hneď po podaní žaloby, čím však nie je dotknuté neskoršie uplatnenie článkov 14 a 51 rokovacieho poriadku.

2.

Iné veci, ako sú veci uvedené v odseku 1, sa prideľujú hneď po podaní žaloby komorám zloženým z troch sudcov, čím však nie je dotknuté neskoršie uplatnenie článkov 14 a 51 rokovacieho poriadku.

Veci uvedené v tomto odseku sa rozdeľujú komorám podľa troch rôznych striedaní v závislosti od poradia zápisu vecí v registri kancelárie:

veci týkajúce sa uplatňovania predpisov hospodárskej súťaže vzťahujúcich sa na podniky, predpisov štátnej pomoci a predpisov týkajúcich sa opatrení na ochranu obchodného styku,

veci týkajúce sa práv duševného vlastníctva uvedené v článku 130 ods. 1 rokovacieho poriadku,

všetky ostatné veci.

V rámci týchto striedaní bude komora štyroch sudcov zasadajúca v zložení troch sudcov pri každom treťom striedaní zohľadnená dvakrát.

Predseda Všeobecného súdu môže rozhodnúť odchylne od týchto striedaní v záujme zohľadnenia spojitosti určitých vecí alebo s cieľom zabezpečiť vyrovnané rozdelenie pracovného zaťaženia.


Top